Commit c772ba1a authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent 901a147b
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos gnome-3-12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-02 11:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-02 20:17+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-17 17:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-21 12:49+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk@li.org>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3043 src/photos-embed.c:819
......@@ -31,51 +31,60 @@ msgstr ""
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Access, organize and share your photos on GNOME. A simple and elegant "
"replacement for using a file manager to deal with photos. Enhance, crop and "
"edit in a snap. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"GNOME ішінде фотосуреттеріңізге қатынау, реттеу және олармен бөлісуді мүмкін "
"ететін кішігірім қолданба. Ол фотолармен жұмыс істеуге файлдар басқарушысын "
"алмастыра алатын қолданба ретінде дайындалған. GNOME желідегі тіркелгілері "
"арқылы бұлттық қызметтермен байланыс іске асырылған."
"GNOME ішінде фотосуреттеріңізге қатынау, реттеу және олармен бөлісу. Ол "
"фотолармен жұмыс істеуге файлдар басқарушысын алмастыра алатын қолданба "
"ретінде дайындалған. GNOME желідегі тіркелгілері арқылы бұлттық қызметтермен "
"байланыс іске асырылған."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "Мүмкіндіктері:"
msgid "You can:"
msgstr "Мүмкіндіктеріңіз:"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Жуырдағы жергілікті және онлайн фотоларын қарау"
msgid "Automatically find all your pictures"
msgstr "Барлық суреттеріңізді автоматты түрде таба аласыз"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgstr "Өзіңіздің Facebook не Flickr құрамасына қатынаңыз"
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Жуырдағы жергілікті және онлайн фотоларын қарау"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
msgstr "Фотоларды қашықтағы DLNA өңдеушілеріне жіберу"
msgid "Access your Facebook or Flickr pictures"
msgstr "Өзіңіздің Facebook не Flickr суреттеріңізге қатынаңыз"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
msgid "Set as background"
msgstr "Фон ретінде орнату"
msgid ""
"View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr ""
"Фотоларды теледидар, ноутбук немесе желіңіздегі басқа да DLNA "
"қабылдағыштарында қарай аласыз"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
msgid "Set pictures as your desktop background"
msgstr "Суреттерді фон ретінде орната аласыз"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:22
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Print photos"
msgstr "Фотоларды баспаға шығару"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:25
msgid "Select favorites"
msgstr "Таңдамалыларды белгілеу"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:26
msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for "
"more advanced changes"
msgstr ""
"Кеңейтілген өзгерістерді жасау үшін мүмкіндіктері көбірек түзеткішті ашуды "
"рұқсат ету"
"Суреттерді қолданбада оңай түзете аласыз, немесе кеңейтілген өзгерістерді "
"жасау үшін мүмкіндіктері көбірек түзеткішке жібере аласыз"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:49
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME жобасы"
......@@ -136,15 +145,14 @@ msgstr "Қолданба нұсқасын көрсету"
#.
#: src/photos-application.c:1393 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
#| msgid "%e %B %Y"
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%d %B %Y"
#: src/photos-base-item.c:1036
#: src/photos-base-item.c:1037
msgid "Album"
msgstr "Альбом"
#: src/photos-base-item.c:2752
#: src/photos-base-item.c:2830
msgid "Screenshots"
msgstr "Скриншоттар"
......@@ -192,19 +200,19 @@ msgstr "Импорттау"
msgid "Search"
msgstr "Іздеу"
#: src/photos-empty-results-box.c:148
#: src/photos-empty-results-box.c:129
msgid "No albums found"
msgstr "Альбомдар табылмады"
#: src/photos-empty-results-box.c:152
#: src/photos-empty-results-box.c:133
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Жұлдызша орнатылған фотолар осында көрсетіледі"
#: src/photos-empty-results-box.c:162
#: src/photos-empty-results-box.c:143
msgid "No photos found"
msgstr "Фотолар табылмады"
#: src/photos-empty-results-box.c:191
#: src/photos-empty-results-box.c:172
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Сіз альбомдарды Фотолар көрінісінен жасай аласыз"
......@@ -212,7 +220,7 @@ msgstr "Сіз альбомдарды Фотолар көрінісінен жа
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:212
#: src/photos-empty-results-box.c:193
msgid "Online Accounts"
msgstr "Желілік тіркелгілер"
......@@ -220,7 +228,7 @@ msgstr "Желілік тіркелгілер"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:219
#: src/photos-empty-results-box.c:200
msgid "Pictures folder"
msgstr "Суреттер бумасы"
......@@ -229,12 +237,12 @@ msgstr "Суреттер бумасы"
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:226
#: src/photos-empty-results-box.c:207
#, c-format
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "%s және %s ішінен фотоларыңыз осында көрсетіледі."
#: src/photos-empty-results-box.c:236
#: src/photos-empty-results-box.c:217
msgid "Try a different search"
msgstr "Басқа сөздерді іздеп көріңіз"
......@@ -281,35 +289,35 @@ msgstr "%d×%d (%s)"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Экспорттау өлшемін есептеу…"
#: src/photos-export-notification.c:263
#: src/photos-export-notification.c:317
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Экспорт сәтсіз аяқталды: орын жеткіліксіз"
#: src/photos-export-notification.c:265
#: src/photos-export-notification.c:319
msgid "Failed to export"
msgstr "Экспорт сәтсіз аяқталды"
#: src/photos-export-notification.c:272
#: src/photos-export-notification.c:326
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "\"%s\" экспортталды"
#: src/photos-export-notification.c:276
#: src/photos-export-notification.c:330
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
msgstr[0] "%d нәрсе экспортталды"
#: src/photos-export-notification.c:293
#: src/photos-export-notification.c:347
msgid "Analyze"
msgstr "Анализдеу"
#: src/photos-export-notification.c:298
#: src/photos-export-notification.c:352
msgid "Empty Trash"
msgstr "Қоқыс шелегін тазарту"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:315 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-export-notification.c:369 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Ашу"
......@@ -317,7 +325,7 @@ msgstr "Ашу"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:325
#: src/photos-export-notification.c:379
msgid "Export Folder"
msgstr "Буманы экспорттау"
......@@ -495,7 +503,7 @@ msgstr "Фотоларыңыз индекстелді"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Бұл үрдіс кезінде кейбір фотолар қолжетерсіз болуы мүмкін"
#: src/photos-local-item.c:207 src/photos-source-manager.c:399
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Жергілікті"
......@@ -552,12 +560,15 @@ msgid "_Select"
msgstr "Таң_дау"
#: src/photos-main-window.c:458
#| msgid ""
#| "Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
#| "Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:466
......@@ -876,23 +887,23 @@ msgstr "Фотоны жүктеу қатесі"
msgid "Sources"
msgstr "Қайнар көздер"
#: src/photos-source-notification.c:201
#: src/photos-source-notification.c:183
msgid "New device discovered"
msgstr "Жаңа құрылғы анықталды"
#: src/photos-source-notification.c:214
#: src/photos-source-notification.c:196
msgid "Import…"
msgstr "Импорттау…"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:244
#: src/photos-source-notification.c:226
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Сіздің %s тіркелу мәліметтеріңіздің мерзімі аяқталған"
#: src/photos-source-notification.c:251
#: src/photos-source-notification.c:233
msgid "Settings"
msgstr "Баптаулар"
......@@ -1026,6 +1037,12 @@ msgstr "Сүзгілер"
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Фотолар тізімін алу мүмкін емес"
#~ msgid "It lets you:"
#~ msgstr "Мүмкіндіктері:"
#~ msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
#~ msgstr "Фотоларды қашықтағы DLNA өңдеушілеріне жіберу"
#~ msgid "Name your first album"
#~ msgstr "Бірінші альбомыңызды атаңыз"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment