Commit 8f2b2210 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander
Browse files

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=10473
parent 9ddeb292
2007-06-19 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2007-06-17 Priit Laes <plaes@svn.gnome.org>
* et.po: Estonian translation update by Ivar Smolin.
......
# Swedish messages for gnome-panel.
# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1998-2007 Free Software Foundation, Inc.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007.
# Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998.
# Anders Carlsson <anders.carlsson@tordata.se>, 1999.
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-panel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-27 11:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-27 11:56+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-19 22:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-19 22:33+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -66,7 +66,7 @@ msgid "_Preferences"
msgstr "_Inställningar"
#: ../applets/clock/GNOME_ClockApplet_Factory.server.in.in.h:1
#: ../applets/clock/clock.c:1995
#: ../applets/clock/clock.c:2016
msgid "Clock"
msgstr "Klocka"
......@@ -82,12 +82,12 @@ msgstr "Fabrik för skapande av klockpanelprogram."
msgid "Get the current time and date"
msgstr "Visa aktuell tid och aktuellt datum"
#: ../applets/clock/calendar-window.c:225 ../applets/clock/clock.c:353
#: ../applets/clock/calendar-window.c:225 ../applets/clock/clock.c:345
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%k.%M"
#: ../applets/clock/calendar-window.c:227 ../applets/clock/clock.c:355
#: ../applets/clock/clock.c:1015
#: ../applets/clock/calendar-window.c:227 ../applets/clock/clock.c:347
#: ../applets/clock/clock.c:1036
msgid "%H:%M"
msgstr "%H.%M"
......@@ -118,15 +118,15 @@ msgstr "_Födelsedagar och jubileum"
msgid "_Weather Information"
msgstr "_Väderinformation"
#: ../applets/clock/calendar-window.c:1660
#: ../applets/clock/calendar-window.c:1659
msgid "Calendar"
msgstr "Kalender"
#: ../applets/clock/clock.c:353
#: ../applets/clock/clock.c:345
msgid "%l:%M:%S %p"
msgstr "%k.%M.%S"
#: ../applets/clock/clock.c:355 ../applets/clock/clock.c:1013
#: ../applets/clock/clock.c:347 ../applets/clock/clock.c:1034
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%H.%M.%S"
......@@ -135,7 +135,7 @@ msgstr "%H.%M.%S"
#. * should begin with a 0 in your locale (e.g. "May
#. * 01" instead of "May 1").
#.
#: ../applets/clock/clock.c:375
#: ../applets/clock/clock.c:367
msgid "%a %b %e"
msgstr "%a %e %b"
......@@ -143,7 +143,7 @@ msgstr "%a %e %b"
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
#.
#: ../applets/clock/clock.c:382
#: ../applets/clock/clock.c:374
#, c-format
msgid ""
"%1$s\n"
......@@ -156,46 +156,54 @@ msgstr ""
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
#.
#: ../applets/clock/clock.c:390
#: ../applets/clock/clock.c:382
#, c-format
msgid "%1$s, %2$s"
msgstr "%1$s, %2$s"
#. Show date in tooltip
#: ../applets/clock/clock.c:511
#: ../applets/clock/clock.c:520
msgid "%A %B %d"
msgstr "%A %d %B"
#: ../applets/clock/clock.c:523
#: ../applets/clock/clock.c:534
msgid "Click to hide your appointments and tasks"
msgstr "Klicka för att dölja dina möten och uppgifter"
#: ../applets/clock/clock.c:537
msgid "Click to view your appointments and tasks"
msgstr "Klicka för att visa dina möten och uppgifter"
#: ../applets/clock/clock.c:525
#: ../applets/clock/clock.c:541
msgid "Click to hide month calendar"
msgstr "Klicka för att dölja månadskalendern"
#: ../applets/clock/clock.c:544
msgid "Click to view month calendar"
msgstr "Klicka för att visa månadskalendern"
#: ../applets/clock/clock.c:904
#: ../applets/clock/clock.c:925
msgid "Computer Clock"
msgstr "Datorklocka"
#: ../applets/clock/clock.c:1008
#: ../applets/clock/clock.c:1029
msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr "%H.%M.%S"
#: ../applets/clock/clock.c:1010
#: ../applets/clock/clock.c:1031
msgid "%I:%M %p"
msgstr "%I.%M %p"
#: ../applets/clock/clock.c:1052
#: ../applets/clock/clock.c:1073
msgid "%A, %B %d %Y"
msgstr "%A %d %B %Y"
#: ../applets/clock/clock.c:1127
#: ../applets/clock/clock.c:1148
#, c-format
msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
msgstr "Misslyckades med att köra tidskonfigurationsverktyget: %s"
#: ../applets/clock/clock.c:1165
#: ../applets/clock/clock.c:1186
msgid ""
"Failed to locate a program for configuring the date and time. Perhaps none "
"is installed?"
......@@ -203,67 +211,67 @@ msgstr ""
"Misslyckades med att hitta ett program för konfiguration av datumet och "
"tiden. Kanske inga sådana är installerade?"
#: ../applets/clock/clock.c:1651
#: ../applets/clock/clock.c:1672
msgid "Custom format"
msgstr "Anpassat format"
#: ../applets/clock/clock.c:1775 ../applets/clock/clock.c:1953
#: ../applets/clock/clock.c:1796 ../applets/clock/clock.c:1974
#: ../applets/fish/fish.c:160 ../applets/notification_area/main.c:90
#: ../applets/wncklet/wncklet.c:128
#: ../applets/wncklet/wncklet.c:120
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Det uppstod ett fel vid visning av hjälp: %s"
#: ../applets/clock/clock.c:1812
#: ../applets/clock/clock.c:1833
msgid "Clock Preferences"
msgstr "Klockinställningar"
#: ../applets/clock/clock.c:1837
#: ../applets/clock/clock.c:1858
msgid "Clock _type:"
msgstr "_Typ av klocka:"
#: ../applets/clock/clock.c:1848
#: ../applets/clock/clock.c:1869
msgid "12 hour"
msgstr "12-timmars"
#: ../applets/clock/clock.c:1849
#: ../applets/clock/clock.c:1870
msgid "24 hour"
msgstr "24-timmars"
#: ../applets/clock/clock.c:1850
#: ../applets/clock/clock.c:1871
msgid "UNIX time"
msgstr "UNIX-tid"
#: ../applets/clock/clock.c:1851
#: ../applets/clock/clock.c:1872
msgid "Internet time"
msgstr "Internettid"
#: ../applets/clock/clock.c:1859
#: ../applets/clock/clock.c:1880
msgid "Custom _format:"
msgstr "Anpassat _format:"
#: ../applets/clock/clock.c:1878
#: ../applets/clock/clock.c:1899
msgid "Show _seconds"
msgstr "Visa _sekunder"
#: ../applets/clock/clock.c:1887
#: ../applets/clock/clock.c:1908
msgid "Show _date"
msgstr "Visa _datum"
#: ../applets/clock/clock.c:1896
#: ../applets/clock/clock.c:1917
msgid "Use _UTC"
msgstr "Använd UT_C"
#: ../applets/clock/clock.c:1998
#: ../applets/clock/clock.c:2019
msgid "The Clock displays the current time and date"
msgstr "Klockan visar aktuell tid och datum"
#. Translator credits
#: ../applets/clock/clock.c:2001 ../applets/fish/fish.c:588
#: ../applets/clock/clock.c:2022 ../applets/fish/fish.c:588
#: ../applets/notification_area/main.c:140
#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:531 ../applets/wncklet/window-list.c:762
#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:531 ../applets/wncklet/window-list.c:749
#: ../applets/wncklet/window-menu.c:75
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:546
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:537
#: ../gnome-panel/panel-context-menu.c:134
msgid "translator-credits"
msgstr ""
......@@ -552,7 +560,7 @@ msgstr "Vattnet behöver bytas"
msgid "Look at today's date!"
msgstr "Titta på dagens datum!"
#: ../applets/fish/fish.c:1707
#: ../applets/fish/fish.c:1706
#, c-format
msgid "%s the Fish, the fortune teller"
msgstr "Fisken %s, siaren"
......@@ -720,7 +728,7 @@ msgid "Switch between workspaces"
msgstr "Växla mellan arbetsytor"
#: ../applets/wncklet/GNOME_Wncklet_Factory.server.in.in.h:7
#: ../applets/wncklet/window-list.c:765
#: ../applets/wncklet/window-list.c:752
msgid "Window List"
msgstr "Fönsterlista"
......@@ -734,7 +742,7 @@ msgid "Window Selector"
msgstr "Fönsterväljare"
#: ../applets/wncklet/GNOME_Wncklet_Factory.server.in.in.h:10
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:549
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:540
msgid "Workspace Switcher"
msgstr "Arbetsytebytare"
......@@ -771,7 +779,7 @@ msgstr ""
"Din fönsterhanterare stöder inte knappen för att visa skrivbordet, eller så "
"kör du ingen fönsterhanterare."
#: ../applets/wncklet/window-list.c:767
#: ../applets/wncklet/window-list.c:754
msgid ""
"The Window List shows a list of all windows in a set of buttons and lets you "
"browse them."
......@@ -914,36 +922,36 @@ msgstr ""
"Fönsterväljaren visar en lista med alla fönster i en meny och låter dig "
"bläddra bland dem."
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:130
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:865
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:126
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:856
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.glade.h:11
msgid "rows"
msgstr "rader"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:130
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:865
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:126
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:856
msgid "columns"
msgstr "kolumner"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:417
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:412
#, c-format
msgid "Error loading num_rows value for Workspace Switcher: %s\n"
msgstr "Fel vid inläsning av num_rows-värde för arbetsytebytaren: %s\n"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:428
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:423
#, c-format
msgid ""
"Error loading display_workspace_names value for Workspace Switcher: %s\n"
msgstr ""
"Fel vid inläsning av display_workspace_names-värde för arbetsytebytaren: %s\n"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:443
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:438
#, c-format
msgid "Error loading display_all_workspaces value for Workspace Switcher: %s\n"
msgstr ""
"Fel vid inläsning av display_all_workspaces-värde för arbetsytebytaren: %s\n"
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:551
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:542
msgid ""
"The Workspace Switcher shows you a small version of your workspaces that "
"lets you manage your windows."
......@@ -1141,29 +1149,29 @@ msgstr "_Starta"
msgid "Key %s is not set, cannot load launcher\n"
msgstr "Nyckeln %s är inte inställd, kan inte läsa in programstartare\n"
#: ../gnome-panel/launcher.c:1015 ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1346
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1380
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1412
#: ../gnome-panel/launcher.c:1015 ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1347
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1381
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1413
msgid "Could not save launcher"
msgstr "Kunde inte spara programstartare"
#: ../gnome-panel/menu.c:931
#: ../gnome-panel/menu.c:937
msgid "Add this launcher to _panel"
msgstr "Lägg till den här programstartaren på _panelen"
#: ../gnome-panel/menu.c:942
#: ../gnome-panel/menu.c:948
msgid "Add this launcher to _desktop"
msgstr "Lägg till den här programstartaren på _skrivbordet"
#: ../gnome-panel/menu.c:958
#: ../gnome-panel/menu.c:964
msgid "_Entire menu"
msgstr "_Hela menyn"
#: ../gnome-panel/menu.c:968
#: ../gnome-panel/menu.c:974
msgid "Add this as _drawer to panel"
msgstr "Lägg till detta som en _låda på panelen"
#: ../gnome-panel/menu.c:980
#: ../gnome-panel/menu.c:986
msgid "Add this as _menu to panel"
msgstr "Lägg till detta som en _meny på panelen"
......@@ -1527,47 +1535,47 @@ msgstr "_Bläddra..."
msgid "Co_mment:"
msgstr "Ko_mmentar:"
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1020
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1021
msgid "Choose an application..."
msgstr "Välj ett program..."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1024
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1025
msgid "Choose a file..."
msgstr "Välj en fil..."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1149
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1150
msgid "Comm_and:"
msgstr "Komm_ando:"
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1158
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1159
msgid "_Command:"
msgstr "_Kommando:"
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1167
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1168
msgid "_Location:"
msgstr "_Plats:"
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1347
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1348
msgid "The name of the launcher is not set."
msgstr "Namnet på programstartaren är inte inställt."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1351
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1352
msgid "Could not save directory properties"
msgstr "Kunde inte spara katalogegenskaper"
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1352
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1353
msgid "The name of the directory is not set."
msgstr "Namnet på katalogen är inte inställt."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1368
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1369
msgid "The command of the launcher is not set."
msgstr "Kommandot för programstartaren är inte inställt."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1371
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1372
msgid "The location of the launcher is not set."
msgstr "Platsen för programstartaren är inte inställt."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1452 ../gnome-panel/panel-util.c:186
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1453 ../gnome-panel/panel-util.c:186
msgid "Could not display help document"
msgstr "Kunde inte visa hjälpdokumentet"
......@@ -1892,21 +1900,21 @@ msgstr "_Redigera menyer"
msgid "Could not open location '%s'"
msgstr "Kunde inte öppna platsen \"%s\""
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:396
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:404
msgid "Bookmarks"
msgstr "Bokmärken"
#. Translators: %s is a URI
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:415
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:423
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Öppna \"%s\""
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:507
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:515
msgid "Network Places"
msgstr "Nätverksplatser"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:510
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:518
msgid "Removable Media"
msgstr "Löstagbara media"
......@@ -1914,19 +1922,19 @@ msgstr "Löstagbara media"
#. * "Desktop Folder" (this is not the Desktop
#. * environment). Do not keep "Desktop Folder|"
#. * in the translation
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:586
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:589
msgid "Desktop Folder|Desktop"
msgstr "Skrivbord"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:587
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:590
msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
msgstr "Öppna innehållet på ditt skrivbord in en mapp"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:897
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:898
msgid "Places"
msgstr "Platser"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:927
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:928
msgid "System"
msgstr "System"
......@@ -1934,7 +1942,7 @@ msgstr "System"
#. * but "1" if "Log Out %s" doesn't make any sense in your
#. * language (where %s is a username).
#.
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1005
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1006
msgid "panel:showusername|1"
msgstr "1"
......@@ -1942,19 +1950,19 @@ msgstr "1"
#. * panel-action-button.c
#. Translators: this string is used ONLY if you translated
#. * "panel:showusername|1" to "1"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1017
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1018
#, c-format
msgid "Log Out %s..."
msgstr "Logga ut %s..."
#. Translators: this string is used ONLY if you translated
#. * "panel:showusername|1" to "1"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1021
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1022
#, c-format
msgid "Log out %s of this session to log in as a different user"
msgstr "Logga ut %s från denna session för att logga in som en annan användare"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1062
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1063
msgid "Could not launch menu item"
msgstr "Kunde inte starta menypost"
......@@ -2985,49 +2993,49 @@ msgstr "Bonobo-testpanelprogram"
msgid "Test Bonobo Applet Factory"
msgstr "Fabrik för Bonobo-testpanelprogram"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1055
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1052
#, c-format
msgid "Incomplete '%s' background type received"
msgstr "Ofullständig \"%s\"-bakgrundstyp mottogs"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1069
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1066
#, c-format
msgid "Incomplete '%s' background type received: %s"
msgstr "Ofullständig \"%s\"-bakgrundstyp mottogs: %s"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1078
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1075
#, c-format
msgid "Failed to get pixmap %s"
msgstr "Misslyckades med att hämta bilden %s"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1085
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1082
msgid "Unknown background type received"
msgstr "Okänd bakgrundstyp mottogs"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1309
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1306
msgid "The Applet's containing Panel's orientation"
msgstr "Panelprogrammet innehåller panelens orientering"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1317
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1314
msgid "The Applet's containing Panel's size in pixels"
msgstr "Panelprogrammet innehåller panelens storlek i bildpunkter"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1325
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1322
msgid "The Applet's containing Panel's background color or pixmap"
msgstr "Panelprogrammet innehåller panelens bakgrundsfärg eller bild"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1333
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1330
msgid "The Applet's flags"
msgstr "Panelprogrammets flaggor"
# SUN NEW TRANSLATION
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1341
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1338
msgid "Ranges that hint what sizes are acceptable for the applet"
msgstr ""
"Intervaller som ger ledtrådar om vilka storlekar som accepteras av "
"panelprogrammet"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1349
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1346
msgid "The Applet's containing Panel is locked down"
msgstr "Panelprogrammets innehållande panel är låst"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment