Commit 71a884c3 authored by Ivar Smolin's avatar Ivar Smolin Committed by Priit Laes

Updating Estonian translation

parent 0751b2e2
......@@ -2,22 +2,22 @@
# Estonian translation of GNOME panel.
#
# Copyright (C) 1999, 2001-2006 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2007-2009, The GNOME Project.
# Copyright (C) 2007-2010, The GNOME Project.
# This file is distributed under the same license as the gnome-panel package.
#
# Lauris Kaplinski, 1999.
# Ilmar Kerm <ikerm@hot.ee>, 2001, 2002.
# Tõivo Leedjärv <toivo@linux.ee>, 2002, 2003.
# Priit Laes <plaes@plaes.org>, 2004-2006, 2008, 2009
# Ivar Smolin <okul@linux.ee>, 2005-2009.
# Ivar Smolin <okul@linux.ee>, 2005-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-panel HEAD\n"
"Project-Id-Version: gnome-panel MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"panel&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-12 11:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-12 15:15+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-12 22:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-17 12:41+0200\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -55,20 +55,29 @@ msgstr "Kellarakendite loomise factory."
msgid "Get the current time and date"
msgstr "Kuupäeva ja kellaaja näitamine"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 12-hours format
#. * (eg, like in the US: 8:10 am). The %p expands to
#. * am/pm.
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%H:%M"
#. translators: This is a strftime format string that is used for formatting
#. * the time that is displayed for locations in the popup. This string is used
#. * for 24-hour format.
#. * There should be little need to translate this string.
#.
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 24-hours format
#. * (eg, like in France: 20:10).
#. Translators: This is a strftime format
#. * string.
#. * It is used to display the time in 24-hours
#. * format (eg, like in France: 20:10).
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 24-hours format
#. * (eg, like in France: 20:10).
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#. Translators: If the event did not start on the current day
#. * we will display the start date in the most abbreviated way
#. * possible.
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the start date of an appointment, in
#. * the most abbreviated way possible.
msgid "%b %d"
msgstr "%e. %b"
......@@ -96,17 +105,27 @@ msgstr "Asukoht"
msgid "Calendar"
msgstr "Kalender"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 12-hours format (eg, like
#. * in the US: 8:10 am). The %p expands to am/pm.
msgid "%l:%M:%S %p"
msgstr "%H:%M:%S"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 24-hours format (eg, like
#. * in France: 20:10).
#. Translators: This is a strftime format
#. * string.
#. * It is used to display the time in 24-hours
#. * format (eg, like in France: 20:10).
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%H:%M:%S"
#. translators: replace %e with %d if, when the day of the
#. * month as a decimal number is a single digit, it
#. * should begin with a 0 in your locale (e.g. "May
#. * 01" instead of "May 1").
#.
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the date. Replace %e with %d if, when
#. * the day of the month as a decimal number is a single digit,
#. * it should begin with a 0 in your locale (e.g. "May 01"
#. * instead of "May 1").
msgid "%a %b %e"
msgstr "%A, %e. %b"
......@@ -130,9 +149,10 @@ msgstr ""
msgid "%1$s, %2$s"
msgstr "%2$s, %1$s"
#. Show date in tooltip. Translators: please leave the "%%s" as it is; we
#. * use it to put in the timezone name later.
#.
#. Show date in tooltip.
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display a date. Please leave "%%s" as it is:
#. * it will be used to insert the timezone name later.
msgid "%A %B %d (%%s)"
msgstr "%A, %e. %B %Y (%%s)"
......@@ -151,12 +171,27 @@ msgstr "Kalendri kuuvaate vaatamiseks klõpsa siia"
msgid "Computer Clock"
msgstr "Arvuti kell"
#. Translators: This is a strftime format
#. * string.
#. * It is used to display the time in 12-hours
#. * format with a leading 0 if needed (eg, like
#. * in the US: 08:10 am). The %p expands to
#. * am/pm.
msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr "%H:%M:%S"
#. Translators: This is a strftime format
#. * string.
#. * It is used to display the time in 12-hours
#. * format with a leading 0 if needed (eg, like
#. * in the US: 08:10 am). The %p expands to
#. * am/pm.
msgid "%I:%M %p"
msgstr "%H:%M"
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display a date in the full format (so that people can
#. * copy and paste it elsewhere).
msgid "%A, %B %d %Y"
msgstr "%A, %d. %B %Y"
......@@ -206,7 +241,7 @@ msgstr ""
"Ilmar Kerm <ikerm hot ee>, 2001, 2002.\n"
"Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002, 2003.\n"
"Priit Laes <plaes plaes org>, 2004-2006, 2008, 2009\n"
"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005-2009."
"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005-2010."
msgid "<i>(optional)</i>"
msgstr "<i>(valikuline)</i>"
......@@ -352,10 +387,6 @@ msgstr "Kui märgitud, siis lisaks kellaajale näidatakse ka kuupäeva."
msgid "If true, display seconds in time."
msgstr "Kui märgitud, siis näitatakse kellaaja juures sekundeid."
msgid "If true, display time in Universal Coordinated Time zone."
msgstr ""
"Kui märgitud, siis näitatakse kellaaega Greenwichi ajavööndi (UTC) järgi."
msgid "If true, expand the list of appointments in the calendar window."
msgstr "Märkimise korral on kalendri aknas olev sündmuste nimekiri laiendatud."
......@@ -428,6 +459,14 @@ msgstr ""
"versioonist 2.22 aegunud. See skeem on alles jäetud vanemate versioonidega "
"ühildumise eesmärgil."
msgid ""
"The use of this key was deprecated in GNOME 2.28 in favour of the use of "
"timezones. The schema is retained for compatibility with older versions."
msgstr ""
"Selle võtme kasutamine on tänu ajavööndite kasutamisele alates GNOME "
"versioonist 2.28 aegunud. See skeem on alles jäetud vanemate versioonidega "
"ühildumise eesmärgil."
msgid ""
"The use of this key was deprecated in GNOME 2.6 in favour of the 'format' "
"key. The schema is retained for compatibility with older versions."
......@@ -492,29 +531,27 @@ msgstr ""
"Asukoha ja selle juurde kuuluva ajavööndi määramine selle arvuti vaikimisi "
"asukohaks ja ajavööndiks"
#. translators: This is a strftime format string that is used for formatting
#. * the time that is displayed for locations in the popup. This string is used
#. * for 12-hour format (the %p expands to am/pm), when the local weekday differs
#. * from the weekday at the location (the %A expands to the weekday).
#. * There should be little need to translate this string.
#.
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 12-hours format
#. * (eg, like in the US: 8:10 am), when the local
#. * weekday differs from the weekday at the location
#. * (the %A expands to the weekday). The %p expands to
#. * am/pm.
msgid "%l:%M <small>%p (%A)</small>"
msgstr "%l:%M <small>%p (%A)</small>"
#. translators: This is a strftime format string that is used for formatting
#. * the time that is displayed for locations in the popup. This string is used
#. * for 24-hour format (the %p expands to am/pm), when the local weekday differs
#. * from the weekday at the location (the %A expands to the weekday).
#. * There should be little need to translate this string.
#.
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 24-hours format
#. * (eg, like in France: 20:10), when the local
#. * weekday differs from the weekday at the location
#. * (the %A expands to the weekday).
msgid "%H:%M <small>(%A)</small>"
msgstr "%H:%M <small>(%A)</small>"
#. translators: This is a strftime format string that is used for formatting
#. * the time that is displayed for locations in the popup. This string is used
#. * for 12-hour format (the %p expands to am/pm).
#. * There should be little need to translate this string.
#.
#. Translators: This is a strftime format string.
#. * It is used to display the time in 12-hours format
#. * (eg, like in the US: 8:10 am). The %p expands to
#. * am/pm.
msgid "%l:%M <small>%p</small>"
msgstr "%l:%M <small>%p</small>"
......@@ -526,6 +563,7 @@ msgstr "%s, %s"
msgid "Unknown"
msgstr "Tundmatu"
#. Translators: The two strings are temperatures.
#, c-format
msgid "%s, feels like %s"
msgstr "%s, tundub kui %s"
......@@ -1003,6 +1041,56 @@ msgstr ""
"(püstasendi puhul) tööalade lüliti tööalasid näitab. See võti kehtib ainult "
"juhul, kui võti display_all_workspaces on märgitud."
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "Fail pole korrektne .desktop-fail"
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Töölauafaili tundmatu versioon '%s'"
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Käivitamine: %s"
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Rakendus ei nõustu käsurealt määratud dokumentidega"
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Tundmatu käivitusvalik: %d"
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr ""
"Dokumendi URI-sid pole võimalik 'Liik=Viit' tüüpi töölauakirjetele edastada"
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr ""
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Seansihalduriga ühendumise keelamine"
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr ""
msgid "FILE"
msgstr "FAIL"
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Seansihalduse ID määramine"
msgid "ID"
msgstr "ID"
msgid "Session management options:"
msgstr "Seansihalduse valikud:"
msgid "Show session management options"
msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
#. FIXME: We need a title in this case, but we don't know what
#. * the format should be. Let's put something simple until
#. * the following bug gets fixed:
......@@ -1011,6 +1099,9 @@ msgstr ""
msgid "Error"
msgstr "Viga"
msgid "Choose an icon"
msgstr "Ikooni valimine"
#, c-format
msgid "Could not launch '%s'"
msgstr "Käsku '%s' pole võimalik käivitada"
......@@ -1360,9 +1451,6 @@ msgstr "_Laad:"
msgid "_Name:"
msgstr "_Nimi:"
msgid "Browse icons"
msgstr "Ikoonide sirvimine"
msgid "_Browse..."
msgstr "_Sirvi..."
......@@ -1583,8 +1671,8 @@ msgid ""
"The /desktop/gnome/lockdown/disable_lock_screen key should be used instead."
msgstr ""
"See võti on aegunud ja seda pole võimalik korrektse lukustuse jaoks "
"kasutada. Selle asemel peaks kasutama võtit "
"/desktop/gnome/lockdown/disable_lock_screen."
"kasutada. Selle asemel peaks kasutama võtit /desktop/gnome/lockdown/"
"disable_lock_screen."
msgid "Browse and run installed applications"
msgstr "Paigaldatud rakenduste sirvimine ja käivitamine"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment