lv.po 25.7 KB
Newer Older
1 2 3
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
4
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
5 6 7
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
9 10
"POT-Creation-Date: 2018-08-17 17:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-01 11:02+0200\n"
11 12 13 14 15 16
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 18
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 :"
" 2);\n"
19
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
20

21 22 23
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3043 src/photos-embed.c:819
#: src/photos-search-type-manager.c:144
24 25 26
msgid "Photos"
msgstr "Fotogrāfijas"

27
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:8 src/photos-main-window.c:457
28 29 30
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Piekļūstiet, organizējiet, dalieties ar fotogrāfijām GNOME vidē"

31
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
32 33 34 35 36
#| msgid ""
#| "A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. "
#| "It is meant to be a simple and elegant replacement for using a file "
#| "manager to deal with photos. Seamless cloud integration is offered "
#| "through GNOME Online Accounts."
37
msgid ""
38 39 40
"Access, organize and share your photos on GNOME. A simple and elegant "
"replacement for using a file manager to deal with photos. Enhance, crop and "
"edit in a snap. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
41 42
"Accounts."
msgstr ""
43 44 45
"Piekļūstiet, organizējiet un dalieties ar fotogrāfijām GNOME vidē. Tā ir "
" datņu pārvaldnieka aizvietotāja darbam ar fotogrāfijām. Ātri uzlabojiet"
" kadrējiet un rediģējiet. Integrāciju ar mākoņpakalpojumiem nodrošina caur "
46 47
"GNOME tiešsaistes kontiem."

48
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
49 50
msgid "You can:"
msgstr "Jūs varat:"
51

52
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
53 54
msgid "Automatically find all your pictures"
msgstr "Automātiski atrodiet visas savas bildes"
55

56
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
57 58
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Skatiet nesenās lokālās un tiešsaistes fotogrāfijas"
59

60
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
61 62 63
#| msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgid "Access your Facebook or Flickr pictures"
msgstr "Piekļūstiet savām Facebook vai Flickr bildēm"
64

65
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
msgid ""
"View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr ""
"Skatiet fotogrāfijas televizorā , klēpjdatorā un citos DLNA attēlotājos jūsu"
" lokālajā tīklā"

#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#| msgid "Set as background"
msgid "Set pictures as your desktop background"
msgstr "Iestatiet attēlus kā jūsu darbvirsmas fonu"
76

77
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
78 79 80
msgid "Print photos"
msgstr "Drukāt fotogrāfijas"

81
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:25
82 83 84
msgid "Select favorites"
msgstr "Izvēlēties izlasi"

85 86 87 88 89 90 91 92
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:26
#| msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for "
"more advanced changes"
msgstr ""
"Viegli rediģējiet savas fotogrāfijas lietotnē, vai sūtiet tās uz redaktoru ar"
" plašākām rediģēšanas iespējām"
93

94
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
95 96 97
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME projekts"

98
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:4
99 100 101
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Piekļūstiet, organizējiet, dalieties ar fotogrāfijām"

102 103 104 105 106 107 108
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:7
msgid "org.gnome.Photos"
msgstr "org.gnome.Photos"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:15
109 110 111
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "Attēli;Fotogrāfijas;"

112
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:5
113 114 115
msgid "Window size"
msgstr "Loga izmērs"

116
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:6
117 118 119
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Loga izmērs (platums un augstums)."

120
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:10
121 122 123
msgid "Window position"
msgstr "Loga novietojums"

124
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:11
125 126 127
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Loga novietojums (x un y)."

128
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:15
129 130 131
msgid "Window maximized"
msgstr "Logs maksimizēts"

132
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:16
133 134 135
msgid "Window maximized state"
msgstr "Loga stāvoklis — maksimizēts"

136 137 138 139 140
#: src/photos-application.c:167
msgid "Show the empty state"
msgstr "Rādīt tukšu stāvokli"

#: src/photos-application.c:168
141 142 143
msgid "Show the application's version"
msgstr "Rādīt lietotnes versiju"

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
#. Translators: this is the default sub-directory where photos will
#. * be imported.
#.
#. Translators: this is the default sub-directory where photos
#. * will be exported.
#.
#. Translators: this is the name of the default album that will be
#. * created for imported photos.
#.
#: src/photos-application.c:1393 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%Y. gada %d. %B"

158
#: src/photos-base-item.c:1037
159 160 161
msgid "Album"
msgstr "Albums"

162
#: src/photos-base-item.c:2830
163 164 165
msgid "Screenshots"
msgstr "Ekrānattēli"

166
#: src/photos-delete-notification.c:136
167 168 169
#, c-format
msgid "“%s” deleted"
msgstr "“%s” izdzēsts"
170

171
#: src/photos-delete-notification.c:139
172 173 174 175 176 177 178
#, c-format
msgid "%d item deleted"
msgid_plural "%d items deleted"
msgstr[0] "Izdzēsts %d vienums"
msgstr[1] "Izdzēsti %d vienumi"
msgstr[2] "Izdzēsti %d vienumi"

179
#: src/photos-delete-notification.c:146 src/photos-done-notification.c:119
180 181 182
msgid "Undo"
msgstr "Atsaukt"

183
#: src/photos-dlna-renderers-dialog.ui:7
184 185 186
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "DLNA attēlošanas ierīces"

187
#: src/photos-done-notification.c:112
188 189 190 191
#, c-format
msgid "“%s” edited"
msgstr "“%s” rediģēts"

192 193 194 195 196
#: src/photos-embed.c:823
msgid "Collection View"
msgstr "Kolekcijas skats"

#: src/photos-embed.c:826 src/photos-search-type-manager.c:129
197 198 199
msgid "Albums"
msgstr "Albumi"

200
#: src/photos-embed.c:830 src/photos-search-type-manager.c:137
201 202 203
msgid "Favorites"
msgstr "Izlase"

204 205 206 207 208
#: src/photos-embed.c:834
msgid "Import"
msgstr "Importēt"

#: src/photos-embed.c:837 src/photos-main-toolbar.c:316
209 210 211
msgid "Search"
msgstr "Meklēt"

212
#: src/photos-empty-results-box.c:129
213 214 215
msgid "No albums found"
msgstr "Nav atrastu albumu"

216
#: src/photos-empty-results-box.c:133
217
msgid "Starred photos will appear here"
218
msgstr "Ar zvaigzni atzīmētās fotogrāfijas parādīsies šeit"
219

220
#: src/photos-empty-results-box.c:143
221 222 223
msgid "No photos found"
msgstr "Fotogrāfijas nav atrastas"

224
#: src/photos-empty-results-box.c:172
225 226
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Varat izveidot albumus no fotogrāfiju skata"
227

228 229 230
#. Translators: this should be translated in the context of
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
231
#.
232
#: src/photos-empty-results-box.c:193
233 234
msgid "Online Accounts"
msgstr "Tiešsaistes konti"
235

236 237 238
#. Translators: this should be translated in the context of
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
239
#.
240
#: src/photos-empty-results-box.c:200
241 242 243 244 245 246 247 248
msgid "Pictures folder"
msgstr "Bilžu mape"

#. Translators: the first %s here is "Online Accounts" and the
#. * second %s is "Pictures folder", which are in separate
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
249
#: src/photos-empty-results-box.c:207
250
#, c-format
251 252
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "Fotogrāfijas no “%s” un “%s” parādīsies šeit."
253

254
#: src/photos-empty-results-box.c:217
255 256
msgid "Try a different search"
msgstr "Mēģiniet citus atslēgvārdus"
257

258
#: src/photos-export-dialog.ui:22
259
msgctxt "dialog title"
260 261 262
msgid "Export"
msgstr "Eksportēt"

263
#: src/photos-export-dialog.ui:38
264 265 266
msgid "_Folder Name"
msgstr "_Mapes nosaukums"

267
#: src/photos-export-dialog.ui:66 src/photos-print-setup.c:912
268 269 270
msgid "Size"
msgstr "Izmērs"

271
#: src/photos-export-dialog.ui:83
272 273 274
msgid "F_ull"
msgstr "P_ilns"

275
#: src/photos-export-dialog.ui:113
276 277 278
msgid "_Reduced"
msgstr "_Reducēts"

279 280 281
#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
#: src/photos-main-toolbar.c:468 src/photos-main-toolbar.c:503
#: src/photos-main-toolbar.c:614
282 283 284
msgid "_Cancel"
msgstr "At_celt"

285
#: src/photos-export-dialog.ui:167
286 287 288 289 290 291
msgid "_Export"
msgstr "_Eksportēt"

#. Translators: this is the estimated size of the exported image in
#. * the form "1600×1067 (0.6 GB)".
#.
292
#: src/photos-export-dialog.c:66
293 294 295 296
#, c-format
msgid "%d×%d (%s)"
msgstr "%d×%d (%s)"

297
#: src/photos-export-dialog.c:252
298 299 300
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Rēķina eksporta izmēru…"

301
#: src/photos-export-notification.c:317
302 303 304
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Neizdevās eksportēt — nepietiek vietas"

305
#: src/photos-export-notification.c:319
306 307 308
msgid "Failed to export"
msgstr "Neizdevās eksportēt"

309
#: src/photos-export-notification.c:326
310 311 312 313
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "“%s” ir eksportēts"

314
#: src/photos-export-notification.c:330
315 316 317 318 319 320 321
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
msgstr[0] "Eksportēts %d vienums"
msgstr[1] "Eksportēti %d vienumi"
msgstr[2] "Eksportēti %d vienumi"

322
#: src/photos-export-notification.c:347
323 324 325
msgid "Analyze"
msgstr "Analizēt"

326
#: src/photos-export-notification.c:352
327 328 329 330
msgid "Empty Trash"
msgstr "Iztukšot miskasti"

#. Translators: this is the Open action in a context menu
331
#: src/photos-export-notification.c:369 src/photos-preview-menu.ui:6
332
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
333 334 335
msgid "Open"
msgstr "Atvērt"

336 337 338
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
339
#: src/photos-export-notification.c:379
340 341 342
msgid "Export Folder"
msgstr "Eksportēt mapi"

343
#. Translators: this is the fallback title in the form
344
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
345
#.
346 347
#: src/photos-facebook-item.c:100 src/photos-flickr-item.c:102
#: src/photos-google-item.c:100
348 349 350 351
#, c-format
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"

352
#: src/photos-help-overlay.ui:32
353 354 355 356
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Vispārīgi"

357
#: src/photos-help-overlay.ui:36
358 359 360 361
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Rādīt palīdzību"

362
#: src/photos-help-overlay.ui:43
363 364 365 366
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Iziet"

367
#: src/photos-help-overlay.ui:52
368 369 370 371
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Navigācija"

372
#: src/photos-help-overlay.ui:56
373 374 375 376
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next photo"
msgstr "Nākamā fotogrāfija"

377
#: src/photos-help-overlay.ui:63
378 379 380 381
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous photo"
msgstr "Iepriekšējā fotogrāfija"

382
#: src/photos-help-overlay.ui:70 src/photos-help-overlay.ui:78
383 384 385 386
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Iet atpakaļ"

387
#: src/photos-help-overlay.ui:88
388 389 390 391
msgctxt "shortcut window"
msgid "Overview"
msgstr "Pārskats"

392
#: src/photos-help-overlay.ui:92
393 394 395 396
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Meklēt"

397
#: src/photos-help-overlay.ui:99
398 399 400 401
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all"
msgstr "Izvēlēties visu"

402
#: src/photos-help-overlay.ui:106
403 404 405 406
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "Drukāt atlasītās fotogrāfijas"

407
#: src/photos-help-overlay.ui:113
408 409 410 411
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Dzēst atlasītās fotogrāfijas"

412
#: src/photos-help-overlay.ui:122
413
msgctxt "shortcut window"
414 415
msgid "Photo view"
msgstr "Fotogrāfiju skats"
416

417
#: src/photos-help-overlay.ui:126
418
msgctxt "shortcut window"
419 420
msgid "Edit"
msgstr "Rediģēt"
421

422
#: src/photos-help-overlay.ui:133
423
msgctxt "shortcut window"
424 425
msgid "Export"
msgstr "Eksportēt"
426

427
#: src/photos-help-overlay.ui:140
428 429 430 431
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "Drukāt"

432
#: src/photos-help-overlay.ui:147
433
msgctxt "shortcut window"
434 435 436
msgid "Zoom in"
msgstr "Tuvināt"

437
#: src/photos-help-overlay.ui:154
438 439 440 441
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Tālināt"

442
#: src/photos-help-overlay.ui:161
443 444 445 446
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Labākā saderība"

447
#: src/photos-help-overlay.ui:168
448
msgctxt "shortcut window"
449 450 451
msgid "Delete"
msgstr "Dzēst"

452
#: src/photos-help-overlay.ui:175
453 454 455 456
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Darbības izvēlne"

457
#: src/photos-help-overlay.ui:182
458 459 460 461
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pilnekrāns"

462
#: src/photos-help-overlay.ui:191
463 464 465 466
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Rediģēt skatu"

467
#: src/photos-help-overlay.ui:195
468 469 470 471
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Atcelt"

472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496
#: src/photos-import-dialog.c:194
msgid "An album with that name already exists"
msgstr "Tāds albums jau pastāv"

#: src/photos-import-dialog.c:211
msgid "An album for that date already exists"
msgstr "Albums ar tādu datumu jau pastāv"

#: src/photos-import-dialog.ui:22
msgctxt "dialog title"
msgid "Name Album"
msgstr "Nodēvēt albumu"

#: src/photos-import-dialog.ui:54
msgid "Create _New"
msgstr "Izveidot jau_nu"

#: src/photos-import-dialog.ui:118
msgid "Add to _Existing"
msgstr "Pievienot pie _esošā"

#: src/photos-import-dialog.ui:192 src/photos-organize-collection-dialog.c:69
msgid "_Add"
msgstr "_Pievienot"

497
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
498
#. * "Facebook" or "Flickr".
499
#.
500
#: src/photos-indexing-notification.c:164
501 502 503
#, c-format
msgid "Fetching photos from %s"
msgstr "Saņem fotogrāfijas no %s"
504

505
#: src/photos-indexing-notification.c:167
506 507 508
msgid "Fetching photos from online accounts"
msgstr "Saņem fotogrāfijas no tiešsaistes kontiem"

509
#: src/photos-indexing-notification.c:202
510 511 512
msgid "Your photos are being indexed"
msgstr "Fotogrāfijas tiek indeksētas"

513
#: src/photos-indexing-notification.c:203
514 515 516
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Šajā laikā dažas fotogrāfijas varētu nebūt pieejamas"

517
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
518 519 520
msgid "Local"
msgstr "Lokāls"

521
#: src/photos-main-toolbar.c:80
522 523 524
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Spiediet uz vienumiem, lai tos izvēlētos"

525
#: src/photos-main-toolbar.c:82
526 527 528 529 530 531 532
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d izvēlēts"
msgstr[1] "%d izvēlēti"
msgstr[2] "%d izvēlētu"

533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545
#: src/photos-main-toolbar.c:170
msgid "Select items for import"
msgstr "Izvēlieties vienumus, kurus importēt"

#: src/photos-main-toolbar.c:174
#, c-format
msgid "Select items for import (%u selected)"
msgid_plural "Select items for import (%u selected)"
msgstr[0] "Izvēlieties vienumus, kurus importēt (%u ir izvēlēts)"
msgstr[1] "Izvēlieties vienumus, kurus importēt (%u ir izvēlēti)"
msgstr[2] "Izvēlieties vienumus, kurus importēt (%u ir izvēlētu)"

#: src/photos-main-toolbar.c:217
546 547 548
msgid "Back"
msgstr "Atpakaļ"

549
#: src/photos-main-toolbar.c:331
550 551 552
msgid "Select Items"
msgstr "Izvēlēties vienumus"

553
#. length == 1
554
#. Translators: this is the Open action in a context menu
555 556
#: src/photos-main-toolbar.c:393 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-share-notification.c:165
557 558 559 560
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Atvērt ar %s"

561
#: src/photos-main-toolbar.c:424 src/photos-selection-toolbar.c:248
562 563 564
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Izņemt no izlases"

565
#: src/photos-main-toolbar.c:429 src/photos-selection-toolbar.c:253
566 567 568
msgid "Add to favorites"
msgstr "Pievienot izlasei"

569
#: src/photos-main-toolbar.c:472
570 571 572
msgid "Done"
msgstr "Pabeigts"

573 574 575 576 577
#: src/photos-main-toolbar.c:507
msgid "_Select"
msgstr "Izvēlētie_s"

#: src/photos-main-window.c:458
578 579 580
#| msgid ""
#| "Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
#| "Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
581
msgid ""
582 583
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
584
msgstr ""
585 586
"Autortiesības © 2012 – 2018 . gads Red Hat, Inc.\n"
"Autortiesības© 2015 – 2018. gads Umang Jain"
587

588
#. Translators: Put your names here
589
#: src/photos-main-window.c:466
590 591 592
msgid "translator-credits"
msgstr "Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>"

593
#: src/photos-menus.ui:6
594 595 596
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pilnekrāns"

597
#: src/photos-menus.ui:12
598 599 600
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tastatūras saīsnes"

601
#: src/photos-menus.ui:16
602 603 604
msgid "_Help"
msgstr "_Palīdzība"

605
#: src/photos-menus.ui:20
606 607 608
msgid "About"
msgstr "Par"

609
#: src/photos-menus.ui:24
610 611 612
msgid "Quit"
msgstr "Iziet"

613
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:70
614 615 616
msgid "_OK"
msgstr "_Labi"

617
#. Translators: "Organize" refers to photos in this context
618
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:121
619 620 621 622
msgctxt "Dialog title"
msgid "Organize"
msgstr "Organizēt"

623
#: src/photos-preview-menu.ui:10
624 625 626
msgid "Export…"
msgstr "Eksportēt…"

627
#: src/photos-preview-menu.ui:14
628 629 630
msgid "Print…"
msgstr "Drukāt…"

631
#: src/photos-preview-menu.ui:19
632 633 634
msgid "Delete"
msgstr "Dzēst"

635
#: src/photos-preview-menu.ui:23
636 637 638
msgid "Display on…"
msgstr "Attēlot uz…"

639
#: src/photos-preview-menu.ui:27
640 641 642
msgid "Set as Background"
msgstr "Iestatīt kā fonu"

643
#: src/photos-preview-menu.ui:31
644 645 646
msgid "Set as Lock Screen"
msgstr "Iestatīt kā ekrāna bloķētāju"

647 648
#: src/photos-preview-menu.ui:37 src/photos-properties-dialog.c:883
#: src/photos-selection-toolbar.ui:101
649 650 651
msgid "Properties"
msgstr "Īpašības"

652
#: src/photos-print-notification.c:71
653 654
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
655
msgstr "Drukā “%s”: %s"
656

657
#: src/photos-print-operation.c:241
658 659 660
msgid "Image Settings"
msgstr "Attēla iestatījumi"

661
#: src/photos-print-setup.c:884
662 663 664
msgid "Position"
msgstr "Novietojums"

665
#: src/photos-print-setup.c:887
666 667 668
msgid "_Left:"
msgstr "Pa _kreisi:"

669
#: src/photos-print-setup.c:888
670 671 672
msgid "_Right:"
msgstr "Pa _labi:"

673
#: src/photos-print-setup.c:889
674 675 676
msgid "_Top:"
msgstr "_Augšā:"

677
#: src/photos-print-setup.c:890
678 679 680
msgid "_Bottom:"
msgstr "A_pakšā:"

681
#: src/photos-print-setup.c:892
682 683 684
msgid "C_enter:"
msgstr "C_entrā:"

685
#: src/photos-print-setup.c:896
686 687 688
msgid "None"
msgstr "Nav"

689
#: src/photos-print-setup.c:897
690 691 692
msgid "Horizontal"
msgstr "Horizontāli"

693
#: src/photos-print-setup.c:898
694 695 696
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikāli"

697
#: src/photos-print-setup.c:899
698 699 700
msgid "Both"
msgstr "Abi"

701
#: src/photos-print-setup.c:915
702 703 704
msgid "_Width:"
msgstr "_Platums:"

705
#: src/photos-print-setup.c:916
706 707 708
msgid "_Height:"
msgstr "_Augstums:"

709
#: src/photos-print-setup.c:918
710 711 712
msgid "_Scaling:"
msgstr "Palielinājum_s:"

713
#: src/photos-print-setup.c:927
714 715 716
msgid "_Unit:"
msgstr "Mēr_vienības:"

717
#: src/photos-print-setup.c:931
718 719 720
msgid "Millimeters"
msgstr "Milimetri"

721
#: src/photos-print-setup.c:932
722 723 724
msgid "Inches"
msgstr "Collas"

725
#: src/photos-print-setup.c:960
726 727 728
msgid "Preview"
msgstr "Priekšskatījums"

729
#: src/photos-properties-dialog.c:246
730 731 732
msgid "Edited in Photos"
msgstr "Rediģēts “Fotogrāfijās”"

733
#: src/photos-properties-dialog.c:259
734 735 736
msgid "Untouched"
msgstr "Nav aiztikta"

737 738 739
#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
740
#: src/photos-properties-dialog.c:442
741 742 743 744 745 746 747
msgctxt "Document Title"
msgid "Title"
msgstr "Nosaukums"

#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
748
#: src/photos-properties-dialog.c:454
749 750 751 752
msgctxt "Document Author"
msgid "Author"
msgstr "Autors"

753
#: src/photos-properties-dialog.c:461
754 755 756
msgid "Source"
msgstr "Avots"

757
#: src/photos-properties-dialog.c:467
758 759 760
msgid "Date Modified"
msgstr "Izmaiņu datums"

761
#: src/photos-properties-dialog.c:475
762 763 764 765 766 767
msgid "Date Created"
msgstr "Izveidošanas datums"

#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
768
#: src/photos-properties-dialog.c:485
769 770 771 772
msgctxt "Document Type"
msgid "Type"
msgstr "Tips"

773
#: src/photos-properties-dialog.c:495
774 775
msgid "Dimensions"
msgstr "Dimensijas"
776

777
#: src/photos-properties-dialog.c:507
778 779 780
msgid "Location"
msgstr "Vieta"

781
#: src/photos-properties-dialog.c:525
782 783 784
msgid "Camera"
msgstr "Fotoaparāts"

785
#: src/photos-properties-dialog.c:535 src/photos-tool-colors.c:365
786 787 788
msgid "Exposure"
msgstr "Ekspozīcija"

789
#: src/photos-properties-dialog.c:545
790 791 792
msgid "Aperture"
msgstr "Diafragma"

793
#: src/photos-properties-dialog.c:555
794 795 796
msgid "Focal Length"
msgstr "Fokālais attālums"

797
#: src/photos-properties-dialog.c:565
798 799 800
msgid "ISO Speed"
msgstr "ISO ātrums"

801
#: src/photos-properties-dialog.c:575
802 803 804
msgid "Flash"
msgstr "Zibspuldze"

805
#: src/photos-properties-dialog.c:584
806 807 808
msgid "Modifications"
msgstr "Modifikācijas"

809 810 811 812 813 814 815 816 817
#: src/photos-properties-dialog.c:656
#, c-format
msgid "%ld × %ld pixel"
msgid_plural "%ld × %ld pixels"
msgstr[0] "%ld × %ld pikselis"
msgstr[1] "%ld × %ld pikseļi"
msgstr[2] "%ld × %ld pikseļu"

#: src/photos-properties-dialog.c:721
818 819 820
msgid "Off, did not fire"
msgstr "Izslēgta, neuzzibsnīja"

821
#: src/photos-properties-dialog.c:723
822 823 824
msgid "On, fired"
msgstr "Ieslēgta, uzzibsnīja"

825
#: src/photos-properties-dialog.c:760
826 827 828
msgid "Discard all Edits"
msgstr "Izmest visas izmaiņas"

829 830 831 832 833 834
#: src/photos-removable-devices-button.ui:47
msgid "Devices"
msgstr "Ierīces"

#: src/photos-search-match-manager.c:155 src/photos-search-type-manager.c:121
#: src/photos-source-manager.c:396
835 836 837
msgid "All"
msgstr "Viss"

838
#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching.
839
#: src/photos-search-match-manager.c:162
840 841 842 843 844
msgctxt "Search Filter"
msgid "Title"
msgstr "Nosaukums"

#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching.
845
#: src/photos-search-match-manager.c:169
846 847 848 849
msgctxt "Search Filter"
msgid "Author"
msgstr "Autors"

850 851 852
#. Translators: this is a verb that refers to "All", "Title" and
#. * "Author", as in "Match All", "Match Title" and "Match Author".
#.
853
#: src/photos-search-match-manager.c:207
854 855 856 857 858 859
msgid "Match"
msgstr "Atbilst"

#. Translators: "Type" refers to a search filter. eg., All, Albums,
#. * Favorites and Photos.
#.
860
#: src/photos-search-type-manager.c:178
861 862 863 864
msgctxt "Search Filter"
msgid "Type"
msgstr "Tips"

865
#: src/photos-selection-menu.ui:6
866 867 868
msgid "Select All"
msgstr "Izvēlēties visu"

869
#: src/photos-selection-menu.ui:11
870 871 872
msgid "Select None"
msgstr "Neizvēlēties nevienu"

873
#: src/photos-selection-toolbar.ui:19
874 875 876
msgid "Export"
msgstr "Eksportēt"

877
#: src/photos-selection-toolbar.ui:111
878 879 880
msgid "Add to Album"
msgstr "Pievienot albumam"

881
#: src/photos-share-dialog.ui:25
882 883 884 885
msgctxt "dialog title"
msgid "Share"
msgstr "Dalīties"

886 887 888 889 890 891
#: src/photos-share-notification.c:148
#, c-format
msgid "“%s” shared"
msgstr "“%s” ir koplietots"

#: src/photos-share-point-email.c:78
892 893 894
msgid "E-Mail"
msgstr "E-pasts"

895
#: src/photos-share-point-google.c:103
896 897 898
msgid "Failed to upload photo: Service not authorized"
msgstr "Neizdevās augšupielādēt fotogrāfiju — pakalpojums nav pilnvarots"

899
#: src/photos-share-point-google.c:105
900 901 902
msgid "Failed to upload photo"
msgstr "Neizdevās augšupielādēt fotogrāfiju"

903
#: src/photos-source-manager.c:465
904 905 906
msgid "Sources"
msgstr "Avoti"

907
#: src/photos-source-notification.c:183
908 909 910
msgid "New device discovered"
msgstr "Atrasta jauna ierīce"

911
#: src/photos-source-notification.c:196
912 913 914
msgid "Import…"
msgstr "Importēt…"

915 916 917
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
918
#: src/photos-source-notification.c:226
919 920 921 922
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Jūsu %s akreditācijas datu derīguma termiņš ir beidzies"

923
#: src/photos-source-notification.c:233
924 925 926 927
msgid "Settings"
msgstr "Iestatījumi"

#: src/photos-thumbnailer.c:76
928 929 930
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "D-Bus adrese, ko izmantot"

931
#: src/photos-tool-colors.c:386
932 933 934
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrasts"

935
#: src/photos-tool-colors.c:407
936 937 938
msgid "Blacks"
msgstr "Melnie laukumi"

939
#: src/photos-tool-colors.c:428
940 941 942
msgid "Saturation"
msgstr "Piesātinājums"

943 944 945 946 947 948 949 950 951
#: src/photos-tool-colors.c:447
msgid "Shadows"
msgstr "Ēnas"

#: src/photos-tool-colors.c:466
msgid "Highlights"
msgstr "Gaišās vietas"

#: src/photos-tool-colors.c:495
952 953 954
msgid "Colors"
msgstr "Krāsas"

955
#: src/photos-tool-crop.c:192
956 957 958
msgid "Free"
msgstr "Brīvs"

959
#: src/photos-tool-crop.c:193
960 961 962
msgid "Original"
msgstr "Oriģināls"

963
#: src/photos-tool-crop.c:194
964 965
msgid "1×1 (Square)"
msgstr "1×1 (Kvadrāts)"
966

967
#: src/photos-tool-crop.c:195
968 969
msgid "10×8 / 5×4"
msgstr "10×8 / 5×4"
970

971
#: src/photos-tool-crop.c:196
972 973
msgid "4×3 / 8×6 (1024×768)"
msgstr "4×3 / 8×6 (1024×768)"
974

975
#: src/photos-tool-crop.c:197
976 977
msgid "7×5"
msgstr "7×5"
978

979
#: src/photos-tool-crop.c:198
980 981
msgid "3×2 / 6×4"
msgstr "3×2 / 6×4"
982

983
#: src/photos-tool-crop.c:199
984 985
msgid "16×10 (1280×800)"
msgstr "16×10 (1280×800)"
986

987
#: src/photos-tool-crop.c:200
988 989 990
msgid "16×9 (1920×1080)"
msgstr "16×9 (1920×1080)"

991
#: src/photos-tool-crop.c:1459
992 993 994
msgid "Lock aspect ratio"
msgstr "Fiksēt izmēru attiecību"

995
#: src/photos-tool-crop.c:1529
996 997 998
msgid "Landscape"
msgstr "Ainava"

999
#: src/photos-tool-crop.c:1540
1000 1001 1002
msgid "Portrait"
msgstr "Portrets"

1003
#: src/photos-tool-crop.c:1551
1004
msgid "Reset"
1005
msgstr "Atstatīt"
1006

1007
#: src/photos-tool-crop.c:1569
1008 1009 1010
msgid "Crop"
msgstr "Kadrēt"

1011
#: src/photos-tool-enhance.c:197
1012 1013 1014
msgid "Sharpen"
msgstr "Asināt"

1015
#: src/photos-tool-enhance.c:218
1016 1017 1018
msgid "Denoise"
msgstr "Noņemt troksni"

1019
#: src/photos-tool-enhance.c:245
1020 1021 1022
msgid "Enhance"
msgstr "Uzlabot"

1023
#. Translators: "None" refers to the nop magic filter when editing.
1024
#: src/photos-tool-filters.c:182
1025 1026 1027 1028
msgctxt "Edit Filter"
msgid "None"
msgstr "Nav"

1029
#: src/photos-tool-filters.c:189
1030 1031 1032
msgid "1947"
msgstr "1947"

1033
#: src/photos-tool-filters.c:196
1034 1035 1036
msgid "Calistoga"
msgstr "Kalistoga"

1037
#: src/photos-tool-filters.c:202
1038 1039 1040
msgid "Mogadishu"
msgstr "Mogadīšo"

1041
#: src/photos-tool-filters.c:209
1042 1043 1044
msgid "Caap"
msgstr "Caap"

1045
#: src/photos-tool-filters.c:215
1046 1047 1048
msgid "Hometown"
msgstr "Dzimtā pilsēta"

1049
#: src/photos-tool-filters.c:233
1050 1051 1052
msgid "Filters"
msgstr "Filtri"

1053
#: src/photos-tracker-controller.c:168
1054 1055
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Neizdevās saņemt fotogrāfiju sarakstu"
1056 1057 1058 1059 1060 1061

#~ msgid "It lets you:"
#~ msgstr "Tā jums ļauj:"

#~ msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
#~ msgstr "Sūtiet fotogrāfijas uz attālinātiem DLNA attēlotājiem"