Commit d5b375bd authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 41031866
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-05 14:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-05 17:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-22 15:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-29 18:40+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -20,11 +20,11 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-embed.c:682 src/photos-search-type-manager.c:135
#: src/photos-embed.c:724 src/photos-search-type-manager.c:130
msgid "Photos"
msgstr "Fotky"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:8 src/photos-main-window.c:477
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:8 src/photos-main-window.c:473
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Prohlížejte si, roztříďte a sdílejte své fotografie v GNOME"
......@@ -114,15 +114,15 @@ msgstr "Okno maximalizováno"
msgid "Window maximized state"
msgstr "Stav maximalizace okna"
#: src/photos-application.c:157
#: src/photos-application.c:159
msgid "Show the application's version"
msgstr "Zobrazit verzi aplikace"
#: src/photos-base-item.c:615
#: src/photos-base-item.c:647
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: src/photos-base-item.c:2546
#: src/photos-base-item.c:2749
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"
......@@ -152,15 +152,19 @@ msgstr "Vykreslovací zařízení DLNA"
msgid "“%s” edited"
msgstr "Upravena položka „%s“"
#: src/photos-embed.c:686 src/photos-search-type-manager.c:120
#: src/photos-embed.c:728
msgid "Collection View"
msgstr "Zobrazení sbírky"
#: src/photos-embed.c:731 src/photos-search-type-manager.c:115
msgid "Albums"
msgstr "Alba"
#: src/photos-embed.c:690 src/photos-search-type-manager.c:128
#: src/photos-embed.c:735 src/photos-search-type-manager.c:123
msgid "Favorites"
msgstr "Oblíbené"
#: src/photos-embed.c:694 src/photos-main-toolbar.c:305
#: src/photos-embed.c:739 src/photos-main-toolbar.c:269
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
......@@ -192,7 +196,7 @@ msgstr "Nenalezena žádná alba"
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Fotografie s hvězdičkami se objeví zde"
#: src/photos-empty-results-box.c:192
#: src/photos-empty-results-box.c:196
msgid "No Photos Found"
msgstr "Nenalezeny žádné fotografie"
......@@ -205,7 +209,7 @@ msgstr "Export"
msgid "_Folder Name"
msgstr "Název _složky"
#: src/photos-export-dialog.ui:66 src/photos-print-setup.c:942
#: src/photos-export-dialog.ui:66 src/photos-print-setup.c:914
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
......@@ -244,20 +248,20 @@ msgstr "%e. %B %Y"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Vypočítává se velikost pro export…"
#: src/photos-export-notification.c:250
#: src/photos-export-notification.c:251
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Export selhal: není dostatek místa"
#: src/photos-export-notification.c:252
#: src/photos-export-notification.c:253
msgid "Failed to export"
msgstr "Export selhal"
#: src/photos-export-notification.c:259
#: src/photos-export-notification.c:260
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "Vyexportována položka „%s“"
#: src/photos-export-notification.c:263
#: src/photos-export-notification.c:264
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
......@@ -265,31 +269,31 @@ msgstr[0] "Vyexportována %d položka"
msgstr[1] "Vyexportovány %d položky"
msgstr[2] "Vyexportováno %d položek"
#: src/photos-export-notification.c:281
#: src/photos-export-notification.c:282
msgid "Analyze"
msgstr "Analyzovat"
#: src/photos-export-notification.c:286
#: src/photos-export-notification.c:287
msgid "Empty Trash"
msgstr "Vyprázdnit koš"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:303 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:247 src/photos-selection-toolbar.ui:29
#: src/photos-export-notification.c:304 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:242 src/photos-selection-toolbar.ui:29
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:313
#: src/photos-export-notification.c:314
msgid "Export Folder"
msgstr "Složka pro export"
#. Translators: this is the fallback title in the form
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
#.
#: src/photos-facebook-item.c:100 src/photos-flickr-item.c:105
#: src/photos-facebook-item.c:103 src/photos-flickr-item.c:105
#: src/photos-google-item.c:102
#, c-format
msgid "%s — %s"
......@@ -439,15 +443,15 @@ msgstr "Vaše fotografie budou indexovány"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Během tohoto procesu nemusí být některé fotografie přístupné"
#: src/photos-local-item.c:176 src/photos-source-manager.c:256
#: src/photos-local-item.c:176 src/photos-source-manager.c:251
msgid "Local"
msgstr "Místní"
#: src/photos-main-toolbar.c:88
#: src/photos-main-toolbar.c:80
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položku ji vyberete"
#: src/photos-main-toolbar.c:90
#: src/photos-main-toolbar.c:82
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
......@@ -455,38 +459,39 @@ msgstr[0] "%d vybraná"
msgstr[1] "%d vybrané"
msgstr[2] "%d vybraných"
#: src/photos-main-toolbar.c:178
#: src/photos-main-toolbar.c:179
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
#: src/photos-main-toolbar.c:320
#: src/photos-main-toolbar.c:284
msgid "Select Items"
msgstr "Vybrat položky"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:392 src/photos-selection-toolbar.c:244
#: src/photos-main-toolbar.c:339 src/photos-selection-toolbar.c:239
#: src/photos-share-notification.c:171
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otevřít pomocí %s"
#: src/photos-main-toolbar.c:425 src/photos-selection-toolbar.c:255
#: src/photos-main-toolbar.c:372 src/photos-selection-toolbar.c:250
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Odebrat z oblíbených"
#: src/photos-main-toolbar.c:430 src/photos-selection-toolbar.c:260
#: src/photos-main-toolbar.c:377 src/photos-selection-toolbar.c:255
msgid "Add to favorites"
msgstr "Přidat do oblíbených"
#: src/photos-main-toolbar.c:464 src/photos-main-toolbar.c:593
#: src/photos-main-toolbar.c:417 src/photos-main-toolbar.c:529
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: src/photos-main-toolbar.c:468
#: src/photos-main-toolbar.c:421
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: src/photos-main-window.c:478
#: src/photos-main-window.c:474
msgid ""
"Copyright © 2013 Intel Corporation. All rights reserved.\n"
"Copyright © 2014 – 2015 Pranav Kant\n"
......@@ -497,7 +502,7 @@ msgstr ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc."
#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:488
#: src/photos-main-window.c:484
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký, <marek@manet.cz>"
......@@ -559,7 +564,7 @@ msgstr "Nastavit jako pozadí"
msgid "Set as Lock Screen"
msgstr "Nastavit jako zamykací obrazovku"
#: src/photos-preview-menu.ui:37 src/photos-properties-dialog.c:903
#: src/photos-preview-menu.ui:37 src/photos-properties-dialog.c:895
#: src/photos-selection-toolbar.ui:102
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
......@@ -569,90 +574,90 @@ msgstr "Vlastnosti"
msgid "Printing “%s”: %s"
msgstr "Tiskne se „%s“: %s"
#: src/photos-print-operation.c:271
#: src/photos-print-operation.c:266
msgid "Image Settings"
msgstr "Nastavení obrázku"
#: src/photos-print-setup.c:914
#: src/photos-print-setup.c:886
msgid "Position"
msgstr "Umístění"
#: src/photos-print-setup.c:917
#: src/photos-print-setup.c:889
msgid "_Left:"
msgstr "V_levo:"
#: src/photos-print-setup.c:918
#: src/photos-print-setup.c:890
msgid "_Right:"
msgstr "Vp_ravo:"
#: src/photos-print-setup.c:919
#: src/photos-print-setup.c:891
msgid "_Top:"
msgstr "Na_hoře:"
#: src/photos-print-setup.c:920
#: src/photos-print-setup.c:892
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Dole:"
#: src/photos-print-setup.c:922
#: src/photos-print-setup.c:894
msgid "C_enter:"
msgstr "Vy_středit:"
#: src/photos-print-setup.c:926
#: src/photos-print-setup.c:898
msgid "None"
msgstr "nijak"
#: src/photos-print-setup.c:927
#: src/photos-print-setup.c:899
msgid "Horizontal"
msgstr "vodorovně"
#: src/photos-print-setup.c:928
#: src/photos-print-setup.c:900
msgid "Vertical"
msgstr "svisle"
#: src/photos-print-setup.c:929
#: src/photos-print-setup.c:901
msgid "Both"
msgstr "v obou směrech"
#: src/photos-print-setup.c:945
#: src/photos-print-setup.c:917
msgid "_Width:"
msgstr "Šířk_a:"
#: src/photos-print-setup.c:946
#: src/photos-print-setup.c:918
msgid "_Height:"
msgstr "_Výška:"
#: src/photos-print-setup.c:948
#: src/photos-print-setup.c:920
msgid "_Scaling:"
msgstr "_Měřítko:"
#: src/photos-print-setup.c:957
#: src/photos-print-setup.c:929
msgid "_Unit:"
msgstr "_Jednotky:"
#: src/photos-print-setup.c:961
#: src/photos-print-setup.c:933
msgid "Millimeters"
msgstr "milimetry"
#: src/photos-print-setup.c:962
#: src/photos-print-setup.c:934
msgid "Inches"
msgstr "palce"
#: src/photos-print-setup.c:990
#: src/photos-print-setup.c:962
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
#: src/photos-properties-dialog.c:255
#: src/photos-properties-dialog.c:247
msgid "Edited in Photos"
msgstr "Upravit v aplikaci Fotky"
#: src/photos-properties-dialog.c:268
#: src/photos-properties-dialog.c:260
msgid "Untouched"
msgstr "Bez zásahů"
#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
#: src/photos-properties-dialog.c:453
#: src/photos-properties-dialog.c:445
msgctxt "Document Title"
msgid "Title"
msgstr "Název"
......@@ -660,92 +665,92 @@ msgstr "Název"
#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
#: src/photos-properties-dialog.c:465
#: src/photos-properties-dialog.c:457
msgctxt "Document Author"
msgid "Author"
msgstr "Autor"
#: src/photos-properties-dialog.c:472
#: src/photos-properties-dialog.c:464
msgid "Source"
msgstr "Zdroj"
#: src/photos-properties-dialog.c:478
#: src/photos-properties-dialog.c:470
msgid "Date Modified"
msgstr "Datum změny"
#: src/photos-properties-dialog.c:486
#: src/photos-properties-dialog.c:478
msgid "Date Created"
msgstr "Datum vytvoření"
#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
#: src/photos-properties-dialog.c:496
#: src/photos-properties-dialog.c:488
msgctxt "Document Type"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: src/photos-properties-dialog.c:506
#: src/photos-properties-dialog.c:498
msgid "Dimensions"
msgstr "Rozměry"
#: src/photos-properties-dialog.c:518
#: src/photos-properties-dialog.c:510
msgid "Location"
msgstr "Místo"
#: src/photos-properties-dialog.c:538
#: src/photos-properties-dialog.c:530
msgid "Camera"
msgstr "Fotoaparát"
#: src/photos-properties-dialog.c:548 src/photos-tool-colors.c:335
#: src/photos-properties-dialog.c:540 src/photos-tool-colors.c:335
msgid "Exposure"
msgstr "Expozice"
#: src/photos-properties-dialog.c:558
#: src/photos-properties-dialog.c:550
msgid "Aperture"
msgstr "Clona"
#: src/photos-properties-dialog.c:568
#: src/photos-properties-dialog.c:560
msgid "Focal Length"
msgstr "Ohnisková vzdálenost"
#: src/photos-properties-dialog.c:578
#: src/photos-properties-dialog.c:570
msgid "ISO Speed"
msgstr "Citlivost ISO"
#: src/photos-properties-dialog.c:588
#: src/photos-properties-dialog.c:580
msgid "Flash"
msgstr "Blesk"
#: src/photos-properties-dialog.c:597
#: src/photos-properties-dialog.c:589
msgid "Modifications"
msgstr "Změny"
#: src/photos-properties-dialog.c:738
#: src/photos-properties-dialog.c:730
msgid "Off, did not fire"
msgstr "Vypnut, nebyl spuštěn"
#: src/photos-properties-dialog.c:740
#: src/photos-properties-dialog.c:732
msgid "On, fired"
msgstr "Zapnut, byl spuštěn"
#: src/photos-properties-dialog.c:778
#: src/photos-properties-dialog.c:770
msgid "Discard all Edits"
msgstr "Zahodit všechny úpravy"
#: src/photos-search-match-manager.c:162 src/photos-search-type-manager.c:112
#: src/photos-source-manager.c:252
#: src/photos-search-match-manager.c:157 src/photos-search-type-manager.c:107
#: src/photos-source-manager.c:247
msgid "All"
msgstr "Vše"
#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching.
#: src/photos-search-match-manager.c:169
#: src/photos-search-match-manager.c:164
msgctxt "Search Filter"
msgid "Title"
msgstr "Název"
#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching.
#: src/photos-search-match-manager.c:176
#: src/photos-search-match-manager.c:171
msgctxt "Search Filter"
msgid "Author"
msgstr "Autor"
......@@ -753,14 +758,14 @@ msgstr "Autor"
#. Translators: this is a verb that refers to "All", "Title" and
#. * "Author", as in "Match All", "Match Title" and "Match Author".
#.
#: src/photos-search-match-manager.c:214
#: src/photos-search-match-manager.c:209
msgid "Match"
msgstr "Porovnávat"
#. Translators: "Type" refers to a search filter. eg., All, Albums,
#. * Favorites and Photos.
#.
#: src/photos-search-type-manager.c:168
#: src/photos-search-type-manager.c:163
msgctxt "Search Filter"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
......@@ -786,19 +791,24 @@ msgctxt "dialog title"
msgid "Share"
msgstr "Sdílet"
#: src/photos-share-notification.c:154
#, c-format
msgid "“%s” shared"
msgstr "Nasdílena položka „%s“"
#: src/photos-share-point-email.c:80
msgid "E-Mail"
msgstr "Poslat e-mailem"
#: src/photos-share-point-google.c:98
#: src/photos-share-point-google.c:105
msgid "Failed to upload photo: Service not authorized"
msgstr "Selhalo nahrání fotografie: služba není ověřená"
#: src/photos-share-point-google.c:100
#: src/photos-share-point-google.c:107
msgid "Failed to upload photo"
msgstr "Selhalo nahrání fotografie"
#: src/photos-source-manager.c:305
#: src/photos-source-manager.c:300
msgid "Sources"
msgstr "Zdroje"
......@@ -834,59 +844,59 @@ msgstr "Sytost"
msgid "Colors"
msgstr "Barvy"
#: src/photos-tool-crop.c:123
#: src/photos-tool-crop.c:182
msgid "Free"
msgstr "Volně"
#: src/photos-tool-crop.c:124
#: src/photos-tool-crop.c:183
msgid "Original"
msgstr "Původní"
#: src/photos-tool-crop.c:125
#: src/photos-tool-crop.c:184
msgid "1×1 (Square)"
msgstr "1×1 (čtverec)"
#: src/photos-tool-crop.c:126
#: src/photos-tool-crop.c:185
msgid "10×8 / 5×4"
msgstr "10×8 / 5×4"
#: src/photos-tool-crop.c:127
#: src/photos-tool-crop.c:186
msgid "4×3 / 8×6 (1024×768)"
msgstr "4×3 / 8×6 (1024×768)"
#: src/photos-tool-crop.c:128
#: src/photos-tool-crop.c:187
msgid "7×5"
msgstr "7×5"
#: src/photos-tool-crop.c:129
#: src/photos-tool-crop.c:188
msgid "3×2 / 6×4"
msgstr "3×2 / 6×4"
#: src/photos-tool-crop.c:130
#: src/photos-tool-crop.c:189
msgid "16×10 (1280×800)"
msgstr "16×10 (1280×800)"
#: src/photos-tool-crop.c:131
#: src/photos-tool-crop.c:190
msgid "16×9 (1920×1080)"
msgstr "16×9 (1920×1080)"
#: src/photos-tool-crop.c:1255
#: src/photos-tool-crop.c:1295
msgid "Lock aspect ratio"
msgstr "Uzamknout poměr stran"
#: src/photos-tool-crop.c:1323
#: src/photos-tool-crop.c:1365
msgid "Landscape"
msgstr "Na šířku"
#: src/photos-tool-crop.c:1334
#: src/photos-tool-crop.c:1376
msgid "Portrait"
msgstr "Na výšku"
#: src/photos-tool-crop.c:1345
#: src/photos-tool-crop.c:1387
msgid "Reset"
msgstr "Původní"
#: src/photos-tool-crop.c:1365
#: src/photos-tool-crop.c:1407
msgid "Crop"
msgstr "Oříznout"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment