Commit 757e8085 authored by Nathan Follens's avatar Nathan Follens Committed by Administrator

Update Dutch translation

parent 8269f378
Pipeline #62330 failed with stage
in 1 minute and 36 seconds
......@@ -2,32 +2,33 @@
#
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
#
# Hier moeten waarschijnlijk nog wat infinitieven in imperatieven veranderd worden en/of omgekeerd, de context is niet altijd duidelijk.
#
# Erwin <donnut@outlook.com>, 2013.
# Reinout van Schouwen <reinouts@gnome.org>, 2013.
# Wouter Bolsterlee <wbolster@gnome.org>, 2013.
# Hannie Dumoleyn <hannie@ubuntu-nl.org>, 2014.
# Justin van Steijn <jvs@fsfe.org>, 2016-2018.
# Nathan Follens <nthn@unseen.is>, 2017-2018.
# Nathan Follens <nthn@unseen.is>, 2017-2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos gnome-3-10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-02 11:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-02 20:34+0100\n"
"Last-Translator: Justin van Steijn <jvs@fsfe.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-18 12:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-24 17:07+0100\n"
"Last-Translator: Nathan Follens <nthn@unseen.is>\n"
"Language-Team: Dutch <gnome-nl-list@gnome.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3043 src/photos-embed.c:819
#: src/photos-search-type-manager.c:144
#: src/photos-application.c:3040 src/photos-embed.c:825
#: src/photos-main-window.c:437 src/photos-search-type-manager.c:144
msgid "Photos"
msgstr "Foto’s"
......@@ -37,49 +38,60 @@ msgstr "Uw foto’s bekijken, beheren en delen op Gnome"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Access, organize and share your photos on GNOME. A simple and elegant "
"replacement for using a file manager to deal with photos. Enhance, crop and "
"edit in a snap. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Een eenvoudige toepassing om uw foto’s op Gnome te bekijken, beheren en "
"delen. Het is bedoeld als eenvoudige en elegante vervanging van een "
"bestandsbeheerprogramma om foto’s te beheren. Via Gnome Online Accounts "
"wordt een naadloze integratie met de cloud geboden."
"Bekijk, beheer en deel uw foto’s op Gnome. Een eenvoudige en elegante "
"vervanging van een bestandsbeheerprogramma om foto’s te beheren. Verbeter en "
"snijd bij in een handomdraai. Via Gnome Online Accounts wordt een naadloze "
"integratie met de cloud geboden."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "U kunt hiermee:"
msgid "You can:"
msgstr "U kunt:"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Recente foto’s, lokaal en online, bekijken"
msgid "Automatically find all your pictures"
msgstr "Al uw foto’s automatisch vinden"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgstr "Toegang krijgen tot uw Facebook- of Flickr-inhoud"
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Recente foto’s, lokaal en online, bekijken"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
msgstr "Foto’s versturen naar externe DLNA-renderers"
msgid "Access your Facebook or Flickr pictures"
msgstr "Toegang tot uw Facebook- of Flickr-foto’s"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
msgid "Set as background"
msgstr "Als achtergrond instellen"
msgid ""
"View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr ""
"Foto’s bekijken op tv’s, laptops of andere DLNA-renderers in uw lokale "
"netwerk"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
msgid "Set pictures as your desktop background"
msgstr "Foto’s instellen als uw bureaubladachtergrond"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:22
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Print photos"
msgstr "Foto’s afdrukken"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:25
msgid "Select favorites"
msgstr "Favorieten selecteren"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr "Openen van complete editor voor geavanceerde wijzigingen toestaan"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:26
msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for "
"more advanced changes"
msgstr ""
"Uw foto’s eenvoudig bewerken in de toepassing, of ze doorgeven aan een "
"uitgebreid fotobewerkingsprogramma voor geavanceerdere wijzigingen"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:49
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Het Gnome-project"
......@@ -121,11 +133,11 @@ msgstr "Venster gemaximaliseerd"
msgid "Window maximized state"
msgstr "Venster is gemaximaliseerd"
#: src/photos-application.c:167
#: src/photos-application.c:164
msgid "Show the empty state"
msgstr "De leegstatus tonen"
#: src/photos-application.c:168
#: src/photos-application.c:165
msgid "Show the application's version"
msgstr "De toepassingsversie tonen"
......@@ -138,16 +150,16 @@ msgstr "De toepassingsversie tonen"
#. Translators: this is the name of the default album that will be
#. * created for imported photos.
#.
#: src/photos-application.c:1393 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-application.c:1398 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d %B %Y"
#: src/photos-base-item.c:1036
#: src/photos-base-item.c:1037
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: src/photos-base-item.c:2752
#: src/photos-base-item.c:2840
msgid "Screenshots"
msgstr "Schermafdrukken"
......@@ -176,39 +188,39 @@ msgstr "DLNA Renderer-apparaten"
msgid "“%s” edited"
msgstr "‘%s’ bewerkt"
#: src/photos-embed.c:823
#: src/photos-embed.c:829
msgid "Collection View"
msgstr "Verzamelingsweergave"
#: src/photos-embed.c:826 src/photos-search-type-manager.c:129
#: src/photos-embed.c:832 src/photos-search-type-manager.c:129
msgid "Albums"
msgstr "Albums"
#: src/photos-embed.c:830 src/photos-search-type-manager.c:137
#: src/photos-embed.c:836 src/photos-search-type-manager.c:137
msgid "Favorites"
msgstr "Favorieten"
#: src/photos-embed.c:834
#: src/photos-embed.c:840
msgid "Import"
msgstr "Importeren"
#: src/photos-embed.c:837 src/photos-main-toolbar.c:316
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:336
msgid "Search"
msgstr "Zoeken"
#: src/photos-empty-results-box.c:148
#: src/photos-empty-results-box.c:120
msgid "No albums found"
msgstr "Geen albums gevonden"
#: src/photos-empty-results-box.c:152
#: src/photos-empty-results-box.c:124
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Foto’s met ster zullen hier verschijnen"
#: src/photos-empty-results-box.c:162
#: src/photos-empty-results-box.c:134
msgid "No photos found"
msgstr "Geen foto’s gevonden"
#: src/photos-empty-results-box.c:191
#: src/photos-empty-results-box.c:163
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "U kunt albums maken vanuit het Foto’s-overzicht"
......@@ -217,7 +229,7 @@ msgstr "U kunt albums maken vanuit het Foto’s-overzicht"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:212
#: src/photos-empty-results-box.c:184
msgid "Online Accounts"
msgstr "online-accounts"
......@@ -226,7 +238,7 @@ msgstr "online-accounts"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:219
#: src/photos-empty-results-box.c:191
msgid "Pictures folder"
msgstr "afbeeldingenmap"
......@@ -235,12 +247,12 @@ msgstr "afbeeldingenmap"
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:226
#: src/photos-empty-results-box.c:198
#, c-format
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "Foto’s uit uw %s en %s zullen hier verschijnen."
#: src/photos-empty-results-box.c:236
#: src/photos-empty-results-box.c:208
msgid "Try a different search"
msgstr "Probeer een andere zoekopdracht"
......@@ -266,8 +278,8 @@ msgid "_Reduced"
msgstr "_Gereduceerd"
#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
#: src/photos-main-toolbar.c:468 src/photos-main-toolbar.c:503
#: src/photos-main-toolbar.c:614
#: src/photos-main-toolbar.c:490 src/photos-main-toolbar.c:526
#: src/photos-main-toolbar.c:639
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annuleren"
......@@ -287,36 +299,36 @@ msgstr "%d bij %d (%s)"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Exporteergrootte berekenen…"
#: src/photos-export-notification.c:263
#: src/photos-export-notification.c:317
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Exporteren mislukt: niet genoeg ruimte"
#: src/photos-export-notification.c:265
#: src/photos-export-notification.c:319
msgid "Failed to export"
msgstr "Exporteren mislukt"
#: src/photos-export-notification.c:272
#: src/photos-export-notification.c:326
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "‘%s’ geëxporteerd"
#: src/photos-export-notification.c:276
#: src/photos-export-notification.c:330
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
msgstr[0] "%d item geëxporteerd"
msgstr[1] "%d items geëxporteerd"
#: src/photos-export-notification.c:293
#: src/photos-export-notification.c:347
msgid "Analyze"
msgstr "Analyseren"
#: src/photos-export-notification.c:298
#: src/photos-export-notification.c:352
msgid "Empty Trash"
msgstr "Prullenbak legen"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:315 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-export-notification.c:369 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Openen"
......@@ -324,7 +336,7 @@ msgstr "Openen"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:325
#: src/photos-export-notification.c:379
msgid "Export Folder"
msgstr "Map exporteren"
......@@ -332,7 +344,7 @@ msgstr "Map exporteren"
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
#.
#: src/photos-facebook-item.c:100 src/photos-flickr-item.c:102
#: src/photos-google-item.c:100
#: src/photos-google-item.c:98
#, c-format
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"
......@@ -389,70 +401,75 @@ msgstr "Alles selecteren"
#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export selected photos"
msgstr "Geselecteerde foto’s exporteren"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "Geselecteerde foto’s afdrukken"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
#: src/photos-help-overlay.ui:120
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Geselecteerde foto’s verwijderen"
#: src/photos-help-overlay.ui:122
#: src/photos-help-overlay.ui:129
msgctxt "shortcut window"
msgid "Photo view"
msgstr "Fotoweergave"
#: src/photos-help-overlay.ui:126
#: src/photos-help-overlay.ui:133
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit"
msgstr "Bewerken"
#: src/photos-help-overlay.ui:133
#: src/photos-help-overlay.ui:140
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export"
msgstr "Exporteren"
#: src/photos-help-overlay.ui:140
#: src/photos-help-overlay.ui:147
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "Afdrukken"
#: src/photos-help-overlay.ui:147
#: src/photos-help-overlay.ui:154
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Inzoomen"
#: src/photos-help-overlay.ui:154
#: src/photos-help-overlay.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Uitzoomen"
#: src/photos-help-overlay.ui:161
#: src/photos-help-overlay.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Passend"
#: src/photos-help-overlay.ui:168
#: src/photos-help-overlay.ui:175
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Verwijderen"
#: src/photos-help-overlay.ui:175
#: src/photos-help-overlay.ui:182
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Actiemenu"
#: src/photos-help-overlay.ui:182
#: src/photos-help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Volledig scherm"
#: src/photos-help-overlay.ui:191
#: src/photos-help-overlay.ui:198
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Beeld bewerken"
#: src/photos-help-overlay.ui:195
#: src/photos-help-overlay.ui:202
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Annuleren"
......@@ -503,7 +520,12 @@ msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr ""
"Het kan zijn dat sommige foto’s tijdens deze bewerking niet beschikbaar zijn"
#: src/photos-local-item.c:207 src/photos-source-manager.c:399
#: src/photos-item-manager.c:824
#, c-format
msgid "Oops! Unable to load “%s”"
msgstr "Oeps! Niet in staat ‘%s’ te laden"
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Lokaal"
......@@ -533,41 +555,41 @@ msgstr[1] "Selecteer items om te importeren (%u geselecteerd)"
msgid "Back"
msgstr "Terug"
#: src/photos-main-toolbar.c:331
#: src/photos-main-toolbar.c:351
msgid "Select Items"
msgstr "Items selecteren"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:393 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-main-toolbar.c:413 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-share-notification.c:165
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Openen met %s"
#: src/photos-main-toolbar.c:424 src/photos-selection-toolbar.c:248
#: src/photos-main-toolbar.c:444 src/photos-selection-toolbar.c:248
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Uit favorieten verwijderen"
#: src/photos-main-toolbar.c:429 src/photos-selection-toolbar.c:253
#: src/photos-main-toolbar.c:449 src/photos-selection-toolbar.c:253
msgid "Add to favorites"
msgstr "Aan favorieten toevoegen"
#: src/photos-main-toolbar.c:472
#: src/photos-main-toolbar.c:494
msgid "Done"
msgstr "Klaar"
#: src/photos-main-toolbar.c:507
#: src/photos-main-toolbar.c:530
msgid "_Select"
msgstr "_Selecteren"
#: src/photos-main-window.c:458
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012 – 2019 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012 – 2019 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:466
......@@ -581,26 +603,6 @@ msgstr ""
"\n"
"Meer info over Gnome-NL http://nl.gnome.org"
#: src/photos-menus.ui:6
msgid "Fullscreen"
msgstr "Schermvullend"
#: src/photos-menus.ui:12
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Sneltoetsen"
#: src/photos-menus.ui:16
msgid "_Help"
msgstr "_Hulp"
#: src/photos-menus.ui:20
msgid "About"
msgstr "Info"
#: src/photos-menus.ui:24
msgid "Quit"
msgstr "Afsluiten"
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:70
msgid "_OK"
msgstr "_Ok"
......@@ -640,6 +642,22 @@ msgstr "Als vergrendelingsscherm instellen"
msgid "Properties"
msgstr "Eigenschappen"
#: src/photos-preview-menu.ui:41
msgid "Fullscreen"
msgstr "Schermvullend"
#: src/photos-primary-menu.ui:6
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Sneltoetsen"
#: src/photos-primary-menu.ui:10
msgid "_Help"
msgstr "_Hulp"
#: src/photos-primary-menu.ui:14
msgid "About Photos"
msgstr "Over Foto’s"
#: src/photos-print-notification.c:71
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
......@@ -894,27 +912,27 @@ msgstr "Foto uploaden mislukt"
msgid "Sources"
msgstr "Bronnen"
#: src/photos-source-notification.c:201
#: src/photos-source-notification.c:171
msgid "New device discovered"
msgstr "Nieuw apparaat gevonden"
#: src/photos-source-notification.c:214
#: src/photos-source-notification.c:184
msgid "Import…"
msgstr "Importeren…"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:244
#: src/photos-source-notification.c:214
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Uw %s-aanmeldgegevens zijn verlopen"
#: src/photos-source-notification.c:251
#: src/photos-source-notification.c:221
msgid "Settings"
msgstr "Instellingen"
#: src/photos-thumbnailer.c:76
#: src/photos-thumbnailer.c:74
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "Te gebruiken D-Bus-adres"
......@@ -1040,16 +1058,29 @@ msgstr "Thuisstad"
msgid "Filters"
msgstr "Filters"
#: src/photos-tracker-controller.c:168
#: src/photos-tracker-controller.c:174
msgid "Unable to find Tracker on your operating system"
msgstr "Kan Tracker niet vinden op uw besturingssysteem"
#: src/photos-tracker-controller.c:176
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Ophalen van lijst met foto’s is mislukt"
#~ msgid "It lets you:"
#~ msgstr "U kunt hiermee:"
#~ msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
#~ msgstr "Foto’s versturen naar externe DLNA-renderers"
#~ msgid "About"
#~ msgstr "Info"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Afsluiten"
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Annuleren"
#~ msgid "Add to Photos"
#~ msgstr "Aan Foto's toevoegen"
#~ msgid "Untitled Photo"
#~ msgstr "Foto zonder titel"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment