Commit 50e7d3d8 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 8cbb2bf9
...@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr "" ...@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n" "Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-12-31 14:28+0000\n" "POT-Creation-Date: 2014-02-07 20:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-17 17:27+0100\n" "PO-Revision-Date: 2014-02-08 10:40+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n" "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n" "Language: cs\n"
...@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "" ...@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr ""
"fotografie v plnohodnotném editoru</li>" "fotografie v plnohodnotném editoru</li>"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:1 #: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:1
#: ../src/photos-search-type-manager.c:89 #: ../src/photos-search-type-manager.c:145
msgid "Photos" msgid "Photos"
msgstr "Fotky" msgstr "Fotky"
...@@ -170,11 +170,11 @@ msgstr "O aplikaci" ...@@ -170,11 +170,11 @@ msgstr "O aplikaci"
msgid "Quit" msgid "Quit"
msgstr "Ukončit" msgstr "Ukončit"
#: ../src/photos-base-item.c:303 #: ../src/photos-base-item.c:304
msgid "Album" msgid "Album"
msgstr "Album" msgstr "Album"
#: ../src/photos-base-item.c:727 #: ../src/photos-base-item.c:731
msgid "Screenshots" msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky" msgstr "Snímky obrazovky"
...@@ -182,35 +182,47 @@ msgstr "Snímky obrazovky" ...@@ -182,35 +182,47 @@ msgstr "Snímky obrazovky"
msgid "DLNA Renderer Devices" msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "Vykreslovací zařízení DLNA" msgstr "Vykreslovací zařízení DLNA"
#: ../src/photos-embed.c:505 #: ../src/photos-embed.c:651
msgid "Recent" msgid "Recent"
msgstr "Nedávné" msgstr "Nedávné"
#: ../src/photos-embed.c:508 ../src/photos-search-type-manager.c:75 #: ../src/photos-embed.c:654 ../src/photos-search-type-manager.c:131
msgid "Albums" msgid "Albums"
msgstr "Alba" msgstr "Alba"
#: ../src/photos-embed.c:511 ../src/photos-search-type-manager.c:82 #: ../src/photos-embed.c:657 ../src/photos-search-type-manager.c:138
msgid "Favorites" msgid "Favorites"
msgstr "Oblíbené" msgstr "Oblíbené"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:111
msgid "Name your first album"
msgstr "Pojmenujte své první album"
#. Translators: this should be translated in the context of the "You #. Translators: this should be translated in the context of the "You
#. * can add your online accounts in System Settings" sentence below #. * can add your online accounts in Settings" sentence below
#. #.
#: ../src/photos-empty-results-box.c:107 #: ../src/photos-empty-results-box.c:131
msgid "System Settings" msgid "Settings"
msgstr "Nastavení systému" msgstr "nastaveních"
#. Translators: %s here is "System Settings", which is in a separate #. Translators: %s here is "Settings", which is in a separate string
#. * string due to markup, and should be translated only in the context #. * due to markup, and should be translated only in the context of
#. * of this sentence. #. * this sentence.
#. #.
#: ../src/photos-empty-results-box.c:113 #: ../src/photos-empty-results-box.c:137
#, c-format #, c-format
msgid "You can add your online accounts in %s" msgid "You can add your online accounts in %s"
msgstr "Své účty on-line můžete přidat v %s" msgstr "Své účty on-line můžete přidat v %s"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:160 #: ../src/photos-empty-results-box.c:187
msgid "No Albums Found"
msgstr "Nenalezena žádná alba"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:191
msgid "No Favorites Found"
msgstr "Nenalezeny žádné oblíbené"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:196
msgid "No Photos Found" msgid "No Photos Found"
msgstr "Nenalezeny žádné fotografie" msgstr "Nenalezeny žádné fotografie"
...@@ -222,31 +234,31 @@ msgstr "Facebook" ...@@ -222,31 +234,31 @@ msgstr "Facebook"
msgid "Flickr" msgid "Flickr"
msgstr "Flickr" msgstr "Flickr"
#: ../src/photos-indexing-notification.c:168 #: ../src/photos-indexing-notification.c:169
msgid "Your photos are being indexed" msgid "Your photos are being indexed"
msgstr "Vaše fotografie budou indexovány" msgstr "Vaše fotografie budou indexovány"
#: ../src/photos-indexing-notification.c:172 #: ../src/photos-indexing-notification.c:173
msgid "Some photos might not be available during this process" msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Během tohoto procesu nemusí být některé fotografie přístupné" msgstr "Během tohoto procesu nemusí být některé fotografie přístupné"
#: ../src/photos-load-more-button.c:72 ../src/photos-load-more-button.c:189 #: ../src/photos-load-more-button.c:73 ../src/photos-load-more-button.c:194
msgid "Load More" msgid "Load More"
msgstr "Načíst další" msgstr "Načíst další"
#: ../src/photos-load-more-button.c:85 ../src/photos-spinner-box.c:69 #: ../src/photos-load-more-button.c:86 ../src/photos-spinner-box.c:69
msgid "Loading…" msgid "Loading…"
msgstr "Načítá se…" msgstr "Načítá se…"
#: ../src/photos-local-item.c:70 ../src/photos-source-manager.c:130 #: ../src/photos-local-item.c:70 ../src/photos-source-manager.c:155
msgid "Local" msgid "Local"
msgstr "Místní" msgstr "Místní"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:99 #: ../src/photos-main-toolbar.c:112
msgid "Click on items to select them" msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položku ji vyberete" msgstr "Kliknutím na položku ji vyberete"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:101 #: ../src/photos-main-toolbar.c:114
#, c-format #, c-format
msgid "%d selected" msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected" msgid_plural "%d selected"
...@@ -254,30 +266,34 @@ msgstr[0] "%d vybraná" ...@@ -254,30 +266,34 @@ msgstr[0] "%d vybraná"
msgstr[1] "%d vybrané" msgstr[1] "%d vybrané"
msgstr[2] "%d vybraných" msgstr[2] "%d vybraných"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:146 #: ../src/photos-main-toolbar.c:159
msgid "Back" msgid "Back"
msgstr "Zpět" msgstr "Zpět"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:271 #: ../src/photos-main-toolbar.c:283
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:299
msgid "Select Items" msgid "Select Items"
msgstr "Vybrat položky" msgstr "Vybrat položky"
#. Translators: this is the Open action in a context menu #. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:360 ../src/photos-selection-toolbar.c:279 #: ../src/photos-main-toolbar.c:413 ../src/photos-selection-toolbar.c:281
#, c-format #, c-format
msgid "Open with %s" msgid "Open with %s"
msgstr "Otevřít pomocí %s" msgstr "Otevřít pomocí %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:488 #: ../src/photos-main-toolbar.c:573
msgid "Cancel" msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit" msgstr "Zrušit"
#: ../src/photos-main-window.c:329 #: ../src/photos-main-window.c:441
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME" msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Zobrazovat, třídit a sdílet své fotografie v GNOME" msgstr "Zobrazovat, třídit a sdílet své fotografie v GNOME"
#. Translators: Put your names here #. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:339 #: ../src/photos-main-window.c:453
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký, <marek@manet.cz>" msgstr "Marek Černocký, <marek@manet.cz>"
...@@ -296,8 +312,8 @@ msgid "Organize" ...@@ -296,8 +312,8 @@ msgid "Organize"
msgstr "Třídění" msgstr "Třídění"
#. Translators: this is the Open action in a context menu #. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:1 ../src/photos-selection-toolbar.c:282 #: ../src/photos-preview-menu.ui.h:1 ../src/photos-selection-toolbar.c:284
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:437 #: ../src/photos-selection-toolbar.c:440
msgid "Open" msgid "Open"
msgstr "Otevřít" msgstr "Otevřít"
...@@ -314,17 +330,17 @@ msgid "Set as Background" ...@@ -314,17 +330,17 @@ msgid "Set as Background"
msgstr "Nastavit jako pozadí" msgstr "Nastavit jako pozadí"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:5 ../src/photos-properties-dialog.c:653 #: ../src/photos-preview-menu.ui.h:5 ../src/photos-properties-dialog.c:653
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:469 #: ../src/photos-selection-toolbar.c:464
msgid "Properties" msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti" msgstr "Vlastnosti"
#: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:208 #: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:209
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:291 #: ../src/photos-selection-toolbar.c:293
msgid "Remove from favorites" msgid "Remove from favorites"
msgstr "Odebrat z oblíbených" msgstr "Odebrat z oblíbených"
#: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:213 #: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:214
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:297 #: ../src/photos-selection-toolbar.c:299
msgid "Add to favorites" msgid "Add to favorites"
msgstr "Přidat do oblíbených" msgstr "Přidat do oblíbených"
...@@ -484,6 +500,38 @@ msgstr "Zapnut, byl spuštěn" ...@@ -484,6 +500,38 @@ msgstr "Zapnut, byl spuštěn"
msgid "Done" msgid "Done"
msgstr "Hotovo" msgstr "Hotovo"
#: ../src/photos-search-match-manager.c:156
#: ../src/photos-search-type-manager.c:124 ../src/photos-source-manager.c:151
msgid "All"
msgstr "Vše"
#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching.
#: ../src/photos-search-match-manager.c:163
msgctxt "Search Filter"
msgid "Title"
msgstr "Název"
#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching.
#: ../src/photos-search-match-manager.c:170
msgctxt "Search Filter"
msgid "Author"
msgstr "Autor"
#. Translators: this is a verb that refers to "All", "Title" and
#. * "Author", as in "Match All", "Match Title" and "Match Author".
#.
#: ../src/photos-search-match-manager.c:197
msgid "Match"
msgstr "Porovnávat"
#. Translators: "Type" refers to a search filter. eg., All, Albums,
#. * Favorites and Photos.
#.
#: ../src/photos-search-type-manager.c:176
msgctxt "Search Filter"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/photos-selection-menu.ui.h:1 #: ../src/photos-selection-menu.ui.h:1
msgid "Select All" msgid "Select All"
msgstr "Vybrat vše" msgstr "Vybrat vše"
...@@ -492,22 +540,22 @@ msgstr "Vybrat vše" ...@@ -492,22 +540,22 @@ msgstr "Vybrat vše"
msgid "Select None" msgid "Select None"
msgstr "Zrušit výběr" msgstr "Zrušit výběr"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:445 #: ../src/photos-selection-toolbar.c:448
msgid "Print" msgid "Print"
msgstr "Tisk" msgstr "Tisk"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:453 #: ../src/photos-selection-toolbar.c:456
msgid "Delete" msgid "Delete"
msgstr "Smazat" msgstr "Smazat"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:461 #: ../src/photos-selection-toolbar.c:472
msgid "Add to Album" msgid "Add to Album"
msgstr "Přidat album" msgstr "Přidat album"
#: ../src/photos-source-manager.c:126 #: ../src/photos-source-manager.c:196
msgid "All" msgid "Sources"
msgstr "e" msgstr "Zdroje"
#: ../src/photos-tracker-controller.c:83 #: ../src/photos-tracker-controller.c:92
msgid "Unable to fetch the list of photos" msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Nelze získat seznam fotografií." msgstr "Nelze získat seznam fotografií."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment