Commit 1e9a6b56 authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs
Browse files

Update Latvian translation

parent 0bc5b525
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-p"
"hotos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-22 19:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-18 14:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-19 15:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-28 09:59+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
......@@ -20,12 +20,12 @@ msgstr ""
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:688
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:674
#: ../src/photos-search-type-manager.c:135
msgid "Photos"
msgstr "Fotogrāfijas"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2 ../src/photos-main-window.c:496
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2 ../src/photos-main-window.c:477
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Piekļūstiet, organizējiet, dalieties ar fotogrāfijām GNOME vidē"
......@@ -73,6 +73,10 @@ msgstr "Izvēlēties izlasi"
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr "Ļauj atvērt redaktoru plašākām rediģēšanas iespējām"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:12
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME projekts"
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:2
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Piekļūstiet, organizējiet, dalieties ar fotogrāfijām"
......@@ -105,15 +109,15 @@ msgstr "Logs maksimizēts"
msgid "Window maximized state"
msgstr "Loga stāvoklis — maksimizēts"
#: ../src/photos-application.c:151
#: ../src/photos-application.c:157
msgid "Show the application's version"
msgstr "Rādīt lietotnes versiju"
#: ../src/photos-base-item.c:589
#: ../src/photos-base-item.c:615
msgid "Album"
msgstr "Albums"
#: ../src/photos-base-item.c:2303
#: ../src/photos-base-item.c:2546
msgid "Screenshots"
msgstr "Ekrānattēli"
......@@ -144,15 +148,15 @@ msgstr "DLNA attēlošanas ierīces"
msgid "“%s” edited"
msgstr "“%s” rediģēts"
#: ../src/photos-embed.c:692 ../src/photos-search-type-manager.c:120
#: ../src/photos-embed.c:678 ../src/photos-search-type-manager.c:120
msgid "Albums"
msgstr "Albumi"
#: ../src/photos-embed.c:696 ../src/photos-search-type-manager.c:128
#: ../src/photos-embed.c:682 ../src/photos-search-type-manager.c:128
msgid "Favorites"
msgstr "Izlase"
#: ../src/photos-embed.c:700 ../src/photos-main-toolbar.c:334
#: ../src/photos-embed.c:686 ../src/photos-main-toolbar.c:341
msgid "Search"
msgstr "Meklēt"
......@@ -237,20 +241,20 @@ msgstr "%Y. gada %e. %B"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Rēķina eksporta izmēru…"
#: ../src/photos-export-notification.c:236
#: ../src/photos-export-notification.c:250
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Neizdevās eksportēt — nepietiek vietas"
#: ../src/photos-export-notification.c:238
#: ../src/photos-export-notification.c:252
msgid "Failed to export"
msgstr "Neizdevās eksportēt"
#: ../src/photos-export-notification.c:245
#: ../src/photos-export-notification.c:259
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "“%s” ir eksportēts"
#: ../src/photos-export-notification.c:249
#: ../src/photos-export-notification.c:263
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
......@@ -258,24 +262,24 @@ msgstr[0] "Eksportēts %d vienums"
msgstr[1] "Eksportēti %d vienumi"
msgstr[2] "Eksportēti %d vienumi"
#: ../src/photos-export-notification.c:267
#: ../src/photos-export-notification.c:281
msgid "Analyze"
msgstr "Analizēt"
#: ../src/photos-export-notification.c:272
#: ../src/photos-export-notification.c:286
msgid "Empty Trash"
msgstr "Iztukšot miskasti"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-export-notification.c:289 ../src/photos-preview-menu.ui.h:1
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:237 ../src/photos-selection-toolbar.ui.h:2
#: ../src/photos-export-notification.c:303 ../src/photos-preview-menu.ui.h:1
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:247 ../src/photos-selection-toolbar.ui.h:2
msgid "Open"
msgstr "Atvērt"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: ../src/photos-export-notification.c:299
#: ../src/photos-export-notification.c:313
msgid "Export Folder"
msgstr "Eksportēt mapi"
......@@ -374,25 +378,40 @@ msgstr "Drukāt"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Tuvināt"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Tālināt"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Labākā saderība"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:20
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Dzēst"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:18
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:21
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Darbības izvēlne"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:19
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:22
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pilnekrāns"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:20
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:23
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Rediģēt skatu"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:21
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Atcelt"
......@@ -421,11 +440,11 @@ msgstr "Šajā laikā dažas fotogrāfijas varētu nebūt pieejamas"
msgid "Local"
msgstr "Lokāls"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:113
#: ../src/photos-main-toolbar.c:89
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Spiediet uz vienumiem, lai tos izvēlētos"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:115
#: ../src/photos-main-toolbar.c:91
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
......@@ -433,42 +452,38 @@ msgstr[0] "%d izvēlēts"
msgstr[1] "%d izvēlēti"
msgstr[2] "%d izvēlētu"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:165
#: ../src/photos-main-toolbar.c:179
msgid "Back"
msgstr "Atpakaļ"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:349
#: ../src/photos-main-toolbar.c:356
msgid "Select Items"
msgstr "Izvēlēties vienumus"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:443 ../src/photos-selection-toolbar.c:234
#: ../src/photos-main-toolbar.c:440 ../src/photos-selection-toolbar.c:244
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Atvērt ar %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:483 ../src/photos-selection-toolbar.c:245
#: ../src/photos-main-toolbar.c:473 ../src/photos-selection-toolbar.c:255
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Izņemt no izlases"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:488 ../src/photos-selection-toolbar.c:250
#: ../src/photos-main-toolbar.c:478 ../src/photos-selection-toolbar.c:260
msgid "Add to favorites"
msgstr "Pievienot izlasei"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:525 ../src/photos-main-toolbar.c:663
#: ../src/photos-main-toolbar.c:515 ../src/photos-main-toolbar.c:653
msgid "Cancel"
msgstr "Atcelt"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:529
#: ../src/photos-main-toolbar.c:519
msgid "Done"
msgstr "Pabeigts"
#: ../src/photos-main-window.c:497
#| msgid ""
#| "Copyright © 2013 Intel Corporation. All rights reserved.\n"
#| "Copyright © 2014 – 2015 Pranav Kant\n"
#| "Copyright © 2012 – 2016 Red Hat, Inc."
#: ../src/photos-main-window.c:478
msgid ""
"Copyright © 2013 Intel Corporation. All rights reserved.\n"
"Copyright © 2014 – 2015 Pranav Kant\n"
......@@ -479,7 +494,7 @@ msgstr ""
"Autortiesības © 2012 – 2017 Red Hat, Inc."
#. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:507
#: ../src/photos-main-window.c:488
msgid "translator-credits"
msgstr "Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>"
......@@ -546,7 +561,7 @@ msgstr "Iestatīt kā ekrāna bloķētāju"
msgid "Properties"
msgstr "Īpašības"
#: ../src/photos-print-notification.c:79
#: ../src/photos-print-notification.c:74
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
msgstr "Drukā “%s”: %s"
......@@ -672,7 +687,6 @@ msgid "Dimensions"
msgstr "Dimensijas"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:518
#| msgid "Modifications"
msgid "Location"
msgstr "Vieta"
......@@ -680,7 +694,7 @@ msgstr "Vieta"
msgid "Camera"
msgstr "Fotoaparāts"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:548 ../src/photos-tool-colors.c:336
#: ../src/photos-properties-dialog.c:548 ../src/photos-tool-colors.c:335
msgid "Exposure"
msgstr "Ekspozīcija"
......@@ -793,11 +807,11 @@ msgstr "Avoti"
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "Jūsu %s akreditācijas datu derīguma termiņš ir beidzies"
#: ../src/photos-thumbnailer.c:73
#: ../src/photos-thumbnailer.c:77
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "D-Bus adrese, ko izmantot"
#: ../src/photos-tool-colors.c:315
#: ../src/photos-tool-colors.c:313
msgid "Brightness"
msgstr "Gaišums"
......@@ -805,71 +819,79 @@ msgstr "Gaišums"
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrasts"
#: ../src/photos-tool-colors.c:376
#: ../src/photos-tool-colors.c:377
msgid "Blacks"
msgstr "Melnie laukumi"
#: ../src/photos-tool-colors.c:396
#: ../src/photos-tool-colors.c:398
msgid "Saturation"
msgstr "Piesātinājums"
#: ../src/photos-tool-colors.c:423
#: ../src/photos-tool-colors.c:426
msgid "Colors"
msgstr "Krāsas"
#: ../src/photos-tool-crop.c:119
#: ../src/photos-tool-crop.c:123
msgid "Free"
msgstr "Brīvs"
#: ../src/photos-tool-crop.c:120
#: ../src/photos-tool-crop.c:124
msgid "Original"
msgstr "Oriģināls"
#: ../src/photos-tool-crop.c:121
#: ../src/photos-tool-crop.c:125
msgid "1×1 (Square)"
msgstr "1×1 (Kvadrāts)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:122
#: ../src/photos-tool-crop.c:126
msgid "10×8 / 5×4"
msgstr "10×8 / 5×4"
#: ../src/photos-tool-crop.c:123
#: ../src/photos-tool-crop.c:127
msgid "4×3 / 8×6 (1024×768)"
msgstr "4×3 / 8×6 (1024×768)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:124
#: ../src/photos-tool-crop.c:128
msgid "7×5"
msgstr "7×5"
#: ../src/photos-tool-crop.c:125
#: ../src/photos-tool-crop.c:129
msgid "3×2 / 6×4"
msgstr "3×2 / 6×4"
#: ../src/photos-tool-crop.c:126
#: ../src/photos-tool-crop.c:130
msgid "16×10 (1280×800)"
msgstr "16×10 (1280×800)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:127
#: ../src/photos-tool-crop.c:131
msgid "16×9 (1920×1080)"
msgstr "16×9 (1920×1080)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1171
#: ../src/photos-tool-crop.c:1255
msgid "Lock aspect ratio"
msgstr "Fiksēt izmēru attiecību"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1219
#: ../src/photos-tool-crop.c:1323
msgid "Landscape"
msgstr "Ainava"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1334
msgid "Portrait"
msgstr "Portrets"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1345
msgid "Reset"
msgstr "Atstatīt"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1236
#: ../src/photos-tool-crop.c:1365
msgid "Crop"
msgstr "Kadrēt"
#: ../src/photos-tool-enhance.c:202
#: ../src/photos-tool-enhance.c:200
msgid "Sharpen"
msgstr "Asināt"
#: ../src/photos-tool-enhance.c:222
#: ../src/photos-tool-enhance.c:221
msgid "Denoise"
msgstr "Noņemt troksni"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment