Commit ec21a4c5 authored by Stanislav Visnovsky's avatar Stanislav Visnovsky Committed by Stano Visnovsky

Updated Slovak translation.

2001-12-11  Stanislav Visnovsky  <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>

        * sk.po: Updated Slovak translation.
parent fb48409c
2001-12-11 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation.
Sun Dec 09 14:34:59 2001 George Lebl <jirka@5z.com>
* POTFILES.in: kill title-item*
......
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-core 1.99\n"
"POT-Creation-Date: 2001-11-29 09:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-11 12:24CET\n"
"POT-Creation-Date: 2001-12-11 15:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-08 12:59CET\n"
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"<bobo@bobo.bspc.sk>\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:272
#, fuzzy
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:273
msgid "No name"
msgstr "Žiadny"
msgstr "Bez mena"
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:275
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:276
msgid "UTF-8"
msgstr ""
msgstr "UTF-8"
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:278
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:279
msgid "1.0"
msgstr ""
msgstr "1.0"
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:483
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2626
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2829
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr ""
msgstr "Chyba pri čítaní súboru '%s': %s"
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:591
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:584
msgid "No filename to save to"
msgstr ""
#. FIXME: ue GError
#. we are not an application so just exit
#. with an error
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:901
msgid "Attempting to launch a non-application"
msgstr ""
msgstr "Nezadané meno súboru pre uloženie"
#. FIXME: use GError
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1034
msgid "Trying to execute an item with no 'Exec'"
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1422
msgid "No URL to launch"
msgstr ""
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1077
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1170
msgid "No exec field for this drop"
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1432
msgid "Not a launchable item"
msgstr ""
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1108
msgid "Nothing to replace with a file in the exec string"
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1442
msgid "No command (Exec) to launch"
msgstr ""
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1221
msgid "There was no argument to replace with dropped files"
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1455
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1463
msgid "Bad command (Exec) to launch"
msgstr ""
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2638
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2841
#, c-format
msgid "Unknown encoding of: %s"
msgstr ""
msgstr "Neznáme kódovanie %s"
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2650
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2853
#, c-format
msgid "Error rewinding file '%s': %s"
msgstr ""
msgstr "Chyba pri presune v súbore '%s': %s"
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2868
#: gnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3071
#, c-format
msgid "Error writing file '%s': %s"
msgstr "Chyba pri zápise súboru '%s': %s"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:227
msgid "URL:"
msgstr ""
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:222
#, fuzzy
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:230 gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:263
msgid "Command:"
msgstr "Príkaz:"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:240
msgid "Name:"
msgstr "Podľa mena"
msgstr "Meno:"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:235
#, fuzzy
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:253
msgid "Comment:"
msgstr "Príkaz"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:245
#, fuzzy
msgid "Command:"
msgstr "Príkaz"
msgstr "Komentár:"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:255
#, fuzzy
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:272
msgid "Type:"
msgstr "Typ"
msgstr "Typ:"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:268
#, fuzzy
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:290
msgid "Icon:"
msgstr "Ikona"
msgstr "Ikona:"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:278
#, fuzzy
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:300
msgid "Browse icons"
msgstr "Prechádzať"
msgstr "Prechádzať ikony"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:291
#, fuzzy
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:313
msgid "Run in Terminal"
msgstr "Spustiť v termináli"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:385
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:407
msgid "Try this before using:"
msgstr ""
msgstr "Pred použitím skúsiť:"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:395
#, fuzzy
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:417
msgid "Documentation:"
msgstr "Zobrazí index dokumentácie"
msgstr "Dokumentácia:"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:405
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:427
msgid "Name/Comment translations:"
msgstr ""
msgstr "Preklady mena/komentára:"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:408
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:430
msgid "Language"
msgstr ""
msgstr "Jazyk"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:409
#, fuzzy
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:431
msgid "Name"
msgstr "Podľa mena"
msgstr "Meno"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:410
#, fuzzy
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:432
msgid "Comment"
msgstr "Príkaz"
msgstr "Komentár"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:443
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:465
msgid "Add/Set"
msgstr ""
msgstr "Pridať/Nastaviť"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:448 gsm/session-properties.c:101
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:470 gsm/session-properties.c:101
msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:489
#, fuzzy
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:511
msgid "Basic"
msgstr "Dozadu"
msgstr "Základné"
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:493
#: gnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:515
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
#: gnome-desktop/gnome-hint.c:106
msgid "_Show Hints at Startup"
msgstr ""
msgstr "_Zobraziť pri štarte rady"
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:288
msgid "GNOME Terminal"
......@@ -228,8 +212,8 @@ msgstr "Vpravo"
msgid "Hidden"
msgstr "Skryté"
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1249 panel/gnome-run.c:402
#: panel/gnome-run.c:639
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1249 panel/gnome-run.c:398
#: panel/gnome-run.c:632
msgid "Browse..."
msgstr "Prechádzať..."
......@@ -449,83 +433,74 @@ msgid "Cannot gnome_program_init ()"
msgstr "Nepodarilo sa vykonať gnome_program_init()"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:198
#, fuzzy
msgid "Foundry:"
msgstr " Priečinok:"
msgstr ""
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:199
msgid "Family:"
msgstr ""
msgstr "Rodina:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:200
#, fuzzy
msgid "Weight:"
msgstr "Výška"
msgstr "Váha:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:201
msgid "Slant:"
msgstr ""
msgstr "Sklon:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:202
#, fuzzy
msgid "Set Width:"
msgstr "Šírka"
msgstr "Šírka:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:203
#, fuzzy
msgid "Add Style:"
msgstr "Štýl:"
msgstr "Pridať štýl:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:204
#, fuzzy
msgid "Pixel Size:"
msgstr "Veľkosť panelu:"
msgstr "Veľkosť pixelu:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:205
#, fuzzy
msgid "Point Size:"
msgstr "Veľkosť panelu:"
msgstr "Veľkosť bodu:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:206
msgid "Resolution X:"
msgstr ""
msgstr "Rozlíšenie X:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:207
msgid "Resolution Y:"
msgstr ""
msgstr "Rozlíšenie Y:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:208
#, fuzzy
msgid "Spacing:"
msgstr "Ukladá sa"
msgstr "Medzery:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:209
msgid "Average Width:"
msgstr ""
msgstr "Priemerná šírka:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:210
msgid "Charset:"
msgstr ""
msgstr "Znaková sada:"
#. Number of internationalized titles here must match number
#. of NULL initializers above
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:447
#, fuzzy
msgid "Font Property"
msgstr "Vlastnosti sedenia"
msgstr "Vlastnosti písma"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:448
msgid "Requested Value"
msgstr ""
msgstr "Požadovaná hodnota"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:449
msgid "Actual Value"
msgstr ""
msgstr "Skutočná hodnota"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:482
#, fuzzy
msgid "Font"
msgstr "Písmo:"
msgstr "Písmo"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:492
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:2170
......@@ -534,179 +509,167 @@ msgid "Font:"
msgstr "Písmo:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:497
#, fuzzy
msgid "Font Style:"
msgstr "Štýl:"
msgstr "Štýl písma:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:502
#, fuzzy
msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť"
msgstr "Veľkosť:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:634
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:858
msgid "Reset Filter"
msgstr ""
msgstr "rrátiť pôvodný filter"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:648
msgid "Metric:"
msgstr ""
msgstr "Metrika:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:652
#, fuzzy
msgid "Points"
msgstr "minút"
msgstr "Body"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:659
msgid "Pixels"
msgstr ""
msgstr "Pixely"
#. create the text entry widget
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:675
#, fuzzy
msgid "Preview:"
msgstr "Náhľad"
msgstr "Náhľad:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:706
msgid "Font Information"
msgstr ""
msgstr "Informácia o písme"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:739
msgid "Requested Font Name:"
msgstr ""
msgstr "Požadované meno písma:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:750
msgid "Actual Font Name:"
msgstr ""
msgstr "Skutočné meno písma:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:761
#, c-format
msgid "%i fonts available with a total of %i styles."
msgstr ""
msgstr "Dostupných %i písiem celkovo s %i štýlmi."
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:776
#, fuzzy
msgid "Filter"
msgstr " Priečinok:"
msgstr "Filter"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:789
#, fuzzy
msgid "Font Types:"
msgstr "Písmo:"
msgstr "Typy písma:"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:797
#, fuzzy
msgid "Bitmap"
msgstr "Obrázok"
msgstr "Bitmapa"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:803
msgid "Scalable"
msgstr ""
msgstr "Škálovateľný"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:809
msgid "Scaled Bitmap"
msgstr ""
msgstr "Škálovateľná bitmapa"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:880
msgid "*"
msgstr ""
msgstr "*"
#. Convert '(nil)' weights to 'regular', since it looks nicer.
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1205
msgid "(nil)"
msgstr ""
msgstr "(nil)"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1205
msgid "regular"
msgstr ""
msgstr "normálny"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1210
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1962
msgid "italic"
msgstr ""
msgstr "kurzíva"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1211
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1963
msgid "oblique"
msgstr ""
msgstr "šikmé"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1212
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1964
msgid "reverse italic"
msgstr ""
msgstr "obrátená kurzíva"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1213
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1965
msgid "reverse oblique"
msgstr ""
msgstr "obrátené šikmé"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1214
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1966
msgid "other"
msgstr ""
msgstr "iné"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1221
msgid "[M]"
msgstr ""
msgstr "[M]"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1222
msgid "[C]"
msgstr ""
msgstr "[C]"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1782
msgid "The selected font is not available."
msgstr ""
msgstr "Vybrané písmo nie je k dispozícii."
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1788
msgid "The selected font is not a valid font."
msgstr ""
msgstr "Vybrané písmo nie je platné písmo."
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1844
msgid "This is a 2-byte font and may not be displayed correctly."
msgstr ""
msgstr "Toto je dvojbajtové písmo a možno nebude správne zobrazené."
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1950
#, fuzzy
msgid "(unknown)"
msgstr "Neznámy"
msgstr "(neznáme)"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1961
#, fuzzy
msgid "roman"
msgstr "manx"
msgstr "roman"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1973
#, fuzzy
msgid "proportional"
msgstr "Horizontálne"
msgstr "proporcionálne"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1974
msgid "monospaced"
msgstr ""
msgstr "monospace"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:1975
msgid "char cell"
msgstr ""
msgstr "bunka znaku"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:2175
msgid "Font: (Filter Applied)"
msgstr ""
msgstr "Písmo: (Použitý filter)"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:2651
msgid "MAX_FONTS exceeded. Some fonts may be missing."
msgstr ""
msgstr "Prekročené MAX_FONTS. Niektoré písma budú možno chýbať."
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:3499
#, fuzzy
msgid "Font Selection"
msgstr "Výber animácie"
msgstr "Výber písma"
#: gnome-terminal/gnome-x-font-selector.c:3595
#, fuzzy
msgid "Select a font"
msgstr "Výber animácie"
msgstr "Výberte písmo"
#: gnome-about/gnome-about.c:466 panel/foobar-widget.c:302
#: gnome-about/gnome-about.c:466
msgid "About GNOME"
msgstr "O GNOME"
......@@ -996,7 +959,7 @@ msgstr "Neznámy"
msgid "State not reported within timeout."
msgstr "Stav nebol nahlásený v časovom limite"
#: gsm/gsm-client-row.c:50 panel/panel_config.c:1421
#: gsm/gsm-client-row.c:50
msgid "Normal"
msgstr "Normálny"
......@@ -1020,7 +983,7 @@ msgstr "Odpad"
msgid "Discarded on logout and can die."
msgstr "Pri odhlásení bude zahodený a môže skončiť."
#: gsm/gsm-client-row.c:59 panel/foobar-widget.c:1167
#: gsm/gsm-client-row.c:59
msgid "Settings"
msgstr "Nastavenie"
......@@ -1122,22 +1085,6 @@ msgstr "Nepodarilo sa pripojiť ku gnome-sedeniu"
msgid "Your session has been saved"
msgstr "Vaše sedenie bolo uložené"
#: gsm/session-names.c:126
msgid "The session name cannot be empty"
msgstr "Meno sedenia nesmie byť prázdne"
#: gsm/session-names.c:136
msgid "The session name already exists"
msgstr "Takéto meno sedenia už existuje"
#: gsm/session-names.c:170
msgid "Add a new session"
msgstr "Pridať nové sedenie"
#: gsm/session-names.c:202
msgid "Edit session name"
msgstr "Upraviť meno sedenia"
#. buttons
#: gsm/session-properties.c:170
msgid "Try"
......@@ -1155,9 +1102,9 @@ msgstr "OK"
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: gsm/session-properties.c:182 panel/drawer.c:515 panel/gnome-run.c:1306
#: panel/launcher.c:653 panel/logout.c:125 panel/logout.c:210
#: panel/menu.c:5304 panel/status.c:375 panel/swallow.c:447
#: gsm/session-properties.c:182 panel/drawer.c:510 panel/launcher.c:653
#: panel/logout.c:125 panel/logout.c:210 panel/menu.c:4610 panel/status.c:375
#: panel/swallow.c:449
msgid "Help"
msgstr "Pomocník"
......@@ -1187,68 +1134,6 @@ msgstr "Zrušiť prihlásenie"
msgid "Initialize session settings"
msgstr "Inicializovať nastavenie sedenia"
#. frame for options
#: gsm/session-properties-capplet.c:181
msgid "Options"
msgstr "Možnosti"
#: gsm/session-properties-capplet.c:192
msgid "Show splash screen on login"
msgstr "Ukázať úvodnú obrazovku pri prihlásení"
#: gsm/session-properties-capplet.c:199
msgid "Prompt on logout"
msgstr "Výzva pri odhlásení"
#: gsm/session-properties-capplet.c:206
msgid "Automatically save changes to session"
msgstr "Automaticky ukladať zmeny sedenia"
#: gsm/session-properties-capplet.c:209
msgid "Choose Current Session"
msgstr "Vyberte aktuálne sedenie"
#: gsm/session-properties-capplet.c:226
msgid "Session Name"
msgstr "Meno sedenia"
#: gsm/session-properties-capplet.c:247 gsm/session-properties-capplet.c:301
msgid "Add..."
msgstr "Pridať..."
#: gsm/session-properties-capplet.c:252 gsm/session-properties-capplet.c:306
msgid "Edit..."
msgstr "Upraviť..."
#: gsm/session-properties-capplet.c:257 gsm/session-properties-capplet.c:311
msgid "Delete"
msgstr "Zmazať"
#: gsm/session-properties-capplet.c:262
msgid "Session Options"
msgstr "Možnosti sedenia"
#. Frame for non-session managed startup programs
#: gsm/session-properties-capplet.c:274
msgid "Non-session-managed Startup Programs"
msgstr "Programy pri štarte nespravované sedením"
#: gsm/session-properties-capplet.c:291 gsm/startup-programs.c:299
msgid "Priority"
msgstr "Priorita"
#: gsm/session-properties-capplet.c:292
msgid "Command"
msgstr "Príkaz"
#: gsm/session-properties-capplet.c:321
msgid "Browse Currently Running Programs..."
msgstr "Prechádzať aktuálne bežiace programy..."
#: gsm/session-properties-capplet.c:330
msgid "Startup Programs"
msgstr "Programy pri štarte"
#: gsm/splash.c:55
msgid "Audio Settings"
msgstr "Nastavenie zvuku"
......@@ -1293,7 +1178,7 @@ msgstr "Proxy Správcu sedenia"
msgid "Window Manager"
msgstr "Správca okien"
#: gsm/splash.c:68 panel/menu.c:4618 panel/menu.c:4623 panel/menu.c:4963
#: gsm/splash.c:68 panel/menu.c:3968 panel/menu.c:3973 panel/menu.c:4270
msgid "Desktop"
msgstr "Plocha"
......@@ -1314,61 +1199,30 @@ msgstr "Spúšťam GNOME: hotovo"
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: gsm/splash.c:440
msgid "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-*"
msgstr "-adobe-helvetica-bold-r-normal-*-*-240-*-*-p-*-*-*"
#: gsm/splash.c:459
#: gsm/splash.c:461
msgid "Starting GNOME"
msgstr "Spúšťam GNOME"
#: gsm/splash.c:462
msgid "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-8-*-*-*-p-*-*-*"
msgstr "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-8-*-*-*-p-*-*-*"
#: gsm/startup-programs.c:283 gsm/startup-programs.c:290
msgid "Startup Command"
msgstr "Príkaz pre program pri štarte"
#: gsm/startup-programs.c:314
msgid ""
"Programs with smaller values are started before programs with higher values. "
"The default value should be OK"
msgstr ""
"Programy s menšími hodnotami sú spustené pred programami s vyššími hodnotami."
#: gsm/startup-programs.c:333
msgid "The startup command cannot be empty"
msgstr "Príkaz pre program pri štarte nesmie byť prázdny"
#: gsm/startup-programs.c:373
msgid "Add Startup Program"
msgstr "Pridať program pri štarte"
#: gsm/startup-programs.c:391
msgid "Edit Startup Program"
msgstr "Upraviť program pri štarte"
#: libpanel-applet/panel-applet.c:290 libpanel-applet/panel-applet.c:307
#: libpanel-applet/panel-applet.c:388 libpanel-applet/panel-applet.c:405
#, c-format
msgid "panel_applet_set_prop: Incomplete '%s' background type received"
msgstr ""
msgstr "panel_applet_set_prop: Prijatý neúplný typ pozadia '%s'"
#: libpanel-applet/panel-applet.c:321
#: libpanel-applet/panel-applet.c:419
msgid "panel_applet_set_prop: Unknown backgound type received"
msgstr ""
msgstr "panel_applet_set_prop: Prijatý neznámy typ pozadia"
#: libpanel-applet/panel-applet.c:348
#: libpanel-applet/panel-applet.c:446
msgid "The Applet's containing Panel's orientation"
msgstr ""
msgstr "Applet obsahujúci orientáciu panelu"
#: libpanel-applet/panel-applet.c:356
#: libpanel-applet/panel-applet.c:454
msgid "The Applet's containing Panel's size in pixels"
msgstr ""
msgstr "Applet obsahujúci veľkosť panelu v oodoch"
#: libpanel-applet/panel-applet.c:364
#: libpanel-applet/panel-applet.c:462
msgid "The Applet's containing Panel's background color or pixmap"
msgstr ""
msgstr "Applet obsahujúci farbu pozadia panelu alebo obrázok pozadia"
#: applets/fish/fish.c:429 applets/fish/fish.c:823
#, no-c-format
......@@ -1404,9 +1258,9 @@ msgstr "Meno Vašej GNOME ryby:"
msgid "The Animation Filename:"
msgstr "Meno súboru s animáciou:"
#: applets/fish/fish.c:575 panel/menu-properties.c:591
#: panel/menu-properties.c:629 panel/panel-util.c:211
#: panel/panel_config.c:1655 panel/swallow.c:286
#: applets/fish/fish.c:575 panel/menu-properties.c:553
#: panel/menu-properties.c:591 panel/panel-util.c:211
#: panel/panel_config.c:1435 panel/swallow.c:289
msgid "Browse"
msgstr "Prechádzať"
......@@ -1479,14 +1333,14 @@ msgstr ""
#. This format string is used, to display the actual time in
#. 12 hour format.
#: applets/gen_util/clock.c:202 applets/gen_util/clock.c:416
#: applets/gen_util/clock.c:202 applets/gen_util/clock.c:420
msgid "%I:%M %p"
msgstr "%I:%M %p"
#. This format string is used, to display the actual time in
#. 24 hour format.
#: applets/gen_util/clock.c:209 applets/gen_util/clock.c:421
#: panel/foobar-widget.c:642 panel/foobar-widget.c:1107
#: applets/gen_util/clock.c:209 applets/gen_util/clock.c:425
#: panel/foobar-widget.c:441 panel/foobar-widget.c:932
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
......@@ -1511,13 +1365,13 @@ msgstr "%a %b %d"
msgid "%A, %B %d"
msgstr "%A, %B %d"
#: applets/gen_util/clock.c:443
#: applets/gen_util/clock.c:447
msgid "%A, %B %d %Y"
msgstr "%A, %B %d %Y"
#. RFC822 conformant date, likely not different for other
#. * locales I don't think
#: applets/gen_util/clock.c:466
#: applets/gen_util/clock.c:470
msgid "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
msgstr "%a %d %B %Y %H:%M:%S %z"
......@@ -1525,110 +1379,110 @@ msgstr "%a %d %B %Y %H:%M:%S %z"
#. * should change is the 12. If your country code should use
#. * 12 hour format by default, leave it at 12, otherwise use 24