Commit c7804060 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent c4218757
Pipeline #30427 failed with stage
in 3 minutes and 1 second
......@@ -15,10 +15,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-panel master\n"
"Project-Id-Version: gnome-panel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-panel/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-28 23:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-10 08:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-12 23:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 14:24+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -426,18 +426,22 @@ msgstr ""
"pokud klíč object_type je „launcher-object“."
#: data/org.gnome.gnome-panel.menu-button.gschema.xml:5
#: modules/menu/org.gnome.gnome-panel.applet.main-menu.gschema.xml:22
msgid "Tooltip displayed for menu"
msgstr "Místní nápověda zobrazovaná u nabídky"
#: data/org.gnome.gnome-panel.menu-button.gschema.xml:6
#: modules/menu/org.gnome.gnome-panel.applet.main-menu.gschema.xml:23
msgid "The text to display in a tooltip for this menu."
msgstr "Text, který se má zobrazit v místní nápovědě této nabídky."
#: data/org.gnome.gnome-panel.menu-button.gschema.xml:10
#: modules/menu/org.gnome.gnome-panel.applet.main-menu.gschema.xml:5
msgid "Icon used for button"
msgstr "Ikona používaná pro tlačítko"
#: data/org.gnome.gnome-panel.menu-button.gschema.xml:11
#: modules/menu/org.gnome.gnome-panel.applet.main-menu.gschema.xml:6
msgid ""
"The location of the image file used as the icon for the object's button. If "
"empty, the default icon for the menu will be used."
......@@ -446,10 +450,12 @@ msgstr ""
"vyplněno, bude použita výchozí ikona pro nabídku."
#: data/org.gnome.gnome-panel.menu-button.gschema.xml:15
#: modules/menu/org.gnome.gnome-panel.applet.main-menu.gschema.xml:11
msgid "Menu content path"
msgstr "Cesta k obsahu nabídky"
#: data/org.gnome.gnome-panel.menu-button.gschema.xml:16
#: modules/menu/org.gnome.gnome-panel.applet.main-menu.gschema.xml:12
msgid ""
"The path from which the menu contents is constructed. If empty, the menu "
"will be the default applications menu."
......@@ -1109,22 +1115,22 @@ msgstr "_Zamknout obrazovku"
msgid "_Activate Screensaver"
msgstr "_Aktivovat šetřič obrazovky"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:356 modules/menu/gp-lock-logout.c:966
#: gnome-panel/panel-action-button.c:356 modules/menu/gp-lock-logout.c:939
msgid "Lock Screen"
msgstr "Zamknout obrazovku"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:357 modules/menu/gp-lock-logout.c:967
#: gnome-panel/panel-action-button.c:357 modules/menu/gp-lock-logout.c:940
msgid "Protect your computer from unauthorized use"
msgstr "Chrání váš počítač před neautorizovaným použitím"
#. when changing one of those two strings, don't forget to
#. * update the ones in panel-menu-items.c (look for
#. * "1" (msgctxt: "panel:showusername"))
#: gnome-panel/panel-action-button.c:370 modules/menu/gp-lock-logout.c:949
#: gnome-panel/panel-action-button.c:370 modules/menu/gp-lock-logout.c:922
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásit se"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:371 modules/menu/gp-lock-logout.c:950
#: gnome-panel/panel-action-button.c:371 modules/menu/gp-lock-logout.c:923
msgid "Log out of this session to log in as a different user"
msgstr ""
"Odhlásí se z tohoto sezení, aby bylo možné přihlásit se jako jiný uživatel"
......@@ -1153,11 +1159,11 @@ msgstr "Vynutit ukončení"
msgid "Force a misbehaving application to quit"
msgstr "Vynutí ukončení chybně se chovající aplikace"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:405 modules/menu/gp-lock-logout.c:1008
#: gnome-panel/panel-action-button.c:405 modules/menu/gp-lock-logout.c:981
msgid "Hibernate"
msgstr "Uspat na disk"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:414 modules/menu/gp-lock-logout.c:1025
#: gnome-panel/panel-action-button.c:414 modules/menu/gp-lock-logout.c:998
msgid "Suspend"
msgstr "Uspat do paměti"
......@@ -1165,19 +1171,19 @@ msgstr "Uspat do paměti"
msgid "Hybrid sleep"
msgstr "Uspat hybridně"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:432 modules/menu/gp-lock-logout.c:1061
#: gnome-panel/panel-action-button.c:432 modules/menu/gp-lock-logout.c:1034
msgid "Restart"
msgstr "Restartovat"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:433 modules/menu/gp-lock-logout.c:1062
#: gnome-panel/panel-action-button.c:433 modules/menu/gp-lock-logout.c:1035
msgid "Restart the computer"
msgstr "Restartovat počítač"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:441 modules/menu/gp-lock-logout.c:1078
#: gnome-panel/panel-action-button.c:441 modules/menu/gp-lock-logout.c:1051
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnout"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:442 modules/menu/gp-lock-logout.c:1079
#: gnome-panel/panel-action-button.c:442 modules/menu/gp-lock-logout.c:1052
msgid "Power off the computer"
msgstr "Vypnout počítač"
......@@ -1270,7 +1276,7 @@ msgid "Open URL: %s"
msgstr "Otevřít URL: %s"
#. Translators: %s is a URI
#: gnome-panel/panel.c:485 gnome-panel/panel-menu-items.c:513
#: gnome-panel/panel.c:485 gnome-panel/panel-menu-items.c:551
#: modules/menu/gp-bookmarks.c:101 modules/menu/gp-recent-menu.c:135
#, c-format
msgid "Open '%s'"
......@@ -1279,20 +1285,20 @@ msgstr "Otevře „%s“"
#. is_exec?
#. exec
#. name
#: gnome-panel/panel.c:533 gnome-panel/panel-menu-items.c:1066
#: gnome-panel/panel.c:533 gnome-panel/panel-menu-items.c:1104
#: modules/menu/gp-places-menu.c:428
msgid "Open your personal folder"
msgstr "Otevře osobní složku"
#. is_exec?
#. exec
#: gnome-panel/panel.c:542 gnome-panel/panel-menu-items.c:1095
#: gnome-panel/panel.c:542 gnome-panel/panel-menu-items.c:1133
#: modules/menu/gp-places-menu.c:511
msgid "Computer"
msgstr "Počítač"
#. name
#: gnome-panel/panel.c:543 gnome-panel/panel-menu-items.c:1096
#: gnome-panel/panel.c:543 gnome-panel/panel-menu-items.c:1134
#: modules/menu/gp-places-menu.c:512
msgid ""
"Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
......@@ -1302,13 +1308,13 @@ msgstr ""
#. is_exec?
#. exec
#: gnome-panel/panel.c:550 gnome-panel/panel-menu-items.c:1105
#: gnome-panel/panel.c:550 gnome-panel/panel-menu-items.c:1143
#: modules/menu/gp-places-menu.c:567
msgid "Network"
msgstr "Síť"
#. name
#: gnome-panel/panel.c:551 gnome-panel/panel-menu-items.c:1106
#: gnome-panel/panel.c:551 gnome-panel/panel-menu-items.c:1144
#: modules/menu/gp-places-menu.c:568
msgid "Browse bookmarked and local network locations"
msgstr "Procházet poznačená a místní síťová umístění"
......@@ -1452,39 +1458,39 @@ msgstr "Nelze vytvořit počáteční rozložení panelu.\n"
msgid "_Edit Menus"
msgstr "_Upravit nabídky"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:362 modules/menu/gp-lock-logout.c:932
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:400 modules/menu/gp-lock-logout.c:905
msgid "Switch User"
msgstr "Přepnout uživatele"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:489 modules/menu/gp-places-menu.c:474
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:527 modules/menu/gp-places-menu.c:474
msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:583 modules/menu/gp-places-menu.c:93
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:621 modules/menu/gp-places-menu.c:93
#, c-format
msgid "Unable to scan %s for media changes"
msgstr "%s nelze prohledat na změny médií"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:625 modules/menu/gp-places-menu.c:294
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:663 modules/menu/gp-places-menu.c:294
#, c-format
msgid "Rescan %s"
msgstr "Znovu prohledat %s"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:662 modules/menu/gp-places-menu.c:143
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:700 modules/menu/gp-places-menu.c:143
#, c-format
msgid "Unable to mount %s"
msgstr "Nelze připojit %s"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:724 modules/menu/gp-places-menu.c:337
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:762 modules/menu/gp-places-menu.c:337
#, c-format
msgid "Mount %s"
msgstr "Připojit %s"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:932 modules/menu/gp-places-menu.c:534
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:970 modules/menu/gp-places-menu.c:534
msgid "Removable Media"
msgstr "Výměnná média"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1023 modules/menu/gp-places-menu.c:590
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1061 modules/menu/gp-places-menu.c:590
msgid "Network Places"
msgstr "Místa v síti"
......@@ -1494,16 +1500,17 @@ msgstr "Místa v síti"
#. Translators: Desktop is used here as in "Desktop Folder"
#. * (this is not the Desktop environment).
#.
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1083 modules/menu/gp-places-menu.c:451
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1121 modules/menu/gp-places-menu.c:451
msgctxt "Desktop Folder"
msgid "Desktop"
msgstr "Pracovní plocha"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1084 modules/menu/gp-places-menu.c:452
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1122 modules/menu/gp-places-menu.c:452
msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
msgstr "Otevře obsah pracovní plochy ve složce"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1363 modules/menu/gp-menu-bar-applet.c:156
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1401 modules/menu/gp-main-menu-applet.c:267
#: modules/menu/gp-menu-bar-applet.c:156
msgid "Places"
msgstr "Místa"
......@@ -1762,7 +1769,7 @@ msgstr "%1$s: %2$s"
#. * It is used to display the time in 12-hours format (eg, like
#. * in the US: 8:10 am). The %p expands to am/pm.
#.
#: modules/clock/calendar-window.c:271 modules/clock/clock-location-tile.c:490
#: modules/clock/calendar-window.c:269 modules/clock/clock-location-tile.c:498
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%H:%M"
......@@ -1777,8 +1784,8 @@ msgstr "%H:%M"
#. * It is used to display the time in 24-hours format (eg, like
#. * in France: 20:10).
#.
#: modules/clock/calendar-window.c:277 modules/clock/clock-location-tile.c:453
#: modules/clock/clock-location-tile.c:497
#: modules/clock/calendar-window.c:275 modules/clock/clock-location-tile.c:461
#: modules/clock/clock-location-tile.c:505
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
......@@ -1786,40 +1793,40 @@ msgstr "%H:%M"
#. * It is used to display the start date of an appointment, in
#. * the most abbreviated way possible.
#.
#: modules/clock/calendar-window.c:284
#: modules/clock/calendar-window.c:282
msgid "%b %d"
msgstr "%e. %b"
#: modules/clock/calendar-window.c:789
#: modules/clock/calendar-window.c:787
msgid "Tasks"
msgstr "Úkoly"
#: modules/clock/calendar-window.c:789 modules/clock/calendar-window.c:972
#: modules/clock/calendar-window.c:1563
#: modules/clock/calendar-window.c:787 modules/clock/calendar-window.c:970
#: modules/clock/calendar-window.c:1568
msgid "Edit"
msgstr "Upravit"
#: modules/clock/calendar-window.c:912
#: modules/clock/calendar-window.c:910
msgid "All Day"
msgstr "Celý den"
#: modules/clock/calendar-window.c:1056
#: modules/clock/calendar-window.c:1054
msgid "Appointments"
msgstr "Události"
#: modules/clock/calendar-window.c:1081
#: modules/clock/calendar-window.c:1079
msgid "Birthdays and Anniversaries"
msgstr "Narozeniny a výročí"
#: modules/clock/calendar-window.c:1106
#: modules/clock/calendar-window.c:1104
msgid "Weather Information"
msgstr "Informace o počasí"
#: modules/clock/calendar-window.c:1563 modules/clock/clock.ui:748
#: modules/clock/calendar-window.c:1568 modules/clock/clock.ui:748
msgid "Locations"
msgstr "Místa"
#: modules/clock/calendar-window.c:1824
#: modules/clock/calendar-window.c:1827
msgid "Calendar"
msgstr "Kalendář"
......@@ -1916,19 +1923,19 @@ msgstr "Název města"
msgid "City Time Zone"
msgstr "Časové pásmo města"
#: modules/clock/clock-location-tile.c:174
#: modules/clock/clock-location-tile.c:177
msgid "Failed to set the system timezone"
msgstr "Nezdařilo se nastavení systémového časového pásma"
#: modules/clock/clock-location-tile.c:222
#: modules/clock/clock-location-tile.c:225
msgid "<small>Set...</small>"
msgstr "<small>Nastavit…</small>"
#: modules/clock/clock-location-tile.c:223
#: modules/clock/clock-location-tile.c:226
msgid "<small>Set</small>"
msgstr "<small>Nastavit</small>"
#: modules/clock/clock-location-tile.c:298
#: modules/clock/clock-location-tile.c:302
msgid "Set location as current location and use its timezone for this computer"
msgstr ""
"Nastavit místo pro tento počítač jako aktuální a použít odpovídající časové "
......@@ -1940,7 +1947,7 @@ msgstr ""
#. * weekday differs from the weekday at the location
#. * (the %A expands to the weekday). The %p expands to
#. * am/pm.
#: modules/clock/clock-location-tile.c:430
#: modules/clock/clock-location-tile.c:438
msgid "%l:%M <small>%p (%A)</small>"
msgstr "%l:%M <small>%p (%A)</small>"
......@@ -1949,7 +1956,7 @@ msgstr "%l:%M <small>%p (%A)</small>"
#. * (eg, like in France: 20:10), when the local
#. * weekday differs from the weekday at the location
#. * (the %A expands to the weekday).
#: modules/clock/clock-location-tile.c:438
#: modules/clock/clock-location-tile.c:446
msgid "%H:%M <small>(%A)</small>"
msgstr "%H:%M <small>(%A)</small>"
......@@ -1957,22 +1964,22 @@ msgstr "%H:%M <small>(%A)</small>"
#. * It is used to display the time in 12-hours format
#. * (eg, like in the US: 8:10 am). The %p expands to
#. * am/pm.
#: modules/clock/clock-location-tile.c:447
#: modules/clock/clock-location-tile.c:455
msgid "%l:%M <small>%p</small>"
msgstr "%l:%M <small>%p</small>"
#: modules/clock/clock-location-tile.c:597
#: modules/clock/clock-location-tile.c:607
#, c-format
msgid "%s, %s"
msgstr "%s, %s"
#. Translators: The two strings are temperatures.
#: modules/clock/clock-location-tile.c:610
#: modules/clock/clock-location-tile.c:620
#, c-format
msgid "%s, feels like %s"
msgstr "%s, pocitově %s"
#: modules/clock/clock-location-tile.c:631
#: modules/clock/clock-location-tile.c:641
#, c-format
msgid "Sunrise: %s / Sunset: %s"
msgstr "Východ Slunce: %s / západ Slunce: %s"
......@@ -2249,11 +2256,11 @@ msgstr "sekund"
msgid "_Rotate on vertical panels"
msgstr "N_a svislém panelu otočit"
#: modules/menu/gp-lock-logout.c:1042
#: modules/menu/gp-lock-logout.c:1015
msgid "Hybrid Sleep"
msgstr "Uspat hybridně"
#: modules/menu/gp-main-menu-applet.c:68 modules/menu/gp-menu-bar-applet.c:220
#: modules/menu/gp-main-menu-applet.c:472 modules/menu/gp-menu-bar-applet.c:220
#, c-format
msgid "Please install the '%s' application."
msgstr "Nainstalujte prosím aplikaci „%s“"
......@@ -2294,6 +2301,10 @@ msgstr "Uživatelská nabídka"
msgid "Menu to change your settings and log out"
msgstr "Nabídka pro změnu vašeho nastavení a odhlášení"
#: modules/menu/org.gnome.gnome-panel.applet.main-menu.gschema.xml:17
msgid "Show arrow on menu icon"
msgstr "Ukazovat šipku na ikoně nabídky"
#: modules/notification-area/na-applet.c:155
msgid "Panel Notification Area"
msgstr "Oznamovací oblast na panelu"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment