cs.po 24.6 KB
Newer Older
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
1 2 3
# Czech translation for gnome-photos.
# Copyright (C) 2013 gnome-photos's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
4
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
5 6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
10 11
"POT-Creation-Date: 2018-03-02 11:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-02 18:08+0100\n"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
12
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
13
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
14 15 16 17 18
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
20

21
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
22 23
#: src/photos-application.c:3043 src/photos-embed.c:819
#: src/photos-search-type-manager.c:144
24 25 26
msgid "Photos"
msgstr "Fotky"

27
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:8 src/photos-main-window.c:457
28
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
29
msgstr "Prohlížejte si, roztříďte a sdílejte své fotografie v GNOME"
30

31
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Jednoduchá aplikace, kterou můžete používat pro přístup, uspořádávání a "
"sdílení svých fotografií v GNOME. Je zamýšlena jako snadná a elegantní "
"náhrada místo používání správce souborů k práci s fotkami. Díky účtům on-"
"line v GNOME umí bez problémů fungovat i s cloudem."

43
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
44 45 46
msgid "It lets you:"
msgstr "Můžete v ní dělat následující věci:"

47
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
48 49
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Prohlížet si nejnovější fotky uložené v počítači i on-line"
50

51
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
52 53 54
msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgstr "Přistupovat ke svému obsahu na Facebooku a Flickru"

55
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
56 57 58
msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
msgstr "Posílat fotky do vzdálených zařízení DLNA"

59
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
60 61 62
msgid "Set as background"
msgstr "Nastavit fotku jako pozadí"

63
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:22
64
msgid "Print photos"
65
msgstr "Vytisknout fotky"
66

67
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
68 69 70
msgid "Select favorites"
msgstr "Vybírat oblíbené fotky"

71
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
72
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
73
msgstr "Otevírat fotky v plnohodnotném editoru kvůli složitějším úpravám"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
74

75
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:49
76 77 78
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"

79
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:4
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
80 81 82
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Zobrazovat, třídit a sdílet fotografie"

83 84 85 86 87 88 89
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:7
msgid "org.gnome.Photos"
msgstr "org.gnome.Photos"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:15
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
90 91 92
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "fotografie;fotka;fotky;snímek;snímky;obrázek;obrázky;"

93
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:5
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
94 95 96
msgid "Window size"
msgstr "Velikost okna"

97
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:6
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
98 99 100
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Velikost okna (šířka a výška)."

101
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:10
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
102 103 104
msgid "Window position"
msgstr "Poloha okna."

105
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:11
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
106 107 108
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Poloha okna (x a y)."

109
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:15
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
110 111 112
msgid "Window maximized"
msgstr "Okno maximalizováno"

113
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:16
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
114 115 116
msgid "Window maximized state"
msgstr "Stav maximalizace okna"

117
#: src/photos-application.c:167
118 119 120
msgid "Show the empty state"
msgstr "Zobrazovat prázdný stav"

121
#: src/photos-application.c:168
122 123 124
msgid "Show the application's version"
msgstr "Zobrazit verzi aplikace"

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
#. Translators: this is the default sub-directory where photos will
#. * be imported.
#.
#. Translators: this is the default sub-directory where photos
#. * will be exported.
#.
#. Translators: this is the name of the default album that will be
#. * created for imported photos.
#.
#: src/photos-application.c:1393 src/photos-export-dialog.c:195
#: src/photos-import-dialog.c:134
msgid "%-d %B %Y"
137
msgstr "%-d. %B %Y"
138 139

#: src/photos-base-item.c:1036
140 141 142
msgid "Album"
msgstr "Album"

143
#: src/photos-base-item.c:2752
144 145 146
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"

147
#: src/photos-delete-notification.c:136
148 149 150 151
#, c-format
msgid "“%s” deleted"
msgstr "Smazána položka „%s“"

152
#: src/photos-delete-notification.c:139
153 154 155 156 157 158 159
#, c-format
msgid "%d item deleted"
msgid_plural "%d items deleted"
msgstr[0] "Smazána %d položka"
msgstr[1] "Smazány %d položky"
msgstr[2] "Smazáno %d položek"

160
#: src/photos-delete-notification.c:146 src/photos-done-notification.c:119
161 162 163
msgid "Undo"
msgstr "Zpět"

164
#: src/photos-dlna-renderers-dialog.ui:7
165 166 167
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "Vykreslovací zařízení DLNA"

168
#: src/photos-done-notification.c:112
169 170 171 172
#, c-format
msgid "“%s” edited"
msgstr "Upravena položka „%s“"

173
#: src/photos-embed.c:823
174 175 176
msgid "Collection View"
msgstr "Zobrazení sbírky"

177
#: src/photos-embed.c:826 src/photos-search-type-manager.c:129
178 179 180
msgid "Albums"
msgstr "Alba"

181
#: src/photos-embed.c:830 src/photos-search-type-manager.c:137
182 183 184
msgid "Favorites"
msgstr "Oblíbené"

185
#: src/photos-embed.c:834
186 187 188
msgid "Import"
msgstr "Import"

189
#: src/photos-embed.c:837 src/photos-main-toolbar.c:316
190 191 192
msgid "Search"
msgstr "Hledat"

193 194 195
#: src/photos-empty-results-box.c:148
msgid "No albums found"
msgstr "Nebyla nalezena žádná alba"
196

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
#: src/photos-empty-results-box.c:152
msgid "Starred photos will appear here"
msgstr "Fotografie s hvězdičkami se objeví zde"

#: src/photos-empty-results-box.c:162
msgid "No photos found"
msgstr "Nebyly nalezeny žádné fotografie"

#: src/photos-empty-results-box.c:191
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "Můžete vytvořit alba ze zobrazení fotografií"

#. Translators: this should be translated in the context of
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
212
#.
213 214 215
#: src/photos-empty-results-box.c:212
msgid "Online Accounts"
msgstr "Účtů on-line"
216

217 218 219
#. Translators: this should be translated in the context of
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
#. * will appear here." sentence below.
220
#.
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
#: src/photos-empty-results-box.c:219
msgid "Pictures folder"
msgstr "složka Obrázky"

#. Translators: the first %s here is "Online Accounts" and the
#. * second %s is "Pictures folder", which are in separate
#. * strings due to markup, and should be translated only in the
#. * context of this sentence.
#.
#: src/photos-empty-results-box.c:226
231
#, c-format
232 233
msgid "Photos from your %s and %s will appear here."
msgstr "Fotografie z vašich %s a %s se objeví zde"
234

235 236 237
#: src/photos-empty-results-box.c:236
msgid "Try a different search"
msgstr "Zkuste hledat něco jiného"
238

239
#: src/photos-export-dialog.ui:22
240
msgctxt "dialog title"
241 242 243
msgid "Export"
msgstr "Export"

244
#: src/photos-export-dialog.ui:38
245 246 247
msgid "_Folder Name"
msgstr "Název _složky"

248
#: src/photos-export-dialog.ui:66 src/photos-print-setup.c:912
249 250 251
msgid "Size"
msgstr "Velikost"

252
#: src/photos-export-dialog.ui:83
253 254 255
msgid "F_ull"
msgstr "Ú_plná"

256
#: src/photos-export-dialog.ui:113
257 258 259
msgid "_Reduced"
msgstr "Z_menšená"

260
#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
261 262
#: src/photos-main-toolbar.c:468 src/photos-main-toolbar.c:503
#: src/photos-main-toolbar.c:614
263 264 265
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"

266
#: src/photos-export-dialog.ui:167
267 268 269
msgid "_Export"
msgstr "_Exportovat"

270 271 272
#. Translators: this is the estimated size of the exported image in
#. * the form "1600×1067 (0.6 GB)".
#.
273
#: src/photos-export-dialog.c:66
274 275 276 277
#, c-format
msgid "%d×%d (%s)"
msgstr "%d × %d (%s)"

278
#: src/photos-export-dialog.c:252
279 280 281
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Vypočítává se velikost pro export…"

282
#: src/photos-export-notification.c:263
283 284 285
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Export selhal: není dostatek místa"

286
#: src/photos-export-notification.c:265
287 288 289
msgid "Failed to export"
msgstr "Export selhal"

290
#: src/photos-export-notification.c:272
291 292 293 294
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "Vyexportována položka „%s“"

295
#: src/photos-export-notification.c:276
296 297 298 299 300 301 302
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
msgstr[0] "Vyexportována %d položka"
msgstr[1] "Vyexportovány %d položky"
msgstr[2] "Vyexportováno %d položek"

303
#: src/photos-export-notification.c:293
304 305 306
msgid "Analyze"
msgstr "Analyzovat"

307
#: src/photos-export-notification.c:298
308 309 310 311
msgid "Empty Trash"
msgstr "Vyprázdnit koš"

#. Translators: this is the Open action in a context menu
312
#: src/photos-export-notification.c:315 src/photos-preview-menu.ui:6
313
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
314 315 316 317 318 319
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"

#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
320
#: src/photos-export-notification.c:325
321 322 323
msgid "Export Folder"
msgstr "Složka pro export"

324
#. Translators: this is the fallback title in the form
325
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
326
#.
327 328
#: src/photos-facebook-item.c:100 src/photos-flickr-item.c:102
#: src/photos-google-item.c:100
329 330 331 332
#, c-format
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"

333
#: src/photos-help-overlay.ui:32
334
msgctxt "shortcut window"
335 336 337
msgid "General"
msgstr "Obecné"

338
#: src/photos-help-overlay.ui:36
339
msgctxt "shortcut window"
340 341 342
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"

343
#: src/photos-help-overlay.ui:43
344
msgctxt "shortcut window"
345 346 347
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"

348
#: src/photos-help-overlay.ui:52
349
msgctxt "shortcut window"
350 351 352
msgid "Navigation"
msgstr "Ovládání"

353
#: src/photos-help-overlay.ui:56
354
msgctxt "shortcut window"
355 356 357
msgid "Next photo"
msgstr "Následující fotka"

358
#: src/photos-help-overlay.ui:63
359
msgctxt "shortcut window"
360 361 362
msgid "Previous photo"
msgstr "Předchozí fotka"

363
#: src/photos-help-overlay.ui:70 src/photos-help-overlay.ui:78
364
msgctxt "shortcut window"
365 366 367
msgid "Go back"
msgstr "Jít zpět"

368
#: src/photos-help-overlay.ui:88
369
msgctxt "shortcut window"
370 371 372
msgid "Overview"
msgstr "Přehled"

373
#: src/photos-help-overlay.ui:92
374 375 376 377
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Hledat"

378
#: src/photos-help-overlay.ui:99
379
msgctxt "shortcut window"
380 381 382
msgid "Select all"
msgstr "Vybrat vše"

383
#: src/photos-help-overlay.ui:106
384 385 386 387
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "Vytisknout vybrané fotky"

388
#: src/photos-help-overlay.ui:113
389 390 391 392
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Smazat vybrané fotky"

393
#: src/photos-help-overlay.ui:122
394 395 396
msgctxt "shortcut window"
msgid "Photo view"
msgstr "Zobrazení fotek"
397

398
#: src/photos-help-overlay.ui:126
399 400 401 402
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit"
msgstr "Upravit"

403
#: src/photos-help-overlay.ui:133
404 405 406 407
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export"
msgstr "Exportovat"

408
#: src/photos-help-overlay.ui:140
409 410 411 412
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "Vytisknout"

413
#: src/photos-help-overlay.ui:147
414
msgctxt "shortcut window"
415 416 417
msgid "Zoom in"
msgstr "Přiblížit"

418
#: src/photos-help-overlay.ui:154
419 420 421 422
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddálit"

423
#: src/photos-help-overlay.ui:161
424 425 426 427
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Nejlepší přiblížení"

428
#: src/photos-help-overlay.ui:168
429
msgctxt "shortcut window"
430 431 432
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"

433
#: src/photos-help-overlay.ui:175
434
msgctxt "shortcut window"
435 436 437
msgid "Action menu"
msgstr "Nabídka činností"

438
#: src/photos-help-overlay.ui:182
439
msgctxt "shortcut window"
440 441 442
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"

443
#: src/photos-help-overlay.ui:191
444 445 446 447
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Editační zobrazení"

448
#: src/photos-help-overlay.ui:195
449 450 451 452
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"

453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477
#: src/photos-import-dialog.c:194
msgid "An album with that name already exists"
msgstr "Již existuje nějaké album s tímto názvem"

#: src/photos-import-dialog.c:211
msgid "An album for that date already exists"
msgstr "Již existuje nějaké album pro toto datum"

#: src/photos-import-dialog.ui:22
msgctxt "dialog title"
msgid "Name Album"
msgstr "Název alba"

#: src/photos-import-dialog.ui:54
msgid "Create _New"
msgstr "Vytvořit _nové"

#: src/photos-import-dialog.ui:118
msgid "Add to _Existing"
msgstr "Přidat do _stávajícího"

#: src/photos-import-dialog.ui:192 src/photos-organize-collection-dialog.c:69
msgid "_Add"
msgstr "Přid_at"

478
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
479
#. * "Facebook" or "Flickr".
480
#.
481
#: src/photos-indexing-notification.c:164
482 483 484 485
#, c-format
msgid "Fetching photos from %s"
msgstr "Získávají se fotografie z účtu %s"

486
#: src/photos-indexing-notification.c:167
487 488 489
msgid "Fetching photos from online accounts"
msgstr "Získávají se fotografie z účtů on-line"

490
#: src/photos-indexing-notification.c:202
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
491 492 493
msgid "Your photos are being indexed"
msgstr "Vaše fotografie budou indexovány"

494
#: src/photos-indexing-notification.c:203
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
495 496 497
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Během tohoto procesu nemusí být některé fotografie přístupné"

498
#: src/photos-local-item.c:207 src/photos-source-manager.c:399
499 500 501
msgid "Local"
msgstr "Místní"

502
#: src/photos-main-toolbar.c:80
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
503 504 505
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položku ji vyberete"

506
#: src/photos-main-toolbar.c:82
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
507 508
#, c-format
msgid "%d selected"
509 510 511 512
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d vybraná"
msgstr[1] "%d vybrané"
msgstr[2] "%d vybraných"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
513

514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526
#: src/photos-main-toolbar.c:170
msgid "Select items for import"
msgstr "Vybrat položky pro import"

#: src/photos-main-toolbar.c:174
#, c-format
msgid "Select items for import (%u selected)"
msgid_plural "Select items for import (%u selected)"
msgstr[0] "Vybrat položky pro import (%u vybraná)"
msgstr[1] "Vybrat položky pro import (%u vybrané)"
msgstr[2] "Vybrat položky pro import (%u vybraných)"

#: src/photos-main-toolbar.c:217
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
527 528 529
msgid "Back"
msgstr "Zpět"

530
#: src/photos-main-toolbar.c:331
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
531 532 533
msgid "Select Items"
msgstr "Vybrat položky"

534
#. length == 1
535
#. Translators: this is the Open action in a context menu
536
#: src/photos-main-toolbar.c:393 src/photos-selection-toolbar.c:237
537
#: src/photos-share-notification.c:165
538 539 540 541
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otevřít pomocí %s"

542
#: src/photos-main-toolbar.c:424 src/photos-selection-toolbar.c:248
543 544 545
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Odebrat z oblíbených"

546
#: src/photos-main-toolbar.c:429 src/photos-selection-toolbar.c:253
547 548 549
msgid "Add to favorites"
msgstr "Přidat do oblíbených"

550
#: src/photos-main-toolbar.c:472
551 552 553
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"

554
#: src/photos-main-toolbar.c:507
555 556 557
msgid "_Select"
msgstr "_Vybrat"

558
#: src/photos-main-window.c:458
559
msgid ""
560 561
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
562
msgstr ""
563 564
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
565

Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
566
#. Translators: Put your names here
567
#: src/photos-main-window.c:466
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
568 569 570
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký, <marek@manet.cz>"

571
#: src/photos-menus.ui:6
572 573 574
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"

575
#: src/photos-menus.ui:12
576 577 578
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"

579
#: src/photos-menus.ui:16
580 581 582
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"

583
#: src/photos-menus.ui:20
584 585 586
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"

587
#: src/photos-menus.ui:24
588 589 590
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"

591
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:70
592 593 594
msgid "_OK"
msgstr "_Budiž"

595
#. Translators: "Organize" refers to photos in this context
596
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:121
597
msgctxt "Dialog title"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
598
msgid "Organize"
599
msgstr "Třídění"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
600

601
#: src/photos-preview-menu.ui:10
602 603 604
msgid "Export…"
msgstr "Export…"

605
#: src/photos-preview-menu.ui:14
606 607 608
msgid "Print…"
msgstr "Tisk…"

609
#: src/photos-preview-menu.ui:19
610 611 612
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"

613
#: src/photos-preview-menu.ui:23
614 615 616
msgid "Display on…"
msgstr "Zobrazit na…"

617
#: src/photos-preview-menu.ui:27
618 619 620
msgid "Set as Background"
msgstr "Nastavit jako pozadí"

621
#: src/photos-preview-menu.ui:31
622 623 624
msgid "Set as Lock Screen"
msgstr "Nastavit jako zamykací obrazovku"

625 626
#: src/photos-preview-menu.ui:37 src/photos-properties-dialog.c:883
#: src/photos-selection-toolbar.ui:101
627 628 629
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"

630
#: src/photos-print-notification.c:71
631 632 633 634
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
msgstr "Tiskne se „%s“: %s"

635
#: src/photos-print-operation.c:241
636 637 638
msgid "Image Settings"
msgstr "Nastavení obrázku"

639
#: src/photos-print-setup.c:884
640 641 642
msgid "Position"
msgstr "Umístění"

643
#: src/photos-print-setup.c:887
644 645 646
msgid "_Left:"
msgstr "V_levo:"

647
#: src/photos-print-setup.c:888
648 649 650
msgid "_Right:"
msgstr "Vp_ravo:"

651
#: src/photos-print-setup.c:889
652 653 654
msgid "_Top:"
msgstr "Na_hoře:"

655
#: src/photos-print-setup.c:890
656 657 658
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Dole:"

659
#: src/photos-print-setup.c:892
660 661 662
msgid "C_enter:"
msgstr "Vy_středit:"

663
#: src/photos-print-setup.c:896
664 665 666
msgid "None"
msgstr "nijak"

667
#: src/photos-print-setup.c:897
668 669 670
msgid "Horizontal"
msgstr "vodorovně"

671
#: src/photos-print-setup.c:898
672 673 674
msgid "Vertical"
msgstr "svisle"

675
#: src/photos-print-setup.c:899
676 677 678
msgid "Both"
msgstr "v obou směrech"

679
#: src/photos-print-setup.c:915
680 681 682
msgid "_Width:"
msgstr "Šířk_a:"

683
#: src/photos-print-setup.c:916
684 685 686
msgid "_Height:"
msgstr "_Výška:"

687
#: src/photos-print-setup.c:918
688 689 690
msgid "_Scaling:"
msgstr "_Měřítko:"

691
#: src/photos-print-setup.c:927
692 693 694
msgid "_Unit:"
msgstr "_Jednotky:"

695
#: src/photos-print-setup.c:931
696 697 698
msgid "Millimeters"
msgstr "milimetry"

699
#: src/photos-print-setup.c:932
700 701 702
msgid "Inches"
msgstr "palce"

703
#: src/photos-print-setup.c:960
704 705 706
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"

707
#: src/photos-properties-dialog.c:246
708 709 710
msgid "Edited in Photos"
msgstr "Upravit v aplikaci Fotky"

711
#: src/photos-properties-dialog.c:259
712 713 714
msgid "Untouched"
msgstr "Bez zásahů"

715 716 717
#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
718
#: src/photos-properties-dialog.c:442
719
msgctxt "Document Title"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
720 721 722
msgid "Title"
msgstr "Název"

723 724 725
#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
726
#: src/photos-properties-dialog.c:454
727
msgctxt "Document Author"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
728 729 730
msgid "Author"
msgstr "Autor"

731
#: src/photos-properties-dialog.c:461
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
732 733 734
msgid "Source"
msgstr "Zdroj"

735
#: src/photos-properties-dialog.c:467
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
736 737 738
msgid "Date Modified"
msgstr "Datum změny"

739
#: src/photos-properties-dialog.c:475
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
740 741 742
msgid "Date Created"
msgstr "Datum vytvoření"

743 744 745
#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
746
#: src/photos-properties-dialog.c:485
747
msgctxt "Document Type"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
748 749 750
msgid "Type"
msgstr "Typ"

751
#: src/photos-properties-dialog.c:495
752 753
msgid "Dimensions"
msgstr "Rozměry"
754

755
#: src/photos-properties-dialog.c:507
756 757 758
msgid "Location"
msgstr "Místo"

759
#: src/photos-properties-dialog.c:525
760 761 762
msgid "Camera"
msgstr "Fotoaparát"

763
#: src/photos-properties-dialog.c:535 src/photos-tool-colors.c:365
764 765 766
msgid "Exposure"
msgstr "Expozice"

767
#: src/photos-properties-dialog.c:545
768 769 770
msgid "Aperture"
msgstr "Clona"

771
#: src/photos-properties-dialog.c:555
772 773 774
msgid "Focal Length"
msgstr "Ohnisková vzdálenost"

775
#: src/photos-properties-dialog.c:565
776 777 778
msgid "ISO Speed"
msgstr "Citlivost ISO"

779
#: src/photos-properties-dialog.c:575
780 781 782
msgid "Flash"
msgstr "Blesk"

783
#: src/photos-properties-dialog.c:584
784 785 786
msgid "Modifications"
msgstr "Změny"

787 788 789 790 791 792 793 794 795
#: src/photos-properties-dialog.c:656
#, c-format
msgid "%ld × %ld pixel"
msgid_plural "%ld × %ld pixels"
msgstr[0] "%ld × %ld pixel"
msgstr[1] "%ld × %ld pixely"
msgstr[2] "%ld × %ld pixelů"

#: src/photos-properties-dialog.c:721
796
msgid "Off, did not fire"
797 798
msgstr "Vypnut, nebyl spuštěn"

799
#: src/photos-properties-dialog.c:723
800
msgid "On, fired"
801 802
msgstr "Zapnut, byl spuštěn"

803
#: src/photos-properties-dialog.c:760
804 805 806
msgid "Discard all Edits"
msgstr "Zahodit všechny úpravy"

807 808 809 810 811 812
#: src/photos-removable-devices-button.ui:47
msgid "Devices"
msgstr "Zařízení"

#: src/photos-search-match-manager.c:155 src/photos-search-type-manager.c:121
#: src/photos-source-manager.c:396
813 814 815 816
msgid "All"
msgstr "Vše"

#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching.
817
#: src/photos-search-match-manager.c:162
818 819 820 821 822
msgctxt "Search Filter"
msgid "Title"
msgstr "Název"

#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching.
823
#: src/photos-search-match-manager.c:169
824 825 826 827
msgctxt "Search Filter"
msgid "Author"
msgstr "Autor"

828 829 830
#. Translators: this is a verb that refers to "All", "Title" and
#. * "Author", as in "Match All", "Match Title" and "Match Author".
#.
831
#: src/photos-search-match-manager.c:207
832 833 834
msgid "Match"
msgstr "Porovnávat"

835 836 837
#. Translators: "Type" refers to a search filter. eg., All, Albums,
#. * Favorites and Photos.
#.
838
#: src/photos-search-type-manager.c:178
839 840 841 842
msgctxt "Search Filter"
msgid "Type"
msgstr "Typ"

843
#: src/photos-selection-menu.ui:6
844 845
msgid "Select All"
msgstr "Vybrat vše"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
846

847
#: src/photos-selection-menu.ui:11
848 849
msgid "Select None"
msgstr "Zrušit výběr"
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
850

851
#: src/photos-selection-toolbar.ui:19
852 853 854
msgid "Export"
msgstr "Export"

855
#: src/photos-selection-toolbar.ui:111
856
msgid "Add to Album"
857 858
msgstr "Přidat do alba"

859
#: src/photos-share-dialog.ui:25
860 861 862 863
msgctxt "dialog title"
msgid "Share"
msgstr "Sdílet"

864
#: src/photos-share-notification.c:148
865 866 867 868
#, c-format
msgid "“%s” shared"
msgstr "Nasdílena položka „%s“"

869
#: src/photos-share-point-email.c:78
870 871 872
msgid "E-Mail"
msgstr "Poslat e-mailem"

873
#: src/photos-share-point-google.c:103
874 875 876
msgid "Failed to upload photo: Service not authorized"
msgstr "Selhalo nahrání fotografie: služba není ověřená"

877
#: src/photos-share-point-google.c:105
878 879
msgid "Failed to upload photo"
msgstr "Selhalo nahrání fotografie"
880

881
#: src/photos-source-manager.c:465
882 883
msgid "Sources"
msgstr "Zdroje"
884

885 886 887 888
#: src/photos-source-notification.c:201
msgid "New device discovered"
msgstr "Objeveno nové zařízení"

889 890 891 892
#: src/photos-source-notification.c:214
msgid "Import…"
msgstr "Import…"

893 894 895
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
896
#: src/photos-source-notification.c:244
897 898 899 900
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Vaše pověření pro %s vypršela"

901 902 903 904 905
#: src/photos-source-notification.c:251
msgid "Settings"
msgstr "nastaveních"

#: src/photos-thumbnailer.c:76
906 907 908
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "Adresa D-Bus, která se má použít"

909
#: src/photos-tool-colors.c:386
910 911 912
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"

913
#: src/photos-tool-colors.c:407
914 915 916
msgid "Blacks"
msgstr "Černá"

917
#: src/photos-tool-colors.c:428
918 919 920
msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"

921
#: src/photos-tool-colors.c:447
922 923 924
msgid "Shadows"
msgstr "Stíny"

925
#: src/photos-tool-colors.c:466
926 927 928
msgid "Highlights"
msgstr "Světla"

929
#: src/photos-tool-colors.c:495
930 931 932
msgid "Colors"
msgstr "Barvy"

933
#: src/photos-tool-crop.c:192
934
msgid "Free"
935
msgstr "Volně"
936

937
#: src/photos-tool-crop.c:193
938 939 940
msgid "Original"
msgstr "Původní"

941
#: src/photos-tool-crop.c:194
942 943
msgid "1×1 (Square)"
msgstr "1×1 (čtverec)"
944

945
#: src/photos-tool-crop.c:195
946 947
msgid "10×8 / 5×4"
msgstr "10×8 / 5×4"
948

949
#: src/photos-tool-crop.c:196
950 951
msgid "4×3 / 8×6 (1024×768)"
msgstr "4×3 / 8×6 (1024×768)"
952

953
#: src/photos-tool-crop.c:197
954 955
msgid "7×5"
msgstr "7×5"
956

957
#: src/photos-tool-crop.c:198
958 959
msgid "3×2 / 6×4"
msgstr "3×2 / 6×4"
960

961
#: src/photos-tool-crop.c:199
962 963
msgid "16×10 (1280×800)"
msgstr "16×10 (1280×800)"
964

965
#: src/photos-tool-crop.c:200
966 967 968
msgid "16×9 (1920×1080)"
msgstr "16×9 (1920×1080)"

969
#: src/photos-tool-crop.c:1459
970 971 972
msgid "Lock aspect ratio"
msgstr "Uzamknout poměr stran"

973
#: src/photos-tool-crop.c:1529
974 975 976
msgid "Landscape"
msgstr "Na šířku"

977
#: src/photos-tool-crop.c:1540
978 979 980
msgid "Portrait"
msgstr "Na výšku"

981
#: src/photos-tool-crop.c:1551
982 983 984
msgid "Reset"
msgstr "Původní"

985
#: src/photos-tool-crop.c:1569
986 987 988
msgid "Crop"
msgstr "Oříznout"

989
#: src/photos-tool-enhance.c:197
990 991 992
msgid "Sharpen"
msgstr "Zaostřit"

993
#: src/photos-tool-enhance.c:218
994 995 996
msgid "Denoise"
msgstr "Odstranit šum"

997
#: src/photos-tool-enhance.c:245
998 999 1000
msgid "Enhance"
msgstr "Vylepšit"

1001
#. Translators: "None" refers to the nop magic filter when editing.
1002
#: src/photos-tool-filters.c:182
1003 1004 1005 1006
msgctxt "Edit Filter"
msgid "None"
msgstr "Žádný"

1007
#: src/photos-tool-filters.c:189
1008 1009
msgid "1947"
msgstr "1947"
1010

1011
#: src/photos-tool-filters.c:196
1012 1013
msgid "Calistoga"
msgstr "Calistoga"
1014

1015
#: src/photos-tool-filters.c:202
1016 1017
msgid "Mogadishu"
msgstr "Mogadišu"
1018

1019
#: src/photos-tool-filters.c:209
1020 1021
msgid "Caap"
msgstr "Caap"
1022

1023
#: src/photos-tool-filters.c:215
1024 1025
msgid "Hometown"
msgstr "Hometown"
1026

1027
#: src/photos-tool-filters.c:233
1028 1029 1030
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"

1031
#: src/photos-tracker-controller.c:168
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
1032 1033
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Nelze získat seznam fotografií."