Commit 59e4acf9 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 2647e8e5
Pipeline #57206 passed with stage
in 12 minutes and 27 seconds
# Hungarian translation for gnome-photos_help.
# Copyright (C) 2014. Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2014, 2015, 2019. Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the user help.
#
# Tibor Attila Anca <anca.tibor at posteo dot de>, 2014.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2014, 2015.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2014, 2015.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2014, 2015, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos_help master\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-01 20:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-12 01:00+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at ubuntu dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-02 20:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-07 16:54+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <balazs at urbalazs dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -143,8 +143,8 @@ msgstr ""
"A <app>Fényképek</app> alkalmazással egyszerűen és személyre szabottan "
"rendezheti és kezelheti képeit. A számítógépen található képek albumokba "
"rendezésén túl a Facebook és Flickr fiókokban található albumait is "
"kezelheti az alkalmazásból. A fényképeket asztali háttérképként is "
"beállíthatja, vagy megjelölheti őket kedvencként."
"kezelheti a <app>Fényképek</app> alkalmazásból. A fényképeket asztali "
"háttérképként is beállíthatja, vagy megjelölheti őket kedvencként."
#. (itstool) path: p/link
#: C/legal.xml:5
......@@ -256,8 +256,7 @@ msgstr ""
"mint például a <file>~/Letöltések</file>, <file>~/Fényképek</file>, valamint "
"az online gyűjteményekből jelenít meg fényképeket. Hozzáadhat további "
"helyeket, akár felhőalapú gyűjteményeket is – mint például a Flickr vagy "
"Facebook "
"fényképek – a <app>GNOME Online fiókokon</app> keresztül."
"Facebook fényképek – a <app>GNOME Online fiókokon</app> keresztül."
#. (itstool) path: page/p
#: C/view-photos.page:27
......@@ -316,8 +315,8 @@ msgid ""
"<gui>Albums</gui> tab contains your photo albums, and any image you mark as "
"a favourite can be found in the <gui>Favorites</gui> tab."
msgstr ""
"A <app>Fényképek</app> indításakor a <gui>Legújabb</gui> lapot látja. Ez a "
"lap tartalmazza a számítógépen található fényképeket, az <gui>Albumok</gui> "
"lap a fényképalbumokat mutatja, míg a kedvencnek jelölt képeket a "
"<gui>Kedvencek</gui> lapon érheti el."
"A <app>Fényképek</app> indításakor a <gui>Legújabb</gui> lapot látja. A "
"<gui>Legújabb</gui> lap tartalmazza a számítógépen található fényképeket, az "
"<gui>Albumok</gui> lap a fényképalbumokat mutatja, míg a kedvencnek jelölt "
"képeket a <gui>Kedvencek</gui> lapon érheti el."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment