Commit 05c77e46 authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov

Updated Bulgarian translation

parent 71cb7dc3
# Bulgarian translation of gnome-games po-file.
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2009, 2010, 2012, 2016 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2009, 2010, 2012, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2010, 2012 Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>.
# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2002, 2003.
# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017.
# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2012.
#
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-robots master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-14 20:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-14 20:16+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-02 08:58+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-18 20:34+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/app-menu.ui.h:1 ../src/game.c:151 ../src/gnome-robots.c:231
#: ../data/app-menu.ui.h:1 ../src/gnome-robots.c:256
msgid "_New Game"
msgstr "_Нова игра"
......@@ -42,7 +42,7 @@ msgstr "Помо_щ"
msgid "_About"
msgstr "_Относно"
#: ../data/app-menu.ui.h:6 ../src/game.c:150
#: ../data/app-menu.ui.h:6
msgid "_Quit"
msgstr "_Спиране на програмата"
......@@ -86,8 +86,12 @@ msgstr ""
"изчерпването им, може да се телепортирате навсякъде, дори до робот, който ще "
"ви убие на следващия ход. Опитайте се да оцелеете възможно най дълго."
#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:1 ../src/gnome-robots.c:198
#: ../src/gnome-robots.c:295 ../src/gnome-robots.c:324
#: ../data/gnome-robots.appdata.xml.in.h:6
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Проектът GNOME"
#: ../data/gnome-robots.desktop.in.h:1 ../src/gnome-robots.c:223
#: ../src/gnome-robots.c:315 ../src/gnome-robots.c:348
msgid "Robots"
msgstr "Роботи"
......@@ -166,7 +170,7 @@ msgstr ""
"Включване на звуците. Пускане на звуци за различни събития по време на "
"играта."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:15 ../src/properties.c:505
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:15 ../src/properties.c:503
msgid "Key to move NW"
msgstr "Клавиш за движение нагоре и наляво"
......@@ -174,7 +178,7 @@ msgstr "Клавиш за движение нагоре и наляво"
msgid "The key used to move north-west."
msgstr "Клавиш за движение нагоре и наляво."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:17 ../src/properties.c:506
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:17 ../src/properties.c:504
msgid "Key to move N"
msgstr "Клавиш за движение нагоре"
......@@ -182,7 +186,7 @@ msgstr "Клавиш за движение нагоре"
msgid "The key used to move north."
msgstr "Клавиш за движение нагоре."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:19 ../src/properties.c:507
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:19 ../src/properties.c:505
msgid "Key to move NE"
msgstr "Клавиш за движение нагоре и надясно"
......@@ -190,7 +194,7 @@ msgstr "Клавиш за движение нагоре и надясно"
msgid "The key used to move north-east."
msgstr "Клавиш за движение нагоре и надясно."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:21 ../src/properties.c:508
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:21 ../src/properties.c:506
msgid "Key to move W"
msgstr "Клавиш за движение наляво"
......@@ -198,7 +202,7 @@ msgstr "Клавиш за движение наляво"
msgid "The key used to move west."
msgstr "Клавиш за движение наляво."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:23 ../src/properties.c:509
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:23 ../src/properties.c:507
msgid "Key to hold"
msgstr "Клавиш за задържане"
......@@ -206,7 +210,7 @@ msgstr "Клавиш за задържане"
msgid "The key used to hold still."
msgstr "Клавиш за изчакване."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:25 ../src/properties.c:510
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:25 ../src/properties.c:508
msgid "Key to move E"
msgstr "Клавиш за движение надясно"
......@@ -214,7 +218,7 @@ msgstr "Клавиш за движение надясно"
msgid "The key used to move east."
msgstr "Клавиш за движение надясно."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:27 ../src/properties.c:511
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:27 ../src/properties.c:509
msgid "Key to move SW"
msgstr "Клавиш за движение надолу и наляво"
......@@ -222,7 +226,7 @@ msgstr "Клавиш за движение надолу и наляво"
msgid "The key used to move south-west."
msgstr "Клавиш за движение надолу и наляво."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:29 ../src/properties.c:512
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:29 ../src/properties.c:510
msgid "Key to move S"
msgstr "Клавиш за движение надолу"
......@@ -230,7 +234,7 @@ msgstr "Клавиш за движение надолу"
msgid "The key used to move south."
msgstr "Клавиш за движение надолу."
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:31 ../src/properties.c:513
#: ../data/org.gnome.robots.gschema.xml.h:31 ../src/properties.c:511
msgid "Key to move SE"
msgstr "Клавиш за движение надолу и надясно"
......@@ -250,35 +254,7 @@ msgstr "Височината на прозореца в пиксели"
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "истина, ако прозорецът е максимизиран"
#: ../src/game.c:147
msgid "Game over!"
msgstr "Край на играта!"
#: ../src/game.c:149
msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
msgstr "За съжаление вашият резултат не е в челната десетка."
#: ../src/game.c:164
msgid "Robots Scores"
msgstr "Резултати от „Роботи“"
#: ../src/game.c:167
msgid "Map:"
msgstr "Подредба:"
#: ../src/game.c:176
msgid "Congratulations!"
msgstr "Поздравления!"
#: ../src/game.c:177
msgid "Your score is the best!"
msgstr "Вашият резултат е най-добрият!"
#: ../src/game.c:178
msgid "Your score has made the top ten."
msgstr "Вашият резултат е в челната десетка!"
#: ../src/game.c:405 ../src/game.c:421
#: ../src/game.c:343 ../src/game.c:359
msgid ""
"Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
"But Can You do it Again?"
......@@ -287,128 +263,100 @@ msgstr ""
"Но можете ли да го направите пак?"
#. This should never happen.
#: ../src/game.c:1175
#: ../src/game.c:1110
msgid "There are no teleport locations left!!"
msgstr "Няма повече места за телепортиране!"
#: ../src/game.c:1203
#: ../src/game.c:1138
msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
msgstr "Вече няма безопасни места за телепортиране!"
#: ../src/games-controls.c:288
#: ../src/games-controls.c:286
msgid "Unknown Command"
msgstr "Непозната команда"
#. Score dialog column header for the score time (e.g. 1 minute)
#: ../src/games-scores-dialog.c:132
msgctxt "score-dialog"
msgid "Time"
msgstr "Време"
#. Score dialog column header for the score value (e.g. 30 moves)
#: ../src/games-scores-dialog.c:138
msgctxt "score-dialog"
msgid "Score"
msgstr "Резултат"
#. Score format for time based scores. %1$d is the time in minutes, %2$d is the time in seconds
#: ../src/games-scores-dialog.c:225
#, c-format
msgctxt "score-dialog"
msgid "%1$dm %2$ds"
msgstr "%1$dмин. %2$dсек."
#: ../src/games-scores-dialog.c:385
msgid "New Game"
msgstr "Нова игра"
#. Score dialog column header for the date the score was recorded
#: ../src/games-scores-dialog.c:478
msgid "Date"
msgstr "Дата"
#: ../src/gnome-robots.c:95
#: ../src/gnome-robots.c:106
msgid "Classic robots"
msgstr "Класически роботи"
#: ../src/gnome-robots.c:96
#: ../src/gnome-robots.c:107
msgid "Classic robots with safe moves"
msgstr "Класически роботи със сигурни ходове"
#: ../src/gnome-robots.c:97
#: ../src/gnome-robots.c:108
msgid "Classic robots with super-safe moves"
msgstr "Класически роботи с изключително сигурни ходове"
#: ../src/gnome-robots.c:98
#: ../src/gnome-robots.c:109
msgid "Nightmare"
msgstr "Кошмарно трудни роботи"
#: ../src/gnome-robots.c:99
#: ../src/gnome-robots.c:110
msgid "Nightmare with safe moves"
msgstr "Кошмарно трудни роботи със сигурни ходове"
#: ../src/gnome-robots.c:100
#: ../src/gnome-robots.c:111
msgid "Nightmare with super-safe moves"
msgstr "Кошмарно трудни роботи с изключително сигурни ходове"
#: ../src/gnome-robots.c:101
#: ../src/gnome-robots.c:112
msgid "Robots2"
msgstr "Роботи-2"
#: ../src/gnome-robots.c:102
#: ../src/gnome-robots.c:113
msgid "Robots2 with safe moves"
msgstr "Роботи-2 със сигурни ходове"
#: ../src/gnome-robots.c:103
#: ../src/gnome-robots.c:114
msgid "Robots2 with super-safe moves"
msgstr "Роботи-2 с изключително сигурни ходове"
#: ../src/gnome-robots.c:104
#: ../src/gnome-robots.c:115
msgid "Robots2 easy"
msgstr "Лесни Роботи-2"
#: ../src/gnome-robots.c:105
#: ../src/gnome-robots.c:116
msgid "Robots2 easy with safe moves"
msgstr "Лесни Роботи-2 със сигурни ходове"
#: ../src/gnome-robots.c:106
#: ../src/gnome-robots.c:117
msgid "Robots2 easy with super-safe moves"
msgstr "Лесни Роботи-2 с изключително сигурни ходове"
#: ../src/gnome-robots.c:107
#: ../src/gnome-robots.c:118
msgid "Robots with safe teleport"
msgstr "Роботи със сигурен телепорт"
#: ../src/gnome-robots.c:108
#: ../src/gnome-robots.c:119
msgid "Robots with safe teleport with safe moves"
msgstr "Роботи със сигурен телепорт и сигурни ходове"
#: ../src/gnome-robots.c:109
#: ../src/gnome-robots.c:120
msgid "Robots with safe teleport with super-safe moves"
msgstr "Роботи със сигурен телепорт и изключително сигурни ходове"
#. Window subtitle. The first %d is the level, the second is the score. \t creates a tab.
#: ../src/gnome-robots.c:144
#: ../src/gnome-robots.c:156
#, c-format
msgid "Level: %d\tScore: %d"
msgstr "Ниво: %d\tРезултат: %d"
#. Second line of safe teleports button label. %d is the number of teleports remaining.
#: ../src/gnome-robots.c:155
#: ../src/gnome-robots.c:167
#, c-format
msgid "(Remaining: %d)"
msgstr "(Остават: %d)"
#. First line of safe teleports button label.
#: ../src/gnome-robots.c:157
#: ../src/gnome-robots.c:169
msgid "Teleport _Safely"
msgstr "_Безопасно телепортиране"
#: ../src/gnome-robots.c:202
#: ../src/gnome-robots.c:227
msgid "Based on classic BSD Robots"
msgstr "Базирана на класическата игра „BSD Robots“."
#: ../src/gnome-robots.c:206
#: ../src/gnome-robots.c:231
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
......@@ -422,27 +370,32 @@ msgstr ""
"Докладвайте за грешки на <a href=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">http://gnome."
"cult.bg/bugs</a>"
#: ../src/gnome-robots.c:227
#: ../src/gnome-robots.c:252
msgid "Are you sure you want to discard the current game?"
msgstr "Искате ли да приключите тази игра?"
#: ../src/gnome-robots.c:230
#: ../src/gnome-robots.c:255
msgid "Keep _Playing"
msgstr "_Продължаване на играта"
#: ../src/gnome-robots.c:363
#: ../src/gnome-robots.c:387
msgid "Teleport _Randomly"
msgstr "_Произволно телепортиране"
#: ../src/gnome-robots.c:382
#: ../src/gnome-robots.c:406
msgid "_Wait for Robots"
msgstr "_Изчакване на роботите"
#: ../src/gnome-robots.c:410
#. Label on the scores dialog, next to map type dropdown
#: ../src/gnome-robots.c:430
msgid "Game Type:"
msgstr "Вид игра:"
#: ../src/gnome-robots.c:445
msgid "No game data could be found."
msgstr "Липсват данни за играта."
#: ../src/gnome-robots.c:412
#: ../src/gnome-robots.c:447
msgid ""
"The program Robots was unable to find any valid game configuration files. "
"Please check that the program is installed correctly."
......@@ -450,11 +403,11 @@ msgstr ""
"Програмата „Роботи“ не може да открие валидни конфигурационни файлове. "
"Проверете дали програмата е инсталирана правилно."
#: ../src/gnome-robots.c:428
#: ../src/gnome-robots.c:464
msgid "Some graphics files are missing or corrupt."
msgstr "Някои графични файлове липсват или са повредени."
#: ../src/gnome-robots.c:430
#: ../src/gnome-robots.c:466
msgid ""
"The program Robots was unable to load all the necessary graphics files. "
"Please check that the program is installed correctly."
......@@ -462,63 +415,63 @@ msgstr ""
"Програмата „Роботи“ не може да открие всички нужни графични файлове. "
"Проверете дали програмата е инсталирана правилно."
#: ../src/graphics.c:151
#: ../src/graphics.c:149
#, c-format
msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
msgstr "Липсва графичен файл „%s“\n"
#: ../src/properties.c:393
#: ../src/properties.c:391
msgid "Preferences"
msgstr "Настройки"
#: ../src/properties.c:417
#: ../src/properties.c:415
msgid "Game Type"
msgstr "Вид игра"
#: ../src/properties.c:427
#: ../src/properties.c:425
msgid "_Use safe moves"
msgstr "_Използване на сигурни ходове"
#: ../src/properties.c:432
#: ../src/properties.c:430
msgid "Prevent accidental moves that result in getting killed."
msgstr "Предпазване от случайни, смъртоносни ходове."
#: ../src/properties.c:435
#: ../src/properties.c:433
msgid "U_se super safe moves"
msgstr "_Използване на изключително сигурни ходове"
#: ../src/properties.c:442
#: ../src/properties.c:440
msgid "Prevents all moves that result in getting killed."
msgstr "Предпазване от всички смъртоносни ходове."
#: ../src/properties.c:448
#: ../src/properties.c:446
msgid "_Enable sounds"
msgstr "_Включване на звуците"
#: ../src/properties.c:454
#: ../src/properties.c:452
msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
msgstr "Пускане на звуци за събития като спечелване на ниво или умиране."
#: ../src/properties.c:456
#: ../src/properties.c:454
msgid "Game"
msgstr "Игра"
#: ../src/properties.c:469
#: ../src/properties.c:467
msgid "_Image theme:"
msgstr "_Тема на изображенията:"
#: ../src/properties.c:481
#: ../src/properties.c:479
msgid "_Background color:"
msgstr "_Цвят на фона:"
#: ../src/properties.c:493
#: ../src/properties.c:491
msgid "Appearance"
msgstr "Изглед"
#: ../src/properties.c:522
#: ../src/properties.c:520
msgid "_Restore Defaults"
msgstr "_Връщане на стандартните настройки"
#: ../src/properties.c:527
#: ../src/properties.c:525
msgid "Keyboard"
msgstr "Клавиатура"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment