Commit aa3aaf35 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Added Slovenian translation

parent 225fc66a
Pipeline #36596 failed with stage
in 6 minutes and 56 seconds
......@@ -9,10 +9,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-panel master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"panel&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-25 12:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-10 22:11+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-panel/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-02 14:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-19 18:54+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -22,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:5
msgid "Show date in tooltip"
......@@ -488,11 +487,11 @@ msgstr "Položaj predmeta na pultu"
#: data/org.gnome.gnome-panel.object.gschema.xml:21
msgid ""
"The position of this panel object. The position is specified by the number "
"of pixels from the left (or top if vertical) panel edge."
"The index of this panel object within the other objects with the same pack-"
"type, from the left (or top if vertical) panel edge."
msgstr ""
"Mesto predmeta pulta. Mesto je navedeno s številom točk od levega (oziroma "
"vrhnjega) roba pulta."
"Mesto predmeta pulta znotraj drugega predmeta iste vrste. Mesto je navedeno "
"s številom točk od levega (oziroma vrhnjega) roba pulta."
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:5
msgid "Name to identify panel"
......@@ -816,17 +815,17 @@ msgstr "Uporabi barvo ozadja po meri"
msgid "Text Color"
msgstr "Barva besedila"
#: gnome-panel/applet.c:337
#: gnome-panel/applet.c:333
msgid "???"
msgstr "???"
#: gnome-panel/applet.c:475
#: gnome-panel/applet.c:471
#: gnome-panel/libpanel-applet-private/gp-applet-frame.c:199
#: libpanel-applet/panel-applet.c:1200
msgid "_Move"
msgstr "_Premakni"
#: gnome-panel/applet.c:482
#: gnome-panel/applet.c:478
#: gnome-panel/libpanel-applet-private/gp-applet-frame.c:206
#: libpanel-applet/panel-applet.c:1200
msgid "_Remove From Panel"
......@@ -858,7 +857,7 @@ msgstr "Lastnosti imenika"
msgid "Launcher Properties"
msgstr "Lastnosti zaganjalnika"
#: gnome-panel/gnome-panel.desktop.in:4 gnome-panel/main.c:172
#: gnome-panel/gnome-panel.desktop.in:4 gnome-panel/main.c:173
msgid "Panel"
msgstr "Pult"
......@@ -1054,11 +1053,11 @@ msgstr "Napaka"
msgid "Choose an icon"
msgstr "Izbor ikone"
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-icon-chooser.c:386 gnome-panel/panel.c:1264
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-icon-chooser.c:386 gnome-panel/panel.c:1251
#: gnome-panel/panel-ditem-editor.c:655 gnome-panel/panel-ditem-editor.c:997
#: gnome-panel/panel-force-quit.c:228 gnome-panel/panel-recent.c:152
#: gnome-panel/panel-run-dialog.c:1277 gnome-panel/panel-run-dialog.ui:236
#: modules/clock/clock.ui:67 modules/menu/gp-recent-menu.c:199
#: modules/clock/clock.ui:67 modules/menu/gp-recent-menu.c:206
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
......@@ -1067,12 +1066,12 @@ msgstr "_Prekliči"
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri"
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-launch.c:47 modules/menu/gp-menu-utils.c:345
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-launch.c:47 modules/menu/gp-menu-utils.c:353
#, c-format
msgid "Could not launch '%s'"
msgstr "Ni mogoče zagnati »%s«"
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-show.c:46 modules/menu/gp-menu-utils.c:379
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-show.c:46 modules/menu/gp-menu-utils.c:387
#, c-format
msgid "Could not open location '%s'"
msgstr "Ni mogoče odpreti mesta »%s«"
......@@ -1093,22 +1092,22 @@ msgstr "_Zakleni zaslon"
msgid "_Activate Screensaver"
msgstr "_Omogoči ohranjevalnik zaslona"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:356
#: gnome-panel/panel-action-button.c:356 modules/menu/gp-lock-logout.c:966
msgid "Lock Screen"
msgstr "Zakleni zaslon"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:357
#: gnome-panel/panel-action-button.c:357 modules/menu/gp-lock-logout.c:967
msgid "Protect your computer from unauthorized use"
msgstr "Zavaruje računalnik pred neodobreno uporabo"
#. when changing one of those two strings, don't forget to
#. * update the ones in panel-menu-items.c (look for
#. * "1" (msgctxt: "panel:showusername"))
#: gnome-panel/panel-action-button.c:370
#: gnome-panel/panel-action-button.c:370 modules/menu/gp-lock-logout.c:949
msgid "Log Out"
msgstr "Odjava"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:371
#: gnome-panel/panel-action-button.c:371 modules/menu/gp-lock-logout.c:950
msgid "Log out of this session to log in as a different user"
msgstr "Odjava iz trenutne seje in prijava z drugimi uporabniškimi podatki"
......@@ -1136,11 +1135,11 @@ msgstr "Vsili končanje"
msgid "Force a misbehaving application to quit"
msgstr "Vsiljen konec neodzivnega programa"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:405
#: gnome-panel/panel-action-button.c:405 modules/menu/gp-lock-logout.c:1008
msgid "Hibernate"
msgstr "V mirovanje"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:414
#: gnome-panel/panel-action-button.c:414 modules/menu/gp-lock-logout.c:1025
msgid "Suspend"
msgstr "V pripravljenost"
......@@ -1148,73 +1147,65 @@ msgstr "V pripravljenost"
msgid "Hybrid sleep"
msgstr "V pripravljenost"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:432
#: gnome-panel/panel-action-button.c:432 modules/menu/gp-lock-logout.c:1061
msgid "Restart"
msgstr "Ponovno zaženi"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:433
#: gnome-panel/panel-action-button.c:433 modules/menu/gp-lock-logout.c:1062
msgid "Restart the computer"
msgstr "Ponovno zaženi računalnik"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:441
#: gnome-panel/panel-action-button.c:441 modules/menu/gp-lock-logout.c:1078
msgid "Power Off"
msgstr "Izklopi"
#: gnome-panel/panel-action-button.c:442
#: gnome-panel/panel-action-button.c:442 modules/menu/gp-lock-logout.c:1079
msgid "Power off the computer"
msgstr "Izklopi računalnik"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:138 gnome-panel/panel-menu-button.c:953
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:136 gnome-panel/panel-menu-button.c:953
#: modules/menu/gp-menu-module.c:39
msgid "Main Menu"
msgstr "Glavni meni"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:139 modules/menu/gp-menu-module.c:40
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:137 modules/menu/gp-menu-module.c:40
msgid "The main GNOME menu"
msgstr "Glavni meni GNOME"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:147 modules/menu/gp-menu-module.c:53
msgid "User menu"
msgstr "Uporabniški meni"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:148 modules/menu/gp-menu-module.c:54
msgid "Menu to change your settings and log out"
msgstr "Meni za spreminjanje nastavitev in odjavo"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:196
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:185
msgid "(empty)"
msgstr "(prazno)"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:395
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:384
msgid "Custom Application Launcher"
msgstr "Zagon programov po meri"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:396
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:385
msgid "Create a new launcher"
msgstr "Ustvari nov zaganjalnik"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:405
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:394
msgid "Application Launcher..."
msgstr "Zaganjalnik programa ..."
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:406
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:395
msgid "Copy a launcher from the applications menu"
msgstr "Kopiraj zaganjalnik iz menija programov"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:895
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:879
#, c-format
msgid "Find an _item to add to \"%s\":"
msgstr "Najdi _predmet za dodajanje na »%s«:"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:899
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:883
msgid "Find an _item to add to the panel:"
msgstr "Najdi _predmet za dodajanje na pult:"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:1021
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:1005
msgid "_Forward"
msgstr "_Naprej"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:1024 gnome-panel/panel-addto-dialog.ui:158
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:1008 gnome-panel/panel-addto-dialog.ui:158
#: modules/clock/clock.ui:682
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
......@@ -1251,18 +1242,18 @@ msgstr "Ali želite izbrisati aplet iz nastavitev?"
msgid "D_on't Delete"
msgstr "_Ne izbriši"
#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:783 gnome-panel/panel.c:1265
#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:783 gnome-panel/panel.c:1252
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"
#: gnome-panel/panel.c:420
#: gnome-panel/panel.c:416
#, c-format
msgid "Open URL: %s"
msgstr "Odpri naslov URL: %s"
#. Translators: %s is a URI
#: gnome-panel/panel.c:489 gnome-panel/panel-menu-items.c:513
#: modules/menu/gp-bookmarks.c:101 modules/menu/gp-recent-menu.c:128
#: gnome-panel/panel.c:485 gnome-panel/panel-menu-items.c:513
#: modules/menu/gp-bookmarks.c:101 modules/menu/gp-recent-menu.c:135
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Odpri »%s«"
......@@ -1270,43 +1261,43 @@ msgstr "Odpri »%s«"
#. is_exec?
#. exec
#. name
#: gnome-panel/panel.c:537 gnome-panel/panel-menu-items.c:1066
#: modules/menu/gp-places-menu.c:414
#: gnome-panel/panel.c:533 gnome-panel/panel-menu-items.c:1066
#: modules/menu/gp-places-menu.c:428
msgid "Open your personal folder"
msgstr "Dostop do osebne mape"
#. is_exec?
#. exec
#: gnome-panel/panel.c:546 gnome-panel/panel-menu-items.c:1095
#: modules/menu/gp-places-menu.c:497
#: gnome-panel/panel.c:542 gnome-panel/panel-menu-items.c:1095
#: modules/menu/gp-places-menu.c:511
msgid "Computer"
msgstr "Računalnik"
#. name
#: gnome-panel/panel.c:547 gnome-panel/panel-menu-items.c:1096
#: modules/menu/gp-places-menu.c:498
#: gnome-panel/panel.c:543 gnome-panel/panel-menu-items.c:1096
#: modules/menu/gp-places-menu.c:512
msgid ""
"Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
msgstr "Brskanje po vseh dostopnih krajevnih in oddaljenih diskih in mapah"
#. is_exec?
#. exec
#: gnome-panel/panel.c:554 gnome-panel/panel-menu-items.c:1105
#: modules/menu/gp-places-menu.c:553
#: gnome-panel/panel.c:550 gnome-panel/panel-menu-items.c:1105
#: modules/menu/gp-places-menu.c:567
msgid "Network"
msgstr "Omrežje"
#. name
#: gnome-panel/panel.c:555 gnome-panel/panel-menu-items.c:1106
#: modules/menu/gp-places-menu.c:554
#: gnome-panel/panel.c:551 gnome-panel/panel-menu-items.c:1106
#: modules/menu/gp-places-menu.c:568
msgid "Browse bookmarked and local network locations"
msgstr "Brskanje po zaznamovanih in krajevnih omrežnih povezavah"
#: gnome-panel/panel.c:1256
#: gnome-panel/panel.c:1243
msgid "Delete this panel?"
msgstr "Ali naj se pult izbriše?"
#: gnome-panel/panel.c:1260
#: gnome-panel/panel.c:1247
msgid ""
"When a panel is deleted, the panel and its\n"
"settings are lost."
......@@ -1442,39 +1433,39 @@ msgstr "Ni mogoče ustvariti začetne razvrstitve pulta.\n"
msgid "_Edit Menus"
msgstr "Ur_edi menije"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:362
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:362 modules/menu/gp-lock-logout.c:932
msgid "Switch User"
msgstr "Preklopi uporabnika"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:489 modules/menu/gp-places-menu.c:460
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:489 modules/menu/gp-places-menu.c:474
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zaznamki"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:583 modules/menu/gp-places-menu.c:79
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:583 modules/menu/gp-places-menu.c:93
#, c-format
msgid "Unable to scan %s for media changes"
msgstr "Ni mogoče preiskati %s za spremembe"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:625 modules/menu/gp-places-menu.c:280
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:625 modules/menu/gp-places-menu.c:294
#, c-format
msgid "Rescan %s"
msgstr "Ponovno preišči %s"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:662 modules/menu/gp-places-menu.c:129
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:662 modules/menu/gp-places-menu.c:143
#, c-format
msgid "Unable to mount %s"
msgstr "Ni mogoče priklopiti %s"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:724 modules/menu/gp-places-menu.c:323
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:724 modules/menu/gp-places-menu.c:337
#, c-format
msgid "Mount %s"
msgstr "Priklopi %s"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:932 modules/menu/gp-places-menu.c:520
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:932 modules/menu/gp-places-menu.c:534
msgid "Removable Media"
msgstr "Odstranljivi nosilci"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1023 modules/menu/gp-places-menu.c:576
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1023 modules/menu/gp-places-menu.c:590
msgid "Network Places"
msgstr "Omrežna mesta"
......@@ -1484,12 +1475,12 @@ msgstr "Omrežna mesta"
#. Translators: Desktop is used here as in "Desktop Folder"
#. * (this is not the Desktop environment).
#.
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1083 modules/menu/gp-places-menu.c:437
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1083 modules/menu/gp-places-menu.c:451
msgctxt "Desktop Folder"
msgid "Desktop"
msgstr "Namizje"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1084 modules/menu/gp-places-menu.c:438
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1084 modules/menu/gp-places-menu.c:452
msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
msgstr "Odpri vsebino namizja v mapi"
......@@ -1523,11 +1514,11 @@ msgstr "Ni mogoče najti nedavno uporabljenega dokumenta »%s«"
msgid "An unknown error occurred while trying to open \"%s\"."
msgstr "Prišlo je do neznane napake med odpiranjem »%s«."
#: gnome-panel/panel-recent.c:145 modules/menu/gp-recent-menu.c:187
#: gnome-panel/panel-recent.c:145 modules/menu/gp-recent-menu.c:194
msgid "Clear the Recent Documents list?"
msgstr "Počisti seznam nedavnih dokumentov?"
#: gnome-panel/panel-recent.c:147 modules/menu/gp-recent-menu.c:192
#: gnome-panel/panel-recent.c:147 modules/menu/gp-recent-menu.c:199
msgid ""
"If you clear the Recent Documents list, you clear the following:\n"
"• All items from the Places → Recent Documents menu item.\n"
......@@ -1537,7 +1528,7 @@ msgstr ""
"• vsi predmeti iz menija Mesta → Nedavni dokumenti.\n"
"• vsi predmeti iz seznamov nedavnih dokumentov vaših programov."
#: gnome-panel/panel-recent.c:153 modules/menu/gp-recent-menu.c:200
#: gnome-panel/panel-recent.c:153 modules/menu/gp-recent-menu.c:207
msgid "C_lear"
msgstr "_Počisti"
......@@ -1545,15 +1536,15 @@ msgstr "_Počisti"
msgid "Clear Recent Documents"
msgstr "Počisti nedavne dokumente"
#: gnome-panel/panel-recent.c:194 modules/menu/gp-places-menu.c:603
#: gnome-panel/panel-recent.c:194 modules/menu/gp-places-menu.c:617
msgid "Recent Documents"
msgstr "Nedavni dokumenti"
#: gnome-panel/panel-recent.c:232 modules/menu/gp-recent-menu.c:232
#: gnome-panel/panel-recent.c:232 modules/menu/gp-recent-menu.c:239
msgid "Clear Recent Documents..."
msgstr "Počisti nedavne dokumente ..."
#: gnome-panel/panel-recent.c:234 modules/menu/gp-recent-menu.c:237
#: gnome-panel/panel-recent.c:234 modules/menu/gp-recent-menu.c:244
msgid "Clear all items from the recent documents list"
msgstr "Počisti vse predmete s seznama nedavnih dokumentov"
......@@ -2234,6 +2225,10 @@ msgstr "sekund"
msgid "_Rotate on vertical panels"
msgstr "_Zavrti pri navpičnem pultu"
#: modules/menu/gp-lock-logout.c:1042
msgid "Hybrid Sleep"
msgstr "V pripravljenost"
#: modules/menu/gp-main-menu-applet.c:68 modules/menu/gp-menu-bar-applet.c:220
#, c-format
msgid "Please install the '%s' application."
......@@ -2267,6 +2262,14 @@ msgstr "Menijska vrstica"
msgid "A custom menu bar"
msgstr "Menijska vrstica po meri"
#: modules/menu/gp-menu-module.c:53
msgid "User menu"
msgstr "Uporabniški meni"
#: modules/menu/gp-menu-module.c:54
msgid "Menu to change your settings and log out"
msgstr "Meni za spreminjanje nastavitev in odjavo"
#: modules/notification-area/na-applet.c:155
msgid "Panel Notification Area"
msgstr "Obvestilno območje pulta"
......@@ -2454,6 +2457,24 @@ msgstr "V preklopniku pokaži imena _delovnih površin"
msgid "Workspaces"
msgstr "Delovne površine"
#~ msgid "Initial Setup"
#~ msgstr "Začetna nastavitev"
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Prekliči"
#~ msgid "Done"
#~ msgstr "Končano"
#~ msgid "Menu Button"
#~ msgstr "Menijski gumb"
#~ msgid "A custom menu button"
#~ msgstr "Menijski gumb po meri"
#~ msgid "Show arrow on menu icon"
#~ msgstr "Pokaži puščico na ikoni menija"
#~ msgid "No application to handle search folders is installed."
#~ msgstr "Ni nameščenega programa za iskanje map."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment