Commit 30dbee3b authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 2bb1cdef
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-19 16:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-19 22:17+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-12 18:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-15 22:16+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr ""
"Enostaven program za urejanje in izmenjavo fotografij na namizju GNOME. "
"Ustvarjen je z namenom, da zamenja običajni upravljalnik datotek pri "
"urejanju fotografij. Program podpira tudi objavljanje fotografij v oblak "
"preko spletnih računov GNOME."
"prek spletnih računov GNOME."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
......@@ -91,7 +91,7 @@ msgstr "org.gnome.Photos"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:15
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "Fotografije; Slike;"
msgstr "Fotografije; Slike;Photo;"
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:5
msgid "Window size"
......@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr "Razpeto glavno okno"
#: src/photos-application.c:167
msgid "Show the empty state"
msgstr ""
msgstr "Pokaži prazno stanje"
#: src/photos-application.c:168
msgid "Show the application's version"
......@@ -136,7 +136,6 @@ msgstr "Pokaži različico programa"
#.
#: src/photos-application.c:1393 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
#| msgid "%e %B %Y"
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d %B %Y"
......@@ -177,7 +176,7 @@ msgstr "Slika »%s« je urejena."
#: src/photos-embed.c:823
msgid "Collection View"
msgstr ""
msgstr "Pogled zbirke"
#: src/photos-embed.c:826 src/photos-search-type-manager.c:129
msgid "Albums"
......@@ -209,7 +208,7 @@ msgstr "Ni najdenih fotografij"
#: src/photos-empty-results-box.c:191
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr ""
msgstr "Albume je mogoče ustvariti v pogledu slik"
#. Translators: this should be translated in the context of
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
......@@ -217,7 +216,7 @@ msgstr ""
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:212
msgid "Online Accounts"
msgstr ""
msgstr "Spletni računi"
#. Translators: this should be translated in the context of
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
......@@ -225,7 +224,7 @@ msgstr ""
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:219
msgid "Pictures folder"
msgstr ""
msgstr "Mapa s slikami"
#. Translators: the first %s here is "Online Accounts" and the
#. * second %s is "Pictures folder", which are in separate
......@@ -239,7 +238,7 @@ msgstr "Slike iz %s in %s bodo prikazane na tem mestu."
#: src/photos-empty-results-box.c:236
msgid "Try a different search"
msgstr ""
msgstr "Poskusite z drugačnim iskalnim nizom"
#: src/photos-export-dialog.ui:22
msgctxt "dialog title"
......@@ -284,20 +283,20 @@ msgstr "%d×%d (%s)"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Preračunavanje velikosti izvoza ..."
#: src/photos-export-notification.c:263
#: src/photos-export-notification.c:334
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Izvoz je spodletel: ni dovolj prostora"
#: src/photos-export-notification.c:265
#: src/photos-export-notification.c:336
msgid "Failed to export"
msgstr "Izvoz je spodletel"
#: src/photos-export-notification.c:272
#: src/photos-export-notification.c:343
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "Slika »%s« je izvožena."
#: src/photos-export-notification.c:276
#: src/photos-export-notification.c:347
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
......@@ -306,16 +305,16 @@ msgstr[1] "%d predmet je izvožen "
msgstr[2] "%d predmeta sta izvožena "
msgstr[3] "%d predmeti je izvoženi "
#: src/photos-export-notification.c:293
#: src/photos-export-notification.c:364
msgid "Analyze"
msgstr "Preuči"
#: src/photos-export-notification.c:298
#: src/photos-export-notification.c:369
msgid "Empty Trash"
msgstr "Izprazni smeti"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:315 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-export-notification.c:386 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Odpri"
......@@ -323,7 +322,7 @@ msgstr "Odpri"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:325
#: src/photos-export-notification.c:396
msgid "Export Folder"
msgstr "Izvozna mapa"
......@@ -458,11 +457,11 @@ msgstr "Prekliči"
#: src/photos-import-dialog.c:194
msgid "An album with that name already exists"
msgstr ""
msgstr "Album s tem imenom že obstaja"
#: src/photos-import-dialog.c:211
msgid "An album for that date already exists"
msgstr ""
msgstr "Album za ta datum že obstaja"
#: src/photos-import-dialog.ui:22
msgctxt "dialog title"
......@@ -471,11 +470,11 @@ msgstr "Ime albuma"
#: src/photos-import-dialog.ui:54
msgid "Create _New"
msgstr ""
msgstr "Ustvari _novo"
#: src/photos-import-dialog.ui:118
msgid "Add to _Existing"
msgstr ""
msgstr "Dodaj k _obstoječim"
#: src/photos-import-dialog.ui:192 src/photos-organize-collection-dialog.c:69
msgid "_Add"
......@@ -487,7 +486,7 @@ msgstr "_Dodaj"
#: src/photos-indexing-notification.c:164
#, c-format
msgid "Fetching photos from %s"
msgstr "Pridobivanje fotografij preko spletne storitve %s"
msgstr "Pridobivanje fotografij prek spletne storitve %s"
#: src/photos-indexing-notification.c:167
msgid "Fetching photos from online accounts"
......@@ -526,10 +525,10 @@ msgstr "Izbor predmetov za uvoz"
#, c-format
msgid "Select items for import (%u selected)"
msgid_plural "Select items for import (%u selected)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
msgstr[0] "Izbor predmetov za uvoz (%u izbranih)"
msgstr[1] "Izbor predmetov za uvoz (%u izbran)"
msgstr[2] "Izbor predmetov za uvoz (%u izbrana)"
msgstr[3] "Izbor predmetov za uvoz (%u izbrani)"
#: src/photos-main-toolbar.c:217
msgid "Back"
......@@ -565,9 +564,11 @@ msgstr "_Izberi"
#: src/photos-main-window.c:458
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Avtorske pravice © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Avtorske pravice © 2015 – 2018 Umang Jain"
#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:466
......@@ -794,10 +795,10 @@ msgstr "Spremembe"
#, c-format
msgid "%ld × %ld pixel"
msgid_plural "%ld × %ld pixels"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
msgstr[0] "%ld × %ld točk"
msgstr[1] "%ld × %ld točka"
msgstr[2] "%ld × %ld točki"
msgstr[3] "%ld × %ld točke"
#: src/photos-properties-dialog.c:721
msgid "Off, did not fire"
......@@ -813,7 +814,7 @@ msgstr "Zavrzi vsa urejanja"
#: src/photos-removable-devices-button.ui:47
msgid "Devices"
msgstr ""
msgstr "Naprave"
#: src/photos-search-match-manager.c:155 src/photos-search-type-manager.c:121
#: src/photos-source-manager.c:396
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment