Commit b03dff52 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 89109612
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-07 20:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-08 10:40+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-20 20:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-21 08:12+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
......@@ -31,11 +31,11 @@ msgstr ""
"náhrada místo používání správce souborů k práci s fotkami. Díky účtům on-"
"line v GNOME umí bez problémů fungovat i s cloudem."
#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2
msgid "It lets you:"
msgstr "Můžete v ní dělat následující věci:"
#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"<li>View recent local and online photos</li> <li>Access your Flickr content</"
"li> <li>Send photos to remote DLNA renderers</li> <li>Set as background</li> "
......@@ -48,16 +48,16 @@ msgstr ""
"fotografie</li> <li>Vybírat oblíbené</li> <li>Pro náročnější změny otevřít "
"fotografie v plnohodnotném editoru</li>"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:1
#: ../src/photos-search-type-manager.c:145
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1
#: ../src/photos-search-type-manager.c:124
msgid "Photos"
msgstr "Fotky"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:2
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Zobrazovat, třídit a sdílet fotografie"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:3
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:3
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "fotografie;fotka;fotky;snímek;snímky;obrázek;obrázky;"
......@@ -170,11 +170,11 @@ msgstr "O aplikaci"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: ../src/photos-base-item.c:304
#: ../src/photos-base-item.c:310
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: ../src/photos-base-item.c:731
#: ../src/photos-base-item.c:760
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"
......@@ -182,26 +182,26 @@ msgstr "Snímky obrazovky"
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "Vykreslovací zařízení DLNA"
#: ../src/photos-embed.c:651
#: ../src/photos-embed.c:652
msgid "Recent"
msgstr "Nedávné"
#: ../src/photos-embed.c:654 ../src/photos-search-type-manager.c:131
#: ../src/photos-embed.c:655 ../src/photos-search-type-manager.c:110
msgid "Albums"
msgstr "Alba"
#: ../src/photos-embed.c:657 ../src/photos-search-type-manager.c:138
#: ../src/photos-embed.c:658 ../src/photos-search-type-manager.c:117
msgid "Favorites"
msgstr "Oblíbené"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:111
#: ../src/photos-empty-results-box.c:113
msgid "Name your first album"
msgstr "Pojmenujte své první album"
#. Translators: this should be translated in the context of the "You
#. * can add your online accounts in Settings" sentence below
#.
#: ../src/photos-empty-results-box.c:131
#: ../src/photos-empty-results-box.c:133
msgid "Settings"
msgstr "nastaveních"
......@@ -209,28 +209,32 @@ msgstr "nastaveních"
#. * due to markup, and should be translated only in the context of
#. * this sentence.
#.
#: ../src/photos-empty-results-box.c:137
#: ../src/photos-empty-results-box.c:139
#, c-format
msgid "You can add your online accounts in %s"
msgstr "Své účty on-line můžete přidat v %s"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:187
#: ../src/photos-empty-results-box.c:189
msgid "No Albums Found"
msgstr "Nenalezena žádná alba"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:191
#: ../src/photos-empty-results-box.c:193
msgid "No Favorites Found"
msgstr "Nenalezeny žádné oblíbené"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:196
#: ../src/photos-empty-results-box.c:198
msgid "No Photos Found"
msgstr "Nenalezeny žádné fotografie"
#: ../src/photos-facebook-item.c:188 ../src/photos-facebook-item.c:218
#: ../src/photos-facebook-item.c:190 ../src/photos-facebook-item.c:220
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"
#: ../src/photos-flickr-item.c:275 ../src/photos-flickr-item.c:322
#: ../src/photos-fetch-metas-job.c:163
msgid "Untitled Photo"
msgstr "Fotografie bez názvu"
#: ../src/photos-flickr-item.c:276 ../src/photos-flickr-item.c:323
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"
......@@ -246,19 +250,19 @@ msgstr "Během tohoto procesu nemusí být některé fotografie přístupné"
msgid "Load More"
msgstr "Načíst další"
#: ../src/photos-load-more-button.c:86 ../src/photos-spinner-box.c:69
#: ../src/photos-load-more-button.c:86
msgid "Loading…"
msgstr "Načítá se…"
#: ../src/photos-local-item.c:70 ../src/photos-source-manager.c:155
#: ../src/photos-local-item.c:70 ../src/photos-source-manager.c:134
msgid "Local"
msgstr "Místní"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:112
#: ../src/photos-main-toolbar.c:111
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položku ji vyberete"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:114
#: ../src/photos-main-toolbar.c:113
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
......@@ -266,34 +270,34 @@ msgstr[0] "%d vybraná"
msgstr[1] "%d vybrané"
msgstr[2] "%d vybraných"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:159
#: ../src/photos-main-toolbar.c:158
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:283
#: ../src/photos-main-toolbar.c:282
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:299
#: ../src/photos-main-toolbar.c:298
msgid "Select Items"
msgstr "Vybrat položky"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:413 ../src/photos-selection-toolbar.c:281
#: ../src/photos-main-toolbar.c:412 ../src/photos-selection-toolbar.c:278
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otevřít pomocí %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:573
#: ../src/photos-main-toolbar.c:571
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../src/photos-main-window.c:441
#: ../src/photos-main-window.c:446
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Zobrazovat, třídit a sdílet své fotografie v GNOME"
#. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:453
#: ../src/photos-main-window.c:458
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký, <marek@manet.cz>"
......@@ -312,8 +316,8 @@ msgid "Organize"
msgstr "Třídění"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:1 ../src/photos-selection-toolbar.c:284
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:440
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:1 ../src/photos-selection-toolbar.c:281
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:437
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
......@@ -330,17 +334,17 @@ msgid "Set as Background"
msgstr "Nastavit jako pozadí"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:5 ../src/photos-properties-dialog.c:653
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:464
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:461
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
#: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:209
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:293
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:290
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Odebrat z oblíbených"
#: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:214
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:299
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:296
msgid "Add to favorites"
msgstr "Přidat do oblíbených"
......@@ -500,34 +504,31 @@ msgstr "Zapnut, byl spuštěn"
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: ../src/photos-search-match-manager.c:156
#: ../src/photos-search-type-manager.c:124 ../src/photos-source-manager.c:151
#: ../src/photos-search-match-manager.c:154
#: ../src/photos-search-type-manager.c:103 ../src/photos-source-manager.c:130
msgid "All"
msgstr "Vše"
#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching.
#: ../src/photos-search-match-manager.c:163
#: ../src/photos-search-match-manager.c:161
msgctxt "Search Filter"
msgid "Title"
msgstr "Název"
#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching.
#: ../src/photos-search-match-manager.c:170
#: ../src/photos-search-match-manager.c:168
msgctxt "Search Filter"
msgid "Author"
msgstr "Autor"
#. Translators: this is a verb that refers to "All", "Title" and
#. * "Author", as in "Match All", "Match Title" and "Match Author".
#.
#: ../src/photos-search-match-manager.c:197
#: ../src/photos-search-match-manager.c:205
msgid "Match"
msgstr "Porovnávat"
#. Translators: "Type" refers to a search filter. eg., All, Albums,
#. * Favorites and Photos.
#.
#: ../src/photos-search-type-manager.c:176
#: ../src/photos-search-type-manager.c:153
msgctxt "Search Filter"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
......@@ -540,22 +541,22 @@ msgstr "Vybrat vše"
msgid "Select None"
msgstr "Zrušit výběr"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:448
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:445
msgid "Print"
msgstr "Tisk"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:456
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:453
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:472
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:469
msgid "Add to Album"
msgstr "Přidat album"
#: ../src/photos-source-manager.c:196
#: ../src/photos-source-manager.c:174
msgid "Sources"
msgstr "Zdroje"
#: ../src/photos-tracker-controller.c:92
#: ../src/photos-tracker-controller.c:96
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Nelze získat seznam fotografií."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment