Commit df620d2a authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation from Kjartan Maraas.

parent 2b399b05
# Norwegian bokmål translation of gnome-robots.
# Copyright © 1998-2002 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2015.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2016.
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-robots 3.17.x\n"
"Project-Id-Version: gnome-robots 3.22.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-11 19:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-11 19:06+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-16 12:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-16 12:26+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/app-menu.ui.h:1 ../src/game.c:151 ../src/gnome-robots.c:231
#: ../data/app-menu.ui.h:1 ../src/gnome-robots.c:256
msgid "_New Game"
msgstr "_Nytt spill"
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "_Hjelp"
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../data/app-menu.ui.h:6 ../src/game.c:150
#: ../data/app-menu.ui.h:6
msgid "_Quit"
msgstr "A_vslutt"
......@@ -64,17 +64,28 @@ msgid ""
"destruction, or into the junk piles that result. You can defend yourself by "
"moving the junk piles, or escape to safety with your handy teleportation "
"device."
msgstr "Heldigvis er robotene ekstremt dumme og vil alltid bevege seg rett mot deg. Lur dem til å kollidere med hverandre så de blir ødelagt, eller til å treffe hauger med søppel etter kollisjoner. Du kan forsvare deg ved å flytte søppelhaugene, eller flykte til en trygg plass med teleportenheten du har."
msgstr ""
"Heldigvis er robotene ekstremt dumme og vil alltid bevege seg rett mot deg. "
"Lur dem til å kollidere med hverandre så de blir ødelagt, eller til å treffe "
"hauger med søppel etter kollisjoner. Du kan forsvare deg ved å flytte "
"søppelhaugene, eller flykte til en trygg plass med teleportenheten du har."
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"Your supply of safe teleports is limited, and once you run out, "
"teleportation could land you right next to a robot, who will kill you. "
"Survive for as long as possible!"
msgstr "Antall trygge teleporter er begrenset, og når du går tom vil teleportering kunne medføre at du lander ved siden av en robot som vil drepe deg. Prøv å overleve så lenge som mulig."
msgstr ""
"Antall trygge teleporter er begrenset, og når du går tom vil teleportering "
"kunne medføre at du lander ved siden av en robot som vil drepe deg. Prøv å "
"overleve så lenge som mulig."
#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:1 ../src/gnome-robots.c:198
#: ../src/gnome-robots.c:295 ../src/gnome-robots.c:324
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:6
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME prosjektet"
#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:1 ../src/gnome-robots.c:223
#: ../src/gnome-robots.c:315 ../src/gnome-robots.c:348
msgid "Robots"
msgstr "Roboter"
......@@ -150,7 +161,7 @@ msgid "Enable game sounds. Play sounds for various events throughout the game."
msgstr ""
"Aktiver lyder i spillet. Spill av lyder for forskjellige hendelser i spillet."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:15 ../src/properties.c:505
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:15 ../src/properties.c:503
msgid "Key to move NW"
msgstr "Tast for å flytte mot nordvest"
......@@ -158,7 +169,7 @@ msgstr "Tast for å flytte mot nordvest"
msgid "The key used to move north-west."
msgstr "Tast som brukes til å gå mot nordvest."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:17 ../src/properties.c:506
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:17 ../src/properties.c:504
msgid "Key to move N"
msgstr "Tast for å flytte mot nord"
......@@ -166,7 +177,7 @@ msgstr "Tast for å flytte mot nord"
msgid "The key used to move north."
msgstr "Tast som brukes til å gå mot nord."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:19 ../src/properties.c:507
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:19 ../src/properties.c:505
msgid "Key to move NE"
msgstr "Tast for å flytte nordøst"
......@@ -174,7 +185,7 @@ msgstr "Tast for å flytte nordøst"
msgid "The key used to move north-east."
msgstr "Tast som brukes til å gå mot nordøst."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:21 ../src/properties.c:508
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:21 ../src/properties.c:506
msgid "Key to move W"
msgstr "Tast for å flytte vest"
......@@ -182,7 +193,7 @@ msgstr "Tast for å flytte vest"
msgid "The key used to move west."
msgstr "Tast som brukes til å gå mot vest."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:23 ../src/properties.c:509
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:23 ../src/properties.c:507
msgid "Key to hold"
msgstr "Tast for å holde"
......@@ -190,7 +201,7 @@ msgstr "Tast for å holde"
msgid "The key used to hold still."
msgstr "Tast som brukes til å stå i ro."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:25 ../src/properties.c:510
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:25 ../src/properties.c:508
msgid "Key to move E"
msgstr "Tast for å flytte Øst"
......@@ -198,7 +209,7 @@ msgstr "Tast for å flytte Øst"
msgid "The key used to move east."
msgstr "Tast som brukes for å gå mot øst."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:27 ../src/properties.c:511
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:27 ../src/properties.c:509
msgid "Key to move SW"
msgstr "Tast for å flytte sørvest"
......@@ -206,7 +217,7 @@ msgstr "Tast for å flytte sørvest"
msgid "The key used to move south-west."
msgstr "Tast som brukes for å gå sørvest."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:29 ../src/properties.c:512
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:29 ../src/properties.c:510
msgid "Key to move S"
msgstr "Tast for å flytte sør"
......@@ -214,7 +225,7 @@ msgstr "Tast for å flytte sør"
msgid "The key used to move south."
msgstr "Tast som brukes for å gå mot sør."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:31 ../src/properties.c:513
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:31 ../src/properties.c:511
msgid "Key to move SE"
msgstr "Tast for å flytte sørøst"
......@@ -234,35 +245,7 @@ msgstr "Høyden på vinduet i piksler"
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "«true» hvis vinduet er maksimert"
#: ../src/game.c:147
msgid "Game over!"
msgstr "Spillet over!"
#: ../src/game.c:149
msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
msgstr "Bra jobba, men din poengsum ble desverre ikke med blant de ti beste."
#: ../src/game.c:164
msgid "Robots Scores"
msgstr "Poeng for roboter"
#: ../src/game.c:167
msgid "Map:"
msgstr "Kart:"
#: ../src/game.c:176
msgid "Congratulations!"
msgstr "Gratulerer!"
#: ../src/game.c:177
msgid "Your score is the best!"
msgstr "Din poengsum er den beste!"
#: ../src/game.c:178
msgid "Your score has made the top ten."
msgstr "Din poengsum er blant de ti beste."
#: ../src/game.c:405 ../src/game.c:421
#: ../src/game.c:343 ../src/game.c:359
msgid ""
"Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
"But Can You do it Again?"
......@@ -271,155 +254,132 @@ msgstr ""
"Men kan du klare det igjen?"
#. This should never happen.
#: ../src/game.c:1175
#: ../src/game.c:1110
msgid "There are no teleport locations left!!"
msgstr "Ingen steder igjen å teleportere til!!"
#: ../src/game.c:1203
#: ../src/game.c:1138
msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
msgstr "Ingen trygge steder å teleportere til!!"
#: ../src/games-controls.c:288
#: ../src/games-controls.c:286
msgid "Unknown Command"
msgstr "Ukjent kommando"
#. Score dialog column header for the score time (e.g. 1 minute)
#: ../src/games-scores-dialog.c:132
msgctxt "score-dialog"
msgid "Time"
msgstr "Tid"
#. Score dialog column header for the score value (e.g. 30 moves)
#: ../src/games-scores-dialog.c:138
msgctxt "score-dialog"
msgid "Score"
msgstr "Poeng"
#. Score format for time based scores. %1$d is the time in minutes, %2$d is the time in seconds
#: ../src/games-scores-dialog.c:225
#, c-format
msgctxt "score-dialog"
msgid "%1$dm %2$ds"
msgstr "%1$dm %2$ds"
#: ../src/games-scores-dialog.c:385
msgid "New Game"
msgstr "Nytt spill"
#. Score dialog column header for the date the score was recorded
#: ../src/games-scores-dialog.c:478
msgid "Date"
msgstr "Dato"
#: ../src/gnome-robots.c:95
#: ../src/gnome-robots.c:106
msgid "Classic robots"
msgstr "Klassiske roboter"
#: ../src/gnome-robots.c:96
#: ../src/gnome-robots.c:107
msgid "Classic robots with safe moves"
msgstr "Klassisk spill med trygge trekk"
#: ../src/gnome-robots.c:97
#: ../src/gnome-robots.c:108
msgid "Classic robots with super-safe moves"
msgstr "Klassisk spill med super-trygge trekk"
#: ../src/gnome-robots.c:98
#: ../src/gnome-robots.c:109
msgid "Nightmare"
msgstr "Mareritt"
#: ../src/gnome-robots.c:99
#: ../src/gnome-robots.c:110
msgid "Nightmare with safe moves"
msgstr "Mareritt med trygge trekk"
#: ../src/gnome-robots.c:100
#: ../src/gnome-robots.c:111
msgid "Nightmare with super-safe moves"
msgstr "Mareritt med super-trygge trekk"
#: ../src/gnome-robots.c:101
#: ../src/gnome-robots.c:112
msgid "Robots2"
msgstr "Roboter2"
#: ../src/gnome-robots.c:102
#: ../src/gnome-robots.c:113
msgid "Robots2 with safe moves"
msgstr "Robots2 med trygge trekk"
#: ../src/gnome-robots.c:103
#: ../src/gnome-robots.c:114
msgid "Robots2 with super-safe moves"
msgstr "Robots2 med super-trygge trekk"
#: ../src/gnome-robots.c:104
#: ../src/gnome-robots.c:115
msgid "Robots2 easy"
msgstr "Robots2 lett"
#: ../src/gnome-robots.c:105
#: ../src/gnome-robots.c:116
msgid "Robots2 easy with safe moves"
msgstr "Robots2 lett med trygge trekk"
#: ../src/gnome-robots.c:106
#: ../src/gnome-robots.c:117
msgid "Robots2 easy with super-safe moves"
msgstr "Robots2 lett med super-trygge trekk"
#: ../src/gnome-robots.c:107
#: ../src/gnome-robots.c:118
msgid "Robots with safe teleport"
msgstr "Roboter med trygg teleportering"
#: ../src/gnome-robots.c:108
#: ../src/gnome-robots.c:119
msgid "Robots with safe teleport with safe moves"
msgstr "Roboter med trygg teleportering og trygge trekk"
#: ../src/gnome-robots.c:109
#: ../src/gnome-robots.c:120
msgid "Robots with safe teleport with super-safe moves"
msgstr "Roboter med trygg teleportering og supertrygge trekk"
#. Window subtitle. The first %d is the level, the second is the score. \t creates a tab.
#: ../src/gnome-robots.c:144
#: ../src/gnome-robots.c:156
#, c-format
msgid "Level: %d\tScore: %d"
msgstr "Nivå:%d\tPoeng: %d"
#. Second line of safe teleports button label. %d is the number of teleports remaining.
#: ../src/gnome-robots.c:155
#: ../src/gnome-robots.c:167
#, c-format
msgid "(Remaining: %d)"
msgstr "(Gjenstår: %d)"
#. First line of safe teleports button label.
#: ../src/gnome-robots.c:157
#: ../src/gnome-robots.c:169
msgid "Teleport _Safely"
msgstr "Teleporter _trygt"
#: ../src/gnome-robots.c:202
#: ../src/gnome-robots.c:227
msgid "Based on classic BSD Robots"
msgstr "Basert på det klassiske spillet BSD Robots"
#: ../src/gnome-robots.c:206
#: ../src/gnome-robots.c:231
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Espen Stefansen <espens@svn.gnome.org>\n"
"Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>"
#: ../src/gnome-robots.c:227
#: ../src/gnome-robots.c:252
msgid "Are you sure you want to discard the current game?"
msgstr "Er du sikker på at du vil forkaste aktivt spill?"
#: ../src/gnome-robots.c:230
#: ../src/gnome-robots.c:255
msgid "Keep _Playing"
msgstr "Fortsett s_pillet"
#: ../src/gnome-robots.c:361
#: ../src/gnome-robots.c:387
msgid "Teleport _Randomly"
msgstr "Teleporte_r tilfeldig"
#: ../src/gnome-robots.c:380
#: ../src/gnome-robots.c:406
msgid "_Wait for Robots"
msgstr "_Vent på robotene"
#: ../src/gnome-robots.c:408
#. Label on the scores dialog, next to map type dropdown
#: ../src/gnome-robots.c:430
msgid "Game Type:"
msgstr "Spilltype:"
#: ../src/gnome-robots.c:445
msgid "No game data could be found."
msgstr "Spilldata kunne ikke finnes."
#: ../src/gnome-robots.c:410
#: ../src/gnome-robots.c:447
msgid ""
"The program Robots was unable to find any valid game configuration files. "
"Please check that the program is installed correctly."
......@@ -427,11 +387,11 @@ msgstr ""
"GNOME Robots kunne ikke finne gyldige spillkonfigurasjonsfiler. Vennligst "
"sjekk at programmet er installert korrekt."
#: ../src/gnome-robots.c:426
#: ../src/gnome-robots.c:464
msgid "Some graphics files are missing or corrupt."
msgstr "Noen grafikkfiler mangler eller er korrupt."
#: ../src/gnome-robots.c:428
#: ../src/gnome-robots.c:466
msgid ""
"The program Robots was unable to load all the necessary graphics files. "
"Please check that the program is installed correctly."
......@@ -439,63 +399,63 @@ msgstr ""
"GNOME Robots kunne ikke laste alle de nødvendige grafikkfilene. Sjekk at "
"programmet er installert riktig."
#: ../src/graphics.c:151
#: ../src/graphics.c:149
#, c-format
msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
msgstr "Kunne ikke finne bildefilen «%s»\n"
#: ../src/properties.c:393
#: ../src/properties.c:391
msgid "Preferences"
msgstr "Brukervalg"
#: ../src/properties.c:417
#: ../src/properties.c:415
msgid "Game Type"
msgstr "Spilltype"
#: ../src/properties.c:427
#: ../src/properties.c:425
msgid "_Use safe moves"
msgstr "Br_uk trygge trekk"
#: ../src/properties.c:432
#: ../src/properties.c:430
msgid "Prevent accidental moves that result in getting killed."
msgstr "Forhindre uheldige trekk som resulterer i at spiller blir drept."
#: ../src/properties.c:435
#: ../src/properties.c:433
msgid "U_se super safe moves"
msgstr "Br_uk super-trygge trekk"
#: ../src/properties.c:442
#: ../src/properties.c:440
msgid "Prevents all moves that result in getting killed."
msgstr "Forhindre alle trekk som resulterer i at spiller blir drept."
#: ../src/properties.c:448
#: ../src/properties.c:446
msgid "_Enable sounds"
msgstr "A_ktiver lyder"
#: ../src/properties.c:454
#: ../src/properties.c:452
msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
msgstr "Spill av lyder for hendelser som vunnet nivå og at spiller blir drept."
#: ../src/properties.c:456
#: ../src/properties.c:454
msgid "Game"
msgstr "Spill"
#: ../src/properties.c:469
#: ../src/properties.c:467
msgid "_Image theme:"
msgstr "B_ildetema:"
#: ../src/properties.c:481
#: ../src/properties.c:479
msgid "_Background color:"
msgstr "_Bakgrunnsfarge:"
#: ../src/properties.c:493
#: ../src/properties.c:491
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
#: ../src/properties.c:522
#: ../src/properties.c:520
msgid "_Restore Defaults"
msgstr "Gjenopp_rett forvalg"
#: ../src/properties.c:527
#: ../src/properties.c:525
msgid "Keyboard"
msgstr "Tastatur"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment