Commit 988d11c3 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 62507290
Pipeline #200464 passed with stages
in 18 minutes and 40 seconds
...@@ -4,14 +4,15 @@ ...@@ -4,14 +4,15 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: GNOME Catalan translation (Some files only)\n" "Project-Id-Version: GNOME Catalan translation (Some files only)\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-01 21:57+0000\n" "POT-Creation-Date: 2020-07-06 19:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-02 09:09+0000\n" "PO-Revision-Date: 2016-05-02 09:09+0000\n"
"Last-Translator: Anna Lon Quintana <info@annalon.cat>\n" "Last-Translator: Anna Lon Quintana <info@annalon.cat>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/softcatala/gnome-documentation-catalan/language/ca/)\n" "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/softcatala/gnome-"
"documentation-catalan/language/ca/)\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ca\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2 #. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
...@@ -46,7 +47,10 @@ msgstr "Fotografies preferides" ...@@ -46,7 +47,10 @@ msgstr "Fotografies preferides"
msgid "" msgid ""
"You can label photos or images that you particularly like as favorites to " "You can label photos or images that you particularly like as favorites to "
"store them for easy access in the <gui>Favorites</gui> tab." "store them for easy access in the <gui>Favorites</gui> tab."
msgstr "Podeu etiquetar les fotografies o imatges que us agradin especialment com a preferides per a emmagatzemar-les i poder-hi accedir fàcilment a la pestanya <gui>Preferits</gui>." msgstr ""
"Podeu etiquetar les fotografies o imatges que us agradin especialment com a "
"preferides per a emmagatzemar-les i poder-hi accedir fàcilment a la pestanya "
"<gui>Preferits</gui>."
#. (itstool) path: info/desc #. (itstool) path: info/desc
#: C/favorites-set.page:22 #: C/favorites-set.page:22
...@@ -61,9 +65,11 @@ msgstr "Etiquetar els preferits" ...@@ -61,9 +65,11 @@ msgstr "Etiquetar els preferits"
#. (itstool) path: page/p #. (itstool) path: page/p
#: C/favorites-set.page:27 #: C/favorites-set.page:27
msgid "" msgid ""
"Photos or albums can be marked as favorites from the <gui " "Photos or albums can be marked as favorites from the <gui style=\"tab"
"style=\"tab\">Recent</gui> tab or <gui style=\"tab\">Albums</gui> tab." "\">Photos</gui> tab or <gui style=\"tab\">Albums</gui> tab."
msgstr "Es poden marcar com a preferits les fotografies o els àlbums des de les pestanyes <gui style=\"tab\">Recent</gui> o <gui style=\"tab\">Àlbums</gui>." msgstr ""
"Es poden marcar com a preferits les fotografies o els àlbums des de les "
"pestanyes <gui style=\"tab\">Fotografies</gui> o <gui style=\"tab\">Àlbums</gui>."
#. (itstool) path: steps/title #. (itstool) path: steps/title
#: C/favorites-set.page:31 #: C/favorites-set.page:31
...@@ -73,9 +79,11 @@ msgstr "Per a etiquetar elements preferits:" ...@@ -73,9 +79,11 @@ msgstr "Per a etiquetar elements preferits:"
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#: C/favorites-set.page:33 #: C/favorites-set.page:33
msgid "" msgid ""
"Select the <gui>Albums</gui> tab or <gui>Recent</gui> tab depending on " "Select the <gui>Albums</gui> tab or <gui>Photos</gui> tab depending on "
"whether you want to mark an album or a photo as a favorite." "whether you want to mark an album or a photo as a favorite."
msgstr "Seleccioneu la pestanya <gui>Àlbums</gui> o la pestanya <gui>Recent</gui> en funció de si voleu marcar un àlbum o una fotografia com a preferit." msgstr ""
"Seleccioneu la pestanya <gui>Àlbums</gui> o la pestanya <gui>Fotografies</gui> en "
"funció de si voleu marcar un àlbum o una fotografia com a preferit."
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#: C/favorites-set.page:37 #: C/favorites-set.page:37
...@@ -92,12 +100,16 @@ msgstr "Seleccioneu tots els elements que vulgueu com a preferits." ...@@ -92,12 +100,16 @@ msgstr "Seleccioneu tots els elements que vulgueu com a preferits."
msgid "" msgid ""
"To finish, select the button with the picture of a star from the toolbar at " "To finish, select the button with the picture of a star from the toolbar at "
"the bottom." "the bottom."
msgstr "Per a acabar, seleccioneu el botó amb la imatge d'una estrella de la barra d'eines inferior." msgstr ""
"Per a acabar, seleccioneu el botó amb la imatge d'una estrella de la barra "
"d'eines inferior."
#. (itstool) path: page/p #. (itstool) path: page/p
#: C/favorites-set.page:48 #: C/favorites-set.page:48
msgid "Your favorite items can now be found in the <gui>Favorites</gui> tab." msgid "Your favorite items can now be found in the <gui>Favorites</gui> tab."
msgstr "Podeu trobar els vostres elements preferits a la pestanya <gui>Preferits</gui>." msgstr ""
"Podeu trobar els vostres elements preferits a la pestanya <gui>Preferits</"
"gui>."
#. (itstool) path: info/title #. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:7 #: C/index.page:7
...@@ -108,7 +120,9 @@ msgstr "Fotografies" ...@@ -108,7 +120,9 @@ msgstr "Fotografies"
#. (itstool) path: info/desc #. (itstool) path: info/desc
#: C/index.page:12 #: C/index.page:12
msgid "<app>Photos</app> is a personalised photo manager tool from GNOME." msgid "<app>Photos</app> is a personalised photo manager tool from GNOME."
msgstr "El <app>Fotografies</app> és una eina de gestió de fotografies personalitzada del GNOME." msgstr ""
"El <app>Fotografies</app> és una eina de gestió de fotografies "
"personalitzada del GNOME."
#. (itstool) path: page/title #. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:16 #: C/index.page:16
...@@ -123,7 +137,13 @@ msgid "" ...@@ -123,7 +137,13 @@ msgid ""
"images on your computer, you can integrate your Facebook and Flickr albums " "images on your computer, you can integrate your Facebook and Flickr albums "
"with <app>Photos</app>. You can also set photos you like as your desktop " "with <app>Photos</app>. You can also set photos you like as your desktop "
"wallpaper, or easily bookmark them as favorites." "wallpaper, or easily bookmark them as favorites."
msgstr "El <app>Fotografies</app> es pot utilitzar per a organitzar i gestionar imatges d'una manera engrescadora i personalitzada. A més de crear àlbums d'imatges des del vostre ordinador, podeu integrar-hi els vostres àlbums de Facebook i Flickr amb el <app>Fotografies</app>. També podeu establir fotografies que us agradin com a fons de pantalla o marcar-les fàcilment com a preferides." msgstr ""
"El <app>Fotografies</app> es pot utilitzar per a organitzar i gestionar "
"imatges d'una manera engrescadora i personalitzada. A més de crear àlbums "
"d'imatges des del vostre ordinador, podeu integrar-hi els vostres àlbums de "
"Facebook i Flickr amb el <app>Fotografies</app>. També podeu establir "
"fotografies que us agradin com a fons de pantalla o marcar-les fàcilment com "
"a preferides."
#. (itstool) path: p/link #. (itstool) path: p/link
#: C/legal.xml:5 #: C/legal.xml:5
...@@ -165,7 +185,9 @@ msgstr "Seleccioneu l'àlbum que conté la foto." ...@@ -165,7 +185,9 @@ msgstr "Seleccioneu l'àlbum que conté la foto."
msgid "" msgid ""
"You will see a grid of photos from the album you selected. Select a photo " "You will see a grid of photos from the album you selected. Select a photo "
"from the grid to open it." "from the grid to open it."
msgstr "Veureu una graella de fotografies de l'àlbum que heu seleccionat. Seleccioneu una fotografia de la graella per a obrir-la." msgstr ""
"Veureu una graella de fotografies de l'àlbum que heu seleccionat. "
"Seleccioneu una fotografia de la graella per a obrir-la."
#. (itstool) path: info/desc #. (itstool) path: info/desc
#: C/view-favorites.page:21 #: C/view-favorites.page:21
...@@ -182,7 +204,9 @@ msgstr "Veure les fotografies marcades com a preferides." ...@@ -182,7 +204,9 @@ msgstr "Veure les fotografies marcades com a preferides."
msgid "" msgid ""
"Your <link xref=\"favorites\">favorite</link> photos are located in the " "Your <link xref=\"favorites\">favorite</link> photos are located in the "
"<gui>Favorites</gui> tab." "<gui>Favorites</gui> tab."
msgstr "Les vostres fotografies <link xref=\"favorites\">preferides</link> es troben a la pestanya <gui>Preferits</gui>." msgstr ""
"Les vostres fotografies <link xref=\"favorites\">preferides</link> es troben "
"a la pestanya <gui>Preferits</gui>."
#. (itstool) path: steps/title #. (itstool) path: steps/title
#: C/view-favorites.page:30 #: C/view-favorites.page:30
...@@ -199,7 +223,9 @@ msgstr "Seleccioneu la pestanya <gui style=\"tab\">Preferits</gui>." ...@@ -199,7 +223,9 @@ msgstr "Seleccioneu la pestanya <gui style=\"tab\">Preferits</gui>."
msgid "" msgid ""
"Select photo you want to open, or use the arrow keys to navigate to the " "Select photo you want to open, or use the arrow keys to navigate to the "
"photo and press <key>Enter</key>." "photo and press <key>Enter</key>."
msgstr "Seleccioneu la fotografia que voleu obrir, o utilitzeu les fletxes per a desplaçar-vos a la fotografia i premeu <key>Retorn</key>." msgstr ""
"Seleccioneu la fotografia que voleu obrir, o utilitzeu les fletxes per a "
"desplaçar-vos a la fotografia i premeu <key>Retorn</key>."
#. (itstool) path: credit/name #. (itstool) path: credit/name
#: C/view-photos.page:10 #: C/view-photos.page:10
...@@ -219,12 +245,18 @@ msgstr "Veure les fotografies recents" ...@@ -219,12 +245,18 @@ msgstr "Veure les fotografies recents"
#. (itstool) path: page/p #. (itstool) path: page/p
#: C/view-photos.page:21 #: C/view-photos.page:21
msgid "" msgid ""
"The <gui style=\"tab\">Recent</gui> tab displays photos from local file " "The <gui style=\"tab\">Photos</gui> tab displays photos from local file "
"system locations such as <file>~/Downloads</file>, <file>~/Pictures</file> " "system locations such as <file>~/Downloads</file>, <file>~/Pictures</file> "
"and from online collections. You can also add other locations, even cloud-" "and from online collections. You can also add other locations, even cloud-"
"based collections such as Flickr or Facebook photographs, through <app>GNOME" "based collections such as Flickr or Facebook photographs, through <app>GNOME "
" Online Accounts</app>." "Online Accounts</app>."
msgstr "La pestanya <gui style=\"tab\">Recent</gui> mostra fotografies de les ubicacions del sistema de fitxers local com ara <file>~/Descàrregues</file> o <file>~/Fotografies</file>, i de les col·leccions en línia. També podeu afegir altres ubicacions, fins i tot que es trobin al núvol, com ara fotografies de Flickr o Facebook mitjançant <app>Comptes en línia del GNOME</app>." msgstr ""
"La pestanya <gui style=\"tab\">Fotografies</gui> mostra fotografies de les "
"ubicacions del sistema de fitxers local com ara <file>~/Baixades</file> "
"o <file>~/Fotografies</file>, i de les col·leccions en línia. També podeu "
"afegir altres ubicacions, fins i tot que es trobin al núvol, com ara "
"fotografies de Flickr o Facebook mitjançant <app>Comptes en línia del GNOME</"
"app>."
#. (itstool) path: page/p #. (itstool) path: page/p
#: C/view-photos.page:27 #: C/view-photos.page:27
...@@ -240,8 +272,10 @@ msgstr "Aneu a <guiseq><gui>Configuració</gui><gui>Cerca</gui></guiseq>." ...@@ -240,8 +272,10 @@ msgstr "Aneu a <guiseq><gui>Configuració</gui><gui>Cerca</gui></guiseq>."
#: C/view-photos.page:34 #: C/view-photos.page:34
msgid "" msgid ""
"Click on the gear button on the bottom right. You can select the locations " "Click on the gear button on the bottom right. You can select the locations "
"you want to display in the <gui style=\"tab\">Recent</gui> tab." "you want to display in the <gui style=\"tab\">Photos</gui> tab."
msgstr "Feu clic a la rodeta dentada inferior dreta. També podeu seleccionar les ubicacions que voleu mostrar a la pestanya <gui style=\"tab\">Recent</gui>." msgstr ""
"Feu clic a la rodeta dentada inferior dreta. També podeu seleccionar les "
"ubicacions que voleu mostrar a la pestanya <gui style=\"tab\">Fotografies</gui>."
#. (itstool) path: page/p #. (itstool) path: page/p
#: C/view-photos.page:40 #: C/view-photos.page:40
...@@ -250,14 +284,15 @@ msgstr "Per a veure fotografies recents:" ...@@ -250,14 +284,15 @@ msgstr "Per a veure fotografies recents:"
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#: C/view-photos.page:43 #: C/view-photos.page:43
msgid "Select the <gui style=\"tab\">Recent</gui> tab." msgid "Select the <gui style=\"tab\">Photos</gui> tab."
msgstr "Seleccioneu la pestanya <gui style=\"tab\">Recent</gui>." msgstr "Seleccioneu la pestanya <gui style=\"tab\">Fotografies</gui>."
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#: C/view-photos.page:46 #: C/view-photos.page:46
msgid "" msgid "You will see a grid of photos. Select a photo from the grid to open it."
"You will see a grid of photos. Select a photo from the grid to open it." msgstr ""
msgstr "Veureu una graella de fotografies. Seleccioneu una fotografia de la graella per a obrir-la." "Veureu una graella de fotografies. Seleccioneu una fotografia de la graella "
"per a obrir-la."
#. (itstool) path: info/desc #. (itstool) path: info/desc
#: C/view.page:21 #: C/view.page:21
...@@ -272,8 +307,16 @@ msgstr "Veure imatges" ...@@ -272,8 +307,16 @@ msgstr "Veure imatges"
#. (itstool) path: page/p #. (itstool) path: page/p
#: C/view.page:26 #: C/view.page:26
msgid "" msgid ""
"When <app>Photos</app> is opened, you will see the <gui>Recent</gui> tab " "When <app>Photos</app> is opened, you will see the <gui>Photos</gui> tab "
"open. The <gui>Recent</gui> tab contains images from your computer, the " "open. The <gui>Photos</gui> tab contains images from your computer, the "
"<gui>Albums</gui> tab contains your photo albums, and any image you mark as " "<gui>Albums</gui> tab contains your photo albums, and any image you mark as "
"a favourite can be found in the <gui>Favorites</gui> tab." "a favourite can be found in the <gui>Favorites</gui> tab."
msgstr "Quan l'aplicació <app>Fotografies</app> és oberta veureu la pestanya <gui>Recent</gui> oberta. La pestanya <gui>Recent</gui> conté imatges del vostre ordinador, la pestanya <gui>Àlbums</gui> conté els vostres àlbums de fotografies, i podeu trobar qualsevol imatge que marqueu com a preferida a la pestanya <gui>Preferits</gui>." msgstr ""
"Quan l'aplicació <app>Fotografies</app> és oberta veureu la pestanya "
"<gui>Fotografies</gui> oberta. La pestanya <gui>Fotografies</gui> conté imatges del "
"vostre ordinador, la pestanya <gui>Àlbums</gui> conté els vostres àlbums de "
"fotografies, i podeu trobar qualsevol imatge que marqueu com a preferida a "
"la pestanya <gui>Preferits</gui>."
#~ msgid "Select the <gui style=\"tab\">Recent</gui> tab."
#~ msgstr "Seleccioneu la pestanya <gui style=\"tab\">Recent</gui>."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment