Commit d09e3f46 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Remove obsolete translations

They contain all the games from the now-defunct gnome-games package,
now only inflating the package size.
parent 683eedf9
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -462,271 +462,3 @@ msgstr "_Аднавіць прадвызначаныя настройкі"
#: ../src/properties.c:525
msgid "Keyboard"
msgstr "Клавіятура"
#~ msgid "Key to teleport"
#~ msgstr "Клавіша тэлепартацыі"
#~ msgid "The key used to teleport safely (if possible)."
#~ msgstr "Клавіша па магчымасці бяспечнай тэлепартацыі."
#~ msgid "Key to teleport randomly"
#~ msgstr "Клавіша выпадковай тэлепартацыі"
#~ msgid "The key used to teleport randomly."
#~ msgstr "Клавіша выпадковай тэлепартацыі."
#~ msgid "Key to wait"
#~ msgstr "Клавіша чакання"
#~ msgid "The key used to wait."
#~ msgstr "Клавіша чакання."
#~ msgid "true if the window is fullscren"
#~ msgstr "Уключана, калі акно разгорнута на ўвесь экран"
#~ msgid "Game over!"
#~ msgstr "Гульня скончана!"
#~ msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
#~ msgstr "Добры вынік, але ён не трапіць у дзясятку найлепшых."
#~ msgid "Robots Scores"
#~ msgstr "Рэкорды \"Robots\""
#~ msgid "Map:"
#~ msgstr "Карта:"
#~ msgid "Congratulations!"
#~ msgstr "Віншуем!"
#~ msgid "Your score is the best!"
#~ msgstr "Вы паставілі новы рэкорд!"
#~ msgid "Your score has made the top ten."
#~ msgstr "Ваш вынік трапіў у дзясятку найлепшых."
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Time"
#~ msgstr "Час"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Score"
#~ msgstr "Лік"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "%1$dm %2$ds"
#~ msgstr "%1$dхв %2$dс"
#~ msgid "New Game"
#~ msgstr "Новая гульня"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Імя"
#~ msgid "Date"
#~ msgstr "Дата"
#~ msgid "View help for this game"
#~ msgstr "Паказаць даведнік па гэтай гульні"
#~ msgid "End the current game"
#~ msgstr "Скончыць актыўную гульню"
#~ msgid "Toggle fullscreen mode"
#~ msgstr "Пераключыць поўнаэкранны рэжым"
#~ msgid "Get a hint for your next move"
#~ msgstr "Атрымаць падказку для наступнага ходу"
#~ msgid "Leave fullscreen mode"
#~ msgstr "Выйсці з поўнаэкраннага рэжыму"
#~ msgid "Start a new multiplayer network game"
#~ msgstr "Распачаць новую шматкарыстальніцкую сеткавую гульню"
#~ msgid "End the current network game and return to network server"
#~ msgstr "Скончыць актыўную сеткавую гульню і вярнуцца да сервера"
#~ msgid "Start a new game"
#~ msgstr "Распачаць новую гульню"
#~ msgid "Pause the game"
#~ msgstr "Прыпыніць гульню"
#~ msgid "Show a list of players in the network game"
#~ msgstr "Паказаць спіс сеткавых гульцоў"
#~ msgid "Redo the undone move"
#~ msgstr "Паўтарыць скасаваны ход"
#~ msgid "Restart the game"
#~ msgstr "Перазапусціць гульню"
#~ msgid "Resume the paused game"
#~ msgstr "Працягнуць прыпыненую гульню"
#~ msgid "View the scores"
#~ msgstr "Паказаць рэкорды"
#~ msgid "Undo the last move"
#~ msgstr "Адрабіць апошні ход назад"
#~ msgid "About this game"
#~ msgstr "Аб гэтай гульні"
#~ msgid "Close this window"
#~ msgstr "Закрыць гэта акно"
#~ msgid "Configure the game"
#~ msgstr "Настроіць гульню"
#~ msgid "Quit this game"
#~ msgstr "Выйсці з гульні"
#~ msgid "_Contents"
#~ msgstr "_Змест"
#~ msgid "_Fullscreen"
#~ msgstr "_На ўвесь экран"
#~ msgid "_Hint"
#~ msgstr "Пад_казка"
#~ msgid "_New"
#~ msgstr "_Новая партыя"
#~ msgid "_Redo Move"
#~ msgstr "_Паўтарыць скасаваны ход"
#~ msgid "_Reset"
#~ msgstr "_Ануляваць"
#~ msgid "_Restart"
#~ msgstr "_Перазапусціць"
#~ msgid "_Undo Move"
#~ msgstr "_Адрабіць ход назад"
#~ msgid "_Deal"
#~ msgstr "_Выдаць"
#~ msgid "_Leave Fullscreen"
#~ msgstr "_Выйсці з поўнаэкраннага рэжыму"
#~ msgid "Network _Game"
#~ msgstr "_Сеткавая гульня"
#~ msgid "L_eave Game"
#~ msgstr "_Выйсці з гульні"
#~ msgid "Player _List"
#~ msgstr "Спіс _гульцоў"
#~ msgid "_Pause"
#~ msgstr "_Паўза"
#~ msgid "Res_ume"
#~ msgstr "_Працягнуць"
#~ msgid "_End Game"
#~ msgstr "_Скончыць гульню"
#~ msgid ""
#~ "%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
#~ "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
#~ "Foundation; either version %d of the License, or (at your option) any "
#~ "later version."
#~ msgstr ""
#~ "%s з'яўляецца свабодным апраграмаваннем. Вы можаце распаўсюджваць гэту "
#~ "гульню згодна з умовамі Агульнай Грамадскай Ліцэнзіі GNU (GPL), "
#~ "апублікаванай Фондам свабоднага апраграмавання, версіі %d ці любой "
#~ "пазнейшай."
#~ msgid ""
#~ "%s is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
#~ "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
#~ "FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
#~ "details."
#~ msgstr ""
#~ "%s распаўсюджваецца з надзеяй, што гэта гульня будзе карыснай, але без "
#~ "ніякіх гарантый, у тым ліку камерцыйнай вартасці праграмы і наогул яе "
#~ "карысці. Падрабязней глядзіце ў тэксце Агульнай Грамадскай Ліцэнзіі GNU "
#~ "(GPL)."
#~ msgid ""
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
#~ "with %s; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
#~ "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
#~ msgstr ""
#~ "Вы павінны былі атрымаць копію Агульнай Грамадскай Ліцэнзіі GNU (GPL) "
#~ "разам з %s. Калі вы не атрымалі яе, паведаміце пра гэта Фонду свабоднага "
#~ "апраграмавання на адрас: the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
#~ "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
#~ msgid ""
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
#~ "with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
#~ msgstr ""
#~ "Вы павінны былі атрымаць копію Агульнай Грамадскай Ліцэнзіі GNU (GPL) "
#~ "разам з гэтай праграмай. Калі не, гл.: <http://www.gnu.org/licenses/>."
#~ msgid "Set game scenario"
#~ msgstr "Вызначыць сцэнарый гульні"
#~ msgid "NAME"
#~ msgstr "НАЗВА"
#~ msgid "Set game configuration"
#~ msgstr "Вызначыць настройкі гульні"
#~ msgid "Initial window position"
#~ msgstr "Пачатковае размяшчэнне акна"
#~ msgid "X"
#~ msgstr "X"
#~ msgid "Y"
#~ msgstr "Y"
#~ msgid "_Game"
#~ msgstr "_Гульня"
#~ msgid "_View"
#~ msgstr "_Від"
#~ msgid "_Move"
#~ msgstr "_Ход"
#~ msgid "_Settings"
#~ msgstr "_Настройкі"
#~ msgid "_Teleport"
#~ msgstr "_Tэлепартацыя"
#~ msgid "Teleport, safely if possible"
#~ msgstr "Тэлепартацыя, па магчымасці бяспечная"
#~ msgid "_Random"
#~ msgstr "_Выпадкова"
#~ msgid "_Wait"
#~ msgstr "_Чакаць"
#~ msgid "_Toolbar"
#~ msgstr "_Паліца прылад"
#~ msgid "Show or hide the toolbar"
#~ msgstr "Паказаць ці схаваць паліцу прылад"
#~ msgid "GNOME Games web site"
#~ msgstr "Сеціўная пляцоўка гульняў GNOME"
#~ msgid "Score:"
#~ msgstr "Лік:"
#~ msgid "Safe Teleports:"
#~ msgstr "Бяспечныя тэлепартацыі:"
#~ msgid "Level:"
#~ msgstr "Узровень:"
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -87,8 +87,8 @@ msgid ""
"Survive for as long as possible!"
msgstr ""
"El nombre de teletransportadors segurs és limitat, i una vegada que no us en "
"quedeu, el teletransportador us podria deixar just al costat d'un robot, "
"que us mataria. Sobreviviu el màxim de temps possible!"
"quedeu, el teletransportador us podria deixar just al costat d'un robot, que "
"us mataria. Sobreviviu el màxim de temps possible!"
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:6
msgid "The GNOME Project"
......@@ -474,47 +474,3 @@ msgstr "Restaura els pre_determinats"
#: ../src/properties.c:525
msgid "Keyboard"
msgstr "Teclat"
#~ msgid "New Game"
#~ msgstr "Partida nova"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Surt"
#~ msgid "Game over!"
#~ msgstr "Final de la partida!"
#~ msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
#~ msgstr ""
#~ "Ben fet, però malauradament la vostra puntuació no és entre les deu "
#~ "primeres."
#~ msgid "Robots Scores"
#~ msgstr "Puntuacions del Robots"
#~ msgid "Map:"
#~ msgstr "Mapa:"
#~ msgid "Congratulations!"
#~ msgstr "Felicitats!"
#~ msgid "Your score is the best!"
#~ msgstr "Heu fet la millor puntuació!"
#~ msgid "Your score has made the top ten."
#~ msgstr "La vostra puntuació és entre les deu primeres."
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Time"
#~ msgstr "Temps"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Score"
#~ msgstr "Puntuació"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "%1$dm %2$ds"
#~ msgstr "%1$d m %2$d s"
#~ msgid "Date"
#~ msgstr "Data"
......@@ -86,9 +86,9 @@ msgid ""
"teleportation could land you right next to a robot, who will kill you. "
"Survive for as long as possible!"
msgstr ""
"El nombre de teletransportadors segurs és limitat, i una vegada que no vos en "
"quedeu, el teletransportador vos podria deixar just al costat d'un robot, que "
"vos mataria. Sobreviviu el màxim de temps possible!"
"El nombre de teletransportadors segurs és limitat, i una vegada que no vos "
"en quedeu, el teletransportador vos podria deixar just al costat d'un robot, "
"que vos mataria. Sobreviviu el màxim de temps possible!"
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:6
msgid "The GNOME Project"
......@@ -146,9 +146,9 @@ msgid ""
"when there is a safe move available you will not be allowed to proceed."
msgstr ""
"Utilitza moviments segurs. Els moviments segurs vos ajuden a evitar que vos "
"matin per haver comés un error. Si intenteu fer un moviment que vos conduïsca "
"a la mort quan hi ha un moviment segur disponible, no se vos permetrà "
"continuar."
"matin per haver comés un error. Si intenteu fer un moviment que vos "
"conduïsca a la mort quan hi ha un moviment segur disponible, no se vos "
"permetrà continuar."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:11
msgid "Use super safe moves"
......@@ -474,47 +474,3 @@ msgstr "Restaura els pre_determinats"
#: ../src/properties.c:525
msgid "Keyboard"
msgstr "Teclat"
#~ msgid "New Game"
#~ msgstr "Partida nova"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Surt"
#~ msgid "Game over!"
#~ msgstr "Final de la partida!"
#~ msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
#~ msgstr ""
#~ "Ben fet, però malauradament la vostra puntuació no és entre les deu "
#~ "primeres."
#~ msgid "Robots Scores"
#~ msgstr "Puntuacions del Robots"
#~ msgid "Map:"
#~ msgstr "Mapa:"
#~ msgid "Congratulations!"
#~ msgstr "Felicitats!"
#~ msgid "Your score is the best!"
#~ msgstr "Heu fet la millor puntuació!"
#~ msgid "Your score has made the top ten."
#~ msgstr "La vostra puntuació és entre les deu primeres."
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Time"
#~ msgstr "Temps"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Score"
#~ msgstr "Puntuació"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "%1$dm %2$ds"
#~ msgstr "%1$d m %2$d s"
#~ msgid "Date"
#~ msgstr "Data"
This diff is collapsed.
......@@ -17,8 +17,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: "
"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-robots&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"robots&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-28 07:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-20 03:30+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
......@@ -120,8 +120,7 @@ msgstr "Robotbilledtema"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:4
msgid "Robot image theme. The theme of the images to use for the robots."
msgstr ""
"Robotbilledtema. Det tema for billeder der skal bruges til robotterne."
msgstr "Robotbilledtema. Det tema for billeder der skal bruges til robotterne."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:5
msgid "Background color"
......@@ -171,8 +170,7 @@ msgid "Enable game sounds"
msgstr "Aktivér spillyde"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:14
msgid ""
"Enable game sounds. Play sounds for various events throughout the game."
msgid "Enable game sounds. Play sounds for various events throughout the game."
msgstr "Aktivér spillyde. Afspil lyde for forskellige hændelser i spillet."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:15 ../src/properties.c:503
......@@ -481,47 +479,3 @@ msgstr "_Genskab forvalg"
#: ../src/properties.c:525
msgid "Keyboard"
msgstr "Tastatur"
#~ msgid "Game over!"
#~ msgstr "Spillet er slut!"
#~ msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
#~ msgstr "Godt arbejde, men desværre kom dit resultat ikke på top ti."
#~ msgid "Robots Scores"
#~ msgstr "Resultater for Robotter"
#~ msgid "Map:"
#~ msgstr "Kort:"
#~ msgid "Congratulations!"
#~ msgstr "Tillykke!"
#~ msgid "Your score is the best!"
#~ msgstr "Du har opnået det bedste resultat!"
#~ msgid "Your score has made the top ten."
#~ msgstr "Dit resultat kom på top ti."
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Time"
#~ msgstr "Tid"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Score"
#~ msgstr "Resultat"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "%1$dm %2$ds"
#~ msgstr "%1$dm %2$ds"
#~ msgid "New Game"
#~ msgstr "Nyt spil"
#~ msgid "Date"
#~ msgstr "Dato"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Afslut"
......@@ -512,279 +512,3 @@ msgstr "Vorgaben _wiederherstellen"
#: ../src/properties.c:525
msgid "Keyboard"
msgstr "Tastatur"
#~ msgid "Game over!"
#~ msgstr "Spiel vorbei!"
#~ msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
#~ msgstr ""
#~ "Gute Arbeit, aber leider hat dieses Ergebnis nicht für die Top 10 "
#~ "gereicht."
#~ msgid "Robots Scores"
#~ msgstr "Robots-Punkte"
#~ msgid "Map:"
#~ msgstr "Karte:"
#~ msgid "Congratulations!"
#~ msgstr "Glückwunsch!"
#~ msgid "Your score is the best!"
#~ msgstr "Ihr Ergebnis ist das beste!"
#~ msgid "Your score has made the top ten."
#~ msgstr "Dieses Ergebnis hat für einen Top 10-Eintrag gereicht."
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Time"
#~ msgstr "Zeit"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Score"
#~ msgstr "Ergebnis"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "%1$dm %2$ds"
#~ msgstr "%1$dmin %2$ds"
#~ msgid "New Game"
#~ msgstr "Neues Spiel"
#~ msgid "Date"
#~ msgstr "Datum"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Beenden"
#~ msgid "Key to teleport"
#~ msgstr "Taste zum Teleportieren"
#~ msgid "The key used to teleport safely (if possible)."
#~ msgstr "Taste für den sicheren Teleport (falls möglich)."
#~ msgid "Key to teleport randomly"
#~ msgstr "Taste zum Zufallsteleport"
#~ msgid "The key used to teleport randomly."
#~ msgstr "Die für den Zufallsteleport verwendete Taste."
#~ msgid "Key to wait"
#~ msgstr "Taste zum Warten"
#~ msgid "The key used to wait."
#~ msgstr "Tastendruck zum Warten."
#~ msgid "true if the window is fullscren"
#~ msgstr "Wahr, falls das Fenster im Vollbildmodus ist"
#~ msgctxt "score-dialog"
#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Name"
#~ msgid "View help for this game"
#~ msgstr "Hilfe für dieses Spiel anzeigen"
#~ msgid "End the current game"
#~ msgstr "Das momentane Spiel beenden"
#~ msgid "Toggle fullscreen mode"
#~ msgstr "Vollbildmodus umschalten"
#~ msgid "Get a hint for your next move"
#~ msgstr "Einen Tipp für Ihren nächsten Zug bekommen"
#~ msgid "Leave fullscreen mode"
#~ msgstr "Vollbildmodus verlassen"
#~ msgid "Start a new multiplayer network game"
#~ msgstr "Eine neue Netzwerk-Spielpartie beginnen"
#~ msgid "End the current network game and return to network server"
#~ msgstr ""
#~ "Das aktuelle Netzwerkspiel beenden und zum Netzwerkserver zurückkehren"
#~ msgid "Start a new game"
#~ msgstr "Eine neue Spielpartie beginnen"
#~ msgid "Pause the game"
#~ msgstr "Spiel pausieren"
#~ msgid "Show a list of players in the network game"
#~ msgstr "Eine Liste der Spieler des aktuellen Netzwerkspiels anzeigen"
#~ msgid "Redo the undone move"
#~ msgstr "Den zuletzt zurückgenommenen Zug wiederholen"
#~ msgid "Restart the game"
#~ msgstr "Dieses Spiel neu starten"
#~ msgid "Resume the paused game"
#~ msgstr "Das angehaltene Spiel fortsetzen"
#~ msgid "View the scores"
#~ msgstr "Die Ergebnisse anzeigen"
#~ msgid "Undo the last move"
#~ msgstr "Den letzten Zug zurücknehmen"
#~ msgid "About this game"
#~ msgstr "Info zu diesem Spiel"
#~ msgid "Close this window"
#~ msgstr "Dieses Fenster schließen"
#~ msgid "Configure the game"
#~ msgstr "Das Spiel konfigurieren"
#~ msgid "Quit this game"
#~ msgstr "Dieses Spiel beenden"
#~ msgid "_Contents"
#~ msgstr "I_nhalt"
#~ msgid "_Fullscreen"
#~ msgstr "_Vollbild"