Commit 9dcf9f31 authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs Committed by Administrator

Update Latvian translation

parent 0b356bf7
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-02 11:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-04 16:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-17 17:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-01 11:02+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
......@@ -29,50 +29,69 @@ msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Piekļūstiet, organizējiet, dalieties ar fotogrāfijām GNOME vidē"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
#| msgid ""
#| "A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. "
#| "It is meant to be a simple and elegant replacement for using a file "
#| "manager to deal with photos. Seamless cloud integration is offered "
#| "through GNOME Online Accounts."
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Access, organize and share your photos on GNOME. A simple and elegant "
"replacement for using a file manager to deal with photos. Enhance, crop and "
"edit in a snap. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Vienkārša lietotne, kas noder fotogrāfiju piekļūšanai, organizēšanai un "
"koplietošanai GNOME vidē Tā ir paredzēta kā datņu pārvaldnieka aizvietotājs "
"darbam ar fotogrāfijām. Integrāciju ar mākoņpakalpojumiem nodrošina caur "
"Piekļūstiet, organizējiet un dalieties ar fotogrāfijām GNOME vidē. Tā ir "
" datņu pārvaldnieka aizvietotāja darbam ar fotogrāfijām. Ātri uzlabojiet"
" kadrējiet un rediģējiet. Integrāciju ar mākoņpakalpojumiem nodrošina caur "
"GNOME tiešsaistes kontiem."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "Tā jums ļauj:"
msgid "You can:"
msgstr "Jūs varat:"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Skatiet nesenās lokālās un tiešsaistes fotogrāfijas"
msgid "Automatically find all your pictures"
msgstr "Automātiski atrodiet visas savas bildes"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgstr "Piekļūstiet savam Facebook vai Flickr saturam"
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Skatiet nesenās lokālās un tiešsaistes fotogrāfijas"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
msgstr "Sūtiet fotogrāfijas uz attālinātiem DLNA attēlotājiem"
#| msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgid "Access your Facebook or Flickr pictures"
msgstr "Piekļūstiet savām Facebook vai Flickr bildēm"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
msgid "Set as background"
msgstr "Iestatīt kā fonu"
msgid ""
"View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr ""
"Skatiet fotogrāfijas televizorā , klēpjdatorā un citos DLNA attēlotājos jūsu"
" lokālajā tīklā"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#| msgid "Set as background"
msgid "Set pictures as your desktop background"
msgstr "Iestatiet attēlus kā jūsu darbvirsmas fonu"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:22
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Print photos"
msgstr "Drukāt fotogrāfijas"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:25
msgid "Select favorites"
msgstr "Izvēlēties izlasi"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr "Ļauj atvērt redaktoru plašākām rediģēšanas iespējām"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:26
#| msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for "
"more advanced changes"
msgstr ""
"Viegli rediģējiet savas fotogrāfijas lietotnē, vai sūtiet tās uz redaktoru ar"
" plašākām rediģēšanas iespējām"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:49
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME projekts"
......@@ -133,15 +152,14 @@ msgstr "Rādīt lietotnes versiju"
#.
#: src/photos-application.c:1393 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
#| msgid "%e %B %Y"
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%Y. gada %d. %B"
#: src/photos-base-item.c:1036
#: src/photos-base-item.c:1037
msgid "Album"
msgstr "Albums"
#: src/photos-base-item.c:2752
#: src/photos-base-item.c:2830
msgid "Screenshots"
msgstr "Ekrānattēli"
......@@ -184,7 +202,6 @@ msgid "Favorites"
msgstr "Izlase"
#: src/photos-embed.c:834
#| msgid "Export"
msgid "Import"
msgstr "Importēt"
......@@ -192,21 +209,19 @@ msgstr "Importēt"
msgid "Search"
msgstr "Meklēt"
#: src/photos-empty-results-box.c:148
#| msgid "No Albums Found"
#: src/photos-empty-results-box.c:129
msgid "No albums found"
msgstr "Nav atrastu albumu"
#: src/photos-empty-results-box.c:152
#: src/photos-empty-results-box.c:133
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Ar zvaigzni atzīmētās fotogrāfijas parādīsies šeit"
#: src/photos-empty-results-box.c:162
#| msgid "No Photos Found"
#: src/photos-empty-results-box.c:143
msgid "No photos found"
msgstr "Fotogrāfijas nav atrastas"
#: src/photos-empty-results-box.c:191
#: src/photos-empty-results-box.c:172
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Varat izveidot albumus no fotogrāfiju skata"
......@@ -214,7 +229,7 @@ msgstr "Varat izveidot albumus no fotogrāfiju skata"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:212
#: src/photos-empty-results-box.c:193
msgid "Online Accounts"
msgstr "Tiešsaistes konti"
......@@ -222,7 +237,7 @@ msgstr "Tiešsaistes konti"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:219
#: src/photos-empty-results-box.c:200
msgid "Pictures folder"
msgstr "Bilžu mape"
......@@ -231,13 +246,12 @@ msgstr "Bilžu mape"
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:226
#: src/photos-empty-results-box.c:207
#, c-format
#| msgid "Starred photos will appear here"
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "Fotogrāfijas no “%s” un “%s” parādīsies šeit."
#: src/photos-empty-results-box.c:236
#: src/photos-empty-results-box.c:217
msgid "Try a different search"
msgstr "Mēģiniet citus atslēgvārdus"
......@@ -284,20 +298,20 @@ msgstr "%d×%d (%s)"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Rēķina eksporta izmēru…"
#: src/photos-export-notification.c:263
#: src/photos-export-notification.c:317
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Neizdevās eksportēt — nepietiek vietas"
#: src/photos-export-notification.c:265
#: src/photos-export-notification.c:319
msgid "Failed to export"
msgstr "Neizdevās eksportēt"
#: src/photos-export-notification.c:272
#: src/photos-export-notification.c:326
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "“%s” ir eksportēts"
#: src/photos-export-notification.c:276
#: src/photos-export-notification.c:330
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
......@@ -305,16 +319,16 @@ msgstr[0] "Eksportēts %d vienums"
msgstr[1] "Eksportēti %d vienumi"
msgstr[2] "Eksportēti %d vienumi"
#: src/photos-export-notification.c:293
#: src/photos-export-notification.c:347
msgid "Analyze"
msgstr "Analizēt"
#: src/photos-export-notification.c:298
#: src/photos-export-notification.c:352
msgid "Empty Trash"
msgstr "Iztukšot miskasti"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:315 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-export-notification.c:369 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Atvērt"
......@@ -322,7 +336,7 @@ msgstr "Atvērt"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:325
#: src/photos-export-notification.c:379
msgid "Export Folder"
msgstr "Eksportēt mapi"
......@@ -464,7 +478,6 @@ msgid "An album for that date already exists"
msgstr "Albums ar tādu datumu jau pastāv"
#: src/photos-import-dialog.ui:22
#| msgid "Album"
msgctxt "dialog title"
msgid "Name Album"
msgstr "Nodēvēt albumu"
......@@ -501,7 +514,7 @@ msgstr "Fotogrāfijas tiek indeksētas"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Šajā laikā dažas fotogrāfijas varētu nebūt pieejamas"
#: src/photos-local-item.c:207 src/photos-source-manager.c:399
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Lokāls"
......@@ -518,7 +531,6 @@ msgstr[1] "%d izvēlēti"
msgstr[2] "%d izvēlētu"
#: src/photos-main-toolbar.c:170
#| msgid "Select Items"
msgid "Select items for import"
msgstr "Izvēlieties vienumus, kurus importēt"
......@@ -559,17 +571,19 @@ msgid "Done"
msgstr "Pabeigts"
#: src/photos-main-toolbar.c:507
#| msgid "Select All"
msgid "_Select"
msgstr "Izvēlētie_s"
#: src/photos-main-window.c:458
#| msgid ""
#| "Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
#| "Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Autortiesības © 2012 – 2017 . gads Red Hat, Inc.\n"
"Autortiesības© 2015 – 2017. gads Umang Jain"
"Autortiesības © 2012 – 2018 . gads Red Hat, Inc.\n"
"Autortiesības© 2015 – 2018. gads Umang Jain"
#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:466
......@@ -871,7 +885,6 @@ msgstr "Dalīties"
#: src/photos-share-notification.c:148
#, c-format
#| msgid "“%s” exported"
msgid "“%s” shared"
msgstr "“%s” ir koplietots"
......@@ -891,24 +904,23 @@ msgstr "Neizdevās augšupielādēt fotogrāfiju"
msgid "Sources"
msgstr "Avoti"
#: src/photos-source-notification.c:201
#: src/photos-source-notification.c:183
msgid "New device discovered"
msgstr "Atrasta jauna ierīce"
#: src/photos-source-notification.c:214
#| msgid "Export…"
#: src/photos-source-notification.c:196
msgid "Import…"
msgstr "Importēt…"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:244
#: src/photos-source-notification.c:226
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Jūsu %s akreditācijas datu derīguma termiņš ir beidzies"
#: src/photos-source-notification.c:251
#: src/photos-source-notification.c:233
msgid "Settings"
msgstr "Iestatījumi"
......@@ -933,7 +945,6 @@ msgid "Shadows"
msgstr "Ēnas"
#: src/photos-tool-colors.c:466
#| msgid "Height"
msgid "Highlights"
msgstr "Gaišās vietas"
......@@ -1042,3 +1053,9 @@ msgstr "Filtri"
#: src/photos-tracker-controller.c:168
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Neizdevās saņemt fotogrāfiju sarakstu"
#~ msgid "It lets you:"
#~ msgstr "Tā jums ļauj:"
#~ msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
#~ msgstr "Sūtiet fotogrāfijas uz attālinātiem DLNA attēlotājiem"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment