Commit 29979075 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent af0cc037
......@@ -4,15 +4,15 @@
# Kris Thomsen <lakristho@gmail.com>, 2013.
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2014.
# scootergrisen, 2016.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2014-16.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2014-16, 2018.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2017.
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2017, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-05 20:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-06 20:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-17 17:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-02 22:04+0200\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -35,51 +35,52 @@ msgstr "Tilgå, organisér og del dine billeder i GNOME"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Access, organize and share your photos on GNOME. A simple and elegant "
"replacement for using a file manager to deal with photos. Enhance, crop and "
"edit in a snap. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"En simpel applikation til at tilgå, organisere og dele dine billeder i "
"GNOME. Det er meningen, at det skal være en simpel og elegant erstatning i "
"håndteringen af billeder i stedet for at bruge en filhåndtering til at "
"håndtere billeder. Problemfri cloud-integration tilbydes gennem GNOME Online "
"konti."
msgstr "Tilgå, organisér og del dine billeder i GNOME. En simpel og elegant erstatning for at bruge en filhåndtering som billedhåndtering. Retouchér, beskær og redigér i et snuptag. Direkte cloud-integrering via GNOME Onlinekonti."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "Den lader dig:"
msgid "You can:"
msgstr "Du kan:"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Vis seneste lokale eller online billeder"
msgid "Automatically find all your pictures"
msgstr "Automatisk finde alle dine billeder"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgstr "Tilgå dit Facebook- eller Flickr-indhold"
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Vis seneste lokale eller online billeder"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
msgstr "Send billeder til fjerne DLNA-fremvisere"
msgid "Access your Facebook or Flickr pictures"
msgstr "Tilgå dine Facebook- eller Flickr-billeder"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
msgid "Set as background"
msgstr "Brug som baggrund"
msgid ""
"View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr "Vise billeder på tv'er, bærbare computere og andre DLNA-enheder på dit lokale netværk"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
msgid "Set pictures as your desktop background"
msgstr "Bruge billeder som din skrivebordsbaggrund"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:22
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Print photos"
msgstr "Udskriv billeder"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:25
msgid "Select favorites"
msgstr "Vælg favoritter"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr ""
"Tillad at åbne et fuldt redigeringsprogram for mere avancerede ændringer"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:26
msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for "
"more advanced changes"
msgstr "Nemt redigere dine billeder i programmet eller send dem videre til et fuldt billedredigeringsprogram for at udføre mere avancerede ændringer"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:49
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
......@@ -143,11 +144,11 @@ msgstr "Vis programversion"
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d. %B %Y"
#: src/photos-base-item.c:1036
#: src/photos-base-item.c:1037
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: src/photos-base-item.c:2752
#: src/photos-base-item.c:2830
msgid "Screenshots"
msgstr "Skærmbilleder"
......@@ -196,19 +197,19 @@ msgstr "Importér"
msgid "Search"
msgstr "Søg"
#: src/photos-empty-results-box.c:148
#: src/photos-empty-results-box.c:129
msgid "No albums found"
msgstr "Ingen albummer fundet"
#: src/photos-empty-results-box.c:152
#: src/photos-empty-results-box.c:133
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Billeder med stjerner vil blive vist her"
#: src/photos-empty-results-box.c:162
#: src/photos-empty-results-box.c:143
msgid "No photos found"
msgstr "Ingen billeder fundet"
#: src/photos-empty-results-box.c:191
#: src/photos-empty-results-box.c:172
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Du kan oprette albummer i billedvisningen"
......@@ -216,7 +217,7 @@ msgstr "Du kan oprette albummer i billedvisningen"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:212
#: src/photos-empty-results-box.c:193
msgid "Online Accounts"
msgstr "onlinekonti"
......@@ -224,7 +225,7 @@ msgstr "onlinekonti"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:219
#: src/photos-empty-results-box.c:200
msgid "Pictures folder"
msgstr "billedmappe"
......@@ -233,12 +234,12 @@ msgstr "billedmappe"
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:226
#: src/photos-empty-results-box.c:207
#, c-format
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "Billeder fra dine %s og %s vil blive vist her."
#: src/photos-empty-results-box.c:236
#: src/photos-empty-results-box.c:217
msgid "Try a different search"
msgstr "Prøv en anden søgning"
......@@ -285,36 +286,36 @@ msgstr "%d×%d (%s)"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Udregner eksportstørrelse …"
#: src/photos-export-notification.c:263
#: src/photos-export-notification.c:317
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Kunne ikke eksportere: ikke nok plads"
#: src/photos-export-notification.c:265
#: src/photos-export-notification.c:319
msgid "Failed to export"
msgstr "Kunne ikke eksportere"
#: src/photos-export-notification.c:272
#: src/photos-export-notification.c:326
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "“%s” eksporteret"
#: src/photos-export-notification.c:276
#: src/photos-export-notification.c:330
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
msgstr[0] "%d element eksporteret"
msgstr[1] "%d elementer eksporteret"
#: src/photos-export-notification.c:293
#: src/photos-export-notification.c:347
msgid "Analyze"
msgstr "Analysér"
#: src/photos-export-notification.c:298
#: src/photos-export-notification.c:352
msgid "Empty Trash"
msgstr "Tøm papirkurv"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:315 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-export-notification.c:369 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Åbn"
......@@ -322,7 +323,7 @@ msgstr "Åbn"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:325
#: src/photos-export-notification.c:379
msgid "Export Folder"
msgstr "Mappe til eksport"
......@@ -501,7 +502,7 @@ msgstr "Dine billeder er ved at blive indekseret"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Nogen billeder er muligvis ikke tilgængelige under denne proces"
#: src/photos-local-item.c:207 src/photos-source-manager.c:399
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Lokal"
......@@ -561,11 +562,11 @@ msgstr "_Vælg"
#: src/photos-main-window.c:458
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Ophavsret © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Ophavsret © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Ophavsret © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Ophavsret © 2015 – 2018 Umang Jain"
#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:466
......@@ -894,23 +895,23 @@ msgstr "Kunne ikke uploade billede"
msgid "Sources"
msgstr "Kilder"
#: src/photos-source-notification.c:201
#: src/photos-source-notification.c:183
msgid "New device discovered"
msgstr "Ny enhed fundet"
#: src/photos-source-notification.c:214
#: src/photos-source-notification.c:196
msgid "Import…"
msgstr "Importér …"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:244
#: src/photos-source-notification.c:226
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Dine %s-akkreditiver er udløbet"
#: src/photos-source-notification.c:251
#: src/photos-source-notification.c:233
msgid "Settings"
msgstr "Indstillinger"
......@@ -1045,6 +1046,12 @@ msgstr "Filtre"
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Kunne ikke hente liste over billeder"
#~ msgid "It lets you:"
#~ msgstr "Den lader dig:"
#~ msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
#~ msgstr "Send billeder til fjerne DLNA-fremvisere"
#~ msgid "Name your first album"
#~ msgstr "Navngiv dit første album"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment