Commit 11a872a9 authored by Daniel Șerbănescu's avatar Daniel Șerbănescu Committed by Administrator

Update Romanian translation

parent 759b6ae8
......@@ -10,28 +10,28 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games.HEAD.ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-04 00:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-16 17:36+0200\n"
"Last-Translator: Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-robots/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-07 20:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-14 09:40+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
"Language-Team: Romanian Gnome Team <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n==0 || (n!=1 && n%100>=1 && n"
"%100<=19) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-27 09:12+0000\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
#: ../data/app-menu.ui.h:1 ../src/gnome-robots.c:256
msgid "_New Game"
msgstr "Joc _nou"
#: ../data/app-menu.ui.h:2
#, fuzzy
msgid "_Preferences"
msgstr "Preferințe"
msgstr "_Preferințe"
#: ../data/app-menu.ui.h:3
msgid "_Scores"
......@@ -46,24 +46,24 @@ msgid "_About"
msgstr "_Despre"
#: ../data/app-menu.ui.h:6
#, fuzzy
msgid "_Quit"
msgstr "Ieșire"
msgstr "_Ieșire"
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:1
#, fuzzy
msgid "GNOME Robots"
msgstr "Roboți"
msgstr "Roboți GNOME"
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:2 ../data/gnome-robots.desktop.in.h:2
msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
msgstr "Evitați roboții și determinații să intre în coliziune unii cu alții"
msgstr "Evitați roboții și determinați-i să intre în coliziune unii cu alții"
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"It is the distant future – the year 2000. Evil robots are trying to kill "
"you. Avoid the robots or face certain death."
msgstr ""
"Suntem în viitorul îndepărtat – anul 2000. Roboți răuvoitori încearcă să vă "
"omoare. Evitați roboții sau vă confruntați cu moarte sigură."
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
......@@ -73,6 +73,11 @@ msgid ""
"moving the junk piles, or escape to safety with your handy teleportation "
"device."
msgstr ""
"Din fericire, roboții sunt extrem de idioți și se vor mișca întotdeauna "
"direct spre tine. Păcălește-i să intre în coliziune unii cu alții, rezultând "
"în distrugerea lor, sau în mormane de deșeuri. Puteți să vă apărați prin "
"mutarea mormanelor de gunoi, sau să scăpați în siguranță cu dispozitivul de "
"teleportare la îndemână."
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
......@@ -80,10 +85,13 @@ msgid ""
"teleportation could land you right next to a robot, who will kill you. "
"Survive for as long as possible!"
msgstr ""
"Stocul de teleportări în siguranță este limitat, și odată ce este epuizat, "
"teleportarea poate să vă trimită exact lângă un robot, care vă va omorî. "
"Supraviețuiți cât mai mult timp posibil!"
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:6
msgid "The GNOME Project"
msgstr ""
msgstr "Proiectul GNOME"
#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:1 ../src/gnome-robots.c:223
#: ../src/gnome-robots.c:315 ../src/gnome-robots.c:348
......@@ -92,7 +100,7 @@ msgstr "Roboți"
#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:3
msgid "game;arcade;teleport;"
msgstr ""
msgstr "game;arcade;teleport;joc;arcadă;teleportare;"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:1
msgid "Show toolbar"
......@@ -168,34 +176,30 @@ msgid "Key to move NW"
msgstr "Tasta pentru mișcare la NV"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:16
#, fuzzy
msgid "The key used to move north-west."
msgstr "Tasta pentru mișcare la dreapta."
msgstr "Tasta pentru mișcare la stânga-sus."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:17 ../src/properties.c:504
msgid "Key to move N"
msgstr "Tasta pentru mișcare la N"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:18
#, fuzzy
msgid "The key used to move north."
msgstr "Tasta pentru mișcare la dreapta."
msgstr "Tasta pentru mișcare în sus."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:19 ../src/properties.c:505
msgid "Key to move NE"
msgstr "Tasta pentru mișcare la NE"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:20
#, fuzzy
msgid "The key used to move north-east."
msgstr "Tasta pentru mișcare la dreapta."
msgstr "Tasta pentru mișcare la dreapta-sus."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:21 ../src/properties.c:506
msgid "Key to move W"
msgstr "Tasta pentru mișcare la V"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:22
#, fuzzy
msgid "The key used to move west."
msgstr "Tasta pentru mișcare la stânga."
......@@ -205,57 +209,51 @@ msgstr "Tasta pentru menținere"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:24
msgid "The key used to hold still."
msgstr ""
msgstr "Tasta utilizată pentru a sta nemișcat."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:25 ../src/properties.c:508
msgid "Key to move E"
msgstr "Tasta pentru mișcare la E"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:26
#, fuzzy
msgid "The key used to move east."
msgstr "Tasta pentru mișcare la stânga."
msgstr "Tasta pentru mișcare la dreapta."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:27 ../src/properties.c:509
msgid "Key to move SW"
msgstr "Tasta pentru mișcare la SV"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:28
#, fuzzy
msgid "The key used to move south-west."
msgstr "Nu mai sunt mutări valide."
msgstr "Tasta pentru mișcare la stânga-jos."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:29 ../src/properties.c:510
msgid "Key to move S"
msgstr "Tasta pentru mișcare la S"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:30
#, fuzzy
msgid "The key used to move south."
msgstr "Tasta pentru mișcare la stânga."
msgstr "Tasta pentru mișcare în jos."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:31 ../src/properties.c:511
msgid "Key to move SE"
msgstr "Tasta pentru mișcare la SE"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:32
#, fuzzy
msgid "The key used to move south-east."
msgstr "Nu mai sunt mutări valide."
msgstr "Tasta pentru mișcare la dreapta-jos."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:33
#, fuzzy
msgid "Width of the window in pixels"
msgstr "Mărimea în pixeli a ferestrei principale."
msgstr "Dimensiunea ferestrei în pixeli"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:34
#, fuzzy
msgid "Height of the window in pixels"
msgstr "Înălțimea în pixeli a ferestrei principale."
msgstr "Înălțimea ferestrei în pixeli"
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:35
msgid "true if the window is maximized"
msgstr ""
msgstr "adevărat dacă fereastra este maximizată"
#: ../src/game.c:343 ../src/game.c:359
msgid ""
......@@ -340,32 +338,32 @@ msgstr "Roboți cu teleportări sigure cu mișcări foarte sigure"
#. Window subtitle. The first %d is the level, the second is the score. \t creates a tab.
#: ../src/gnome-robots.c:156
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Level: %d\tScore: %d"
msgstr "Scor: %d"
msgstr "Nivel: %d\tScor: %d"
#. Second line of safe teleports button label. %d is the number of teleports remaining.
#: ../src/gnome-robots.c:167
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "(Remaining: %d)"
msgstr "Mai rămân:"
msgstr "(Rămas: %d)"
#. First line of safe teleports button label.
#: ../src/gnome-robots.c:169
#, fuzzy
msgid "Teleport _Safely"
msgstr "Teleportare aleatoare"
msgstr "Teleportare _sigură"
#: ../src/gnome-robots.c:227
#, fuzzy
msgid "Based on classic BSD Robots"
msgstr "roboți clasic"
msgstr "Bazat pe roboți clasici BSD"
#: ../src/gnome-robots.c:231
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Mugurel Tudor <mugurelu@gnome.ro>\n"
"Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>\n"
"Florentina Mușat <florentina.musat.28 [at] gmail [dot] com>, 2019\n"
"Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2019\n"
"\n"
"Launchpad Contributions:\n"
" Adi Roiban https://launchpad.net/~adiroiban\n"
......@@ -384,29 +382,25 @@ msgstr ""
" leandrud https://launchpad.net/~leandrud"
#: ../src/gnome-robots.c:252
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to discard the current game?"
msgstr "Doriți să ieșiți?"
msgstr "Sigur doriți să renunțați la jocul curent?"
#: ../src/gnome-robots.c:255
#, fuzzy
msgid "Keep _Playing"
msgstr "Desfășurarea jocului"
msgstr "_Continuă jocul"
#: ../src/gnome-robots.c:387
#, fuzzy
msgid "Teleport _Randomly"
msgstr "Teleportare aleatoare"
msgstr "Teleportare aleatoa_re"
#: ../src/gnome-robots.c:406
#, fuzzy
msgid "_Wait for Robots"
msgstr "Așteaptă roboții"
msgstr "Așteaptă _roboții"
#. Label on the scores dialog, next to map type dropdown
#: ../src/gnome-robots.c:430
msgid "Game Type:"
msgstr "Tipul jocului"
msgstr "Tipul jocului:"
#: ../src/gnome-robots.c:445
msgid "No game data could be found."
......@@ -435,7 +429,7 @@ msgstr ""
#: ../src/graphics.c:149
#, c-format
msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
msgstr "Nu am putut găsi fișierul „%s”\n"
msgstr "Nu s-a putut găsi fișierul pixmap „%s”\n"
#: ../src/properties.c:391
msgid "Preferences"
......@@ -488,8 +482,11 @@ msgstr "Aspect"
#: ../src/properties.c:520
msgid "_Restore Defaults"
msgstr "_Restaurează setările implicite rămasă:"
msgstr "_Restaurează implicite"
#: ../src/properties.c:525
msgid "Keyboard"
msgstr "Tastatură"
#~ msgid "org.gnome.Robots"
#~ msgstr "org.gnome.Robots"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment