Commit 933aeb4e authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs

Added Latvian translation

parent 1f3b2fc1
......@@ -14,6 +14,7 @@ he
hu
id
lt
lv
nb
pa
pl
......
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-11 15:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-12 18:51+0300\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Vienkārša lietotne, kas noder fotogrāfiju piekļūšanai, organizēšanai un "
"koplietošanai GNOME vidē Tā ir paredzēta kā datņu pārvaldnieka aizvietotājs "
"darbam ar fotogrāfijām. Integrāciju ar mākoņpakalpojumiem nodrošina caur "
"GNOME tiešsaistes kontiem."
#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:2
msgid "It lets you:"
msgstr "Tā jums ļauj:"
#: ../data/gnome-photos.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"<li>View recent local and online photos</li> <li>Access your Flickr content</"
"li> <li>Send photos to remote DLNA renderers</li> <li>Set as background</li> "
"<li>Print photos</li> <li>Select favorites</li> <li>Allow opening full "
"featured editor for more advanced changes</li>"
msgstr ""
"<li>Skatīt nesenās lokālās un tiešsaistes fotogrāfijas</li> "
"<li>Piekļūt savam Flickr saturam</li> "
"<li>Sūtīt fotogrāfijas uz DLNA attēlotājiem</li> "
"<li>Iestatīt kā fonu</li> "
"<li>Drukāt fotogrāfijas</li> "
"<li>Izvēlēties iecienītās</li> "
"<li>Atvērt ārējo redaktoru, lai veiktu plašākas izmaiņas</li>"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:505
#: ../src/photos-search-type-manager.c:93
msgid "Photos"
msgstr "Fotogrāfijas"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:2
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Piekļūstiet, organizējiet, dalieties ar fotogrāfijām"
#: ../data/gnome-photos.desktop.in.in.h:3
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "Attēli;Fotogrāfijas;"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Loga izmērs"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:2
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Loga izmērs (platums un augstums)."
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:3
msgid "Window position"
msgstr "Loga novietojums"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:4
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Loga novietojums (x un y)."
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:5
msgid "Window maximized"
msgstr "Logs maksimizēts"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.in.h:6
msgid "Window maximized state"
msgstr "Loga stāvoklis — maksimizēts"
#. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken.
#: ../src/eog-exif-util.c:120 ../src/eog-exif-util.c:160
msgid "%a, %d %B %Y %X"
msgstr "%a, %Y. gada %d. %B %X"
#. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken, for the case we don't have the time.
#: ../src/eog-exif-util.c:154
msgid "%a, %d %B %Y"
msgstr "%Y. gada %d. %B"
#. TRANSLATORS: This is the actual focal length used when
#. the image was taken.
#: ../src/eog-exif-util.c:251
#, c-format
msgid "%.1f (lens)"
msgstr "%.1f (lēca)"
#. Print as float to get a similar look as above.
#. TRANSLATORS: This is the equivalent focal length assuming
#. a 35mm film camera.
#: ../src/eog-exif-util.c:262
#, c-format
msgid "%.1f (35mm film)"
msgstr "%.1f (35mm filmiņa)"
#: ../src/eog-image.c:595
#, c-format
msgid "Transformation on unloaded image."
msgstr "Neielādēta attēla pārveidošana."
#: ../src/eog-image.c:623
#, c-format
msgid "Transformation failed."
msgstr "Neizdevās pārveidot."
#: ../src/eog-image.c:1047
#, c-format
msgid "EXIF not supported for this file format."
msgstr "Šis datnes formāts neatbalsta EXIF."
#: ../src/eog-image.c:1196
#, c-format
msgid "Image loading failed."
msgstr "Neizdevās ielādēt attēlu."
#: ../src/eog-image.c:1727 ../src/eog-image.c:1847
#, c-format
msgid "No image loaded."
msgstr "Nav ielādētu attēlu."
#: ../src/eog-image.c:1735 ../src/eog-image.c:1856
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Jums nav šīs datnes saglabāšanai nepieciešamo atļauju."
#: ../src/eog-image.c:1745 ../src/eog-image.c:1867
#, c-format
msgid "Temporary file creation failed."
msgstr "Neizdevās izveidot pagaidu datni."
#: ../src/eog-uri-converter.c:984
#, c-format
msgid "At least two file names are equal."
msgstr "Vismaz divu datņu nosaukumi ir vienādi."
#: ../src/eog-util.c:68
msgid "Could not display help for Image Viewer"
msgstr "Nevarēja parādīt attēla skatītāja palīdzību"
#: ../src/eog-util.c:116
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (nederīgs unikods)"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:1
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pilnekrāns"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:2
msgid "About Photos"
msgstr "Par Fotogrāfijām"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Iziet"
#: ../src/photos-base-item.c:303
msgid "Album"
msgstr "Albums"
#: ../src/photos-dlna-renderers-dialog.ui.h:1
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "DLNA attēlošanas ierīces"
#: ../src/photos-embed.c:502 ../src/photos-search-type-manager.c:78
msgid "Albums"
msgstr "Albumi"
#: ../src/photos-embed.c:508 ../src/photos-search-type-manager.c:85
msgid "Favorites"
msgstr "Izlase"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:66
msgid "No Photos Found"
msgstr "Nav atrastu fotogrāfiju"
#: ../src/photos-flickr-item.c:275 ../src/photos-flickr-item.c:322
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"
#: ../src/photos-indexing-notification.c:168
msgid "Your photos are being indexed"
msgstr "Fotogrāfijas tiek indeksētas"
#: ../src/photos-indexing-notification.c:172
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Šajā laikā dažas fotogrāfijas varētu nebūt pieejamas"
#: ../src/photos-load-more-button.c:72 ../src/photos-load-more-button.c:189
msgid "Load More"
msgstr "Ielādēt vairāk"
#: ../src/photos-load-more-button.c:85 ../src/photos-spinner-box.c:69
msgid "Loading…"
msgstr "Ielādē…"
#: ../src/photos-local-item.c:70 ../src/photos-source-manager.c:155
msgid "Local"
msgstr "Lokāls"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:99
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Spiediet uz vienumiem, lai tos izvēlētos"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:101
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d izvēlēts"
msgstr[1] "%d izvēlēti"
msgstr[2] "%d izvēlētu"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:146
msgid "Back"
msgstr "Atpakaļ"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:273
msgid "Select Items"
msgstr "Izvēlēties vienumus"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:362 ../src/photos-selection-toolbar.c:279
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Atvērt ar %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:490
msgid "Cancel"
msgstr "Atcelt"
#: ../src/photos-main-window.c:329
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Piekļūstiet, organizējiet, dalieties ar fotogrāfijām GNOME vidē"
#. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:339
msgid "translator-credits"
msgstr "Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>"
#. Translators: "Organize" refers to photos in this context
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:128
msgctxt "Dialog title"
msgid "Organize"
msgstr "Organizēt"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:1 ../src/photos-selection-toolbar.c:282
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:437
msgid "Open"
msgstr "Atvērt"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:2
msgid "Print…"
msgstr "Drukāt…"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:3
msgid "Display on…"
msgstr "Attēlot uz…"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:4
msgid "Set as Background"
msgstr "Iestatīt kā fonu"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:5 ../src/photos-properties-dialog.c:644
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:469
msgid "Properties"
msgstr "Īpašības"
#: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:208
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:291
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Izņemt no izlases"
#: ../src/photos-preview-nav-buttons.c:213
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:297
msgid "Add to favorites"
msgstr "Pievienot izlasei"
#: ../src/photos-print-operation.c:270
msgid "Image Settings"
msgstr "Attēla iestatījumi"
#: ../src/photos-print-setup.c:895
msgid "Position"
msgstr "Novietojums"
#: ../src/photos-print-setup.c:898
msgid "_Left:"
msgstr "Pa _kreisi:"
#: ../src/photos-print-setup.c:899
msgid "_Right:"
msgstr "Pa _labi:"
#: ../src/photos-print-setup.c:900
msgid "_Top:"
msgstr "_Augšā:"
#: ../src/photos-print-setup.c:901
msgid "_Bottom:"
msgstr "A_pakšā:"
#: ../src/photos-print-setup.c:903
msgid "C_enter:"
msgstr "C_entrā:"
#: ../src/photos-print-setup.c:907
msgid "None"
msgstr "Nav"
#: ../src/photos-print-setup.c:908
msgid "Horizontal"
msgstr "Horizontāli"
#: ../src/photos-print-setup.c:909
msgid "Vertical"
msgstr "Vertikāli"
#: ../src/photos-print-setup.c:910
msgid "Both"
msgstr "Abi"
#: ../src/photos-print-setup.c:923
msgid "Size"
msgstr "Izmērs"
#: ../src/photos-print-setup.c:926
msgid "_Width:"
msgstr "_Platums:"
#: ../src/photos-print-setup.c:927
msgid "_Height:"
msgstr "_Augstums:"
#: ../src/photos-print-setup.c:929
msgid "_Scaling:"
msgstr "Palielinājum_s:"
#: ../src/photos-print-setup.c:938
msgid "_Unit:"
msgstr "Mēr_vienības:"
#: ../src/photos-print-setup.c:942
msgid "Millimeters"
msgstr "Milimetri"
#: ../src/photos-print-setup.c:943
msgid "Inches"
msgstr "Collas"
#: ../src/photos-print-setup.c:971
msgid "Preview"
msgstr "Priekšskatījums"
#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:217
msgctxt "Document Title"
msgid "Title"
msgstr "Nosaukums"
#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:229
msgctxt "Document Author"
msgid "Author"
msgstr "Autors"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:236
msgid "Source"
msgstr "Avots"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:242
msgid "Date Modified"
msgstr "Izmaiņu datums"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:250
msgid "Date Created"
msgstr "Izveidošanas datums"
#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:260
msgctxt "Document Type"
msgid "Type"
msgstr "Tips"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:269
msgid "Width"
msgstr "Platums"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:279
msgid "Height"
msgstr "Augstums"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:294
msgid "Camera"
msgstr "Fotoaparāts"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:304
msgid "Exposure"
msgstr "Ekspozīcija"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:314
msgid "Aperture"
msgstr "Diafragma"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:324
msgid "Focal Length"
msgstr "Fokālais attālums"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:334
msgid "ISO Speed"
msgstr "ISO ātrums"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:344
msgid "Flash"
msgstr "Zibspuldze"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:527
msgid "Off, did not fire"
msgstr "Izslēgta, neuzzibsnīja"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:529
msgid "On, fired"
msgstr "Ieslēgta, uzzibsnīja"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:608
msgid "Done"
msgstr "Pabeigts"
#: ../src/photos-search-type-manager.c:73 ../src/photos-source-manager.c:151
msgid "All"
msgstr "Viss"
#: ../src/photos-selection-menu.ui.h:1
msgid "Select All"
msgstr "Izvēlēties visu"
#: ../src/photos-selection-menu.ui.h:2
msgid "Select None"
msgstr "Neizvēlēties nevienu"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:445
msgid "Print"
msgstr "Drukāt"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:453
msgid "Delete"
msgstr "Dzēst"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:461
msgid "Add to Album"
msgstr "Pievienot albumam"
#: ../src/photos-tracker-controller.c:82
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Neizdevās saņemt fotogrāfiju sarakstu"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment