Commit a8e125d1 authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Administrator

Update Finnish translation

parent 337387e2
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-02 11:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-03 18:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-17 17:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-23 11:50+0300\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <lokalisointi-lista@googlegroups.com>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3043 src/photos-embed.c:819
......@@ -30,48 +30,60 @@ msgstr "Hallitse ja jaa kuviasi"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Access, organize and share your photos on GNOME. A simple and elegant "
"replacement for using a file manager to deal with photos. Enhance, crop and "
"edit in a snap. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Yksinkertainen Gnome-sovellus kuvien käyttöä, organisointia ja jakamista "
"varten. Sen on tarkoitus korvata tiedostonhallinta kuviin liittyvässä "
"työskentelyssä. Saumattoman pilvi-integraation tarjoaa Gnomen verkkotilit."
"Sovellus Gnome-työpöydälle kuvien käyttöä, organisointia ja jakamista "
"varten. Korvaa tiedostonhallinta tällä sovelluksella, kun työskentelet "
"kuvien parissa. Paranna, rajaa ja muokkaa kuvia nopeasti. Saumattoman pilvi-"
"integraation tarjoaa Gnomen verkkotilit."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "Sen avulla voit:"
msgid "You can:"
msgstr "Voit:"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Katsella paikallisia ja verkossa olevia valokuvia"
msgid "Automatically find all your pictures"
msgstr "Löytää kaikki kuvasi automaattisesti"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgstr "Käyttää Facebook- ja Flickr-sisältöä"
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Katsella paikallisia ja verkossa olevia valokuvia"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
msgstr "Lähettää valokuvia DLNA-esittäjille"
msgid "Access your Facebook or Flickr pictures"
msgstr "Käyttää Facebook- ja Flickr-sisältöä"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
msgid "Set as background"
msgstr "Asettaa taustakuvia"
msgid ""
"View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr ""
"Katsella kuvia TV:stä, kannettavalta tietokoneelta ja muilla DLNA-laitteilla "
"verkossasi"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:22
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
msgid "Set pictures as your desktop background"
msgstr "Asettaa kuvia työpöydän taustakuvaksi"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Print photos"
msgstr "Tulostaa valokuvia"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:25
msgid "Select favorites"
msgstr "Valita suosikkeja"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr "Avata erillisen kuvankäsittelysovelluksen suuria muutoksia varten"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:26
msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for "
"more advanced changes"
msgstr ""
"Tehdä pieniä muokkauksia kuviin sovelluksen sisäisesti, tai avata erillisen "
"kuvankäsittelysovelluksen suuria muutoksia varten"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:49
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Gnome-projekti"
......@@ -135,11 +147,11 @@ msgstr "Näytä sovelluksen versio"
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d. %Bta %Y"
#: src/photos-base-item.c:1036
#: src/photos-base-item.c:1037
msgid "Album"
msgstr "Albumi"
#: src/photos-base-item.c:2752
#: src/photos-base-item.c:2830
msgid "Screenshots"
msgstr "Kuvakaappaukset"
......@@ -188,19 +200,19 @@ msgstr "Tuo"
msgid "Search"
msgstr "Etsi"
#: src/photos-empty-results-box.c:148
#: src/photos-empty-results-box.c:129
msgid "No albums found"
msgstr "Albumeita ei löytynyt"
#: src/photos-empty-results-box.c:152
#: src/photos-empty-results-box.c:133
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Tähdellä merkityt kuvat näkyvät täällä"
#: src/photos-empty-results-box.c:162
#: src/photos-empty-results-box.c:143
msgid "No photos found"
msgstr "Kuvia ei löytynyt"
#: src/photos-empty-results-box.c:191
#: src/photos-empty-results-box.c:172
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Voit luoda albumeita Kuvat-näkymästä"
......@@ -208,7 +220,7 @@ msgstr "Voit luoda albumeita Kuvat-näkymästä"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:212
#: src/photos-empty-results-box.c:193
msgid "Online Accounts"
msgstr "verkkotileiltäsi"
......@@ -216,7 +228,7 @@ msgstr "verkkotileiltäsi"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:219
#: src/photos-empty-results-box.c:200
msgid "Pictures folder"
msgstr "Kuvat-kansiosta"
......@@ -225,12 +237,12 @@ msgstr "Kuvat-kansiosta"
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:226
#: src/photos-empty-results-box.c:207
#, c-format
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "Kuvat %s ja %s ilmestyvät tänne."
#: src/photos-empty-results-box.c:236
#: src/photos-empty-results-box.c:217
msgid "Try a different search"
msgstr "Yritä eri hakuehtoja"
......@@ -277,36 +289,36 @@ msgstr "%d×%d (%s)"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Lasketaan viennin kokoa…"
#: src/photos-export-notification.c:263
#: src/photos-export-notification.c:317
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Vienti epäonnistui: levytilaa ei ole riittävästi"
#: src/photos-export-notification.c:265
#: src/photos-export-notification.c:319
msgid "Failed to export"
msgstr "Vienti epäonnistui"
#: src/photos-export-notification.c:272
#: src/photos-export-notification.c:326
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "“%s” viety"
#: src/photos-export-notification.c:276
#: src/photos-export-notification.c:330
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
msgstr[0] "%d kohde viety"
msgstr[1] "%d kohdetta viety"
#: src/photos-export-notification.c:293
#: src/photos-export-notification.c:347
msgid "Analyze"
msgstr "Analysoi"
#: src/photos-export-notification.c:298
#: src/photos-export-notification.c:352
msgid "Empty Trash"
msgstr "Tyhjennä roskakori"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:315 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-export-notification.c:369 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Avaa"
......@@ -314,7 +326,7 @@ msgstr "Avaa"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:325
#: src/photos-export-notification.c:379
msgid "Export Folder"
msgstr "Vientikansio"
......@@ -493,7 +505,7 @@ msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr ""
"Jotkin kuvat eivät välttämättä ole käytettävissä tämän toimenpiteen aikana"
#: src/photos-local-item.c:207 src/photos-source-manager.c:399
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Paikallinen"
......@@ -552,12 +564,15 @@ msgid "_Select"
msgstr "_Valitse"
#: src/photos-main-window.c:458
#| msgid ""
#| "Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
#| "Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Tekijänoikeus © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Tekijänoikeus © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Tekijänoikeus © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Tekijänoikeus © 2015 – 2018 Umang Jain"
#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:466
......@@ -877,23 +892,23 @@ msgstr "Kuvan lähetys epäonnistui"
msgid "Sources"
msgstr "Lähteet"
#: src/photos-source-notification.c:201
#: src/photos-source-notification.c:183
msgid "New device discovered"
msgstr "Uusi laite havaittu"
#: src/photos-source-notification.c:214
#: src/photos-source-notification.c:196
msgid "Import…"
msgstr "Tuo…"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:244
#: src/photos-source-notification.c:226
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "%s-tilitietosi ovat vanhentuneet"
#: src/photos-source-notification.c:251
#: src/photos-source-notification.c:233
msgid "Settings"
msgstr "järjestelmän asetuksissa"
......@@ -1027,6 +1042,12 @@ msgstr "Suodattimet"
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Kuvaluettelon hakeminen ei onnistunut"
#~ msgid "It lets you:"
#~ msgstr "Sen avulla voit:"
#~ msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
#~ msgstr "Lähettää valokuvia DLNA-esittäjille"
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Peru"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment