Commit b6bb3bed authored by Seán de Búrca's avatar Seán de Búrca

Added Irish translation

parent 7fab663d
......@@ -7,6 +7,7 @@ el
es
fi
fr
ga
gl
he
hu
......
# Irish translations for gnome-photos package.
# Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Seán de Búrca <leftmostcat@gmail.com>, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos.master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-02 00:48-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-02 01:09-0600\n"
"Last-Translator: Seán de Búrca <leftmostcat@gmail.com>\n"
"Language-Team: Irish <gaeilge-gnulinux@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: ga\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=5; plural=n==1 ? 0 : n==2 ? 1 : n<7 ? 2 : n<11 ? 3 : "
"4;\n"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:505
#: ../src/photos-search-type-manager.c:93
msgid "Photos"
msgstr "Grianghraif"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:2
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Déan rochtain ar, eagraigh, agus comhroinn grianghraif"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:3
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "Grianghraif;Pictiúir;"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Méid na fuinneoige"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:2
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Méid na fuinneoige (leithead agus airde)."
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:3
msgid "Window position"
msgstr "Ionad na fuinneoige"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:4
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Ionad na fuinneoige (x agus y)."
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:5
msgid "Window maximized"
msgstr "Uasmhéadaíodh an fhuinneog"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:6
msgid "Window maximized state"
msgstr "Staid uasmhéadaithe na fuinneoige"
#. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken.
#: ../src/eog-exif-util.c:120 ../src/eog-exif-util.c:160
msgid "%a, %d %B %Y %X"
msgstr "%a, %d %B %Y %X"
#. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken, for the case we don't have the time.
#: ../src/eog-exif-util.c:154
msgid "%a, %d %B %Y"
msgstr "%a, %d %B %Y"
#. TRANSLATORS: This is the actual focal length used when
#. the image was taken.
#: ../src/eog-exif-util.c:251
#, c-format
msgid "%.1f (lens)"
msgstr "%.1f (lionsa)"
#. Print as float to get a similar look as above.
#. TRANSLATORS: This is the equivalent focal length assuming
#. a 35mm film camera.
#: ../src/eog-exif-util.c:262
#, c-format
msgid "%.1f (35mm film)"
msgstr "%.1f (scannán 35mm)"
#: ../src/eog-image.c:595
#, c-format
msgid "Transformation on unloaded image."
msgstr "Trasfhoirmiú ar íomhá gan luchtú."
#: ../src/eog-image.c:623
#, c-format
msgid "Transformation failed."
msgstr "Theip ar trasfhoirmiú."
#: ../src/eog-image.c:1047
#, c-format
msgid "EXIF not supported for this file format."
msgstr "Ní thacaítear le EXIF don fhormáid chomhaid seo."
#: ../src/eog-image.c:1196
#, c-format
msgid "Image loading failed."
msgstr "Theip ar luchtú íomhá."
#: ../src/eog-image.c:1727 ../src/eog-image.c:1847
#, c-format
msgid "No image loaded."
msgstr "Íomhá gan luchtú."
#: ../src/eog-image.c:1735 ../src/eog-image.c:1856
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Níl na ceadanna riachtanacha agat chun an comhad a shábháil."
#: ../src/eog-image.c:1745 ../src/eog-image.c:1867
#, c-format
msgid "Temporary file creation failed."
msgstr "Theip ar chruthú comhaid shealadaigh."
#: ../src/eog-uri-converter.c:984
#, c-format
msgid "At least two file names are equal."
msgstr "Is ionann dhá ainmneacha comhaid ar a laghad."
#: ../src/eog-util.c:68
msgid "Could not display help for Image Viewer"
msgstr "Níorbh fhéidir cabhair a thaispeáint le haghaidh Amharcáin Íomhánna"
#: ../src/eog-util.c:116
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (Unicode neamhbhailí)"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:1
msgid "Fullscreen"
msgstr "Lánscáileán"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:2
msgid "About Photos"
msgstr "Maidir le Grianghraif"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Scoir"
#: ../src/photos-base-item.c:312
msgid "Album"
msgstr "Albam"
#: ../src/photos-dlna-renderers-dialog.ui.h:1
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr ""
#: ../src/photos-embed.c:502 ../src/photos-search-type-manager.c:78
msgid "Albums"
msgstr "Albaim"
#: ../src/photos-embed.c:508 ../src/photos-search-type-manager.c:85
msgid "Favorites"
msgstr "Ceanáin"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:66
msgid "No Photos Found"
msgstr "Grianghraf gan Aimsiú"
#: ../src/photos-flickr-item.c:275 ../src/photos-flickr-item.c:322
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"
#: ../src/photos-indexing-notification.c:168
msgid "Your photos are being indexed"
msgstr "Tá do chuid ghrianghraif á innéacsú"
#: ../src/photos-indexing-notification.c:172
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr ""
"Is féidir nach bhfuil cuid de na grianghraif ar fáil le linn an phróisis seo"
#: ../src/photos-load-more-button.c:72 ../src/photos-load-more-button.c:189
msgid "Load More"
msgstr "Luchtaigh Tuilleadh"
#: ../src/photos-load-more-button.c:85 ../src/photos-spinner-box.c:69
msgid "Loading…"
msgstr "Á luchtú…"
#: ../src/photos-local-item.c:70 ../src/photos-source-manager.c:155
msgid "Local"
msgstr "Logánta"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:99
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Cliceáil ar mhíreanna chun iad a roghnú"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:101
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d roghnaithe"
msgstr[1] "%d roghnaithe"
msgstr[2] "%d roghnaithe"
msgstr[3] "%d roghnaithe"
msgstr[4] "%d roghnaithe"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:146
msgid "Back"
msgstr "Siar"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:273
msgid "Select Items"
msgstr "Roghnaigh Míreanna"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:362 ../src/photos-selection-toolbar.c:279
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Oscail le “%s”"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:490
msgid "Cancel"
msgstr "Cealaigh"
#: ../src/photos-main-window.c:329
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr ""
"Déan rochtain ar, eagraigh, agus comhroinn do chuid ghrianghraif ar GNOME"
#. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:339
msgid "translator-credits"
msgstr "Seán de Búrca <leftmostcat@gmail.com>"
#. Translators: "Organize" refers to photos in this context
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:128
msgctxt "Dialog title"
msgid "Organize"
msgstr "Eagraigh"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:1 ../src/photos-selection-toolbar.c:282
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:437
msgid "Open"
msgstr "Oscail"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:2
msgid "Print…"
msgstr "Priontáil…"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:3
msgid "Display on…"
msgstr "Taispeáin ar…"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:4
msgid "Set as Background"
msgstr "Socraigh mar Chúlra"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:5 ../src/photos-properties-dialog.c:644
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:469
msgid "Properties"
msgstr "Airíonna"
#: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:208
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:291
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Bain ó cheanáin"
#: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:213
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:297
msgid "Add to favorites"
msgstr "Cuir le ceanáin"
#: ../src/photos-print-operation.c:270
msgid "Image Settings"
msgstr "Socruithe Íomhá"
#: ../src/photos-print-setup.c:895
msgid "Position"
msgstr "Ionad"
#: ../src/photos-print-setup.c:898
msgid "_Left:"
msgstr "_Clé:"
#: ../src/photos-print-setup.c:899
msgid "_Right:"
msgstr "_Deas:"
#: ../src/photos-print-setup.c:900
msgid "_Top:"
msgstr "_Barr:"
#: ../src/photos-print-setup.c:901
msgid "_Bottom:"
msgstr "B_un:"
#: ../src/photos-print-setup.c:903
msgid "C_enter:"
msgstr "_Lár:"
#: ../src/photos-print-setup.c:907
msgid "None"
msgstr "Neamhní"
#: ../src/photos-print-setup.c:908
msgid "Horizontal"
msgstr "Cothrománach"
#: ../src/photos-print-setup.c:909
msgid "Vertical"
msgstr "Ingearach"
#: ../src/photos-print-setup.c:910
msgid "Both"
msgstr "Araon"
#: ../src/photos-print-setup.c:923
msgid "Size"
msgstr "Méid"
#: ../src/photos-print-setup.c:926
msgid "_Width:"
msgstr "_Leithead:"
#: ../src/photos-print-setup.c:927
msgid "_Height:"
msgstr "_Airde:"
#: ../src/photos-print-setup.c:929
msgid "_Scaling:"
msgstr "_Scálú:"
#: ../src/photos-print-setup.c:938
msgid "_Unit:"
msgstr "A_onad:"
#: ../src/photos-print-setup.c:942
msgid "Millimeters"
msgstr "Milliméadair"
#: ../src/photos-print-setup.c:943
msgid "Inches"
msgstr "Orlaigh"
#: ../src/photos-print-setup.c:971
msgid "Preview"
msgstr "Réamhamharc"
#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:217
msgctxt "Document Title"
msgid "Title"
msgstr "Teideal"
#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:229
msgctxt "Document Author"
msgid "Author"
msgstr "Údar"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:236
msgid "Source"
msgstr "Foinse"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:242
msgid "Date Modified"
msgstr "Dáta Athraithe"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:250
msgid "Date Created"
msgstr "Dáta Cruthaithe"
#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:260
msgctxt "Document Type"
msgid "Type"
msgstr "Cineál"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:269
msgid "Width"
msgstr "Leithead"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:279
msgid "Height"
msgstr "Airde"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:294
msgid "Camera"
msgstr "Ceamara"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:304
msgid "Exposure"
msgstr "Nochtadh"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:314
msgid "Aperture"
msgstr "Cró"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:324
msgid "Focal Length"
msgstr "Fad Fócasach"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:334
msgid "ISO Speed"
msgstr "Luas ISO"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:344
msgid "Flash"
msgstr "Splanc"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:527
msgid "Off, Did not fire"
msgstr ""
#: ../src/photos-properties-dialog.c:529
msgid "On, Fired"
msgstr ""
#: ../src/photos-properties-dialog.c:608
msgid "Done"
msgstr "Críochnaithe"
#: ../src/photos-search-type-manager.c:73 ../src/photos-source-manager.c:151
msgid "All"
msgstr "Uile"
#: ../src/photos-selection-menu.ui.h:1
msgid "Select All"
msgstr "Roghnaigh Uile"
#: ../src/photos-selection-menu.ui.h:2
msgid "Select None"
msgstr "Ná Roghnaigh"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:445
msgid "Print"
msgstr "Priontáil"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:453
msgid "Delete"
msgstr "Scrios"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:461
msgid "Add to Album"
msgstr "Cuir le hAlbam"
#: ../src/photos-tracker-controller.c:82
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Ní féidir an liosta grianghraf a fháil"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment