Commit 8cee496c authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 9c79c0bc
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-08 12:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-08 17:04+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-21 15:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-02 11:50+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -20,12 +20,12 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:688
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:673
#: ../src/photos-search-type-manager.c:135
msgid "Photos"
msgstr "Fotky"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2 ../src/photos-main-window.c:491
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2 ../src/photos-main-window.c:477
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Prohlížejte si, roztříďte a sdílejte své fotografie v GNOME"
......@@ -105,15 +105,35 @@ msgstr "Okno maximalizováno"
msgid "Window maximized state"
msgstr "Stav maximalizace okna"
#: ../src/photos-application.c:153
#: ../src/egg-animation.c:730
#, c-format
msgid "Cannot locate property %s in class %s"
msgstr "Nelze najít vlastnost %s v třídě %s"
#: ../src/egg-animation.c:1077 ../src/egg-animation.c:1083
#, c-format
msgid "Failed to find property %s in %s"
msgstr "Selhalo vyhledání vlastnosti %s v %s"
#: ../src/egg-animation.c:1091
#, c-format
msgid "Failed to find property %s in %s or parent %s"
msgstr "Selhalo vyhledání vlastnosti %s v %s nebo v rodiči %s"
#: ../src/egg-animation.c:1101
#, c-format
msgid "Failed to retrieve va_list value: %s"
msgstr "Selhalo získání hodnoty va_list: %s"
#: ../src/photos-application.c:157
msgid "Show the application's version"
msgstr "Zobrazit verzi aplikace"
#: ../src/photos-base-item.c:616
#: ../src/photos-base-item.c:615
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: ../src/photos-base-item.c:2404
#: ../src/photos-base-item.c:2538
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"
......@@ -144,15 +164,15 @@ msgstr "Vykreslovací zařízení DLNA"
msgid "“%s” edited"
msgstr "Upravena položka „%s“"
#: ../src/photos-embed.c:692 ../src/photos-search-type-manager.c:120
#: ../src/photos-embed.c:677 ../src/photos-search-type-manager.c:120
msgid "Albums"
msgstr "Alba"
#: ../src/photos-embed.c:696 ../src/photos-search-type-manager.c:128
#: ../src/photos-embed.c:681 ../src/photos-search-type-manager.c:128
msgid "Favorites"
msgstr "Oblíbené"
#: ../src/photos-embed.c:700 ../src/photos-main-toolbar.c:329
#: ../src/photos-embed.c:685 ../src/photos-main-toolbar.c:323
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
......@@ -237,20 +257,20 @@ msgstr "%e. %B %Y"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Vypočítává se velikost pro export…"
#: ../src/photos-export-notification.c:236
#: ../src/photos-export-notification.c:250
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Export selhal: není dostatek místa"
#: ../src/photos-export-notification.c:238
#: ../src/photos-export-notification.c:252
msgid "Failed to export"
msgstr "Export selhal"
#: ../src/photos-export-notification.c:245
#: ../src/photos-export-notification.c:259
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "Vyexportována položka „%s“"
#: ../src/photos-export-notification.c:249
#: ../src/photos-export-notification.c:263
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
......@@ -258,24 +278,24 @@ msgstr[0] "Vyexportována %d položka"
msgstr[1] "Vyexportovány %d položky"
msgstr[2] "Vyexportováno %d položek"
#: ../src/photos-export-notification.c:267
#: ../src/photos-export-notification.c:281
msgid "Analyze"
msgstr "Analyzovat"
#: ../src/photos-export-notification.c:272
#: ../src/photos-export-notification.c:286
msgid "Empty Trash"
msgstr "Vyprázdnit koš"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-export-notification.c:289 ../src/photos-preview-menu.ui.h:1
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:237 ../src/photos-selection-toolbar.ui.h:2
#: ../src/photos-export-notification.c:303 ../src/photos-preview-menu.ui.h:1
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:247 ../src/photos-selection-toolbar.ui.h:2
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: ../src/photos-export-notification.c:299
#: ../src/photos-export-notification.c:313
msgid "Export Folder"
msgstr "Složka pro export"
......@@ -374,25 +394,40 @@ msgstr "Vytisknout"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Přiblížit"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddálit"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Nejlepší přiblížení"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:20
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:18
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:21
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Nabídka činností"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:19
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:22
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:20
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:23
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Editační zobrazení"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:21
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
......@@ -421,11 +456,11 @@ msgstr "Během tohoto procesu nemusí být některé fotografie přístupné"
msgid "Local"
msgstr "Místní"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:108
#: ../src/photos-main-toolbar.c:109
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položku ji vyberete"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:110
#: ../src/photos-main-toolbar.c:111
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
......@@ -433,38 +468,38 @@ msgstr[0] "%d vybraná"
msgstr[1] "%d vybrané"
msgstr[2] "%d vybraných"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:160
#: ../src/photos-main-toolbar.c:161
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:344
#: ../src/photos-main-toolbar.c:338
msgid "Select Items"
msgstr "Vybrat položky"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:438 ../src/photos-selection-toolbar.c:234
#: ../src/photos-main-toolbar.c:422 ../src/photos-selection-toolbar.c:244
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otevřít pomocí %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:478 ../src/photos-selection-toolbar.c:245
#: ../src/photos-main-toolbar.c:455 ../src/photos-selection-toolbar.c:255
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Odebrat z oblíbených"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:483 ../src/photos-selection-toolbar.c:250
#: ../src/photos-main-toolbar.c:460 ../src/photos-selection-toolbar.c:260
msgid "Add to favorites"
msgstr "Přidat do oblíbených"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:520 ../src/photos-main-toolbar.c:658
#: ../src/photos-main-toolbar.c:497 ../src/photos-main-toolbar.c:635
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:524
#: ../src/photos-main-toolbar.c:501
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: ../src/photos-main-window.c:492
#: ../src/photos-main-window.c:478
msgid ""
"Copyright © 2013 Intel Corporation. All rights reserved.\n"
"Copyright © 2014 – 2015 Pranav Kant\n"
......@@ -475,7 +510,7 @@ msgstr ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc."
#. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:502
#: ../src/photos-main-window.c:488
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký, <marek@manet.cz>"
......@@ -542,7 +577,7 @@ msgstr "Nastavit jako zamykací obrazovku"
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
#: ../src/photos-print-notification.c:79
#: ../src/photos-print-notification.c:74
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
msgstr "Tiskne se „%s“: %s"
......@@ -675,7 +710,7 @@ msgstr "Místo"
msgid "Camera"
msgstr "Fotoaparát"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:548 ../src/photos-tool-colors.c:336
#: ../src/photos-properties-dialog.c:548 ../src/photos-tool-colors.c:335
msgid "Exposure"
msgstr "Expozice"
......@@ -792,7 +827,7 @@ msgstr "Vaše pověření pro %s vypršela"
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "Adresa D-Bus, která se má použít"
#: ../src/photos-tool-colors.c:315
#: ../src/photos-tool-colors.c:313
msgid "Brightness"
msgstr "Jas"
......@@ -800,71 +835,79 @@ msgstr "Jas"
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
#: ../src/photos-tool-colors.c:376
#: ../src/photos-tool-colors.c:377
msgid "Blacks"
msgstr "Černá"
#: ../src/photos-tool-colors.c:396
#: ../src/photos-tool-colors.c:398
msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"
#: ../src/photos-tool-colors.c:423
#: ../src/photos-tool-colors.c:426
msgid "Colors"
msgstr "Barvy"
#: ../src/photos-tool-crop.c:119
#: ../src/photos-tool-crop.c:123
msgid "Free"
msgstr "Volně"
#: ../src/photos-tool-crop.c:120
#: ../src/photos-tool-crop.c:124
msgid "Original"
msgstr "Původní"
#: ../src/photos-tool-crop.c:121
#: ../src/photos-tool-crop.c:125
msgid "1×1 (Square)"
msgstr "1×1 (čtverec)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:122
#: ../src/photos-tool-crop.c:126
msgid "10×8 / 5×4"
msgstr "10×8 / 5×4"
#: ../src/photos-tool-crop.c:123
#: ../src/photos-tool-crop.c:127
msgid "4×3 / 8×6 (1024×768)"
msgstr "4×3 / 8×6 (1024×768)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:124
#: ../src/photos-tool-crop.c:128
msgid "7×5"
msgstr "7×5"
#: ../src/photos-tool-crop.c:125
#: ../src/photos-tool-crop.c:129
msgid "3×2 / 6×4"
msgstr "3×2 / 6×4"
#: ../src/photos-tool-crop.c:126
#: ../src/photos-tool-crop.c:130
msgid "16×10 (1280×800)"
msgstr "16×10 (1280×800)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:127
#: ../src/photos-tool-crop.c:131
msgid "16×9 (1920×1080)"
msgstr "16×9 (1920×1080)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1171
#: ../src/photos-tool-crop.c:1254
msgid "Lock aspect ratio"
msgstr "Uzamknout poměr stran"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1219
#: ../src/photos-tool-crop.c:1322
msgid "Landscape"
msgstr "Na šířku"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1333
msgid "Portrait"
msgstr "Na výšku"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1344
msgid "Reset"
msgstr "Původní"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1236
#: ../src/photos-tool-crop.c:1364
msgid "Crop"
msgstr "Oříznout"
#: ../src/photos-tool-enhance.c:202
#: ../src/photos-tool-enhance.c:200
msgid "Sharpen"
msgstr "Zaostřit"
#: ../src/photos-tool-enhance.c:222
#: ../src/photos-tool-enhance.c:221
msgid "Denoise"
msgstr "Odstranit šum"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment