Commit f817c3ef authored by Alan01's avatar Alan01 Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent dd1c401b
Pipeline #212675 passed with stages
in 16 minutes and 19 seconds
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-26 17:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-13 11:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-25 17:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-07 20:18+0200\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
......@@ -88,7 +88,7 @@ msgstr ""
"Nemt redigere dine billeder i programmet eller sende dem videre til et fuldt "
"billedredigeringsprogram for at udføre mere avancerede ændringer"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:81
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
......@@ -151,7 +151,7 @@ msgstr "%-d. %B %Y"
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: src/photos-base-item.c:2840
#: src/photos-base-item.c:2845
msgid "Screenshots"
msgstr "Skærmbilleder"
......@@ -351,116 +351,121 @@ msgstr "Vis hjælp"
#: src/photos-help-overlay.ui:43
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard shortcuts"
msgstr "Tastaturgenveje"
#: src/photos-help-overlay.ui:50
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: src/photos-help-overlay.ui:52
#: src/photos-help-overlay.ui:59
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Navigation"
#: src/photos-help-overlay.ui:56
#: src/photos-help-overlay.ui:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next photo"
msgstr "Næste billede"
#: src/photos-help-overlay.ui:63
#: src/photos-help-overlay.ui:70
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous photo"
msgstr "Forrige billede"
#: src/photos-help-overlay.ui:70 src/photos-help-overlay.ui:78
#: src/photos-help-overlay.ui:77 src/photos-help-overlay.ui:85
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Gå tilbage"
#: src/photos-help-overlay.ui:88
#: src/photos-help-overlay.ui:95
msgctxt "shortcut window"
msgid "Overview"
msgstr "Oversigt"
#: src/photos-help-overlay.ui:92
#: src/photos-help-overlay.ui:99
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Søg"
#: src/photos-help-overlay.ui:99
#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all"
msgstr "Vælg alle"
#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export selected photos"
msgstr "Eksportér valgte billeder"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "Udskriv valgte billeder"
msgid "Export selected photo"
msgstr "Eksportér valgte billede"
#: src/photos-help-overlay.ui:120
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photo"
msgstr "Udskriv valgte billede"
#: src/photos-help-overlay.ui:127
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Slet valgte billeder"
#: src/photos-help-overlay.ui:129
#: src/photos-help-overlay.ui:136
msgctxt "shortcut window"
msgid "Photo view"
msgstr "Billedvisning"
#: src/photos-help-overlay.ui:133
#: src/photos-help-overlay.ui:140
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit"
msgstr "Redigér"
#: src/photos-help-overlay.ui:140
#: src/photos-help-overlay.ui:147
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export"
msgstr "Eksportér"
#: src/photos-help-overlay.ui:147
#: src/photos-help-overlay.ui:154
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "Udskriv"
#: src/photos-help-overlay.ui:154
#: src/photos-help-overlay.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Zoom ind"
#: src/photos-help-overlay.ui:161
#: src/photos-help-overlay.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Zoom ud"
#: src/photos-help-overlay.ui:168
#: src/photos-help-overlay.ui:175
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Bedste tilpasning"
#: src/photos-help-overlay.ui:175
#: src/photos-help-overlay.ui:182
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
#: src/photos-help-overlay.ui:182
#: src/photos-help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Handlingsmenu"
#: src/photos-help-overlay.ui:189
#: src/photos-help-overlay.ui:196
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Fuldskærm"
# Navnet på en genvejstastgruppe, så nok ikke imperativ her
#: src/photos-help-overlay.ui:198
#: src/photos-help-overlay.ui:205
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Redigeringsvisning"
#: src/photos-help-overlay.ui:202
#: src/photos-help-overlay.ui:209
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"
......@@ -1037,18 +1042,22 @@ msgid "Calistoga"
msgstr "Calistoga"
#: src/photos-tool-filters.c:202
msgid "Trencin"
msgstr "Trencin"
#: src/photos-tool-filters.c:209
msgid "Mogadishu"
msgstr "Mogadishu"
#: src/photos-tool-filters.c:209
#: src/photos-tool-filters.c:215
msgid "Caap"
msgstr "Caap"
#: src/photos-tool-filters.c:215
#: src/photos-tool-filters.c:222
msgid "Hometown"
msgstr "Hjemby"
#: src/photos-tool-filters.c:233
#: src/photos-tool-filters.c:239
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"
......@@ -1159,15 +1168,14 @@ msgstr "Kunne ikke hente liste over billeder"
#~ "background</li> <li>Print photos</li> <li>Select favorites</li> <li>Allow "
#~ "opening full featured editor for more advanced changes</li>"
#~ msgstr ""
#~ "<li>Se nylige lokale og online billeder</li> <li>Tilgå dit "
#~ "Flickr-indhold</li> <li>Sende billeder til fjerne "
#~ "DLNA-renderingsenheder</li> <li>Sætte som baggrund</li> <li>Udskrive "
#~ "billeder</li> <li>Vælge favoritter</li> <li>Åbne et fuldt funktionsdygtigt "
#~ "redigeringsprogram for mere avancerede ændringer</li>"
#~ "<li>Se nylige lokale og online billeder</li> <li>Tilgå dit Flickr-"
#~ "indhold</li> <li>Sende billeder til fjerne DLNA-renderingsenheder</li> "
#~ "<li>Sætte som baggrund</li> <li>Udskrive billeder</li> <li>Vælge "
#~ "favoritter</li> <li>Åbne et fuldt funktionsdygtigt redigeringsprogram for "
#~ "mere avancerede ændringer</li>"
#~ msgid "Facebook"
#~ msgstr "Facebook"
#~ msgid "Flickr"
#~ msgstr "Flickr"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment