Commit a0cd600d authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent fc2b470a
......@@ -8,10 +8,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-10 08:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-10 10:35+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-09 16:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-12 17:37+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -20,8 +20,8 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:685
#: ../src/photos-search-type-manager.c:136
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:666
#: ../src/photos-search-type-manager.c:135
msgid "Photos"
msgstr "Fotky"
......@@ -105,11 +105,15 @@ msgstr "Okno maximalizováno"
msgid "Window maximized state"
msgstr "Stav maximalizace okna"
#: ../src/photos-base-item.c:474
#: ../src/photos-application.c:148
msgid "Show the application's version"
msgstr "Zobrazit verzi aplikace"
#: ../src/photos-base-item.c:479
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: ../src/photos-base-item.c:1413
#: ../src/photos-base-item.c:1671
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"
......@@ -126,8 +130,8 @@ msgstr[0] "Smazána %d položka"
msgstr[1] "Smazány %d položky"
msgstr[2] "Smazáno %d položek"
#: ../src/photos-delete-notification.c:155
#: ../src/photos-done-notification.c:190
#: ../src/photos-delete-notification.c:156
#: ../src/photos-done-notification.c:125
msgid "Undo"
msgstr "Zpět"
......@@ -135,31 +139,31 @@ msgstr "Zpět"
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "Vykreslovací zařízení DLNA"
#: ../src/photos-done-notification.c:183
#: ../src/photos-done-notification.c:117
#, c-format
msgid "“%s” edited"
msgstr "Upravena položka „%s“"
#: ../src/photos-embed.c:692 ../src/photos-search-type-manager.c:120
#: ../src/photos-embed.c:673 ../src/photos-search-type-manager.c:120
msgid "Albums"
msgstr "Alba"
#: ../src/photos-embed.c:699 ../src/photos-search-type-manager.c:128
#: ../src/photos-embed.c:680 ../src/photos-search-type-manager.c:128
msgid "Favorites"
msgstr "Oblíbené"
#: ../src/photos-embed.c:706 ../src/photos-main-toolbar.c:301
#: ../src/photos-embed.c:687 ../src/photos-main-toolbar.c:299
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:113
#: ../src/photos-empty-results-box.c:119
msgid "Name your first album"
msgstr "Pojmenujte své první album"
#. Translators: this should be translated in the context of the "You
#. * can add your online accounts in Settings" sentence below
#.
#: ../src/photos-empty-results-box.c:133
#: ../src/photos-empty-results-box.c:139
msgid "Settings"
msgstr "nastaveních"
......@@ -167,20 +171,20 @@ msgstr "nastaveních"
#. * due to markup, and should be translated only in the context of
#. * this sentence.
#.
#: ../src/photos-empty-results-box.c:139
#: ../src/photos-empty-results-box.c:145
#, c-format
msgid "You can add your online accounts in %s"
msgstr "Své účty on-line můžete přidat v %s"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:181
#: ../src/photos-empty-results-box.c:186
msgid "No Albums Found"
msgstr "Nenalezena žádná alba"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:186
#: ../src/photos-empty-results-box.c:191
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Fotografie s hvězdičkami se objeví zde"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:192
#: ../src/photos-empty-results-box.c:197
msgid "No Photos Found"
msgstr "Nenalezeny žádné fotografie"
......@@ -193,7 +197,7 @@ msgstr "Export"
msgid "_Folder Name"
msgstr "Název _složky"
#: ../src/photos-export-dialog.ui.h:3 ../src/photos-print-setup.c:932
#: ../src/photos-export-dialog.ui.h:3 ../src/photos-print-setup.c:942
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
......@@ -216,7 +220,7 @@ msgstr "_Exportovat"
#. Translators: this is the estimated size of the exported image in
#. * the form "1600×1067 (0.6 GB)".
#.
#: ../src/photos-export-dialog.c:76
#: ../src/photos-export-dialog.c:73
#, c-format
msgid "%d×%d (%s)"
msgstr "%d × %d (%s)"
......@@ -224,28 +228,28 @@ msgstr "%d × %d (%s)"
#. Translators: this is the default sub-directory where photos
#. * will be exported.
#.
#: ../src/photos-export-dialog.c:284
#: ../src/photos-export-dialog.c:207
msgid "%e %B %Y"
msgstr "%e. %B %Y"
#: ../src/photos-export-dialog.c:339
#: ../src/photos-export-dialog.c:265
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Vypočítává se velikost pro export…"
#: ../src/photos-export-notification.c:243
#: ../src/photos-export-notification.c:241
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Export selhal: není dostatek místa"
#: ../src/photos-export-notification.c:245
#: ../src/photos-export-notification.c:243
msgid "Failed to export"
msgstr "Export selhal"
#: ../src/photos-export-notification.c:252
#: ../src/photos-export-notification.c:250
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "Vyexportována položka „%s“"
#: ../src/photos-export-notification.c:256
#: ../src/photos-export-notification.c:254
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
......@@ -253,37 +257,37 @@ msgstr[0] "Vyexportována %d položka"
msgstr[1] "Vyexportovány %d položky"
msgstr[2] "Vyexportováno %d položek"
#: ../src/photos-export-notification.c:273
#: ../src/photos-export-notification.c:272
msgid "Analyze"
msgstr "Analyzovat"
#: ../src/photos-export-notification.c:278
#: ../src/photos-export-notification.c:277
msgid "Empty Trash"
msgstr "Vyprázdnit koš"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-export-notification.c:295 ../src/photos-preview-menu.ui.h:1
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:234 ../src/photos-selection-toolbar.ui.h:2
#: ../src/photos-export-notification.c:294 ../src/photos-preview-menu.ui.h:1
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:237 ../src/photos-selection-toolbar.ui.h:2
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: ../src/photos-export-notification.c:305
#: ../src/photos-export-notification.c:304
msgid "Export Folder"
msgstr "Složka pro export"
#. Translators: this is the fallback title in the form
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
#.
#: ../src/photos-facebook-item.c:84 ../src/photos-flickr-item.c:94
#: ../src/photos-google-item.c:82
#: ../src/photos-facebook-item.c:105 ../src/photos-flickr-item.c:110
#: ../src/photos-google-item.c:107
#, c-format
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"
#: ../src/photos-fetch-metas-job.c:161
#: ../src/photos-fetch-metas-job.c:182
msgid "Untitled Photo"
msgstr "Fotografie bez názvu"
......@@ -412,15 +416,15 @@ msgstr "Vaše fotografie budou indexovány"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Během tohoto procesu nemusí být některé fotografie přístupné"
#: ../src/photos-local-item.c:131 ../src/photos-source-manager.c:178
#: ../src/photos-local-item.c:140 ../src/photos-source-manager.c:178
msgid "Local"
msgstr "Místní"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:108
#: ../src/photos-main-toolbar.c:113
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položku ji vyberete"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:110
#: ../src/photos-main-toolbar.c:115
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
......@@ -428,34 +432,34 @@ msgstr[0] "%d vybraná"
msgstr[1] "%d vybrané"
msgstr[2] "%d vybraných"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:161
#: ../src/photos-main-toolbar.c:165
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:317
#: ../src/photos-main-toolbar.c:314
msgid "Select Items"
msgstr "Vybrat položky"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:415 ../src/photos-selection-toolbar.c:231
#: ../src/photos-main-toolbar.c:408 ../src/photos-selection-toolbar.c:234
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otevřít pomocí %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:456 ../src/photos-selection-toolbar.c:242
#: ../src/photos-main-toolbar.c:448 ../src/photos-selection-toolbar.c:245
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Odebrat z oblíbených"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:461 ../src/photos-selection-toolbar.c:247
#: ../src/photos-main-toolbar.c:453 ../src/photos-selection-toolbar.c:250
msgid "Add to favorites"
msgstr "Přidat do oblíbených"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:500 ../src/photos-main-toolbar.c:638
#: ../src/photos-main-toolbar.c:490 ../src/photos-main-toolbar.c:623
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:504
#: ../src/photos-main-toolbar.c:494
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
......@@ -494,16 +498,16 @@ msgstr "O aplikaci"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:74
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:76
msgid "_Add"
msgstr "Přid_at"
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:75
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:77
msgid "_OK"
msgstr "_Budiž"
#. Translators: "Organize" refers to photos in this context
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:126
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:128
msgctxt "Dialog title"
msgid "Organize"
msgstr "Třídění"
......@@ -532,7 +536,7 @@ msgstr "Nastavit jako pozadí"
msgid "Set as Lock Screen"
msgstr "Nastavit jako zamykací obrazovku"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:8 ../src/photos-properties-dialog.c:602
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:8 ../src/photos-properties-dialog.c:732
#: ../src/photos-selection-toolbar.ui.h:3
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
......@@ -542,82 +546,91 @@ msgstr "Vlastnosti"
msgid "Printing “%s”: %s"
msgstr "Tiskne se „%s“: %s"
#: ../src/photos-print-operation.c:274
#: ../src/photos-print-operation.c:271
msgid "Image Settings"
msgstr "Nastavení obrázku"
#: ../src/photos-print-setup.c:904
#: ../src/photos-print-setup.c:914
msgid "Position"
msgstr "Umístění"
#: ../src/photos-print-setup.c:907
#: ../src/photos-print-setup.c:917
msgid "_Left:"
msgstr "V_levo:"
#: ../src/photos-print-setup.c:908
#: ../src/photos-print-setup.c:918
msgid "_Right:"
msgstr "Vp_ravo:"
#: ../src/photos-print-setup.c:909
#: ../src/photos-print-setup.c:919
msgid "_Top:"
msgstr "Na_hoře:"
#: ../src/photos-print-setup.c:910
#: ../src/photos-print-setup.c:920
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Dole:"
#: ../src/photos-print-setup.c:912
#: ../src/photos-print-setup.c:922
msgid "C_enter:"
msgstr "Vy_středit:"
#: ../src/photos-print-setup.c:916
#: ../src/photos-print-setup.c:926
msgid "None"
msgstr "nijak"
#: ../src/photos-print-setup.c:917
#: ../src/photos-print-setup.c:927
msgid "Horizontal"
msgstr "vodorovně"
#: ../src/photos-print-setup.c:918
#: ../src/photos-print-setup.c:928
msgid "Vertical"
msgstr "svisle"
#: ../src/photos-print-setup.c:919
#: ../src/photos-print-setup.c:929
msgid "Both"
msgstr "v obou směrech"
#: ../src/photos-print-setup.c:935
#: ../src/photos-print-setup.c:945
msgid "_Width:"
msgstr "Šířk_a:"
#: ../src/photos-print-setup.c:936
#: ../src/photos-print-setup.c:946
msgid "_Height:"
msgstr "_Výška:"
#: ../src/photos-print-setup.c:938
#: ../src/photos-print-setup.c:948
msgid "_Scaling:"
msgstr "_Měřítko:"
#: ../src/photos-print-setup.c:947
#: ../src/photos-print-setup.c:957
msgid "_Unit:"
msgstr "_Jednotky:"
#: ../src/photos-print-setup.c:951
#: ../src/photos-print-setup.c:961
msgid "Millimeters"
msgstr "milimetry"
#: ../src/photos-print-setup.c:952
#: ../src/photos-print-setup.c:962
msgid "Inches"
msgstr "palce"
#: ../src/photos-print-setup.c:980
#: ../src/photos-print-setup.c:990
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:128
#| msgid "Untitled Photo"
msgid "Edited in Photos"
msgstr "Upravit v aplikaci Fotky"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:141
msgid "Untouched"
msgstr "Bez zásahů"
#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:217
#: ../src/photos-properties-dialog.c:310
msgctxt "Document Title"
msgid "Title"
msgstr "Název"
......@@ -625,71 +638,75 @@ msgstr "Název"
#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:229
#: ../src/photos-properties-dialog.c:322
msgctxt "Document Author"
msgid "Author"
msgstr "Autor"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:236
#: ../src/photos-properties-dialog.c:329
msgid "Source"
msgstr "Zdroj"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:242
#: ../src/photos-properties-dialog.c:335
msgid "Date Modified"
msgstr "Datum změny"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:250
#: ../src/photos-properties-dialog.c:343
msgid "Date Created"
msgstr "Datum vytvoření"
#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:260
#: ../src/photos-properties-dialog.c:353
msgctxt "Document Type"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:269
msgid "Width"
msgstr "Šířka"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:279
msgid "Height"
msgstr "Výška"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:363
msgid "Dimensions"
msgstr "Rozměry"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:294
#: ../src/photos-properties-dialog.c:378
msgid "Camera"
msgstr "Fotoaparát"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:304
#: ../src/photos-properties-dialog.c:388
msgid "Exposure"
msgstr "Expozice"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:314
#: ../src/photos-properties-dialog.c:398
msgid "Aperture"
msgstr "Clona"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:324
#: ../src/photos-properties-dialog.c:408
msgid "Focal Length"
msgstr "Ohnisková vzdálenost"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:334
#: ../src/photos-properties-dialog.c:418
msgid "ISO Speed"
msgstr "Citlivost ISO"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:344
#: ../src/photos-properties-dialog.c:428
msgid "Flash"
msgstr "Blesk"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:484
#: ../src/photos-properties-dialog.c:435
msgid "Modifications"
msgstr "Změny"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:566
msgid "Off, did not fire"
msgstr "Vypnut, nebyl spuštěn"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:486
#: ../src/photos-properties-dialog.c:568
msgid "On, fired"
msgstr "Zapnut, byl spuštěn"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:602
msgid "Discard all Edits"
msgstr "Zahodit všechny úpravy"
#: ../src/photos-search-match-manager.c:158
#: ../src/photos-search-type-manager.c:112 ../src/photos-source-manager.c:174
msgid "All"
......@@ -758,51 +775,51 @@ msgstr "Sytost"
msgid "Colors"
msgstr "Barvy"
#: ../src/photos-tool-crop.c:131
#: ../src/photos-tool-crop.c:132
msgid "Free"
msgstr "Volně"
#: ../src/photos-tool-crop.c:132
#: ../src/photos-tool-crop.c:133
msgid "Original"
msgstr "Původní"
#: ../src/photos-tool-crop.c:133
#: ../src/photos-tool-crop.c:134
msgid "1×1 (Square)"
msgstr "1×1 (čtverec)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:134
#: ../src/photos-tool-crop.c:135
msgid "10×8 / 5×4"
msgstr "10×8 / 5×4"
#: ../src/photos-tool-crop.c:135
#: ../src/photos-tool-crop.c:136
msgid "4×3 / 8×6 (1024×768)"
msgstr "4×3 / 8×6 (1024×768)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:136
#: ../src/photos-tool-crop.c:137
msgid "7×5"
msgstr "7×5"
#: ../src/photos-tool-crop.c:137
#: ../src/photos-tool-crop.c:138
msgid "3×2 / 6×4"
msgstr "3×2 / 6×4"
#: ../src/photos-tool-crop.c:138
#: ../src/photos-tool-crop.c:139
msgid "16×10 (1280×800)"
msgstr "16×10 (1280×800)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:139
#: ../src/photos-tool-crop.c:140
msgid "16×9 (1920×1080)"
msgstr "16×9 (1920×1080)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1169
#: ../src/photos-tool-crop.c:1181
msgid "Lock aspect ratio"
msgstr "Uzamknout poměr stran"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1217
#: ../src/photos-tool-crop.c:1229
msgid "Reset"
msgstr "Původní"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1234
#: ../src/photos-tool-crop.c:1246
msgid "Crop"
msgstr "Oříznout"
......@@ -819,35 +836,41 @@ msgid "Enhance"
msgstr "Vylepšit"
#. Translators: "None" refers to the nop magic filter when editing.
#: ../src/photos-tool-filters.c:192
#: ../src/photos-tool-filters.c:190
msgctxt "Edit Filter"
msgid "None"
msgstr "Žádný"
#: ../src/photos-tool-filters.c:199
#: ../src/photos-tool-filters.c:197
msgid "1947"
msgstr "1947"
#: ../src/photos-tool-filters.c:206
#: ../src/photos-tool-filters.c:204
msgid "Calistoga"
msgstr "Calistoga"
#: ../src/photos-tool-filters.c:212
#: ../src/photos-tool-filters.c:210
msgid "Mogadishu"
msgstr "Mogadišu"
#: ../src/photos-tool-filters.c:219
#: ../src/photos-tool-filters.c:217
msgid "Caap"
msgstr "Caap"
#: ../src/photos-tool-filters.c:225
#: ../src/photos-tool-filters.c:223
msgid "Hometown"
msgstr "Hometown"
#: ../src/photos-tool-filters.c:243
#: ../src/photos-tool-filters.c:241
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"
#: ../src/photos-tracker-controller.c:98
#: ../src/photos-tracker-controller.c:103
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Nelze získat seznam fotografií."
#~ msgid "Width"
#~ msgstr "Šířka"
#~ msgid "Height"
#~ msgstr "Výška"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment