Commit 089ab977 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 8a050591
Pipeline #203653 passed with stages
in 16 minutes and 54 seconds
# Czech translation for gnome-photos.
# Copyright (C) 2014 gnome-photos's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014, 2015.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014, 2015, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-04 08:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-04 12:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-06 19:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-12 10:40+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -67,10 +67,10 @@ msgstr "Označení vašich oblíbených"
#: C/favorites-set.page:27
msgid ""
"Photos or albums can be marked as favorites from the <gui style=\"tab"
"\">Recent</gui> tab or <gui style=\"tab\">Albums</gui> tab."
"\">Photos</gui> tab or <gui style=\"tab\">Albums</gui> tab."
msgstr ""
"Fotografie nebo alba můžete označit jako oblíbené z karet <gui style=\"tab"
"\">Nedávné</gui> nebo <gui style=\"tab\">Alba</gui>."
"Fotografie nebo alba můžete označit jako oblíbené z karty <gui style=\"tab"
"\">Fotky</gui> nebo <gui style=\"tab\">Alba</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/favorites-set.page:31
......@@ -80,11 +80,11 @@ msgstr "Označení oblíbených položek:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/favorites-set.page:33
msgid ""
"Select the <gui>Albums</gui> tab or <gui>Recent</gui> tab depending on "
"Select the <gui>Albums</gui> tab or <gui>Photos</gui> tab depending on "
"whether you want to mark an album or a photo as a favorite."
msgstr ""
"Vyberte kartu <gui>Alba</gui> nebo kartu <gui>Nedávné</gui> podle toho, "
"jestli chcete označit jako oblíbené album nebo fotografii."
"Vyberte kartu <gui>Alba</gui> nebo <gui>Fotky</gui> podle toho, jestli chcete "
"označit jako oblíbené album nebo fotografii."
#. (itstool) path: item/p
#: C/favorites-set.page:37
......@@ -242,13 +242,13 @@ msgstr "Zobrazení nedávných fotografií"
#. (itstool) path: page/p
#: C/view-photos.page:21
msgid ""
"The <gui style=\"tab\">Recent</gui> tab displays photos from local file "
"The <gui style=\"tab\">Photos</gui> tab displays photos from local file "
"system locations such as <file>~/Downloads</file>, <file>~/Pictures</file> "
"and from online collections. You can also add other locations, even cloud-"
"based collections such as Flickr or Facebook photographs, through <app>GNOME "
"Online Accounts</app>."
msgstr ""
"Karta <gui style=\"tab\">Nedávné</gui> zobrazuje fotografie uložené v "
"Karta <gui style=\"tab\">Fotky</gui> zobrazuje fotografie uložené v "
"místním souborovém systému, jako jsou složky <file>~/Stažené</file> nebo "
"<file>~/Obrázky</file>, a z alb on-line. Můžete přidat i další umístění, "
"včetně cloudových alb, jako je Flickr nebo fotografie na Facebooku, a to "
......@@ -268,10 +268,10 @@ msgstr "Jděte na <guiseq><gui>Nastavení</gui> <gui>Hledat</gui></guiseq>."
#: C/view-photos.page:34
msgid ""
"Click on the gear button on the bottom right. You can select the locations "
"you want to display in the <gui style=\"tab\">Recent</gui> tab."
"you want to display in the <gui style=\"tab\">Photos</gui> tab."
msgstr ""
"Klikněte na tlačítko s ozubenými koly vpravo dole. Můžete vybrat umístění, "
"která chcete zobrazit na kartě <gui style=\"tab\">Nedávné</gui>."
"která chcete zobrazit na kartě <gui style=\"tab\">Fotky</gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/view-photos.page:40
......@@ -280,8 +280,8 @@ msgstr "Aby se zobrazily nedávné fotografie:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/view-photos.page:43
msgid "Select the <gui style=\"tab\">Recent</gui> tab."
msgstr "Vyberte kartu <gui style=\"tab\">Nedávné</gui>."
msgid "Select the <gui style=\"tab\">Photos</gui> tab."
msgstr "Vyberte kartu <gui style=\"tab\">Fotky</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/view-photos.page:46
......@@ -303,12 +303,12 @@ msgstr "Zobrazení obrázků"
#. (itstool) path: page/p
#: C/view.page:26
msgid ""
"When <app>Photos</app> is opened, you will see the <gui>Recent</gui> tab "
"open. The <gui>Recent</gui> tab contains images from your computer, the "
"When <app>Photos</app> is opened, you will see the <gui>Photos</gui> tab "
"open. The <gui>Photos</gui> tab contains images from your computer, the "
"<gui>Albums</gui> tab contains your photo albums, and any image you mark as "
"a favourite can be found in the <gui>Favorites</gui> tab."
msgstr ""
"Když otevřete aplikaci <app>Fotky</app>, uvidíte otevřenou kartu "
"<gui>Nedávné</gui>. Tato karta obsahuje obrázky z vašeho počítače, karta "
"<gui>Alba</gui> obsahuje vaše fotoalba a obrázky, které jste označili jako "
"oblíbené, najdete na kartě <gui>Oblíbené</gui>."
"<gui>Fotky</gui>. Tato karta obsahuje obrázky z vašeho počítače, karta "
"<gui>Alba</gui> obsahuje vaše fotoalba a nakonec obrázky, které jste označili "
"jako oblíbené, najdete na kartě <gui>Oblíbené</gui>."
# Czech translation for gnome-photos.
# Copyright (C) 2013 gnome-photos's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-18 12:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 10:20+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-26 16:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-12 10:38+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -83,7 +83,7 @@ msgstr ""
"Provádět jednoduché úpravy obrázků přímo v aplikaci nebo je otevřít v "
"plnohodnotném editoru pro složitějším úpravy"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:81
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
......@@ -91,11 +91,6 @@ msgstr "Projekt GNOME"
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Zobrazovat, třídit a sdílet fotografie"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:7
msgid "org.gnome.Photos"
msgstr "org.gnome.Photos"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:15
msgid "Photos;Pictures;"
......@@ -151,7 +146,7 @@ msgstr "%-d. %B %Y"
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: src/photos-base-item.c:2840
#: src/photos-base-item.c:2845
msgid "Screenshots"
msgstr "Snímky obrazovky"
......@@ -197,7 +192,7 @@ msgstr "Oblíbené"
msgid "Import"
msgstr "Import"
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:336
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:335
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
......@@ -269,8 +264,8 @@ msgid "_Reduced"
msgstr "Z_menšená"
#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
#: src/photos-main-toolbar.c:490 src/photos-main-toolbar.c:526
#: src/photos-main-toolbar.c:639
#: src/photos-main-toolbar.c:487 src/photos-main-toolbar.c:523
#: src/photos-main-toolbar.c:634
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
......@@ -353,115 +348,120 @@ msgstr "Zobrazit nápovědu"
#: src/photos-help-overlay.ui:43
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
#: src/photos-help-overlay.ui:50
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: src/photos-help-overlay.ui:52
#: src/photos-help-overlay.ui:59
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Ovládání"
#: src/photos-help-overlay.ui:56
#: src/photos-help-overlay.ui:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next photo"
msgstr "Následující fotka"
#: src/photos-help-overlay.ui:63
#: src/photos-help-overlay.ui:70
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous photo"
msgstr "Předchozí fotka"
#: src/photos-help-overlay.ui:70 src/photos-help-overlay.ui:78
#: src/photos-help-overlay.ui:77 src/photos-help-overlay.ui:85
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Jít zpět"
#: src/photos-help-overlay.ui:88
#: src/photos-help-overlay.ui:95
msgctxt "shortcut window"
msgid "Overview"
msgstr "Přehled"
#: src/photos-help-overlay.ui:92
#: src/photos-help-overlay.ui:99
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Hledat"
#: src/photos-help-overlay.ui:99
#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all"
msgstr "Vybrat vše"
#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export selected photos"
msgstr "Exportovat vybrané fotky"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "Vytisknout vybrané fotky"
msgid "Export selected photo"
msgstr "Exportovat vybranou fotku"
#: src/photos-help-overlay.ui:120
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photo"
msgstr "Vytisknout vybranou fotku"
#: src/photos-help-overlay.ui:127
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Smazat vybrané fotky"
#: src/photos-help-overlay.ui:129
#: src/photos-help-overlay.ui:136
msgctxt "shortcut window"
msgid "Photo view"
msgstr "Zobrazení fotek"
#: src/photos-help-overlay.ui:133
#: src/photos-help-overlay.ui:140
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit"
msgstr "Upravit"
#: src/photos-help-overlay.ui:140
#: src/photos-help-overlay.ui:147
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export"
msgstr "Exportovat"
#: src/photos-help-overlay.ui:147
#: src/photos-help-overlay.ui:154
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "Vytisknout"
#: src/photos-help-overlay.ui:154
#: src/photos-help-overlay.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Přiblížit"
#: src/photos-help-overlay.ui:161
#: src/photos-help-overlay.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddálit"
#: src/photos-help-overlay.ui:168
#: src/photos-help-overlay.ui:175
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Nejlepší přiblížení"
#: src/photos-help-overlay.ui:175
#: src/photos-help-overlay.ui:182
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"
#: src/photos-help-overlay.ui:182
#: src/photos-help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Nabídka činností"
#: src/photos-help-overlay.ui:189
#: src/photos-help-overlay.ui:196
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"
#: src/photos-help-overlay.ui:198
#: src/photos-help-overlay.ui:205
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Editační zobrazení"
#: src/photos-help-overlay.ui:202
#: src/photos-help-overlay.ui:209
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
......@@ -520,11 +520,11 @@ msgstr "Problém! Nejde načíst „%s“"
msgid "Local"
msgstr "Místní"
#: src/photos-main-toolbar.c:80
#: src/photos-main-toolbar.c:79
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položku ji vyberete"
#: src/photos-main-toolbar.c:82
#: src/photos-main-toolbar.c:81
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
......@@ -532,11 +532,11 @@ msgstr[0] "%d vybraná"
msgstr[1] "%d vybrané"
msgstr[2] "%d vybraných"
#: src/photos-main-toolbar.c:170
#: src/photos-main-toolbar.c:169
msgid "Select items for import"
msgstr "Vybrat položky pro import"
#: src/photos-main-toolbar.c:174
#: src/photos-main-toolbar.c:173
#, c-format
msgid "Select items for import (%u selected)"
msgid_plural "Select items for import (%u selected)"
......@@ -544,35 +544,35 @@ msgstr[0] "Vybrat položky pro import (%u vybraná)"
msgstr[1] "Vybrat položky pro import (%u vybrané)"
msgstr[2] "Vybrat položky pro import (%u vybraných)"
#: src/photos-main-toolbar.c:217
#: src/photos-main-toolbar.c:216
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
#: src/photos-main-toolbar.c:351
#: src/photos-main-toolbar.c:350
msgid "Select Items"
msgstr "Vybrat položky"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:413 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-main-toolbar.c:410 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-share-notification.c:165
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otevřít pomocí %s"
#: src/photos-main-toolbar.c:444 src/photos-selection-toolbar.c:248
#: src/photos-main-toolbar.c:441 src/photos-selection-toolbar.c:248
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Odebrat z oblíbených"
#: src/photos-main-toolbar.c:449 src/photos-selection-toolbar.c:253
#: src/photos-main-toolbar.c:446 src/photos-selection-toolbar.c:253
msgid "Add to favorites"
msgstr "Přidat do oblíbených"
#: src/photos-main-toolbar.c:494
#: src/photos-main-toolbar.c:491
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: src/photos-main-toolbar.c:530
#: src/photos-main-toolbar.c:527
msgid "_Select"
msgstr "_Vybrat"
......@@ -1030,18 +1030,22 @@ msgid "Calistoga"
msgstr "Calistoga"
#: src/photos-tool-filters.c:202
msgid "Trencin"
msgstr "Trenčín"
#: src/photos-tool-filters.c:209
msgid "Mogadishu"
msgstr "Mogadišu"
#: src/photos-tool-filters.c:209
#: src/photos-tool-filters.c:215
msgid "Caap"
msgstr "Caap"
#: src/photos-tool-filters.c:215
#: src/photos-tool-filters.c:222
msgid "Hometown"
msgstr "Hometown"
#: src/photos-tool-filters.c:233
#: src/photos-tool-filters.c:239
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment