Commit 0a170c74 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius
Browse files

Updated Lithuanian translation

parent ce19ab86
# Lithuanian translation for gnome-photos.
# Copyright (C) 2013 gnome-photos's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-10 11:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-07 01:09+0200\n"
"Last-Translator: Moo\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-19 15:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-23 23:25+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,15 +18,15 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:688
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:674
#: ../src/photos-search-type-manager.c:135
msgid "Photos"
msgstr "Nuotraukos"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2 ../src/photos-main-window.c:491
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2 ../src/photos-main-window.c:477
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Pasiekite, tvarkykite ir dalinkitės savo nuotraukomis GNOME aplinkoje"
......@@ -75,6 +75,10 @@ msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr ""
"Leisti atverti pilno funkcionalumo redaktorių sudėtingesniems pakeitimams"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:12
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME projektas"
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:2
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Prieikite, tvarkykite ir dalinkitės savo nuotraukomis"
......@@ -107,15 +111,15 @@ msgstr "Langas išdidintas"
msgid "Window maximized state"
msgstr "Lango išdidinimo būsena"
#: ../src/photos-application.c:153
#: ../src/photos-application.c:157
msgid "Show the application's version"
msgstr "Rodyti programos versiją"
#: ../src/photos-base-item.c:617
#: ../src/photos-base-item.c:615
msgid "Album"
msgstr "Albumas"
#: ../src/photos-base-item.c:2540
#: ../src/photos-base-item.c:2546
msgid "Screenshots"
msgstr "Ekranvaizdžiai"
......@@ -146,15 +150,15 @@ msgstr "DLNA piešimo įrenginiai"
msgid "“%s” edited"
msgstr "„%s“ pakeista"
#: ../src/photos-embed.c:692 ../src/photos-search-type-manager.c:120
#: ../src/photos-embed.c:678 ../src/photos-search-type-manager.c:120
msgid "Albums"
msgstr "Albumai"
#: ../src/photos-embed.c:696 ../src/photos-search-type-manager.c:128
#: ../src/photos-embed.c:682 ../src/photos-search-type-manager.c:128
msgid "Favorites"
msgstr "Mėgiamiausios"
#: ../src/photos-embed.c:700 ../src/photos-main-toolbar.c:329
#: ../src/photos-embed.c:686 ../src/photos-main-toolbar.c:341
msgid "Search"
msgstr "Ieškoti"
......@@ -239,20 +243,20 @@ msgstr "%Y %B %e"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Skaičiuojamas eksportavimo dydis..."
#: ../src/photos-export-notification.c:236
#: ../src/photos-export-notification.c:250
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Nepavyko eksportuoti: nepakanka disko vietos"
#: ../src/photos-export-notification.c:238
#: ../src/photos-export-notification.c:252
msgid "Failed to export"
msgstr "Nepavyko eksportuoti"
#: ../src/photos-export-notification.c:245
#: ../src/photos-export-notification.c:259
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "„%s“ eksportuotas"
#: ../src/photos-export-notification.c:249
#: ../src/photos-export-notification.c:263
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
......@@ -260,24 +264,24 @@ msgstr[0] "%d elementas eksportuotas"
msgstr[1] "%d elementai eksportuoti"
msgstr[2] "%d elementų eksportuota"
#: ../src/photos-export-notification.c:267
#: ../src/photos-export-notification.c:281
msgid "Analyze"
msgstr "Analizuoti"
#: ../src/photos-export-notification.c:272
#: ../src/photos-export-notification.c:286
msgid "Empty Trash"
msgstr "Išvalyti šiukšlinę"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-export-notification.c:289 ../src/photos-preview-menu.ui.h:1
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:237 ../src/photos-selection-toolbar.ui.h:2
#: ../src/photos-export-notification.c:303 ../src/photos-preview-menu.ui.h:1
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:247 ../src/photos-selection-toolbar.ui.h:2
msgid "Open"
msgstr "Atverti"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: ../src/photos-export-notification.c:299
#: ../src/photos-export-notification.c:313
msgid "Export Folder"
msgstr "Eksportuoti aplanką"
......@@ -376,25 +380,40 @@ msgstr "Spausdinti"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Priartinti"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Atitolinti"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Geriausias pritaikymas"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:20
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Trinti"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:18
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:21
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Veiksmų meniu"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:19
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:22
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Visame ekrane"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:20
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:23
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Redagavimo rodinys"
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:21
#: ../src/photos-help-overlay.ui.h:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Atsisakyti"
......@@ -423,11 +442,11 @@ msgstr "Kai kurios nuotraukos gali būti nepasiekiamos šio proceso metu"
msgid "Local"
msgstr "Vietinės"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:108
#: ../src/photos-main-toolbar.c:89
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Spauskite ant elementų jiems pažymėti"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:110
#: ../src/photos-main-toolbar.c:91
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
......@@ -435,38 +454,38 @@ msgstr[0] "Pasirinktas %d"
msgstr[1] "Pasirinkti %d"
msgstr[2] "Pasirinkta %d"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:160
#: ../src/photos-main-toolbar.c:179
msgid "Back"
msgstr "Atgal"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:344
#: ../src/photos-main-toolbar.c:356
msgid "Select Items"
msgstr "Pasirinkite elementus"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:438 ../src/photos-selection-toolbar.c:234
#: ../src/photos-main-toolbar.c:440 ../src/photos-selection-toolbar.c:244
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Atverti su %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:478 ../src/photos-selection-toolbar.c:245
#: ../src/photos-main-toolbar.c:473 ../src/photos-selection-toolbar.c:255
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Pašalinti iš mėgiamiausių"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:483 ../src/photos-selection-toolbar.c:250
#: ../src/photos-main-toolbar.c:478 ../src/photos-selection-toolbar.c:260
msgid "Add to favorites"
msgstr "Pridėti prie mėgiamiausių"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:520 ../src/photos-main-toolbar.c:658
#: ../src/photos-main-toolbar.c:515 ../src/photos-main-toolbar.c:653
msgid "Cancel"
msgstr "Atsisakyti"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:524
#: ../src/photos-main-toolbar.c:519
msgid "Done"
msgstr "Atlikta"
#: ../src/photos-main-window.c:492
#: ../src/photos-main-window.c:478
msgid ""
"Copyright © 2013 Intel Corporation. All rights reserved.\n"
"Copyright © 2014 – 2015 Pranav Kant\n"
......@@ -477,7 +496,7 @@ msgstr ""
"Autorių Teisės © 2012 – 2017 Red Hat, Inc."
#. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:502
#: ../src/photos-main-window.c:488
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Išvertė:\n"
......@@ -546,7 +565,7 @@ msgstr "Nustatyti kaip ekrano užraktą"
msgid "Properties"
msgstr "Savybės"
#: ../src/photos-print-notification.c:79
#: ../src/photos-print-notification.c:74
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
msgstr "Spausdinama „%s“: %s"
......@@ -679,7 +698,7 @@ msgstr "Vieta"
msgid "Camera"
msgstr "Kamera"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:548 ../src/photos-tool-colors.c:336
#: ../src/photos-properties-dialog.c:548 ../src/photos-tool-colors.c:335
msgid "Exposure"
msgstr "Išlaikymas"
......@@ -796,7 +815,7 @@ msgstr "Pasibaigė Jūsų %s įgaliojimų laikas"
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "D-Bus adresas, kurį naudoti"
#: ../src/photos-tool-colors.c:315
#: ../src/photos-tool-colors.c:313
msgid "Brightness"
msgstr "Ryškumas"
......@@ -804,71 +823,79 @@ msgstr "Ryškumas"
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrastas"
#: ../src/photos-tool-colors.c:376
#: ../src/photos-tool-colors.c:377
msgid "Blacks"
msgstr "Juodinimai"
#: ../src/photos-tool-colors.c:396
#: ../src/photos-tool-colors.c:398
msgid "Saturation"
msgstr "Sodrumas"
#: ../src/photos-tool-colors.c:423
#: ../src/photos-tool-colors.c:426
msgid "Colors"
msgstr "Spalvos"
#: ../src/photos-tool-crop.c:119
#: ../src/photos-tool-crop.c:123
msgid "Free"
msgstr "Laisvas"
#: ../src/photos-tool-crop.c:120
#: ../src/photos-tool-crop.c:124
msgid "Original"
msgstr "Pradinis dydis"
#: ../src/photos-tool-crop.c:121
#: ../src/photos-tool-crop.c:125
msgid "1×1 (Square)"
msgstr "1×1 (kvadratas)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:122
#: ../src/photos-tool-crop.c:126
msgid "10×8 / 5×4"
msgstr "10×8 / 5×4"
#: ../src/photos-tool-crop.c:123
#: ../src/photos-tool-crop.c:127
msgid "4×3 / 8×6 (1024×768)"
msgstr "4×3 / 8×6 (1024×768)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:124
#: ../src/photos-tool-crop.c:128
msgid "7×5"
msgstr "7×5"
#: ../src/photos-tool-crop.c:125
#: ../src/photos-tool-crop.c:129
msgid "3×2 / 6×4"
msgstr "3×2 / 6×4"
#: ../src/photos-tool-crop.c:126
#: ../src/photos-tool-crop.c:130
msgid "16×10 (1280×800)"
msgstr "16×10 (1280×800)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:127
#: ../src/photos-tool-crop.c:131
msgid "16×9 (1920×1080)"
msgstr "16×9 (1920×1080)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1171
#: ../src/photos-tool-crop.c:1255
msgid "Lock aspect ratio"
msgstr "Išlaikyti proporcijas"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1219
#: ../src/photos-tool-crop.c:1323
msgid "Landscape"
msgstr "Gulščiai"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1334
msgid "Portrait"
msgstr "Stačiai"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1345
msgid "Reset"
msgstr "Atstatyti"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1236
#: ../src/photos-tool-crop.c:1365
msgid "Crop"
msgstr "Apkirpti"
#: ../src/photos-tool-enhance.c:202
#: ../src/photos-tool-enhance.c:200
msgid "Sharpen"
msgstr "Paaštrinti"
#: ../src/photos-tool-enhance.c:222
#: ../src/photos-tool-enhance.c:221
msgid "Denoise"
msgstr "Išvalyti"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment