Commit 2b2f981f authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 2d96daae
# Czech translation for gnome-photos.
# Copyright (C) 2013 gnome-photos's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-21 19:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-22 08:27+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-06 20:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-07 08:16+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
msgid "Photos"
msgstr "Fotky"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2 ../src/photos-main-window.c:472
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2 ../src/photos-main-window.c:469
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Prohlížejte si, roztříďte a sdílejte své fotografie v GNOME"
......@@ -194,22 +194,22 @@ msgstr "O aplikaci"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: ../src/photos-base-item.c:347
#: ../src/photos-base-item.c:410
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: ../src/photos-base-item.c:810
#: ../src/photos-base-item.c:862
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"
#: ../src/photos-delete-notification.c:134
#: ../src/photos-delete-notification.c:135
msgid "Selected item has been deleted"
msgid_plural "Selected items have been deleted"
msgstr[0] "Vybraná položka byla smazána"
msgstr[1] "Vybrané položky byly smazány"
msgstr[2] "Vybrané položky byly smazány"
#: ../src/photos-delete-notification.c:140
#: ../src/photos-delete-notification.c:141
msgid "Undo"
msgstr "Zpět"
......@@ -217,19 +217,19 @@ msgstr "Zpět"
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "Vykreslovací zařízení DLNA"
#: ../src/photos-embed.c:722
#: ../src/photos-embed.c:619
msgid "Recent"
msgstr "Nedávné"
#: ../src/photos-embed.c:729 ../src/photos-search-type-manager.c:109
#: ../src/photos-embed.c:626 ../src/photos-search-type-manager.c:109
msgid "Albums"
msgstr "Alba"
#: ../src/photos-embed.c:736 ../src/photos-search-type-manager.c:117
#: ../src/photos-embed.c:633 ../src/photos-search-type-manager.c:117
msgid "Favorites"
msgstr "Oblíbené"
#: ../src/photos-embed.c:743 ../src/photos-main-toolbar.c:289
#: ../src/photos-embed.c:640 ../src/photos-main-toolbar.c:288
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
......@@ -253,18 +253,27 @@ msgstr "nastaveních"
msgid "You can add your online accounts in %s"
msgstr "Své účty on-line můžete přidat v %s"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:189
#: ../src/photos-empty-results-box.c:181
msgid "No Albums Found"
msgstr "Nenalezena žádná alba"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:193
msgid "No Favorites Found"
msgstr "Nenalezeny žádné oblíbené"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:186
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Fotografie s hvězdičkami se objeví zde"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:198
#: ../src/photos-empty-results-box.c:192
msgid "No Photos Found"
msgstr "Nenalezeny žádné fotografie"
#. Translators: this is the fallback title in the form
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
#.
#: ../src/photos-facebook-item.c:78 ../src/photos-flickr-item.c:88
#: ../src/photos-google-item.c:76
#, c-format
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"
#: ../src/photos-fetch-metas-job.c:163
msgid "Untitled Photo"
msgstr "Fotografie bez názvu"
......@@ -289,23 +298,15 @@ msgstr "Vaše fotografie budou indexovány"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Během tohoto procesu nemusí být některé fotografie přístupné"
#: ../src/photos-load-more-button.c:73 ../src/photos-load-more-button.c:194
msgid "Load More"
msgstr "Načíst další"
#: ../src/photos-load-more-button.c:86
msgid "Loading…"
msgstr "Načítá se…"
#: ../src/photos-local-item.c:102 ../src/photos-source-manager.c:134
#: ../src/photos-local-item.c:114 ../src/photos-source-manager.c:134
msgid "Local"
msgstr "Místní"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:111
#: ../src/photos-main-toolbar.c:110
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položku ji vyberete"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:113
#: ../src/photos-main-toolbar.c:112
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
......@@ -313,34 +314,34 @@ msgstr[0] "%d vybraná"
msgstr[1] "%d vybrané"
msgstr[2] "%d vybraných"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:163
#: ../src/photos-main-toolbar.c:162
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:305
#: ../src/photos-main-toolbar.c:304
msgid "Select Items"
msgstr "Vybrat položky"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:428 ../src/photos-selection-toolbar.c:279
#: ../src/photos-main-toolbar.c:430 ../src/photos-selection-toolbar.c:280
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otevřít pomocí %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:474 ../src/photos-selection-toolbar.c:291
#: ../src/photos-main-toolbar.c:476 ../src/photos-selection-toolbar.c:292
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Odebrat z oblíbených"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:479 ../src/photos-selection-toolbar.c:297
#: ../src/photos-main-toolbar.c:481 ../src/photos-selection-toolbar.c:298
msgid "Add to favorites"
msgstr "Přidat do oblíbených"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:649
#: ../src/photos-main-toolbar.c:651
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:484
#: ../src/photos-main-window.c:481
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký, <marek@manet.cz>"
......@@ -359,8 +360,8 @@ msgid "Organize"
msgstr "Třídění"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:1 ../src/photos-selection-toolbar.c:282
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:451
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:1 ../src/photos-selection-toolbar.c:283
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:457
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
......@@ -376,8 +377,8 @@ msgstr "Zobrazit na…"
msgid "Set as Background"
msgstr "Nastavit jako pozadí"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:5 ../src/photos-properties-dialog.c:597
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:472
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:5 ../src/photos-properties-dialog.c:609
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:478
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"
......@@ -390,82 +391,82 @@ msgstr "Tiskne se „%s“: %s"
msgid "Image Settings"
msgstr "Nastavení obrázku"
#: ../src/photos-print-setup.c:895
#: ../src/photos-print-setup.c:890
msgid "Position"
msgstr "Umístění"
#: ../src/photos-print-setup.c:898
#: ../src/photos-print-setup.c:893
msgid "_Left:"
msgstr "V_levo:"
#: ../src/photos-print-setup.c:899
#: ../src/photos-print-setup.c:894
msgid "_Right:"
msgstr "Vp_ravo:"
#: ../src/photos-print-setup.c:900
#: ../src/photos-print-setup.c:895
msgid "_Top:"
msgstr "Na_hoře:"
#: ../src/photos-print-setup.c:901
#: ../src/photos-print-setup.c:896
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Dole:"
#: ../src/photos-print-setup.c:903
#: ../src/photos-print-setup.c:898
msgid "C_enter:"
msgstr "Vy_středit:"
#: ../src/photos-print-setup.c:907
#: ../src/photos-print-setup.c:902
msgid "None"
msgstr "nijak"
#: ../src/photos-print-setup.c:908
#: ../src/photos-print-setup.c:903
msgid "Horizontal"
msgstr "vodorovně"
#: ../src/photos-print-setup.c:909
#: ../src/photos-print-setup.c:904
msgid "Vertical"
msgstr "svisle"
#: ../src/photos-print-setup.c:910
#: ../src/photos-print-setup.c:905
msgid "Both"
msgstr "v obou směrech"
#: ../src/photos-print-setup.c:923
#: ../src/photos-print-setup.c:918
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: ../src/photos-print-setup.c:926
#: ../src/photos-print-setup.c:921
msgid "_Width:"
msgstr "Šířk_a:"
#: ../src/photos-print-setup.c:927
#: ../src/photos-print-setup.c:922
msgid "_Height:"
msgstr "_Výška:"
#: ../src/photos-print-setup.c:929
#: ../src/photos-print-setup.c:924
msgid "_Scaling:"
msgstr "_Měřítko:"
#: ../src/photos-print-setup.c:938
#: ../src/photos-print-setup.c:933
msgid "_Unit:"
msgstr "_Jednotky:"
#: ../src/photos-print-setup.c:942
#: ../src/photos-print-setup.c:937
msgid "Millimeters"
msgstr "milimetry"
#: ../src/photos-print-setup.c:943
#: ../src/photos-print-setup.c:938
msgid "Inches"
msgstr "palce"
#: ../src/photos-print-setup.c:971
#: ../src/photos-print-setup.c:966
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:216
#: ../src/photos-properties-dialog.c:217
msgctxt "Document Title"
msgid "Title"
msgstr "Název"
......@@ -473,68 +474,68 @@ msgstr "Název"
#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:228
#: ../src/photos-properties-dialog.c:229
msgctxt "Document Author"
msgid "Author"
msgstr "Autor"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:235
#: ../src/photos-properties-dialog.c:236
msgid "Source"
msgstr "Zdroj"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:241
#: ../src/photos-properties-dialog.c:242
msgid "Date Modified"
msgstr "Datum změny"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:249
#: ../src/photos-properties-dialog.c:250
msgid "Date Created"
msgstr "Datum vytvoření"
#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:259
#: ../src/photos-properties-dialog.c:260
msgctxt "Document Type"
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:268
#: ../src/photos-properties-dialog.c:269
msgid "Width"
msgstr "Šířka"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:278
#: ../src/photos-properties-dialog.c:279
msgid "Height"
msgstr "Výška"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:293
#: ../src/photos-properties-dialog.c:294
msgid "Camera"
msgstr "Fotoaparát"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:303
#: ../src/photos-properties-dialog.c:304
msgid "Exposure"
msgstr "Expozice"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:313
#: ../src/photos-properties-dialog.c:314
msgid "Aperture"
msgstr "Clona"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:323
#: ../src/photos-properties-dialog.c:324
msgid "Focal Length"
msgstr "Ohnisková vzdálenost"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:333
#: ../src/photos-properties-dialog.c:334
msgid "ISO Speed"
msgstr "Citlivost ISO"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:343
#: ../src/photos-properties-dialog.c:344
msgid "Flash"
msgstr "Blesk"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:483
#: ../src/photos-properties-dialog.c:484
msgid "Off, did not fire"
msgstr "Vypnut, nebyl spuštěn"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:485
#: ../src/photos-properties-dialog.c:486
msgid "On, fired"
msgstr "Zapnut, byl spuštěn"
......@@ -575,15 +576,15 @@ msgstr "Vybrat vše"
msgid "Select None"
msgstr "Zrušit výběr"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:458
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:464
msgid "Print"
msgstr "Tisk"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:465
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:471
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:479
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:485
msgid "Add to Album"
msgstr "Přidat album"
......@@ -594,3 +595,12 @@ msgstr "Zdroje"
#: ../src/photos-tracker-controller.c:96
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Nelze získat seznam fotografií."
#~ msgid "No Favorites Found"
#~ msgstr "Nenalezeny žádné oblíbené"
#~ msgid "Load More"
#~ msgstr "Načíst další"
#~ msgid "Loading…"
#~ msgstr "Načítá se…"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment