Commit a60b7942 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 1b2d786b
# Czech translation for gnome-photos.
# Copyright (C) 2013 gnome-photos's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-10 03:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-20 13:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-31 14:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-17 17:27+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -42,14 +42,14 @@ msgid ""
"<li>Print photos</li> <li>Select favorites</li> <li>Allow opening full "
"featured editor for more advanced changes</li>"
msgstr ""
"<li>Zobrazovat nedávno použité místní a on-line fotografie</li> <li>Dostat se "
"ke svému obsahu na službě Flickr</li> <li>Posílat fotografie do vzdálených "
"zařízení DLNA</li> <li>Nastavovat pozadí plochy</li> <li>Tisknout fotografie"
"</li> <li>Vybírat oblíbené</li> <li>Pro náročnější změny otevřít fotografie "
"v plnohodnotném editoru</li>"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:505
#: ../src/photos-search-type-manager.c:93
"<li>Zobrazovat nedávno použité místní a on-line fotografie</li> <li>Dostat "
"se ke svému obsahu na službě Flickr</li> <li>Posílat fotografie do "
"vzdálených zařízení DLNA</li> <li>Nastavovat pozadí plochy</li> <li>Tisknout "
"fotografie</li> <li>Vybírat oblíbené</li> <li>Pro náročnější změny otevřít "
"fotografie v plnohodnotném editoru</li>"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:1
#: ../src/photos-search-type-manager.c:89
msgid "Photos"
msgstr "Fotky"
......@@ -61,27 +61,27 @@ msgstr "Zobrazovat, třídit a sdílet fotografie"
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "fotografie;fotka;fotky;snímek;snímky;obrázek;obrázky;"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Velikost okna"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:2
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Velikost okna (šířka a výška)."
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:3
msgid "Window position"
msgstr "Poloha okna."
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:4
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:4
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Poloha okna (x a y)."
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:5
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:5
msgid "Window maximized"
msgstr "Okno maximalizováno"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:6
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:6
msgid "Window maximized state"
msgstr "Stav maximalizace okna"
......@@ -163,8 +163,8 @@ msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:2
msgid "About Photos"
msgstr "O Fotkách"
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
......@@ -174,22 +174,50 @@ msgstr "Ukončit"
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: ../src/photos-base-item.c:727
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"
#: ../src/photos-dlna-renderers-dialog.ui.h:1
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "Vykreslovací zařízení DLNA"
#: ../src/photos-embed.c:502 ../src/photos-search-type-manager.c:78
#: ../src/photos-embed.c:505
msgid "Recent"
msgstr "Nedávné"
#: ../src/photos-embed.c:508 ../src/photos-search-type-manager.c:75
msgid "Albums"
msgstr "Alba"
#: ../src/photos-embed.c:508 ../src/photos-search-type-manager.c:85
#: ../src/photos-embed.c:511 ../src/photos-search-type-manager.c:82
msgid "Favorites"
msgstr "Oblíbené"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:66
#. Translators: this should be translated in the context of the "You
#. * can add your online accounts in System Settings" sentence below
#.
#: ../src/photos-empty-results-box.c:107
msgid "System Settings"
msgstr "Nastavení systému"
#. Translators: %s here is "System Settings", which is in a separate
#. * string due to markup, and should be translated only in the context
#. * of this sentence.
#.
#: ../src/photos-empty-results-box.c:113
#, c-format
msgid "You can add your online accounts in %s"
msgstr "Své účty on-line můžete přidat v %s"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:160
msgid "No Photos Found"
msgstr "Nenalezeny žádné fotografie"
#: ../src/photos-facebook-item.c:188 ../src/photos-facebook-item.c:218
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"
#: ../src/photos-flickr-item.c:275 ../src/photos-flickr-item.c:322
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"
......@@ -210,7 +238,7 @@ msgstr "Načíst další"
msgid "Loading…"
msgstr "Načítá se…"
#: ../src/photos-local-item.c:70 ../src/photos-source-manager.c:155
#: ../src/photos-local-item.c:70 ../src/photos-source-manager.c:130
msgid "Local"
msgstr "Místní"
......@@ -230,17 +258,17 @@ msgstr[2] "%d vybraných"
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:273
#: ../src/photos-main-toolbar.c:271
msgid "Select Items"
msgstr "Vybrat položky"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:362 ../src/photos-selection-toolbar.c:279
#: ../src/photos-main-toolbar.c:360 ../src/photos-selection-toolbar.c:279
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otevřít pomocí %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:490
#: ../src/photos-main-toolbar.c:488
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
......@@ -253,6 +281,14 @@ msgstr "Zobrazovat, třídit a sdílet své fotografie v GNOME"
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký, <marek@manet.cz>"
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:76
msgid "_Add"
msgstr "Přid_at"
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:77
msgid "_OK"
msgstr "_Budiž"
#. Translators: "Organize" refers to photos in this context
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:128
msgctxt "Dialog title"
......@@ -277,7 +313,7 @@ msgstr "Zobrazit na…"
msgid "Set as Background"
msgstr "Nastavit jako pozadí"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:5 ../src/photos-properties-dialog.c:644
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:5 ../src/photos-properties-dialog.c:653
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:469
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
......@@ -371,7 +407,7 @@ msgstr "Náhled"
#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:217
#: ../src/photos-properties-dialog.c:218
msgctxt "Document Title"
msgid "Title"
msgstr "Název"
......@@ -379,79 +415,75 @@ msgstr "Název"
#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:229
#: ../src/photos-properties-dialog.c:230
msgctxt "Document Author"
msgid "Author"
msgstr "Autor"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:236
#: ../src/photos-properties-dialog.c:237
msgid "Source"
msgstr "Zdroj"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:242
#: ../src/photos-properties-dialog.c:243
msgid "Date Modified"
msgstr "Datum změny"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:250
#: ../src/photos-properties-dialog.c:251
msgid "Date Created"
msgstr "Datum vytvoření"
#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:260
#: ../src/photos-properties-dialog.c:261
msgctxt "Document Type"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:269
#: ../src/photos-properties-dialog.c:270
msgid "Width"
msgstr "Šířka"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:279
#: ../src/photos-properties-dialog.c:280
msgid "Height"
msgstr "Výška"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:294
#: ../src/photos-properties-dialog.c:295
msgid "Camera"
msgstr "Fotoaparát"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:304
#: ../src/photos-properties-dialog.c:305
msgid "Exposure"
msgstr "Expozice"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:314
#: ../src/photos-properties-dialog.c:315
msgid "Aperture"
msgstr "Clona"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:324
#: ../src/photos-properties-dialog.c:325
msgid "Focal Length"
msgstr "Ohnisková vzdálenost"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:334
#: ../src/photos-properties-dialog.c:335
msgid "ISO Speed"
msgstr "Citlivost ISO"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:344
#: ../src/photos-properties-dialog.c:345
msgid "Flash"
msgstr "Blesk"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:527
#: ../src/photos-properties-dialog.c:536
msgid "Off, did not fire"
msgstr "Vypnut, nebyl spuštěn"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:529
#: ../src/photos-properties-dialog.c:538
msgid "On, fired"
msgstr "Zapnut, byl spuštěn"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:608
#: ../src/photos-properties-dialog.c:617
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: ../src/photos-search-type-manager.c:73 ../src/photos-source-manager.c:151
msgid "All"
msgstr "Vše"
#: ../src/photos-selection-menu.ui.h:1
msgid "Select All"
msgstr "Vybrat vše"
......@@ -472,6 +504,10 @@ msgstr "Smazat"
msgid "Add to Album"
msgstr "Přidat album"
#: ../src/photos-tracker-controller.c:82
#: ../src/photos-source-manager.c:126
msgid "All"
msgstr "Vše"
#: ../src/photos-tracker-controller.c:83
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Nelze získat seznam fotografií."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment