da.po 84.4 KB
Newer Older
1
# Danish translation of gnome-panel.
2
# Copyright (C) 1998-99, 2000-10, 2012, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gnome-panel package.
4
#
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
5
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998-2000.
6
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
7
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000-2001.
8
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04, 05, 06.
9
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
Peter Bach's avatar
Peter Bach committed
10
# Peter Bach <bach.peter@gmail.com>, 2007.
11
# flemming christensen <fc@stromata.dk>, 2011.
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
12
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2013.
13
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08, 09, 10, 12, 16.
14
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2018.
15
#
16 17 18 19
# Konventioner:
#
#   dialog -> vindue
#   hints -> tip
20
#   launcher -> genvej
21
#   notification area -> statusfelt
22
#   properties -> indstillinger
23 24
#   workspace -> arbejdsområde
#   workspace switcher -> arbejdsområdeskifter
25
#   URL -> adresse
26
#
27 28
# Se i øvrigt po-filen til gnome-applets.
#
29 30
msgid ""
msgstr ""
31
"Project-Id-Version: gnome-panel\n"
32 33 34 35
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-panel/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-17 14:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-06 15:07+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
36
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
37
"Language: da\n"
38
"MIME-Version: 1.0\n"
39
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
40
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
41 42
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
43

44 45 46
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:5
msgid "Show date in tooltip"
msgstr "Vis dato i værktøjstip"
47

48 49 50
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:6
msgid "If true, show date in a tooltip when the pointer is over the clock."
msgstr "Hvis sand, så vis dato i et værktøjstip når musen er over uret."
51

52 53 54
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:10
msgid "Show weather in clock"
msgstr "Vis vejret i uret"
55

56 57 58
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:11
msgid "If true, display a weather icon."
msgstr "Hvis sand, så vis et vejrikon."
59

60 61 62
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:15
msgid "Show temperature in clock"
msgstr "Vis temperaturen i uret"
63

64 65 66
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:16
msgid "If true, show the temperature next to the weather icon."
msgstr "Hvis sand, så vis temperaturen ved siden af vejrikonet."
67

68 69 70
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:20
msgid "Show week numbers in calendar"
msgstr "Vis ugenumre i kalenderen"
71

72 73 74
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:21
msgid "If true, show week numbers in the calendar."
msgstr "Hvis sand, så vis ugenumre i kalenderen."
75

76 77 78
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:25
msgid "Expand list of appointments"
msgstr "Fold listen af aftaler ud"
79

80 81 82
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:26
msgid "If true, expand the list of appointments in the calendar window."
msgstr "Hvis sand, så fold listen af aftaler i kalendervinduet ud."
83

84 85 86
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:30
msgid "Expand list of birthdays"
msgstr "Fold listen af fødselsdage ud"
87

88 89 90
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:31
msgid "If true, expand the list of birthdays in the calendar window."
msgstr "Hvis sand, så fold listen af fødselsdage i kalendervinduet ud."
91

92 93 94
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:35
msgid "Expand list of tasks"
msgstr "Fold listen af opgaver ud"
95

96 97 98
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:36
msgid "If true, expand the list of tasks in the calendar window."
msgstr "Hvis sand, så fold listen af opgaver i kalendervinduet ud."
99

100 101 102
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:40
msgid "Expand list of weather information"
msgstr "Fold listen af vejrinformation ud"
103

104 105 106
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:41
msgid "If true, expand the list of weather information in the calendar window."
msgstr "Hvis sand, så fold listen over vejrinformation i kalendervinduet ud."
107

108 109 110
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:45
msgid "Expand list of locations"
msgstr "Fold listen af steder ud"
111

112 113 114
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:46
msgid "If true, expand the list of locations in the calendar window."
msgstr "Hvis sand, så fold listen af steder i kalendervinduet ud."
115

116 117 118
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:50
msgid "List of locations"
msgstr "Liste af steder"
119

120 121 122 123
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.clock.gschema.xml:51
msgid ""
"A list of locations to display in the calendar window. Each location is a "
"tuple of display name, METAR code and coordinates."
124 125 126
msgstr ""
"En liste af steder der skal vises i kalendervinduet. Hvert sted er en tuple "
"af navn, METAR-kode og koordinater."
127

128 129 130
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.fish.gschema.xml:5
msgid "The fish's name"
msgstr "Fiskens navn"
131

132 133 134 135 136 137 138
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.fish.gschema.xml:6
msgid ""
"A fish without a name is a pretty dull fish. Bring your fish to life by "
"naming him."
msgstr ""
"En fisk uden navn er en ret kedelig fisk. Giv din fisk liv ved at navngive "
"den."
139

140 141 142
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.fish.gschema.xml:10
msgid "The fish's animation pixmap"
msgstr "Fiskens animeringsbillede"
143

144 145 146 147 148 149 150
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.fish.gschema.xml:11
msgid ""
"This key specifies the filename of the pixmap which will be used for the "
"animation displayed in the fish applet relative to the pixmap directory."
msgstr ""
"Filnavnet for det billede som bruges til animationen i fiskepanelprogrammet, "
"i forhold til pixmap-mappen."
151

152 153 154
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.fish.gschema.xml:15
msgid "Command to execute on click"
msgstr "Kommando som udføres ved klik"
155

156 157 158 159 160
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.fish.gschema.xml:16
msgid ""
"This key specifies the command that will be tried to execute when the fish "
"is clicked."
msgstr "Kommando som forsøges udført når der klikkes på fisken."
161

162 163 164
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.fish.gschema.xml:21
msgid "Pause per frame"
msgstr "Pause pr. billede"
165

166 167 168
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.fish.gschema.xml:22
msgid "This key specifies the number of seconds each frame will be displayed."
msgstr "Antallet af sekunder som hver billede vil blive vist."
169

170 171 172
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.fish.gschema.xml:26
msgid "Rotate on vertical panels"
msgstr "Vend om på lodrette paneler"
173

174 175 176 177
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.fish.gschema.xml:27
msgid ""
"If true, the fish's animation will be displayed rotated on vertical panels."
msgstr "Om fiskeanimationen skal roteres på lodrette paneler."
178

179 180 181
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.window-list.gschema.xml:11
msgid "Show windows from all workspaces"
msgstr "Vis vinduer fra alle arbejdsområder"
182

183 184 185 186 187 188 189
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.window-list.gschema.xml:12
msgid ""
"If true, the window list will show windows from all workspaces. Otherwise it "
"will only display windows from the current workspace."
msgstr ""
"Hvis sand, viser vindueslisten vinduer fra alle arbejdsområder, ellers vises "
"kun vinduer fra det aktive arbejdsområde."
190

191 192 193
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.window-list.gschema.xml:16
msgid "When to group windows"
msgstr "Hvornår vinduer skal grupperes"
194

195 196 197 198 199 200
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.window-list.gschema.xml:17
msgid ""
"Decides when to group windows from the same application on the window list. "
"Possible values are \"never\", \"auto\" and \"always\"."
msgstr ""
"Bestemmer hvornår vinduer fra det samme program skal grupperes i "
201
"vindueslisten. Gyldige værdier er “never”, “auto” og “always”."
202

203 204 205
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.window-list.gschema.xml:21
msgid "Move windows to current workspace when unminimized"
msgstr "Flyt vinduer til det aktive arbejdsområde ved gendannelse"
206

207 208 209 210
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.window-list.gschema.xml:22
msgid ""
"If true, then when unminimizing a window, move it to the current workspace. "
"Otherwise, switch to the workspace of the window."
211
msgstr ""
212 213
"Hvis sand, bringes et vindue der bliver gendannet efter en minimering, til "
"det aktive arbejdsområde. Ellers skiftes til arbejdsområdet for vinduet."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
214

215 216 217
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml:5
msgid "Display workspace names"
msgstr "Vis arbejdsområdenavne"
218

219 220 221 222 223 224 225 226 227
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml:6
msgid ""
"If true, the workspaces in the workspace switcher will display the names of "
"the workspaces. Otherwise they will display the windows on the workspace. "
"This setting only works when the window manager is Metacity."
msgstr ""
"Hvis sand, vil felterne i arbejdsområdeskifteren vise arbejdsområdernes "
"navne. Ellers vises vinduerne på arbejdsområderne. Denne indstilling virker "
"kun når vindueshåndteringen Metacity benyttes."
228

229 230 231
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml:10
msgid "Display all workspaces"
msgstr "Vis alle arbejdsområder"
232

233 234 235 236 237 238 239
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml:11
msgid ""
"If true, the workspace switcher will show all workspaces. Otherwise it will "
"only show the current workspace."
msgstr ""
"Hvis sand, vil arbejdsområdeskifteren vise alle arbejdsområder, ellers vises "
"kun den aktive."
240

241 242 243
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml:16
msgid "Rows in workspace switcher"
msgstr "Rækker i arbejdsområdeskifter"
244

245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
#: data/org.gnome.gnome-panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml:17
msgid ""
"This key specifies how many rows (for horizontal layout) or columns (for "
"vertical layout) the workspace switcher shows the workspaces in. This key is "
"only relevant if the display_all_workspaces key is true."
msgstr ""
"Ved visning af alle arbejdsområder afgør dette hvor mange rækker (ved "
"vandrette paneler) eller kolonner (ved lodrette paneler) skifteren viser "
"arbejdsområderne i. Nøglen er kun relevant hvis display_all_workspaces er "
"sand."
255

256
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:28
257 258
msgid "Enable tooltips"
msgstr "Aktivér værktøjstip"
259

260
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:29
261 262 263 264 265 266
msgid ""
"If true, tooltips are shown for objects in panels. Tooltips can be disabled "
"for the whole desktop with the gtk-enable-tooltips property in GTK+."
msgstr ""
"Hvis sand, vises værktøjstip for objekter i paneler. Værktøjstip kan slås "
"fra for hele skrivebordet med egenskaben gtk-enable-tooltips i GTK+."
267

268
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:33
269 270
msgid "Confirm panel removal"
msgstr "Bekræft panelfjernelse"
271

272
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:34
273 274 275 276 277 278
msgid ""
"If true, a dialog is shown asking for confirmation if the user wants to "
"remove a panel."
msgstr ""
"Om et vindue der spørger efter bekræftelse hvis brugeren ønsker at fjerne et "
"panel, skal vises."
279

280 281
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:39
msgid "Icon size in menus"
282
msgstr "Ikonstørrelse i menuerne"
283

284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:40
msgid "The size of icons in menus."
msgstr "Ikonstørrelsen i menuerne."

#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:45
msgid "Maximum icon size in panels"
msgstr "Maksimale ikonstørrelse i panelerne"

#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:46
msgid "The maximum size of icons in panels."
msgstr "Den maksimale ikonstørrelse i panelerne."
295

296
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:51
297 298
msgid "Which theme variant to use"
msgstr "Temavarianten der skal bruges"
299

300
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:58
301 302 303
msgid "Panel ID list"
msgstr "Panel-id-liste"

304
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:59
305
msgid ""
306 307
"A list of panel IDs. Each ID identifies an individual toplevel panel. The "
"settings for each of these panels are stored in /apps/panel/toplevels/$(id)."
308
msgstr ""
309 310
"En liste af panel-id'er. Hvert id identificerer et enkelt topniveau-panel. "
"Opsætningen for hver af disse paneler er gemt i /apps/panel/toplevels/$(id)."
311

312
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:63
313 314
msgid "Panel object ID list"
msgstr "Panelobjekt-id-liste"
315

316
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:64
317 318 319 320 321 322 323 324 325
msgid ""
"A list of panel object IDs. Each ID identifies an individual panel object (e."
"g. an applet, launcher, action button or menu button/bar). The settings for "
"each of these objects are stored in /apps/panel/objects/$(id)."
msgstr ""
"En liste af panelobjekt-id'er. Hvert id identificerer et enkelt panelobjekt "
"(f.eks. en genvej, en programstarter, en handlingsknap eller en menuknap/-"
"linje). Opsætningen for hver af disse objekter er gemt i /apps/panel/objects/"
"$(id)."
326

327
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:71
328 329
msgid "Complete panel lockdown"
msgstr "Lås panelet fuldstændigt"
330

331
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:72
332 333 334 335 336 337 338 339
msgid ""
"If true, the panel will not allow any changes to the configuration of the "
"panel. Individual applets may need to be locked down separately however. The "
"panel must be restarted for this to take effect."
msgstr ""
"Hvis sand, vil panelet ikke tillade nogen ændringer i konfigurationen af "
"panelet. Individuelle panelprogrammer skal dog muligvis låses ned separat. "
"Panel skal genstartes før dette træder i kraft."
340

341
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:76
342 343
msgid "Applet IIDs to disable from loading"
msgstr "Panelprogram-iid'er som ikke skal indlæses"
344

345
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:77
346 347 348 349 350 351 352 353 354
msgid ""
"A list of applet IIDs that the panel will ignore. This way you can disable "
"certain applets from loading or showing up in the menu. For example to "
"disable the mini-commander applet add 'OAFIID:GNOME_MiniCommanderApplet' to "
"this list. The panel must be restarted for this to take effect."
msgstr ""
"En liste af panelprogram-iid'er som panelet vil ignorere. På denne måde kan "
"du deaktivere visse panelprogrammer således at de ikke bliver indlæst eller "
"dukker op i menuen. For eksempel, for at deaktivere panelprogrammet mini-"
355
"commander, skal “OAFIID:GNOME_MiniCommanderApplet” føjes til denne liste. "
356
"Panelet skal genstartes før dette træder i kraft."
357

358
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:81
359 360
msgid "Disable Force Quit"
msgstr "Deaktiver gennemtving afslutning"
361

362
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:82
363 364 365 366 367 368
msgid ""
"If true, the panel will not allow a user to force an application to quit by "
"removing access to the force quit button."
msgstr ""
"Hvis sand vil panelet ikke tillade en bruger at gennemtvinge at et program "
"afslutter (ved at fjerne tilgangen til knappen tving afslut)."
369

370
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:89
371
msgid "History of \"Run Application\" dialog"
372
msgstr "Historik for dialogvinduet “Kør program”"
373

374
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:90
375 376
msgid ""
"The list of commands used in the past in the \"Run Application\" dialog."
377 378 379
msgstr ""
"En liste af kommandoer der tidligere er blevet brugt i dialogvinduet “Kør "
"program”."
380

381
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:94
382
msgid "Enable program list in \"Run Application\" dialog"
383
msgstr "Aktivér programlisten i “Kør program”-vinduet"
384

385
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:95
386 387 388 389 390
msgid ""
"If true, the \"Known Applications\" listing in the \"Run Application\" "
"dialog is made available. Whether or not the listing is expanded when the "
"dialog is shown is controlled by the show_program_list key."
msgstr ""
391
"Hvis sand, bliver listen over kendte programmer i “Kør program”-vinduet "
392
"synlig. Om listen er udvidet når vinduet er vist, kontrolleres af "
393
"“show_program_list”-nøglen."
394

395
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:99
396
msgid "Expand program list in \"Run Application\" dialog"
397
msgstr "Udvid programlisten i “Kør program”-vinduet"
398

399
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:100
400 401 402 403 404
msgid ""
"If true, the \"Known Applications\" listing in the \"Run Application\" "
"dialog is expanded when the dialog is opened. This key is only relevant if "
"the enable_program_list key is true."
msgstr ""
405 406 407
"Om listen over kendte program i “Kør program”-vinduet skal være udvidet når "
"vinduet åbnes. Denne nøgle er kun relevant hvis nøglen enable_program_list "
"er sand."
408

409
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:104
410
msgid "Enable autocompletion in \"Run Application\" dialog"
411
msgstr "Aktivér autofuldførelse i “Kør program”-vinduet"
412

413
#: data/org.gnome.gnome-panel.gschema.xml:105
414 415 416
msgid ""
"If true, autocompletion in the \"Run Application\" dialog is made available."
msgstr ""
417
"Hvis sand, vil autofuldførelse være tilgængelig i dialogen “Kør program”."
418

419 420 421
#: data/org.gnome.gnome-panel.launcher.gschema.xml:5
msgid "Launcher location"
msgstr "Placering af genvej"
422

423 424 425 426 427 428
#: data/org.gnome.gnome-panel.launcher.gschema.xml:6
msgid ""
"The location of the .desktop file describing the launcher. This key is only "
"relevant if the object_type key is \"launcher-object\"."
msgstr ""
"Placeringen af .desktop-filen som beskriver genvejen. Denne nøgle er kun "
429
"relevant hvis nøglen object_type er “launcher-object”."
430

431 432 433 434 435
#: data/org.gnome.gnome-panel.object.gschema.xml:5
msgid "Object IID"
msgstr "Objekt-IID"

#: data/org.gnome.gnome-panel.object.gschema.xml:6
436
msgid ""
437 438
"The implementation ID of the object - e.g. \"ClockAppletFactory::ClockApplet"
"\"."
439
msgstr ""
440 441
"Implementerings-id'et for objektet - f.eks. “ClockAppletFactory::"
"ClockApplet”."
442

443 444 445
#: data/org.gnome.gnome-panel.object.gschema.xml:10
msgid "Toplevel panel containing object"
msgstr "Topniveau panel som indeholder objekt"
446

447 448 449
#: data/org.gnome.gnome-panel.object.gschema.xml:11
msgid "The identifier of the toplevel panel which contains this object."
msgstr "Id'et for det topniveau-panel som indeholder dette objekt."
450

451 452 453
#: data/org.gnome.gnome-panel.object.gschema.xml:15
msgid "Interpret position relative to bottom/right edge"
msgstr "Fortolk placering relativt til nederste/højre kant"
454

455
#: data/org.gnome.gnome-panel.object.gschema.xml:16
456
msgid ""
457 458
"If set to 'end', the position of the object is interpreted relative to the "
"right (or bottom if vertical) edge of the panel."
459
msgstr ""
460
"Hvis sat til “end”, fortolkes objektets placering relativt til højre kant "
461
"(eller nederste kant hvis lodret) af panelet."
462

463 464 465
#: data/org.gnome.gnome-panel.object.gschema.xml:20
msgid "Object's position on the panel"
msgstr "Objektets placering på panelet"
466

467
#: data/org.gnome.gnome-panel.object.gschema.xml:21
468
msgid ""
469 470
"The index of this panel object within the other objects with the same pack-"
"type, from the left (or top if vertical) panel edge."
471
msgstr ""
472 473
"Dette panelobjekts indeks blandt andre objekter med samme pakketype, fra "
"venstre panelkant (eller øverste hvis lodret)."
474

475 476 477 478 479
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:5
msgid "Name to identify panel"
msgstr "Navn til identifikation af panel"

#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:6
480
msgid ""
481 482 483
"This is a human readable name which you can use to identify a panel. Its "
"main purpose is to serve as the panel's window title which is useful when "
"navigating between panels."
484
msgstr ""
485 486 487
"Dette er et menneskeligt læsbart navn som du kan bruge til at identificere "
"et panel. Hovedformålet er at tjene til panelets vinduestitel ved navigering "
"mellem paneler."
488

489 490 491
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:10
msgid "Xinerama monitor where the panel is displayed"
msgstr "Xinerama-skærm som panel vises på"
492

493 494 495 496 497 498 499
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:11
msgid ""
"In a Xinerama setup, you may have panels on each individual monitor. This "
"key identifies the current monitor the panel is displayed on."
msgstr ""
"I en Xinerama-opsætning kan du have paneler på hver enkelt skærm. Denne "
"nøgle angiver den aktuelle skærm som panelet er placeret på."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
500

501 502 503
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:15
msgid "Expand to occupy entire screen width"
msgstr "Udvid for at udfylde hele skærmbredden"
504

505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:16
msgid ""
"If true, the panel will occupy the entire screen width (height if this is a "
"vertical panel). In this mode the panel can only be placed at a screen edge. "
"If false, the panel will only be large enough to accommodate the applets, "
"launchers and buttons on the panel."
msgstr ""
"Om panelet skal optage hele skærmbredden (eller højden hvis det er et lodret "
"panel). I denne tilstand kan panelet kun placeres ved en skærmkant. Ellers "
"vil panelet kun være stort nok til at have plads til panelprogrammerne, "
"genvejene og knapperne på panelet."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
516

517 518 519
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:20
msgid "Panel orientation"
msgstr "Panelorientering"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
520

521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:21
msgid ""
"The orientation of the panel. Possible values are \"top\", \"bottom\", \"left"
"\", \"right\". In expanded mode the key specifies which screen edge the "
"panel is on. In un-expanded mode the difference between \"top\" and \"bottom"
"\" is less important - both indicate that this is a horizontal panel - but "
"still give a useful hint as to how some panel objects should behave. For "
"example, on a \"top\" panel a menu button will pop up its menu below the "
"panel, whereas on a \"bottom\" panel the menu will be popped up above the "
"panel."
msgstr ""
532 533 534 535 536 537 538
"Orienteringen af panelet. Mulige værdier er “top”, “bottom”, “left” og "
"“right”. I udvidet tilstand angiver nøglen hvilken skærmkant som panelet er "
"på. I ikke-udvidet tilstand er forskellen mellem “top” og “bottom” mindre "
"vigtig - begge indikerer at dette er et vandret panel - men giver alligevel "
"et brugbart hint til hvordan visse panelobjekter skal opføre sig. F.eks. vil "
"en menuknap vise sin menu under panelet på et “top”-panel, mens den vises "
"over panelet på et “bottom”-panel."
Arvind Samptur's avatar
Arvind Samptur committed
539

540 541 542
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:25
msgid "Panel size"
msgstr "Panelstørrelse"
Arvind Samptur's avatar
Arvind Samptur committed
543

544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:26
msgid ""
"The height (width for a vertical panel) of the panel. The panel will "
"determine at runtime a minimum size based on the font size and other "
"indicators. The maximum size is fixed at one quarter of the screen height "
"(or width)."
msgstr ""
"Højden (bredden for et lodret panel) af panelet. Panelet vil afgøre på "
"kørselstidspunktet en mindste størrelse baseret på skrifttypestørrelsen og "
"andre ting. Den maksimale størrelse er fast på det kvarte af skærmhøjden "
"(eller -bredden)."
Arvind Samptur's avatar
Arvind Samptur committed
555

556 557 558
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:30
msgid "X co-ordinate of panel"
msgstr "Vandret koordinat for panel"
559

560 561 562 563 564 565 566 567 568
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:31
msgid ""
"The location of the panel along the x-axis. This key is only relevant in un-"
"expanded mode. In expanded mode this key is ignored and the panel is placed "
"at the screen edge specified by the orientation key."
msgstr ""
"Placeringen af panelet langs x-aksen. Denne nøgle er kun relevant i ikke-"
"udvidet tilstand. I udvidet tilstand er denne nøgle ignoreret og panelet "
"placeres ved skærmkanten som angivet af nøglen orientation."
569

570 571 572
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:35
msgid "Y co-ordinate of panel"
msgstr "Lodret koordinat for panel"
573

574 575 576 577 578 579 580 581 582
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:36
msgid ""
"The location of the panel along the y-axis. This key is only relevant in un-"
"expanded mode. In expanded mode this key is ignored and the panel is placed "
"at the screen edge specified by the orientation key."
msgstr ""
"Placeringen af panelet langs y-aksen. Denne nøgle er kun relevant i ikke-"
"udvidet tilstand. I udvidet tilstand er denne nøgle ignoreret og panelet "
"placeres ved skærmkanten som angivet af nøglen orientation."
583

584 585 586
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:40
msgid "X co-ordinate of panel, starting from the right of the screen"
msgstr "Panelets x-koordinat, målt fra skærmens højre kant"
587

588 589 590 591 592 593 594 595 596 597
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:41
msgid ""
"The location of the panel along the x-axis, starting from the right of the "
"screen. If set to -1, the value is ignored and the value of the x key is "
"used. If the value is greater than 0, then the value of the x key is "
"ignored. This key is only relevant in un-expanded mode. In expanded mode "
"this key is ignored and the panel is placed at the screen edge specified by "
"the orientation key."
msgstr ""
"Placeringen af panelet langs x-aksen, målt fra skærmens højre side. Hvis "
598 599
"denne sættes til -1, vil værdien blive ignoreret, og værdien af nøglen “x” "
"blive brugt. Hvis værdien er større end 0, så vil værdien af nøglen “x” "
600 601
"blive ignoreret. Denne nøgle er kun relevant i ikke-udvidet tilstand. I "
"udvidet tilstand ignoreres denne nøgle, og panelet placeres ved skærmens "
602
"kant som angivet af nøglen “orientation”."
603

604 605 606
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:45
msgid "Y co-ordinate of panel, starting from the bottom of the screen"
msgstr "Panelets y-koordinat, målt fra skærmens bund"
607

608 609 610 611 612 613 614 615 616 617
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:46
msgid ""
"The location of the panel along the y-axis, starting from the bottom of the "
"screen. If set to -1, the value is ignored and the value of the y key is "
"used. If the value is greater than 0, then the value of the y key is "
"ignored. This key is only relevant in un-expanded mode. In expanded mode "
"this key is ignored and the panel is placed at the screen edge specified by "
"the orientation key."
msgstr ""
"Placeringen af panelet langs y-aksen, målt fra skærmens bund. Hvis denne "
618 619
"sættes til -1, vil værdien blive ignoreret, og værdien af nøglen “y” blive "
"brugt. Hvis værdien er større end 0, så vil værdien af nøglen “y” blive "
620 621
"ignoreret. Denne nøgle er kun relevant i ikke-udvidet tilstand. I udvidet "
"tilstand ignoreres denne nøgle, og panelet placeres ved skærmens kant som "
622
"angivet af nøglen “orientation”."
623

624 625 626
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:50
msgid "Center panel on x-axis"
msgstr "Centrér panelet på x-aksen"
627

628 629 630 631 632 633 634
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:51
msgid ""
"If true, the x and x_right keys are ignored and the panel is placed at the "
"center of the x-axis of the screen. If the panel is resized it will remain "
"at that position - i.e. the panel will grow on both sides. If false, the x "
"and x_right keys specify the location of the panel."
msgstr ""
635 636 637 638
"Hvis sand, bliver nøglerne “x” og “x_right” ignoreret, og panelet anbringes "
"i midten af x-aksen på skærmen. Hvis panelets størrelse ændres, forbliver "
"det på den position - dvs. det gror til begge sider. Hvis falsk, angiver "
"nøglerne “x” og “x_right” placeringen af panelet."
639

640 641 642
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:55
msgid "Center panel on y-axis"
msgstr "Centrér panelet på y-aksen"
643

644 645 646 647 648 649 650
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:56
msgid ""
"If true, the y and y_bottom keys are ignored and the panel is placed at the "
"center of the y-axis of the screen. If the panel is resized it will remain "
"at that position - i.e. the panel will grow on both sides. If false, the y "
"and y_bottom keys specify the location of the panel."
msgstr ""
651 652 653 654
"Hvis sand, bliver nøglerne “y” og “y_bottom” ignoreret, og panelet anbringes "
"i midten af x-aksen på skærmen. Hvis panelets størrelse ændres, forbliver "
"det på den position - dvs. det gror til begge sider. Hvis falsk, angiver "
"nøglerne “y” og “y_bottom” placeringen af panelet."
655

656 657 658
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:60
msgid "Automatically hide panel into corner"
msgstr "Skjul automatisk panelet i hjørne"
659

660 661 662 663 664 665 666 667 668
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:61
msgid ""
"If true, the panel is automatically hidden into a corner of the screen when "
"the pointer leaves the panel area. Moving the pointer to that corner again "
"will cause the panel to re-appear."
msgstr ""
"Om panelet automatisk skal skjules i et hjørne af skærmen når markøren "
"forlader panelområdet. Hvis markøren flyttes til det hjørne igen, dukker "
"panelet op igen."
669

670 671 672
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:65
msgid "Enable hide buttons"
msgstr "Aktivér skjuleknapper"
673

674 675 676 677 678
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:66
msgid ""
"If true, buttons will be placed on each side of the panel which may be used "
"to move the panel to edge of the screen, leaving only a button showing."
msgstr "Om knapper til at flytte panelet til kanten af skærmen skal vises."
679

680 681 682
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:70
msgid "Enable arrows on hide buttons"
msgstr "Aktivér pile på skjuleknapper"
683

684 685 686 687 688 689 690
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:71
msgid ""
"If true, arrows will be placed on the hide buttons. This key is only "
"relevant if the enable_buttons key is true."
msgstr ""
"Om pile skal placeres på skjuleknapperne. Denne nøgle er kun relevant hvis "
"nøglen enable_buttons er sand."
691

692 693 694
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:76
msgid "Panel autohide delay"
msgstr "Automatisk skjulningsventetid for panel"
695

696 697 698 699 700 701 702 703 704
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:77
msgid ""
"Specifies the number of milliseconds delay after the pointer leaves the "
"panel area before the panel is automatically hidden. This key is only "
"relevant if the auto_hide key is true."
msgstr ""
"Angiver antallet af millisekunderse ventetid efter markøren forlader "
"panelområdet før panelet bliver skjult automatisk. Denne nøgle er kun "
"relevant hvis nøglen auto_hide er sand."
705

706 707 708
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:82
msgid "Panel autounhide delay"
msgstr "Automatisk opdukningsventetid for panel"
709

710 711 712 713 714 715 716 717 718
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:83
msgid ""
"Specifies the number of milliseconds delay after the pointer enters the "
"panel area before the panel is automatically re-shown. This key is only "
"relevant if the auto_hide key is true."
msgstr ""
"Angiver antallet af millisekunderse ventetid efter markøren går ind i "
"panelområdet før panelet vises automatisk igen. Denne nøgle er kun relevant "
"hvis nøglen auto_hide er sand."
719

720 721 722
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:88
msgid "Visible pixels when hidden"
msgstr "Synlige punkter når skjult"
723

724 725 726 727 728 729 730
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:89
msgid ""
"Specifies the number of pixels visible when the panel is automatically "
"hidden into a corner. This key is only relevant if the auto_hide key is true."
msgstr ""
"Angiver antallet af punkter der er synlige når panelet er skjult automatisk "
"i et hjørne. Denne nøgle er kun relevant hvis nøglen auto_hide er sand."
731

732 733 734
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:93
msgid "Animation speed"
msgstr "Animationsfart"
735

736
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:94
737
msgid ""
738 739 740
"The speed in which panel animations should occur. Possible values are \"slow"
"\", \"medium\" and \"fast\". This key is only relevant if the "
"enable_animations key is true."
741
msgstr ""
742 743
"Den fart som panelanimationer skal foregå med. Mulige værdier er “slow”, "
"“medium” og “fast”. Denne nøgle er kun relevant hvis nøglen "
744
"enable_animations er sand."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
745

746 747 748
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:103
msgid "Use custom background color"
msgstr "Anvend brugertilpasset baggrundsfarve"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
749

750 751 752
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:108
msgid "Background Color"
msgstr "Baggrundsfarve"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
753

754 755 756
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:113
msgid "Use custom background image"
msgstr "Anvend brugertilpasset baggrundsbillede"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
757

758 759 760
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:118
msgid "Background image"
msgstr "Baggrundsbillede"
761

762 763 764 765 766 767 768 769
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:119
msgid ""
"Specifies the file to be used for the background image. If the image "
"contains an alpha channel it will be composited onto the desktop background "
"image."
msgstr ""
"Angiver den fil som bruges til baggrundsbillede. Hvis billedet indeholder en "
"alfakanal, bliver det sat sammen med skrivebordets baggrundsbillede."
770

771 772 773
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:124
msgid "Image options"
msgstr "Billedindstillinger"
774

775 776 777 778 779 780 781 782 783
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:125
msgid ""
"Determines how the image set by image-uri is rendered. Possible values are "
"\"none\", \"stretch\", \"fit\". With \"stretch\", the image will be scaled "
"to the panel dimensions and the aspect ratio of the image will not be "
"maintained. With \"fit\", the image will be scaled (retaining the aspect "
"ratio of the image) to the panel height (if horizontal)."
msgstr ""
"Bestemmer hvordan billedet, der er angivet af image-uri, tegnes. Mulige "
784 785 786
"værdier er “none”, “stretch”, “fit”. Med “stretch” strækkes billedet, så det "
"passer til panelets mål, uden at bevare højde-/breddeforholdet. Med “fit” "
"skaleres billedet uniformt, så det passer til panelets højde (hvis vandret)."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
787

788 789 790
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:130
msgid "Rotate image on vertical panels"
msgstr "Rotér billede på lodrette paneler"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
791

792 793 794 795 796
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:131
msgid ""
"If true, the background image will be rotated when the panel is oriented "
"vertically."
msgstr "Om baggrundsbilledet skal roteres når panelet vender lodret."
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
797

798 799 800
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:136
msgid "Use custom text color"
msgstr "Anvend brugertilpasset tekstfarve"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
801

802 803 804
#: data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml:141
msgid "Text Color"
msgstr "Tekstfarve"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
805

806
#: gnome-panel/applet.c:324
807 808
msgid "???"
msgstr "???"
809

810
#: gnome-panel/applet.c:462
811 812 813 814
#: gnome-panel/libpanel-applet-private/gp-applet-frame.c:199
#: libpanel-applet/panel-applet.c:1200
msgid "_Move"
msgstr "_Flyt"
815

816
#: gnome-panel/applet.c:469
817 818 819 820
#: gnome-panel/libpanel-applet-private/gp-applet-frame.c:206
#: libpanel-applet/panel-applet.c:1200
msgid "_Remove From Panel"
msgstr "F_jern fra panel"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
821

822
#: gnome-panel/gnome-panel.desktop.in:4 gnome-panel/main.c:175
823 824
msgid "Panel"
msgstr "Panel"
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
825

826
#: gnome-panel/gnome-panel.desktop.in:5
827 828 829 830 831 832
msgid ""
"Launch other applications and provide various utilities to manage windows, "
"show the time, etc."
msgstr ""
"Kør andre programmer og tilbyd forskellige værktøjer til vindueshåndtering, "
"at vise hvad klokken er, osv."
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
833

834
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
835
#: gnome-panel/gnome-panel.desktop.in:7
836 837
msgid "gnome-panel"
msgstr "gnome-panel"
838

839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858
#: gnome-panel/gp-add-applet-window.c:137
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"

#: gnome-panel/gp-add-applet-window.c:148
msgid "About"
msgstr "Om"

#: gnome-panel/gp-add-applet-window.c:193
msgid "Add"
msgstr "Tilføj"

#: gnome-panel/gp-add-applet-window.c:387 gnome-panel/panel-addto-dialog.ui:16
msgid "Add to Panel"
msgstr "Tilføj til panel"

#: gnome-panel/gp-add-applet-window.c:560
msgid "No applets found"
msgstr "Ingen panelprogrammer fundet"

859 860 861
#: gnome-panel/gp-arrow-button.c:120
msgid "Hide Panel"
msgstr "Skjul panel"
862

863 864 865 866
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.c:213
msgctxt "Orientation"
msgid "Top"
msgstr "Top"
867

868 869 870 871
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.c:214
msgctxt "Orientation"
msgid "Bottom"
msgstr "Bund"
872

873 874 875 876
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.c:215
msgctxt "Orientation"
msgid "Left"
msgstr "Venstre"
877

878 879 880 881
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.c:216
msgctxt "Orientation"
msgid "Right"
msgstr "Højre"
882

883 884 885
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:15
msgid "Panel Properties"
msgstr "Indstillinger for panel"
886

887 888 889 890
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:53
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:323
msgid "Some of these properties are locked down"
msgstr "Nogle af disse egenskaber er låst ned"
891

892 893 894
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:79
msgid "_Orientation:"
msgstr "_Orientering:"
895

896 897 898
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:122
msgid "_Size:"
msgstr "_Størrelse:"
899

900 901 902
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:158
msgid "pixels"
msgstr "punkter"
903

904 905 906
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:191
msgid "Miscellaneous:"
msgstr "Diverse:"
907

908 909 910
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:210
msgid "E_xpand"
msgstr "_Udvid"
911

912 913 914
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:225
msgid "_Autohide"
msgstr "Skjul _automatisk"
915

916 917 918
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:240
msgid "Show hide _buttons"
msgstr "Vis skjule_knapper"
919

920 921 922
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:255
msgid "Arro_ws on hide buttons"
msgstr "Vis _pile på skjuleknapper"
923

924 925
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:288 modules/clock/clock.ui:629
#: modules/fish/fish.ui:91
926 927
msgid "General"
msgstr "Generelt"
928

929 930 931
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:355
msgid "Background color:"
msgstr "Baggrundsfarve:"
932

933 934 935
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:418
msgid "Background image:"
msgstr "Baggrundsbillede:"
936

937 938 939
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:457
msgid "Tile"
msgstr "Fliselæg"
940

941 942 943
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:472
msgid "Stretch"
msgstr "Stræk"
944

945 946 947
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:487
msgid "Fit"
msgstr "Tilpas"
948

949 950 951
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:509
msgid "Rotate image on vertical panel"
msgstr "Rotér billede på lodret panel"
952

953 954 955
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:552
msgid "Text color:"
msgstr "Tekstfarve:"
956

957 958 959
#: gnome-panel/gp-properties-dialog.ui:607
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
960

961
#: gnome-panel/launcher.c:339
962 963
msgid "Could not show this URL"
msgstr "Kunne ikke vise denne adresse"
964

965
#: gnome-panel/launcher.c:340
966 967
msgid "No URL was specified."
msgstr "Der blev ikke angivet en adresse."
968

969
#: gnome-panel/launcher.c:378 gnome-panel/libpanel-util/panel-launch.c:50
970 971
msgid "Could not launch application"
msgstr "Kunne ikke starte program"
972

973
#: gnome-panel/launcher.c:422
974 975
msgid "Could not use dropped item"
msgstr "Kunne ikke bruge sluppet element"
976

977
#: gnome-panel/launcher.c:620
978 979
msgid "No URI provided for panel launcher desktop file\n"
msgstr "Ingen URI angivet for skrivebordsfil til panelgenvej\n"
980

981
#: gnome-panel/launcher.c:665
982 983 984
#, c-format
msgid "Unable to open desktop file %s for panel launcher%s%s\n"
msgstr "Kan ikke åbne skrivebordsfilen %s til panelgenveje%s%s\n"
985

986 987 988 989
#: gnome-panel/launcher.c:935
msgid "Launcher Properties"
msgstr "Egenskaber for genvej"

990
#: gnome-panel/launcher.c:1000
991 992
msgid "_Launch"
msgstr "_Start"
993

994 995
#: gnome-panel/launcher.c:1005 gnome-panel/panel-action-button.c:167
#: gnome-panel/panel-context-menu.c:148
996 997
msgid "_Properties"
msgstr "_Indstillinger"
998

999
#: gnome-panel/launcher.c:1036
1000
msgid "Launcher location is not set, cannot load launcher\n"
1001
msgstr ""
1002 1003
"Placeringen for programstarteren er ikke givet - kan ikke indlæse "
"programstarter\n"
1004

1005 1006 1007 1008 1009 1010
#: gnome-panel/launcher.c:1095
msgid "Create Launcher"
msgstr "Opret genvej"

#: gnome-panel/launcher.c:1166 gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1308
#: gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1342 gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1373
1011 1012
msgid "Could not save launcher"
msgstr "Kunne ikke gemme genvej"
1013

1014 1015 1016 1017 1018 1019
#. FIXME: We need a title in this case, but we don't know what
#. * the format should be. Let's put something simple until
#. * the following bug gets fixed:
#. * http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=165132
#. FIXME: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=165132
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-error.c:78
1020
#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:808
1021 1022
msgid "Error"
msgstr "Fejl"
1023

1024
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-icon-chooser.c:376
1025 1026
msgid "Choose an icon"
msgstr "Vælg et ikon"
1027

1028 1029 1030 1031 1032
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-icon-chooser.c:379 gnome-panel/panel.c:1261
#: gnome-panel/panel-ditem-editor.c:650 gnome-panel/panel-ditem-editor.c:992
#: gnome-panel/panel-force-quit.c:231 gnome-panel/panel-run-dialog.c:1283
#: gnome-panel/panel-run-dialog.ui:236 modules/clock/clock.ui:67
#: modules/menu/gp-recent-menu.c:205
1033 1034
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
1035

1036 1037
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-icon-chooser.c:381
#: gnome-panel/panel-ditem-editor.c:994
1038 1039
msgid "_Open"
msgstr "_Åbn"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
1040

1041
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-launch.c:47 modules/menu/gp-menu-utils.c:353
1042 1043
#, c-format
msgid "Could not launch '%s'"
1044
msgstr "Kunne ikke starte “%s”"
Matthias Warkus's avatar
Matthias Warkus committed
1045

1046
#: gnome-panel/libpanel-util/panel-show.c:46 modules/menu/gp-menu-utils.c:387
1047 1048
#, c-format
msgid "Could not open location '%s'"
1049
msgstr "Kunne ikke vise stedet “%s”"
1050

1051
#: gnome-panel/main.c:37
1052 1053
msgid "Replace a currently running panel"
msgstr "Erstat et nu kørende panel"
Matthias Warkus's avatar
Matthias Warkus committed
1054

1055
#: gnome-panel/main.c:38
1056 1057
msgid "Print version"
msgstr "Udskriv version"
Jacob Berkman's avatar
Jacob Berkman committed
1058

1059
#: gnome-panel/panel-action-button.c:157
1060 1061
msgid "_Lock Screen"
msgstr "_Lås skærm"
1062

1063
#: gnome-panel/panel-action-button.c:162
1064 1065
msgid "_Activate Screensaver"
msgstr "_Aktivér pauseskærm"
1066

1067
#: gnome-panel/panel-action-button.c:354 modules/menu/gp-lock-logout.c:1001
1068 1069
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skærm"
1070

1071
#: gnome-panel/panel-action-button.c:355 modules/menu/gp-lock-logout.c:1002
1072 1073
msgid "Protect your computer from unauthorized use"
msgstr "Beskyt computeren mod uautoriseret brug"
1074

1075 1076 1077
#. when changing one of those two strings, don't forget to
#. * update the ones in panel-menu-items.c (look for
#. * "1" (msgctxt: "panel:showusername"))
1078
#: gnome-panel/panel-action-button.c:368 modules/menu/gp-lock-logout.c:984
1079 1080
msgid "Log Out"
msgstr "Log ud"
1081

1082
#: gnome-panel/panel-action-button.c:369 modules/menu/gp-lock-logout.c:985
1083 1084
msgid "Log out of this session to log in as a different user"
msgstr "Afslut denne session for at logge på som en anden bruger"
1085

1086
#: gnome-panel/panel-action-button.c:377
1087
msgid "Run Application..."
1088
msgstr "Kør program …"
1089

1090
#: gnome-panel/panel-action-button.c:378
1091 1092
msgid "Run an application by typing a command or choosing from a list"
msgstr "Kør et program ved at indtaste en kommando eller vælge fra en liste"
1093

1094
#: gnome-panel/panel-action-button.c:386
1095
msgid "Search for Files..."
1096
msgstr "Søg efter filer …"
1097

1098
#: gnome-panel/panel-action-button.c:387
1099 1100
msgid "Locate documents and folders on this computer by name or content"
msgstr "Find dokumenter og mapper på denne computer ved navn eller indhold"
1101

1102
#: gnome-panel/panel-action-button.c:394 gnome-panel/panel-force-quit.c:240
1103 1104
msgid "Force Quit"
msgstr "Gennemtving afslutning"
1105

1106
#: gnome-panel/panel-action-button.c:395
1107 1108
msgid "Force a misbehaving application to quit"
msgstr "Tving et program der opfører sig forkert, til at slutte"
1109

1110
#: gnome-panel/panel-action-button.c:403 modules/menu/gp-lock-logout.c:1043
1111 1112
msgid "Hibernate"
msgstr "Dvale"
1113

1114
#: gnome-panel/panel-action-button.c:412 modules/menu/gp-lock-logout.c:1060
1115 1116
msgid "Suspend"
msgstr "Hvile"
1117

1118
#: gnome-panel/panel-action-button.c:421
1119 1120
msgid "Hybrid sleep"
msgstr "Hybridhvile"
1121

1122
#: gnome-panel/panel-action-button.c:430 modules/menu/gp-lock-logout.c:1096
1123 1124
msgid "Restart"
msgstr "Genstart"
1125

1126
#: gnome-panel/panel-action-button.c:431 modules/menu/gp-lock-logout.c:1097
1127 1128
msgid "Restart the computer"
msgstr "Genstart maskinen"
1129

1130
#: gnome-panel/panel-action-button.c:439 modules/menu/gp-lock-logout.c:1113
1131 1132
msgid "Power Off"
msgstr "Sluk"
1133

1134
#: gnome-panel/panel-action-button.c:440 modules/menu/gp-lock-logout.c:1114
1135 1136
msgid "Power off the computer"
msgstr "Sluk maskinen"
1137

1138
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:162 modules/menu/gp-menu-module.c:56
1139 1140
msgid "(empty)"
msgstr "(tom)"
1141

1142
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:361
1143 1144
msgid "Custom Application Launcher"
msgstr "Brugerdefineret programgenvej"
1145

1146
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:362
1147 1148
msgid "Create a new launcher"
msgstr "Opret genvej"
1149

1150
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:371
1151
msgid "Application Launcher..."
1152
msgstr "Programgenvej …"
1153

1154
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:372
1155 1156
msgid "Copy a launcher from the applications menu"
msgstr "Kopiér en genvej fra programmenuen"
1157

1158
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:913
1159 1160
#, c-format
msgid "Find an _item to add to \"%s\":"
1161
msgstr "Find et _element at tilføje til “%s”:"
1162

1163
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:917
1164 1165
msgid "Find an _item to add to the panel:"
msgstr "Find et _element at tilføje til panelet:"
1166

1167
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:1039
1168 1169
msgid "_Forward"
msgstr "_Fremad"
1170

1171 1172
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.c:1042 gnome-panel/panel-addto-dialog.ui:158
#: modules/clock/clock.ui:682
1173 1174
msgid "_Add"
msgstr "_Tilføj"
1175

1176 1177 1178
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.ui:38
msgid "Find an item to add to the panel:"
msgstr "Find et element at tilføje til panelet:"
1179

1180 1181 1182
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.ui:142
msgid "_Back"
msgstr "_Tilbage"
1183

1184 1185 1186 1187
#: gnome-panel/panel-addto-dialog.ui:173 gnome-panel/panel-ditem-editor.c:647
#: modules/clock/clock.ui:406 modules/fish/fish-applet.c:622
#: modules/fish/fish.ui:51 modules/wncklet/window-list.ui:285
#: modules/wncklet/workspace-switcher.ui:37
1188 1189
msgid "_Close"
msgstr "_Luk"
1190

1191
# knapperne siger "slet"/"slet ikke"
1192
#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:771
1193 1194
#, c-format
msgid "The panel encountered a problem while loading \"%s\"."
1195
msgstr "Panelet stødte ind i et problem under indlæsning af “%s”."
1196

1197
#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:783
1198 1199
msgid "OK"
msgstr "OK"
1200

1201
# knapperne siger "slet"/"slet ikke"
1202
#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:787
1203 1204
msgid "Do you want to delete the applet from your configuration?"
msgstr "Vil du slette panelprogrammet fra din konfiguration?"
Vincent Untz's avatar
Vincent Untz committed
1205

1206
#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:790
1207 1208
msgid "D_on't Delete"
msgstr "Slet _ikke"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
1209

1210
#: gnome-panel/panel-applet-frame.c:791 gnome-panel/panel.c:1262
1211 1212
msgid "_Delete"
msgstr "_Slet"
Mark McLoughlin's avatar
Mark McLoughlin committed
1213

1214
#: gnome-panel/panel.c:414
1215 1216 1217
#, c-format
msgid "Open URL: %s"
msgstr "Åbn adresse: %s"
Peter Bach's avatar
Peter Bach committed
1218

1219
#. Translators: %s is a URI
1220 1221
#: gnome-panel/panel.c:465 modules/menu/gp-bookmarks.c:101
#: modules/menu/gp-recent-menu.c:134
1222 1223
#, c-format
msgid "Open '%s'"
1224
msgstr "Åbn “%s”"
Peter Bach's avatar
Peter Bach committed
1225

1226 1227 1228
#. is_exec?
#. exec
#. name
1229
#: gnome-panel/panel.c:513 modules/menu/gp-places-menu.c:423
1230 1231
msgid "Open your personal folder"
msgstr "Åbn din personlige mappe"
Peter Bach's avatar
Peter Bach committed
1232

1233 1234
#. is_exec?
#. exec
1235
#: gnome-panel/panel.c:522 modules/menu/gp-places-menu.c:504
1236 1237
msgid "Computer"
msgstr "Computer"
Peter Bach's avatar
Peter Bach committed
1238

1239
#. name
1240
#: gnome-panel/panel.c:523 modules/menu/gp-places-menu.c:505
1241
msgid ""
1242
"Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
1243
msgstr ""
1244 1245
"Gennemse alle lokale og fjerne diske og mapper, som kan tilgås fra denne "
"computer"
1246

1247 1248
#. is_exec?
#. exec
1249
#: gnome-panel/panel.c:530 modules/menu/gp-places-menu.c:558
1250 1251
msgid "Network"
msgstr "Netværk"
1252

1253
#. name
1254
#: gnome-panel/panel.c:531 modules/menu/gp-places-menu.c:559
1255 1256
msgid "Browse bookmarked and local network locations"
msgstr "Gennemse bogmærkede og lokale netværkssteder"
1257

1258
#: gnome-panel/panel.c:1253
1259 1260
msgid "Delete this panel?"
msgstr "Fjern dette panel?"
1261

1262
#: gnome-panel/panel.c:1257
1263
msgid ""
1264 1265
"When a panel is deleted, the panel and its\n"
"settings are lost."
1266
msgstr ""
1267 1268
"Når et panel fjernes, mister du både panelet\n"
"og dets opsætning."
1269

1270
#: gnome-panel/panel-context-menu.c:60
1271 1272
msgid "Cannot delete this panel"
msgstr "Kan ikke fjerne dette panel"
1273

1274
#: gnome-panel/panel-context-menu.c:61