Commit 79e7f42a authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs Committed by Administrator

Update Latvian translation

parent ba0b8384
Pipeline #64726 failed with stage
in 52 seconds
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-17 17:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-01 11:02+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-18 12:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-03 13:00+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
......@@ -19,8 +19,8 @@ msgstr ""
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3043 src/photos-embed.c:819
#: src/photos-search-type-manager.c:144
#: src/photos-application.c:3040 src/photos-embed.c:825
#: src/photos-main-window.c:437 src/photos-search-type-manager.c:144
msgid "Photos"
msgstr "Fotogrāfijas"
......@@ -29,20 +29,15 @@ msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Piekļūstiet, organizējiet, dalieties ar fotogrāfijām GNOME vidē"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
#| msgid ""
#| "A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. "
#| "It is meant to be a simple and elegant replacement for using a file "
#| "manager to deal with photos. Seamless cloud integration is offered "
#| "through GNOME Online Accounts."
msgid ""
"Access, organize and share your photos on GNOME. A simple and elegant "
"replacement for using a file manager to deal with photos. Enhance, crop and "
"edit in a snap. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Piekļūstiet, organizējiet un dalieties ar fotogrāfijām GNOME vidē. Tā ir "
" datņu pārvaldnieka aizvietotāja darbam ar fotogrāfijām. Ātri uzlabojiet"
" kadrējiet un rediģējiet. Integrāciju ar mākoņpakalpojumiem nodrošina caur "
"Piekļūstiet, organizējiet un dalieties ar fotogrāfijām GNOME vidē. Tā ir "
"datņu pārvaldnieka aizvietotāja darbam ar fotogrāfijām. Ātri uzlabojiet "
"kadrējiet un rediģējiet. Integrāciju ar mākoņpakalpojumiem nodrošina caur "
"GNOME tiešsaistes kontiem."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
......@@ -58,7 +53,6 @@ msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Skatiet nesenās lokālās un tiešsaistes fotogrāfijas"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
#| msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgid "Access your Facebook or Flickr pictures"
msgstr "Piekļūstiet savām Facebook vai Flickr bildēm"
......@@ -66,11 +60,10 @@ msgstr "Piekļūstiet savām Facebook vai Flickr bildēm"
msgid ""
"View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr ""
"Skatiet fotogrāfijas televizorā , klēpjdatorā un citos DLNA attēlotājos jūsu"
" lokālajā tīklā"
"Skatiet fotogrāfijas televizorā , klēpjdatorā un citos DLNA attēlotājos jūsu "
"lokālajā tīklā"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#| msgid "Set as background"
msgid "Set pictures as your desktop background"
msgstr "Iestatiet attēlus kā jūsu darbvirsmas fonu"
......@@ -83,13 +76,12 @@ msgid "Select favorites"
msgstr "Izvēlēties izlasi"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:26
#| msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for "
"more advanced changes"
msgstr ""
"Viegli rediģējiet savas fotogrāfijas lietotnē, vai sūtiet tās uz redaktoru ar"
" plašākām rediģēšanas iespējām"
"Viegli rediģējiet savas fotogrāfijas lietotnē, vai sūtiet tās uz redaktoru "
"ar plašākām rediģēšanas iespējām"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
msgid "The GNOME Project"
......@@ -133,11 +125,11 @@ msgstr "Logs maksimizēts"
msgid "Window maximized state"
msgstr "Loga stāvoklis — maksimizēts"
#: src/photos-application.c:167
#: src/photos-application.c:164
msgid "Show the empty state"
msgstr "Rādīt tukšu stāvokli"
#: src/photos-application.c:168
#: src/photos-application.c:165
msgid "Show the application's version"
msgstr "Rādīt lietotnes versiju"
......@@ -150,7 +142,7 @@ msgstr "Rādīt lietotnes versiju"
#. Translators: this is the name of the default album that will be
#. * created for imported photos.
#.
#: src/photos-application.c:1393 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-application.c:1398 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%Y. gada %d. %B"
......@@ -159,7 +151,7 @@ msgstr "%Y. gada %d. %B"
msgid "Album"
msgstr "Albums"
#: src/photos-base-item.c:2830
#: src/photos-base-item.c:2840
msgid "Screenshots"
msgstr "Ekrānattēli"
......@@ -189,39 +181,39 @@ msgstr "DLNA attēlošanas ierīces"
msgid "“%s” edited"
msgstr "“%s” rediģēts"
#: src/photos-embed.c:823
#: src/photos-embed.c:829
msgid "Collection View"
msgstr "Kolekcijas skats"
#: src/photos-embed.c:826 src/photos-search-type-manager.c:129
#: src/photos-embed.c:832 src/photos-search-type-manager.c:129
msgid "Albums"
msgstr "Albumi"
#: src/photos-embed.c:830 src/photos-search-type-manager.c:137
#: src/photos-embed.c:836 src/photos-search-type-manager.c:137
msgid "Favorites"
msgstr "Izlase"
#: src/photos-embed.c:834
#: src/photos-embed.c:840
msgid "Import"
msgstr "Importēt"
#: src/photos-embed.c:837 src/photos-main-toolbar.c:316
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:336
msgid "Search"
msgstr "Meklēt"
#: src/photos-empty-results-box.c:129
#: src/photos-empty-results-box.c:120
msgid "No albums found"
msgstr "Nav atrastu albumu"
#: src/photos-empty-results-box.c:133
#: src/photos-empty-results-box.c:124
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Ar zvaigzni atzīmētās fotogrāfijas parādīsies šeit"
#: src/photos-empty-results-box.c:143
#: src/photos-empty-results-box.c:134
msgid "No photos found"
msgstr "Fotogrāfijas nav atrastas"
#: src/photos-empty-results-box.c:172
#: src/photos-empty-results-box.c:163
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Varat izveidot albumus no fotogrāfiju skata"
......@@ -229,7 +221,7 @@ msgstr "Varat izveidot albumus no fotogrāfiju skata"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:193
#: src/photos-empty-results-box.c:184
msgid "Online Accounts"
msgstr "Tiešsaistes konti"
......@@ -237,7 +229,7 @@ msgstr "Tiešsaistes konti"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:200
#: src/photos-empty-results-box.c:191
msgid "Pictures folder"
msgstr "Bilžu mape"
......@@ -246,12 +238,12 @@ msgstr "Bilžu mape"
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:207
#: src/photos-empty-results-box.c:198
#, c-format
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "Fotogrāfijas no “%s” un “%s” parādīsies šeit."
#: src/photos-empty-results-box.c:217
#: src/photos-empty-results-box.c:208
msgid "Try a different search"
msgstr "Mēģiniet citus atslēgvārdus"
......@@ -277,8 +269,8 @@ msgid "_Reduced"
msgstr "_Reducēts"
#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
#: src/photos-main-toolbar.c:468 src/photos-main-toolbar.c:503
#: src/photos-main-toolbar.c:614
#: src/photos-main-toolbar.c:490 src/photos-main-toolbar.c:526
#: src/photos-main-toolbar.c:639
msgid "_Cancel"
msgstr "At_celt"
......@@ -344,7 +336,7 @@ msgstr "Eksportēt mapi"
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
#.
#: src/photos-facebook-item.c:100 src/photos-flickr-item.c:102
#: src/photos-google-item.c:100
#: src/photos-google-item.c:98
#, c-format
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"
......@@ -400,71 +392,78 @@ msgid "Select all"
msgstr "Izvēlēties visu"
#: src/photos-help-overlay.ui:106
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Print selected photos"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export selected photos"
msgstr "Eksportēt atlasītās fotogrāfijas"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "Drukāt atlasītās fotogrāfijas"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
#: src/photos-help-overlay.ui:120
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Dzēst atlasītās fotogrāfijas"
#: src/photos-help-overlay.ui:122
#: src/photos-help-overlay.ui:129
msgctxt "shortcut window"
msgid "Photo view"
msgstr "Fotogrāfiju skats"
#: src/photos-help-overlay.ui:126
#: src/photos-help-overlay.ui:133
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit"
msgstr "Rediģēt"
#: src/photos-help-overlay.ui:133
#: src/photos-help-overlay.ui:140
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export"
msgstr "Eksportēt"
#: src/photos-help-overlay.ui:140
#: src/photos-help-overlay.ui:147
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "Drukāt"
#: src/photos-help-overlay.ui:147
#: src/photos-help-overlay.ui:154
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Tuvināt"
#: src/photos-help-overlay.ui:154
#: src/photos-help-overlay.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Tālināt"
#: src/photos-help-overlay.ui:161
#: src/photos-help-overlay.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Labākā saderība"
#: src/photos-help-overlay.ui:168
#: src/photos-help-overlay.ui:175
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Dzēst"
#: src/photos-help-overlay.ui:175
#: src/photos-help-overlay.ui:182
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Darbības izvēlne"
#: src/photos-help-overlay.ui:182
#: src/photos-help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pilnekrāns"
#: src/photos-help-overlay.ui:191
#: src/photos-help-overlay.ui:198
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Rediģēt skatu"
#: src/photos-help-overlay.ui:195
#: src/photos-help-overlay.ui:202
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Atcelt"
......@@ -514,6 +513,11 @@ msgstr "Fotogrāfijas tiek indeksētas"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Šajā laikā dažas fotogrāfijas varētu nebūt pieejamas"
#: src/photos-item-manager.c:824
#, c-format
msgid "Oops! Unable to load “%s”"
msgstr "Ak vai! Neizdevās ielādēt “%s”"
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Lokāls"
......@@ -546,70 +550,50 @@ msgstr[2] "Izvēlieties vienumus, kurus importēt (%u ir izvēlētu)"
msgid "Back"
msgstr "Atpakaļ"
#: src/photos-main-toolbar.c:331
#: src/photos-main-toolbar.c:351
msgid "Select Items"
msgstr "Izvēlēties vienumus"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:393 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-main-toolbar.c:413 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-share-notification.c:165
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Atvērt ar %s"
#: src/photos-main-toolbar.c:424 src/photos-selection-toolbar.c:248
#: src/photos-main-toolbar.c:444 src/photos-selection-toolbar.c:248
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Izņemt no izlases"
#: src/photos-main-toolbar.c:429 src/photos-selection-toolbar.c:253
#: src/photos-main-toolbar.c:449 src/photos-selection-toolbar.c:253
msgid "Add to favorites"
msgstr "Pievienot izlasei"
#: src/photos-main-toolbar.c:472
#: src/photos-main-toolbar.c:494
msgid "Done"
msgstr "Pabeigts"
#: src/photos-main-toolbar.c:507
#: src/photos-main-toolbar.c:530
msgid "_Select"
msgstr "Izvēlētie_s"
#: src/photos-main-window.c:458
#| msgid ""
#| "Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
#| "Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
#| "Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
#| "Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2012 – 2019 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Autortiesības © 2012 – 2018 . gads Red Hat, Inc.\n"
"Autortiesības© 2015 – 2018. gads Umang Jain"
"Autortiesības © 2012. – 2019. gads Red Hat, Inc.\n"
"Autortiesības© 2015. – 2018. gads Umang Jain"
#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:466
msgid "translator-credits"
msgstr "Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>"
#: src/photos-menus.ui:6
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pilnekrāns"
#: src/photos-menus.ui:12
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tastatūras saīsnes"
#: src/photos-menus.ui:16
msgid "_Help"
msgstr "_Palīdzība"
#: src/photos-menus.ui:20
msgid "About"
msgstr "Par"
#: src/photos-menus.ui:24
msgid "Quit"
msgstr "Iziet"
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:70
msgid "_OK"
msgstr "_Labi"
......@@ -649,6 +633,23 @@ msgstr "Iestatīt kā ekrāna bloķētāju"
msgid "Properties"
msgstr "Īpašības"
#: src/photos-preview-menu.ui:41
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pilnekrāns"
#: src/photos-primary-menu.ui:6
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tastatūras saīsnes"
#: src/photos-primary-menu.ui:10
msgid "_Help"
msgstr "_Palīdzība"
#: src/photos-primary-menu.ui:14
#| msgid "Photos"
msgid "About Photos"
msgstr "Par fotogrāfijām"
#: src/photos-print-notification.c:71
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
......@@ -904,27 +905,27 @@ msgstr "Neizdevās augšupielādēt fotogrāfiju"
msgid "Sources"
msgstr "Avoti"
#: src/photos-source-notification.c:183
#: src/photos-source-notification.c:171
msgid "New device discovered"
msgstr "Atrasta jauna ierīce"
#: src/photos-source-notification.c:196
#: src/photos-source-notification.c:184
msgid "Import…"
msgstr "Importēt…"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:226
#: src/photos-source-notification.c:214
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Jūsu %s akreditācijas datu derīguma termiņš ir beidzies"
#: src/photos-source-notification.c:233
#: src/photos-source-notification.c:221
msgid "Settings"
msgstr "Iestatījumi"
#: src/photos-thumbnailer.c:76
#: src/photos-thumbnailer.c:74
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "D-Bus adrese, ko izmantot"
......@@ -1050,10 +1051,20 @@ msgstr "Dzimtā pilsēta"
msgid "Filters"
msgstr "Filtri"
#: src/photos-tracker-controller.c:168
#: src/photos-tracker-controller.c:174
msgid "Unable to find Tracker on your operating system"
msgstr "Neizdevās uz jūsu operētājsistēmas atrast Tracker"
#: src/photos-tracker-controller.c:176
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Neizdevās saņemt fotogrāfiju sarakstu"
#~ msgid "About"
#~ msgstr "Par"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Iziet"
#~ msgid "It lets you:"
#~ msgstr "Tā jums ļauj:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment