Commit 2968834b authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent a0935dc9
Pipeline #59854 passed with stage
in 15 minutes and 29 seconds
......@@ -6,13 +6,13 @@
# scootergrisen, 2016.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2014-16, 2018.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2017.
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2017, 2018.
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2017-19.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-17 17:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-02 22:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-18 12:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-13 11:49+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -20,12 +20,12 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3043 src/photos-embed.c:819
#: src/photos-search-type-manager.c:144
#: src/photos-application.c:3040 src/photos-embed.c:825
#: src/photos-main-window.c:437 src/photos-search-type-manager.c:144
msgid "Photos"
msgstr "Billeder"
......@@ -39,7 +39,11 @@ msgid ""
"replacement for using a file manager to deal with photos. Enhance, crop and "
"edit in a snap. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr "Tilgå, organisér og del dine billeder i GNOME. En simpel og elegant erstatning for at bruge en filhåndtering som billedhåndtering. Retouchér, beskær og redigér i et snuptag. Direkte cloud-integrering via GNOME Onlinekonti."
msgstr ""
"Tilgå, organisér og del dine billeder i GNOME. En simpel og elegant "
"erstatning for at bruge en filhåndtering som billedhåndtering. Retouchér, "
"beskær og redigér i et snuptag. Direkte cloud-integrering via GNOME "
"Onlinekonti."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "You can:"
......@@ -60,7 +64,9 @@ msgstr "Tilgå dine Facebook- eller Flickr-billeder"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
msgid ""
"View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr "Vise billeder på tv'er, bærbare computere og andre DLNA-enheder på dit lokale netværk"
msgstr ""
"Vise billeder på tv'er, bærbare computere og andre DLNA-enheder på dit "
"lokale netværk"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
msgid "Set pictures as your desktop background"
......@@ -78,7 +84,9 @@ msgstr "Vælg favoritter"
msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for "
"more advanced changes"
msgstr "Nemt redigere dine billeder i programmet eller sende dem videre til et fuldt billedredigeringsprogram for at udføre mere avancerede ændringer"
msgstr ""
"Nemt redigere dine billeder i programmet eller sende dem videre til et fuldt "
"billedredigeringsprogram for at udføre mere avancerede ændringer"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
msgid "The GNOME Project"
......@@ -122,11 +130,11 @@ msgstr "Vindue maksimeret"
msgid "Window maximized state"
msgstr "Vindue maksimeret-tilstand"
#: src/photos-application.c:167
#: src/photos-application.c:164
msgid "Show the empty state"
msgstr "Vis den tomme tilstand"
#: src/photos-application.c:168
#: src/photos-application.c:165
msgid "Show the application's version"
msgstr "Vis programversion"
......@@ -139,7 +147,7 @@ msgstr "Vis programversion"
#. Translators: this is the name of the default album that will be
#. * created for imported photos.
#.
#: src/photos-application.c:1393 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-application.c:1398 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d. %B %Y"
......@@ -148,7 +156,7 @@ msgstr "%-d. %B %Y"
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: src/photos-base-item.c:2830
#: src/photos-base-item.c:2840
msgid "Screenshots"
msgstr "Skærmbilleder"
......@@ -177,39 +185,39 @@ msgstr "DLNA-renderingsenheder"
msgid "“%s” edited"
msgstr "“%s” redigeret"
#: src/photos-embed.c:823
#: src/photos-embed.c:829
msgid "Collection View"
msgstr "Visning af samling"
#: src/photos-embed.c:826 src/photos-search-type-manager.c:129
#: src/photos-embed.c:832 src/photos-search-type-manager.c:129
msgid "Albums"
msgstr "Album"
#: src/photos-embed.c:830 src/photos-search-type-manager.c:137
#: src/photos-embed.c:836 src/photos-search-type-manager.c:137
msgid "Favorites"
msgstr "Favoritter"
#: src/photos-embed.c:834
#: src/photos-embed.c:840
msgid "Import"
msgstr "Importér"
#: src/photos-embed.c:837 src/photos-main-toolbar.c:316
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:336
msgid "Search"
msgstr "Søg"
#: src/photos-empty-results-box.c:129
#: src/photos-empty-results-box.c:120
msgid "No albums found"
msgstr "Ingen albummer fundet"
#: src/photos-empty-results-box.c:133
#: src/photos-empty-results-box.c:124
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Billeder med stjerner vil blive vist her"
#: src/photos-empty-results-box.c:143
#: src/photos-empty-results-box.c:134
msgid "No photos found"
msgstr "Ingen billeder fundet"
#: src/photos-empty-results-box.c:172
#: src/photos-empty-results-box.c:163
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Du kan oprette albummer i billedvisningen"
......@@ -217,7 +225,7 @@ msgstr "Du kan oprette albummer i billedvisningen"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:193
#: src/photos-empty-results-box.c:184
msgid "Online Accounts"
msgstr "onlinekonti"
......@@ -225,7 +233,7 @@ msgstr "onlinekonti"
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:200
#: src/photos-empty-results-box.c:191
msgid "Pictures folder"
msgstr "billedmappe"
......@@ -234,12 +242,12 @@ msgstr "billedmappe"
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:207
#: src/photos-empty-results-box.c:198
#, c-format
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "Billeder fra dine %s og %s vil blive vist her."
#: src/photos-empty-results-box.c:217
#: src/photos-empty-results-box.c:208
msgid "Try a different search"
msgstr "Prøv en anden søgning"
......@@ -265,8 +273,8 @@ msgid "_Reduced"
msgstr "_Reduceret"
#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
#: src/photos-main-toolbar.c:468 src/photos-main-toolbar.c:503
#: src/photos-main-toolbar.c:614
#: src/photos-main-toolbar.c:490 src/photos-main-toolbar.c:526
#: src/photos-main-toolbar.c:639
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
......@@ -331,7 +339,7 @@ msgstr "Mappe til eksport"
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
#.
#: src/photos-facebook-item.c:100 src/photos-flickr-item.c:102
#: src/photos-google-item.c:100
#: src/photos-google-item.c:98
#, c-format
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"
......@@ -388,71 +396,76 @@ msgstr "Vælg alle"
#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export selected photos"
msgstr "Eksportér valgte billeder"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "Udskriv valgte billeder"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
#: src/photos-help-overlay.ui:120
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Slet valgte billeder"
#: src/photos-help-overlay.ui:122
#: src/photos-help-overlay.ui:129
msgctxt "shortcut window"
msgid "Photo view"
msgstr "Billedvisning"
#: src/photos-help-overlay.ui:126
#: src/photos-help-overlay.ui:133
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit"
msgstr "Redigér"
#: src/photos-help-overlay.ui:133
#: src/photos-help-overlay.ui:140
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export"
msgstr "Eksportér"
#: src/photos-help-overlay.ui:140
#: src/photos-help-overlay.ui:147
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "Udskriv"
#: src/photos-help-overlay.ui:147
#: src/photos-help-overlay.ui:154
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Zoom ind"
#: src/photos-help-overlay.ui:154
#: src/photos-help-overlay.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Zoom ud"
#: src/photos-help-overlay.ui:161
#: src/photos-help-overlay.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Bedste tilpasning"
#: src/photos-help-overlay.ui:168
#: src/photos-help-overlay.ui:175
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
#: src/photos-help-overlay.ui:175
#: src/photos-help-overlay.ui:182
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Handlingsmenu"
#: src/photos-help-overlay.ui:182
#: src/photos-help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Fuldskærm"
# Navnet på en genvejstastgruppe, så nok ikke imperativ her
#: src/photos-help-overlay.ui:191
#: src/photos-help-overlay.ui:198
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Redigeringsvisning"
#: src/photos-help-overlay.ui:195
#: src/photos-help-overlay.ui:202
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"
......@@ -502,6 +515,11 @@ msgstr "Dine billeder er ved at blive indekseret"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Nogen billeder er muligvis ikke tilgængelige under denne proces"
#: src/photos-item-manager.c:824
#, c-format
msgid "Oops! Unable to load “%s”"
msgstr "Ups! Kunne ikke indlæse “%s”"
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Lokal"
......@@ -532,40 +550,40 @@ msgstr[1] "Vælg elementer der skal importeres (%u valgt)"
msgid "Back"
msgstr "Tilbage"
#: src/photos-main-toolbar.c:331
#: src/photos-main-toolbar.c:351
msgid "Select Items"
msgstr "Vælg elementer"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:393 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-main-toolbar.c:413 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-share-notification.c:165
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Åbn med %s"
#: src/photos-main-toolbar.c:424 src/photos-selection-toolbar.c:248
#: src/photos-main-toolbar.c:444 src/photos-selection-toolbar.c:248
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Fjern fra favoritter"
#: src/photos-main-toolbar.c:429 src/photos-selection-toolbar.c:253
#: src/photos-main-toolbar.c:449 src/photos-selection-toolbar.c:253
msgid "Add to favorites"
msgstr "Føj til favoritter"
#: src/photos-main-toolbar.c:472
#: src/photos-main-toolbar.c:494
msgid "Done"
msgstr "Færdig"
#: src/photos-main-toolbar.c:507
#: src/photos-main-toolbar.c:530
msgid "_Select"
msgstr "_Vælg"
#: src/photos-main-window.c:458
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2012 – 2019 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Ophavsret © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Ophavsret © 2012 – 2019 Red Hat, Inc.\n"
"Ophavsret © 2015 – 2018 Umang Jain"
#. Translators: Put your names here
......@@ -582,26 +600,6 @@ msgstr ""
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
#: src/photos-menus.ui:6
msgid "Fullscreen"
msgstr "Fuldskærm"
#: src/photos-menus.ui:12
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tastaturgenveje"
#: src/photos-menus.ui:16
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: src/photos-menus.ui:20
msgid "About"
msgstr "Om"
#: src/photos-menus.ui:24
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:70
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
......@@ -641,6 +639,22 @@ msgstr "Sæt som låst skærm"
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaber"
#: src/photos-preview-menu.ui:41
msgid "Fullscreen"
msgstr "Fuldskærm"
#: src/photos-primary-menu.ui:6
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tastaturgenveje"
#: src/photos-primary-menu.ui:10
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: src/photos-primary-menu.ui:14
msgid "About Photos"
msgstr "Om Billeder"
#: src/photos-print-notification.c:71
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
......@@ -895,27 +909,27 @@ msgstr "Kunne ikke uploade billede"
msgid "Sources"
msgstr "Kilder"
#: src/photos-source-notification.c:183
#: src/photos-source-notification.c:171
msgid "New device discovered"
msgstr "Ny enhed fundet"
#: src/photos-source-notification.c:196
#: src/photos-source-notification.c:184
msgid "Import…"
msgstr "Importér …"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:226
#: src/photos-source-notification.c:214
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Dine %s-akkreditiver er udløbet"
#: src/photos-source-notification.c:233
#: src/photos-source-notification.c:221
msgid "Settings"
msgstr "Indstillinger"
#: src/photos-thumbnailer.c:76
#: src/photos-thumbnailer.c:74
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "D-Bus-adresse at anvende"
......@@ -1042,10 +1056,20 @@ msgstr "Hjemby"
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"
#: src/photos-tracker-controller.c:168
#: src/photos-tracker-controller.c:174
msgid "Unable to find Tracker on your operating system"
msgstr "Kunne ikke finde Tracker i dit styresystem"
#: src/photos-tracker-controller.c:176
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Kunne ikke hente liste over billeder"
#~ msgid "About"
#~ msgstr "Om"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Afslut"
#~ msgid "It lets you:"
#~ msgstr "Den lader dig:"
......@@ -1147,6 +1171,3 @@ msgstr "Kunne ikke hente liste over billeder"
#~ msgid "Flickr"
#~ msgstr "Flickr"
#~ msgid "About Photos"
#~ msgstr "Om Billeder"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment