Commit 63c361e9 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

(cherry picked from commit c8e3617f)
parent 8cb57f72
Pipeline #211609 passed with stages
in 19 minutes and 54 seconds
# Hungarian translation for gnome-photos.
# Copyright (C) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
#
# Gábor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2013, 2016.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
# Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
# Balázs Meskó <mesko.balazs at fsf dot hu>, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-18 12:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-27 17:21+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-25 17:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-07 23:45+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Lokalize 19.12.3\n"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3040 src/photos-embed.c:825
......@@ -83,7 +84,7 @@ msgstr ""
"Szerkessze képeit az alkalmazásban könnyedén, vagy a speciálisabb "
"módosításokért küldje át egy teljes funkcionalitású szerkesztőnek"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:81
msgid "The GNOME Project"
msgstr "A GNOME projekt"
......@@ -91,11 +92,6 @@ msgstr "A GNOME projekt"
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Fényképek elérése, rendszerezése és megosztása"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:7
msgid "org.gnome.Photos"
msgstr "org.gnome.Photos"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:15
msgid "Photos;Pictures;"
......@@ -151,7 +147,7 @@ msgstr "%Y. %B %-d"
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: src/photos-base-item.c:2840
#: src/photos-base-item.c:2845
msgid "Screenshots"
msgstr "Képernyőképek"
......@@ -196,7 +192,7 @@ msgstr "Kedvencek"
msgid "Import"
msgstr "Importálás"
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:336
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:335
msgid "Search"
msgstr "Keresés"
......@@ -268,8 +264,8 @@ msgid "_Reduced"
msgstr "_Csökkentett"
#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
#: src/photos-main-toolbar.c:490 src/photos-main-toolbar.c:526
#: src/photos-main-toolbar.c:639
#: src/photos-main-toolbar.c:487 src/photos-main-toolbar.c:523
#: src/photos-main-toolbar.c:634
msgid "_Cancel"
msgstr "_Mégse"
......@@ -350,116 +346,126 @@ msgid "Show help"
msgstr "Súgó megjelenítése"
#: src/photos-help-overlay.ui:43
#| msgid "Keyboard Shortcuts"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyűk"
#: src/photos-help-overlay.ui:50
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Kilépés"
#: src/photos-help-overlay.ui:52
#: src/photos-help-overlay.ui:59
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Navigáció"
#: src/photos-help-overlay.ui:56
#: src/photos-help-overlay.ui:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next photo"
msgstr "Következő fénykép"
#: src/photos-help-overlay.ui:63
#: src/photos-help-overlay.ui:70
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous photo"
msgstr "Előző fénykép"
#: src/photos-help-overlay.ui:70 src/photos-help-overlay.ui:78
#: src/photos-help-overlay.ui:77 src/photos-help-overlay.ui:85
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Vissza"
#: src/photos-help-overlay.ui:88
#: src/photos-help-overlay.ui:95
msgctxt "shortcut window"
msgid "Overview"
msgstr "Áttekintés"
#: src/photos-help-overlay.ui:92
#: src/photos-help-overlay.ui:99
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Keresés"
#: src/photos-help-overlay.ui:99
#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all"
msgstr "Összes kijelölése"
#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export selected photos"
msgstr "Kijelölt fényképek exportálása"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Export selected photos"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "Kijelölt fényképek nyomtatása"
msgid "Export selected photo"
msgstr "Kijelölt fénykép exportálása"
#: src/photos-help-overlay.ui:120
#| msgctxt "shortcut window"
#| msgid "Print selected photos"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photo"
msgstr "Kijelölt fénykép nyomtatása"
#: src/photos-help-overlay.ui:127
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Kijelölt fényképek törlése"
#: src/photos-help-overlay.ui:129
#: src/photos-help-overlay.ui:136
msgctxt "shortcut window"
msgid "Photo view"
msgstr "Fénykép nézet"
#: src/photos-help-overlay.ui:133
#: src/photos-help-overlay.ui:140
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit"
msgstr "Szerkesztés"
#: src/photos-help-overlay.ui:140
#: src/photos-help-overlay.ui:147
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export"
msgstr "Exportálás"
#: src/photos-help-overlay.ui:147
#: src/photos-help-overlay.ui:154
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "Nyomtatás"
#: src/photos-help-overlay.ui:154
#: src/photos-help-overlay.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Nagyítás"
#: src/photos-help-overlay.ui:161
#: src/photos-help-overlay.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Kicsinyítés"
#: src/photos-help-overlay.ui:168
#: src/photos-help-overlay.ui:175
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Legjobb illeszkedés"
#: src/photos-help-overlay.ui:175
#: src/photos-help-overlay.ui:182
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Törlés"
#: src/photos-help-overlay.ui:182
#: src/photos-help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Műveleti menü"
#: src/photos-help-overlay.ui:189
#: src/photos-help-overlay.ui:196
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Teljes képernyő"
#: src/photos-help-overlay.ui:198
#: src/photos-help-overlay.ui:205
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Szerkesztés nézet"
#: src/photos-help-overlay.ui:202
#: src/photos-help-overlay.ui:209
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Mégse"
......@@ -518,57 +524,57 @@ msgstr "Hoppá! A(z) „%s” nem tölthető be."
msgid "Local"
msgstr "Helyi"
#: src/photos-main-toolbar.c:80
#: src/photos-main-toolbar.c:79
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kattintson az elemekre a kiválasztásukhoz"
#: src/photos-main-toolbar.c:82
#: src/photos-main-toolbar.c:81
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d kijelölve"
msgstr[1] "%d kijelölve"
#: src/photos-main-toolbar.c:170
#: src/photos-main-toolbar.c:169
msgid "Select items for import"
msgstr "Válasszon elemeket az importáláshoz"
#: src/photos-main-toolbar.c:174
#: src/photos-main-toolbar.c:173
#, c-format
msgid "Select items for import (%u selected)"
msgid_plural "Select items for import (%u selected)"
msgstr[0] "Válasszon elemeket az importáláshoz (%u kijelölve)"
msgstr[1] "Válasszon elemeket az importáláshoz (%u kijelölve)"
#: src/photos-main-toolbar.c:217
#: src/photos-main-toolbar.c:216
msgid "Back"
msgstr "Vissza"
#: src/photos-main-toolbar.c:351
#: src/photos-main-toolbar.c:350
msgid "Select Items"
msgstr "Válasszon elemeket"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:413 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-main-toolbar.c:410 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-share-notification.c:165
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Megnyitás ezzel: %s"
#: src/photos-main-toolbar.c:444 src/photos-selection-toolbar.c:248
#: src/photos-main-toolbar.c:441 src/photos-selection-toolbar.c:248
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Eltávolítás a kedvencek közül"
#: src/photos-main-toolbar.c:449 src/photos-selection-toolbar.c:253
#: src/photos-main-toolbar.c:446 src/photos-selection-toolbar.c:253
msgid "Add to favorites"
msgstr "Hozzáadás a kedvencekhez"
#: src/photos-main-toolbar.c:494
#: src/photos-main-toolbar.c:491
msgid "Done"
msgstr "Kész"
#: src/photos-main-toolbar.c:530
#: src/photos-main-toolbar.c:527
msgid "_Select"
msgstr "_Kijelölés"
......@@ -584,8 +590,8 @@ msgstr ""
#: src/photos-main-window.c:466
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Úr Balázs <urbalazs at gmail dot com>, 2014.\n"
"Meskó Balázs <mesko.balazs at fsf dot hu>, 2015-2018."
"Úr Balázs <ur.balazs at fsf dot hu>, 2013-2020.\n"
"Meskó Balázs <mesko.balazs at fsf dot hu>, 2015-2020."
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:70
msgid "_OK"
......@@ -1027,18 +1033,22 @@ msgid "Calistoga"
msgstr "Calistoga"
#: src/photos-tool-filters.c:202
msgid "Trencin"
msgstr "Trencin"
#: src/photos-tool-filters.c:209
msgid "Mogadishu"
msgstr "Mogadishu"
#: src/photos-tool-filters.c:209
#: src/photos-tool-filters.c:215
msgid "Caap"
msgstr "Caap"
#: src/photos-tool-filters.c:215
#: src/photos-tool-filters.c:222
msgid "Hometown"
msgstr "Szülőváros"
#: src/photos-tool-filters.c:233
#: src/photos-tool-filters.c:239
msgid "Filters"
msgstr "Szűrők"
......@@ -1050,3 +1060,5 @@ msgstr "Nem található a Tracker az operációs rendszeren"
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Nem kérhető le a fényképek listája"
#~ msgid "org.gnome.Photos"
#~ msgstr "org.gnome.Photos"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment