Commit 86965b0f authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 51f37d7f
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-panel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"panel&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-06 01:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-11 16:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-23 09:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-29 18:02+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -494,11 +494,11 @@ msgstr "Pozycja obiektu na panelu"
#: data/org.gnome.gnome-panel.object.gschema.xml:21
msgid ""
"The position of this panel object. The position is specified by the number "
"of pixels from the left (or top if vertical) panel edge."
"The index of this panel object within the other objects with the same pack-"
"type, from the left (or top if vertical) panel edge."
msgstr ""
"Pozycja tego obiektu panelu. Pozycja jest wyrażona w ilości pikseli od lewej "
"(lub górnej, jeśli jest pionowy) krawędzi panelu."
"Indeks tego obiektu panelu w ramach pozostałych obiektów o tym samym „pack-"
"type”, od lewej (lub górnej, jeśli jest pionowy) krawędzi panelu."
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:5
msgid "Name to identify panel"
......@@ -841,17 +841,17 @@ msgstr "Niestandardowy kolor tekstu"
msgid "Text Color"
msgstr "Kolor tekstu"
#: gnome-panel/applet.c:343
#: gnome-panel/applet.c:337
msgid "???"
msgstr "???"
#: gnome-panel/applet.c:481
#: gnome-panel/applet.c:475
#: gnome-panel/libpanel-applet-private/gp-applet-frame.c:199
#: libpanel-applet/panel-applet.c:1200
msgid "_Move"
msgstr "_Przesuń"
#: gnome-panel/applet.c:488
#: gnome-panel/applet.c:482
#: gnome-panel/libpanel-applet-private/gp-applet-frame.c:206
#: libpanel-applet/panel-applet.c:1200
msgid "_Remove From Panel"
......@@ -883,7 +883,7 @@ msgstr "Właściwości katalogu"
msgid "Launcher Properties"
msgstr "Właściwości aktywatora"
#: gnome-panel/gnome-panel.desktop.in:4 gnome-panel/main.c:172
#: gnome-panel/gnome-panel.desktop.in:4 gnome-panel/main.c:173
msgid "Panel"
msgstr "Panel"
......@@ -1079,11 +1079,11 @@ msgstr "Błąd"
msgid "Choose an icon"
msgstr "Wybór ikony"
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-icon-chooser.c:386 gnome-panel/panel.c:1275
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-icon-chooser.c:386 gnome-panel/panel.c:1264
#: gnome-panel/panel-ditem-editor.c:655 gnome-panel/panel-ditem-editor.c:997
#: gnome-panel/panel-force-quit.c:228 gnome-panel/panel-recent.c:152
#: gnome-panel/panel-run-dialog.c:1277 gnome-panel/panel-run-dialog.ui:236
#: modules/clock/clock.ui:67
#: modules/clock/clock.ui:67 modules/menu/gp-recent-menu.c:199
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -1190,65 +1190,57 @@ msgstr "Wyłącz komputer"
msgid "Power off the computer"
msgstr "Wyłącza komputer"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:140 gnome-panel/panel-menu-button.c:953
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:138 gnome-panel/panel-menu-button.c:953
#: modules/menu/gp-menu-module.c:39
msgid "Main Menu"
msgstr "Menu główne"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:141 modules/menu/gp-menu-module.c:40
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:139 modules/menu/gp-menu-module.c:40
msgid "The main GNOME menu"
msgstr "Menu główne GNOME"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:149 modules/menu/gp-menu-module.c:46
msgid "Menu Bar"
msgstr "Pasek menu"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:150 modules/menu/gp-menu-module.c:47
msgid "A custom menu bar"
msgstr "Niestandardowy pasek menu"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:158 modules/menu/gp-menu-module.c:53
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:147 modules/menu/gp-menu-module.c:53
msgid "User menu"
msgstr "Menu użytkownika"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:159 modules/menu/gp-menu-module.c:54
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:148 modules/menu/gp-menu-module.c:54
msgid "Menu to change your settings and log out"
msgstr "Menu do zmieniania ustawień i wylogowywania"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:207
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:196
msgid "(empty)"
msgstr "(puste)"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:406
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:395
msgid "Custom Application Launcher"
msgstr "Niestandardowy aktywator programu"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:407
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:396
msgid "Create a new launcher"
msgstr "Tworzy nowy aktywator"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:416
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:405
msgid "Application Launcher..."
msgstr "Aktywator programu…"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:417
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:406
msgid "Copy a launcher from the applications menu"
msgstr "Kopiuje aktywator z menu programu"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:911
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:895
#, c-format
msgid "Find an _item to add to \"%s\":"
msgstr "Wy_szukiwany element do dodania do „%s”:"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:915
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:899
msgid "Find an _item to add to the panel:"
msgstr "_Wyszukiwany element do dodania do panelu:"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:1037
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:1021
msgid "_Forward"
msgstr "_Dalej"
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:1040 gnome-panel/panel-addto-dialog.ui:158
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:1024 gnome-panel/panel-addto-dialog.ui:158
#: modules/clock/clock.ui:682
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
......@@ -1285,18 +1277,18 @@ msgstr "Usunąć aplet z konfiguracji?"
msgid "D_on't Delete"
msgstr "_Nie usuwaj"
#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:783 gnome-panel/panel.c:1276
#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:783 gnome-panel/panel.c:1265
msgid "_Delete"
msgstr "_Usuń"
#: gnome-panel/panel.c:422
#: gnome-panel/panel.c:420
#, c-format
msgid "Open URL: %s"
msgstr "Otwarcie adresu URL: %s"
#. Translators: %s is a URI
#: gnome-panel/panel.c:491 gnome-panel/panel-menu-items.c:513
#: modules/menu/gp-bookmarks.c:101
#: gnome-panel/panel.c:489 gnome-panel/panel-menu-items.c:513
#: modules/menu/gp-bookmarks.c:101 modules/menu/gp-recent-menu.c:128
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Otwiera „%s”"
......@@ -1304,21 +1296,21 @@ msgstr "Otwiera „%s”"
#. is_exec?
#. exec
#. name
#: gnome-panel/panel.c:539 gnome-panel/panel-menu-items.c:1066
#: modules/menu/gp-places-menu.c:413
#: gnome-panel/panel.c:537 gnome-panel/panel-menu-items.c:1066
#: modules/menu/gp-places-menu.c:414
msgid "Open your personal folder"
msgstr "Otwiera katalog osobisty użytkownika"
#. is_exec?
#. exec
#: gnome-panel/panel.c:548 gnome-panel/panel-menu-items.c:1095
#: modules/menu/gp-places-menu.c:496
#: gnome-panel/panel.c:546 gnome-panel/panel-menu-items.c:1095
#: modules/menu/gp-places-menu.c:497
msgid "Computer"
msgstr "Komputer"
#. name
#: gnome-panel/panel.c:549 gnome-panel/panel-menu-items.c:1096
#: modules/menu/gp-places-menu.c:497
#: gnome-panel/panel.c:547 gnome-panel/panel-menu-items.c:1096
#: modules/menu/gp-places-menu.c:498
msgid ""
"Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
msgstr ""
......@@ -1327,22 +1319,22 @@ msgstr ""
#. is_exec?
#. exec
#: gnome-panel/panel.c:556 gnome-panel/panel-menu-items.c:1105
#: modules/menu/gp-places-menu.c:552
#: gnome-panel/panel.c:554 gnome-panel/panel-menu-items.c:1105
#: modules/menu/gp-places-menu.c:553
msgid "Network"
msgstr "Sieć"
#. name
#: gnome-panel/panel.c:557 gnome-panel/panel-menu-items.c:1106
#: modules/menu/gp-places-menu.c:553
#: gnome-panel/panel.c:555 gnome-panel/panel-menu-items.c:1106
#: modules/menu/gp-places-menu.c:554
msgid "Browse bookmarked and local network locations"
msgstr "Przegląda zakładki i lokalne położenia sieciowe"
#: gnome-panel/panel.c:1267
#: gnome-panel/panel.c:1256
msgid "Delete this panel?"
msgstr "Usunąć ten panel?"
#: gnome-panel/panel.c:1271
#: gnome-panel/panel.c:1260
msgid ""
"When a panel is deleted, the panel and its\n"
"settings are lost."
......@@ -1467,24 +1459,12 @@ msgstr ""
msgid "_Force quit"
msgstr "_Wymuś zamknięcie"
#: gnome-panel/panel-layout.c:1105 gnome-panel/panel-layout.c:1119
#: gnome-panel/panel-layout.c:1095 gnome-panel/panel-layout.c:1110
msgid "Cannot create initial panel layout.\n"
msgstr "Nie można utworzyć początkowego układu panelu.\n"
#: gnome-panel/panel-menu-bar.c:88 modules/menu/gp-menu-bar-applet.c:136
msgid "Browse and run installed applications"
msgstr "Przeglądanie i uruchamianie zainstalowanych programów"
#: gnome-panel/panel-menu-bar.c:90 modules/menu/gp-menu-bar-applet.c:160
msgid "Access documents, folders and network places"
msgstr "Dostęp do dokumentów, katalogów i miejsc sieciowych"
#: gnome-panel/panel-menu-bar.c:128 modules/menu/gp-menu-bar-applet.c:131
msgid "Applications"
msgstr "Programy"
#: gnome-panel/panel-menu-bar.c:226 gnome-panel/panel-menu-button.c:552
#: modules/menu/main-menu-menu.ui:5 modules/menu/menu-bar-menu.ui:5
#: gnome-panel/panel-menu-button.c:552 modules/menu/main-menu-menu.ui:5
#: modules/menu/menu-bar-menu.ui:5
msgid "_Edit Menus"
msgstr "_Modyfikuj menu"
......@@ -1492,35 +1472,35 @@ msgstr "_Modyfikuj menu"
msgid "Switch User"
msgstr "Przełącz użytkownika"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:489 modules/menu/gp-places-menu.c:459
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:489 modules/menu/gp-places-menu.c:460
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zakładki"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:583 modules/menu/gp-places-menu.c:78
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:583 modules/menu/gp-places-menu.c:79
#, c-format
msgid "Unable to scan %s for media changes"
msgstr "Nie można skanować %s w poszukiwaniu zmian nośników"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:625 modules/menu/gp-places-menu.c:279
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:625 modules/menu/gp-places-menu.c:280
#, c-format
msgid "Rescan %s"
msgstr "Skanuj %s ponownie"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:662 modules/menu/gp-places-menu.c:128
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:662 modules/menu/gp-places-menu.c:129
#, c-format
msgid "Unable to mount %s"
msgstr "Nie można zamontować %s"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:724 modules/menu/gp-places-menu.c:322
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:724 modules/menu/gp-places-menu.c:323
#, c-format
msgid "Mount %s"
msgstr "Montuje %s"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:932 modules/menu/gp-places-menu.c:519
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:932 modules/menu/gp-places-menu.c:520
msgid "Removable Media"
msgstr "Nośniki wymienne"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1023 modules/menu/gp-places-menu.c:575
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1023 modules/menu/gp-places-menu.c:576
msgid "Network Places"
msgstr "Miejsca sieciowe"
......@@ -1530,12 +1510,12 @@ msgstr "Miejsca sieciowe"
#. Translators: Desktop is used here as in "Desktop Folder"
#. * (this is not the Desktop environment).
#.
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1083 modules/menu/gp-places-menu.c:436
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1083 modules/menu/gp-places-menu.c:437
msgctxt "Desktop Folder"
msgid "Desktop"
msgstr "Pulpit"
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1084 modules/menu/gp-places-menu.c:437
#: gnome-panel/panel-menu-items.c:1084 modules/menu/gp-places-menu.c:438
msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
msgstr "Otwiera pulpit jako katalog"
......@@ -1569,11 +1549,11 @@ msgstr "Nie można otworzyć ostatnio używanego dokumentu „%s”"
msgid "An unknown error occurred while trying to open \"%s\"."
msgstr "Wystąpił nieznany błąd podczas próby otwarcia „%s”."
#: gnome-panel/panel-recent.c:145
#: gnome-panel/panel-recent.c:145 modules/menu/gp-recent-menu.c:187
msgid "Clear the Recent Documents list?"
msgstr "Wyczyścić listę ostatnio używanych dokumentów?"
#: gnome-panel/panel-recent.c:147
#: gnome-panel/panel-recent.c:147 modules/menu/gp-recent-menu.c:192
msgid ""
"If you clear the Recent Documents list, you clear the following:\n"
"• All items from the Places → Recent Documents menu item.\n"
......@@ -1585,7 +1565,7 @@ msgstr ""
"• Wszystkie elementy z listy ostatnio używanych dokumentów we wszystkich "
"programach."
#: gnome-panel/panel-recent.c:153
#: gnome-panel/panel-recent.c:153 modules/menu/gp-recent-menu.c:200
msgid "C_lear"
msgstr "_Wyczyść"
......@@ -1593,15 +1573,15 @@ msgstr "_Wyczyść"
msgid "Clear Recent Documents"
msgstr "Czyszczenie ostatnio używanych dokumentów"
#: gnome-panel/panel-recent.c:194
#: gnome-panel/panel-recent.c:194 modules/menu/gp-places-menu.c:603
msgid "Recent Documents"
msgstr "Ostatnio używane dokumenty"
#: gnome-panel/panel-recent.c:232
#: gnome-panel/panel-recent.c:232 modules/menu/gp-recent-menu.c:232
msgid "Clear Recent Documents..."
msgstr "Wyczyść ostatnio używane dokumenty…"
#: gnome-panel/panel-recent.c:234
#: gnome-panel/panel-recent.c:234 modules/menu/gp-recent-menu.c:237
msgid "Clear all items from the recent documents list"
msgstr "Usuwa wszystkie elementy z listy ostatnio używanych dokumentów"
......@@ -1693,67 +1673,67 @@ msgstr ""
#. translators: these string will be shown in MetaCity's switch window
#. * popup when you pass the focus to a panel
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1560
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1565
msgid "Top Expanded Edge Panel"
msgstr "Górny rozwijany panel krawędziowy"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1561
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1566
msgid "Top Centered Panel"
msgstr "Górny panel wyśrodkowany"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1562
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1567
msgid "Top Floating Panel"
msgstr "Górny panel oderwany"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1563
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1568
msgid "Top Edge Panel"
msgstr "Górny panel krawędziowy"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1567
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1572
msgid "Bottom Expanded Edge Panel"
msgstr "Dolny rozwijany panel krawędziowy"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1568
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1573
msgid "Bottom Centered Panel"
msgstr "Dolny panel wyśrodkowany"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1569
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1574
msgid "Bottom Floating Panel"
msgstr "Dolny panel oderwany"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1570
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1575
msgid "Bottom Edge Panel"
msgstr "Dolny panel krawędziowy"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1574
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1579
msgid "Left Expanded Edge Panel"
msgstr "Dolny rozwijany panel krawędziowy"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1575
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1580
msgid "Left Centered Panel"
msgstr "Lewy panel wyśrodkowany"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1576
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1581
msgid "Left Floating Panel"
msgstr "Lewy panel oderwany"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1577
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1582
msgid "Left Edge Panel"
msgstr "Lewy panel krawędziowy"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1581
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1586
msgid "Right Expanded Edge Panel"
msgstr "Prawy rozwijany panel krawędziowy"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1582
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1587
msgid "Right Centered Panel"
msgstr "Prawy panel wyśrodkowany"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1583
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1588
msgid "Right Floating Panel"
msgstr "Prawy panel oderwany"
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1584
#: gnome-panel/panel-toplevel.c:1589
msgid "Right Edge Panel"
msgstr "Prawy panel krawędziowy"
......@@ -2293,6 +2273,18 @@ msgstr "_Obracanie przy pionowym ułożeniu panelu"
msgid "Please install the '%s' application."
msgstr "Proszę zainstalować program „%s”."
#: modules/menu/gp-menu-bar-applet.c:131
msgid "Applications"
msgstr "Programy"
#: modules/menu/gp-menu-bar-applet.c:136
msgid "Browse and run installed applications"
msgstr "Przeglądanie i uruchamianie zainstalowanych programów"
#: modules/menu/gp-menu-bar-applet.c:160
msgid "Access documents, folders and network places"
msgstr "Dostęp do dokumentów, katalogów i miejsc sieciowych"
#: modules/menu/gp-menu-bar-applet.c:181
msgid "System"
msgstr "System"
......@@ -2301,6 +2293,14 @@ msgstr "System"
msgid "Change system appearance and behavior, or get help"
msgstr "Zmiana wyglądu i zachowania systemu oraz pomoc"
#: modules/menu/gp-menu-module.c:46
msgid "Menu Bar"
msgstr "Pasek menu"
#: modules/menu/gp-menu-module.c:47
msgid "A custom menu bar"
msgstr "Niestandardowy pasek menu"
#: modules/notification-area/na-applet.c:155
msgid "Panel Notification Area"
msgstr "Obszar powiadamiania panelu"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment