1. 20 Jul, 2016 1 commit
 2. 22 Aug, 2014 1 commit
 3. 18 Jan, 2009 1 commit
 4. 02 Jan, 2009 1 commit
  • Petr Kovář's avatar
   Updated Czech translation. · d232a848
   Petr Kovář authored
   2009-01-02 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
   
   	* cs.po: Updated Czech translation.
   
   svn path=/trunk/; revision=11428
   d232a848
 5. 07 Sep, 2008 1 commit
  • Petr Kovář's avatar
   Updated Czech translation. · 5bd018ca
   Petr Kovář authored
   2008-09-08 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
   
   	* cs.po: Updated Czech translation.
   
   svn path=/trunk/; revision=11279
   5bd018ca
 6. 27 Aug, 2008 1 commit
  • Petr Kovář's avatar
   Updated Czech translation. · fde635cf
   Petr Kovář authored
   2008-08-28 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
   
   	* cs.po: Updated Czech translation.
   
   svn path=/trunk/; revision=11232
   fde635cf
 7. 03 Mar, 2008 2 commits
 8. 11 Feb, 2008 1 commit
 9. 25 Jan, 2008 1 commit
 10. 08 Dec, 2007 1 commit
 11. 02 Apr, 2007 1 commit
  • Jakub Friedl's avatar
   Updated Czech Translation. · 704cf70b
   Jakub Friedl authored
   2007-04-02 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
   
    * cs.po: Updated Czech Translation.
   
   
   svn path=/trunk/; revision=10308
   704cf70b
 12. 05 Jan, 2007 1 commit
  • Jakub Friedl's avatar
   Updaed Czech translaion. · 84b5499d
   Jakub Friedl authored
   2007-01-06 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
   
    * cs.po: Updaed Czech translaion.
   
   
   svn path=/trunk/; revision=10138
   84b5499d
 13. 04 Oct, 2006 1 commit
 14. 02 Oct, 2006 1 commit
 15. 31 Jul, 2006 1 commit
 16. 12 Mar, 2006 1 commit
 17. 14 Feb, 2006 1 commit
 18. 13 Feb, 2006 1 commit
 19. 11 Dec, 2005 1 commit
 20. 02 Dec, 2005 1 commit
 21. 02 Nov, 2005 1 commit
 22. 21 Sep, 2005 1 commit
 23. 16 Sep, 2005 1 commit
 24. 23 Jul, 2005 1 commit
 25. 12 Jun, 2005 1 commit
 26. 29 May, 2005 1 commit
 27. 22 May, 2005 1 commit
 28. 31 Mar, 2005 1 commit
 29. 20 Feb, 2005 1 commit
 30. 06 Feb, 2005 1 commit
 31. 02 Feb, 2005 1 commit
 32. 31 Jan, 2005 1 commit
 33. 28 Jan, 2005 1 commit
 34. 20 Jan, 2005 1 commit
 35. 10 Jan, 2005 2 commits
 36. 09 Jan, 2005 1 commit
 37. 02 Jan, 2005 1 commit
 38. 25 Dec, 2004 1 commit