Commit 572e2cc8 authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes
Browse files

Estonian translation update by Ivar Smolin.

2007-06-20  Priit Laes  <plaes@svn.gnome.org>

	* et.po: Estonian translation update by Ivar Smolin.

svn path=/trunk/; revision=10474
parent 8f2b2210
2007-06-20 Priit Laes <plaes@svn.gnome.org>
* et.po: Estonian translation update by Ivar Smolin.
2007-06-19 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-panel HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-27 03:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-04 16:14+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-18 03:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-18 19:56+0300\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -67,7 +67,7 @@ msgid "_Preferences"
msgstr "_Eelistused"
#: ../applets/clock/GNOME_ClockApplet_Factory.server.in.in.h:1
#: ../applets/clock/clock.c:1995
#: ../applets/clock/clock.c:2016
msgid "Clock"
msgstr "Kell"
......@@ -83,12 +83,12 @@ msgstr "Kellarakendite loomise factory."
msgid "Get the current time and date"
msgstr "Praeguse kuupäeva ja kellaaja võtmine"
#: ../applets/clock/calendar-window.c:225 ../applets/clock/clock.c:353
#: ../applets/clock/calendar-window.c:225 ../applets/clock/clock.c:345
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%H:%M"
#: ../applets/clock/calendar-window.c:227 ../applets/clock/clock.c:355
#: ../applets/clock/clock.c:1015
#: ../applets/clock/calendar-window.c:227 ../applets/clock/clock.c:347
#: ../applets/clock/clock.c:1036
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
......@@ -119,15 +119,15 @@ msgstr "Sü_nnipäevad ja aastapäevad"
msgid "_Weather Information"
msgstr "_Ilmaandmed"
#: ../applets/clock/calendar-window.c:1660
#: ../applets/clock/calendar-window.c:1659
msgid "Calendar"
msgstr "Kalender"
#: ../applets/clock/clock.c:353
#: ../applets/clock/clock.c:345
msgid "%l:%M:%S %p"
msgstr "%H:%M:%S"
#: ../applets/clock/clock.c:355 ../applets/clock/clock.c:1013
#: ../applets/clock/clock.c:347 ../applets/clock/clock.c:1034
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%H:%M:%S"
......@@ -136,7 +136,7 @@ msgstr "%H:%M:%S"
#. * should begin with a 0 in your locale (e.g. "May
#. * 01" instead of "May 1").
#.
#: ../applets/clock/clock.c:375
#: ../applets/clock/clock.c:367
msgid "%a %b %e"
msgstr "%A, %e. %b"
......@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr "%A, %e. %b"
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
#.
#: ../applets/clock/clock.c:382
#: ../applets/clock/clock.c:374
#, c-format
msgid ""
"%1$s\n"
......@@ -157,46 +157,54 @@ msgstr ""
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
#.
#: ../applets/clock/clock.c:390
#: ../applets/clock/clock.c:382
#, c-format
msgid "%1$s, %2$s"
msgstr "%2$s, %1$s"
#. Show date in tooltip
#: ../applets/clock/clock.c:511
#: ../applets/clock/clock.c:520
msgid "%A %B %d"
msgstr "%A, %d. %B"
#: ../applets/clock/clock.c:523
#: ../applets/clock/clock.c:534
msgid "Click to hide your appointments and tasks"
msgstr "Oma sündmuste ja ülesannete peitmiseks klõpsa siia"
#: ../applets/clock/clock.c:537
msgid "Click to view your appointments and tasks"
msgstr "Oma sündmuste ja ülesannete vaatamiseks klõpsa siia"
#: ../applets/clock/clock.c:525
#: ../applets/clock/clock.c:541
msgid "Click to hide month calendar"
msgstr "Kalendri kuuvaate peitmiseks klõpsa siia"
#: ../applets/clock/clock.c:544
msgid "Click to view month calendar"
msgstr "Kalendri kuuvaate vaatamiseks klõpsa siia"
#: ../applets/clock/clock.c:904
#: ../applets/clock/clock.c:925
msgid "Computer Clock"
msgstr "Arvuti kell"
#: ../applets/clock/clock.c:1008
#: ../applets/clock/clock.c:1029
msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr "%H:%M:%S"
#: ../applets/clock/clock.c:1010
#: ../applets/clock/clock.c:1031
msgid "%I:%M %p"
msgstr "%H:%M"
#: ../applets/clock/clock.c:1052
#: ../applets/clock/clock.c:1073
msgid "%A, %B %d %Y"
msgstr "%A, %d. B% %Y"
#: ../applets/clock/clock.c:1127
#: ../applets/clock/clock.c:1148
#, c-format
msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
msgstr "Tõrge aja seadistamisvahendi käivitamisel: %s"
#: ../applets/clock/clock.c:1165
#: ../applets/clock/clock.c:1186
msgid ""
"Failed to locate a program for configuring the date and time. Perhaps none "
"is installed?"
......@@ -204,63 +212,63 @@ msgstr ""
"Kuupäeva ja kellaaja seadistusprogrammi ei leitud.Võibolla ei ole ühtegi "
"paigaldatud?"
#: ../applets/clock/clock.c:1651
#: ../applets/clock/clock.c:1672
msgid "Custom format"
msgstr "Kohandatud vorming"
#: ../applets/clock/clock.c:1775 ../applets/clock/clock.c:1953
#: ../applets/clock/clock.c:1796 ../applets/clock/clock.c:1974
#: ../applets/fish/fish.c:160 ../applets/notification_area/main.c:90
#: ../applets/wncklet/wncklet.c:128
#: ../applets/wncklet/wncklet.c:120
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Abiteabe kuvamisel tekkis viga: %s"
#: ../applets/clock/clock.c:1812
#: ../applets/clock/clock.c:1833
msgid "Clock Preferences"
msgstr "Kella eelistused"
#: ../applets/clock/clock.c:1837
#: ../applets/clock/clock.c:1858
msgid "Clock _type:"
msgstr "Kella _tüüp:"
#: ../applets/clock/clock.c:1848
#: ../applets/clock/clock.c:1869
msgid "12 hour"
msgstr "12 tunnine"
#: ../applets/clock/clock.c:1849
#: ../applets/clock/clock.c:1870
msgid "24 hour"
msgstr "24 tunnine"
#: ../applets/clock/clock.c:1850
#: ../applets/clock/clock.c:1871
msgid "UNIX time"
msgstr "UNIXi aeg"
#: ../applets/clock/clock.c:1851
#: ../applets/clock/clock.c:1872
msgid "Internet time"
msgstr "Interneti aeg"
#: ../applets/clock/clock.c:1859
#: ../applets/clock/clock.c:1880
msgid "Custom _format:"
msgstr "Kohandatud _vorming:"
#: ../applets/clock/clock.c:1878
#: ../applets/clock/clock.c:1899
msgid "Show _seconds"
msgstr "_Sekundite näitamine"
#: ../applets/clock/clock.c:1887
#: ../applets/clock/clock.c:1908
msgid "Show _date"
msgstr "_Kuupäeva näitamine"
#: ../applets/clock/clock.c:1896
#: ../applets/clock/clock.c:1917
msgid "Use _UTC"
msgstr "_UTC aeg"
#: ../applets/clock/clock.c:1998
#: ../applets/clock/clock.c:2019
msgid "The Clock displays the current time and date"
msgstr "Kellarakend näitab praegust kellaaega ja kuupäeva"
#. Translator credits
#: ../applets/clock/clock.c:2001 ../applets/fish/fish.c:588
#: ../applets/clock/clock.c:2022 ../applets/fish/fish.c:588
#: ../applets/notification_area/main.c:140
#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:531 ../applets/wncklet/window-list.c:762
#: ../applets/wncklet/window-menu.c:75
......@@ -386,9 +394,9 @@ msgid ""
"information."
msgstr ""
"Selle võtmega määratakse kellarakendi poolt kasutatav vorming juhul, kui "
"vorminguvõtme väärtuseks on määratud \"custom\". See vorming on "
"sarnane strftime() funktsiooni vormingule. Lähemat teavet saab vaadata "
"käsiraamatu strftime() lehelt."
"vorminguvõtme väärtuseks on määratud \"custom\". See vorming on sarnane "
"strftime() funktsiooni vormingule. Lähemat teavet saab vaadata käsiraamatu "
"strftime() lehelt."
#: ../applets/clock/clock.schemas.in.h:33
msgid ""
......@@ -551,7 +559,7 @@ msgstr "Vesi tuleb ära vahetada"
msgid "Look at today's date!"
msgstr "Vaata, mis kuupäev täna on!"
#: ../applets/fish/fish.c:1707
#: ../applets/fish/fish.c:1706
#, c-format
msgid "%s the Fish, the fortune teller"
msgstr "Kala %s, ennustaja"
......@@ -1001,8 +1009,8 @@ msgid ""
"If true, the workspace switcher will show all workspaces. Otherwise it will "
"only show the current workspace."
msgstr ""
"Kui märgitud, siis näidatakse tööalahalduris kõiki tööalasid. Vastasel "
"juhul näidatakse ainult aktiivset tööala."
"Kui märgitud, siis näidatakse tööalahalduris kõiki tööalasid. Vastasel juhul "
"näidatakse ainult aktiivset tööala."
#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.schemas.in.h:4
msgid ""
......@@ -1142,29 +1150,29 @@ msgstr "_Käivita"
msgid "Key %s is not set, cannot load launcher\n"
msgstr "Võti %s on määramata, käivitajat pole võimalik laadida\n"
#: ../gnome-panel/launcher.c:1015 ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1346
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1380
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1412
#: ../gnome-panel/launcher.c:1015 ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1347
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1381
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1413
msgid "Could not save launcher"
msgstr "Käivitajat pole võimalik salvestada"
#: ../gnome-panel/menu.c:931
#: ../gnome-panel/menu.c:937
msgid "Add this launcher to _panel"
msgstr "Lisa see käivitaja _paneelile"
#: ../gnome-panel/menu.c:942
#: ../gnome-panel/menu.c:948
msgid "Add this launcher to _desktop"
msgstr "Lisa see käivitaja _töölauale"
#: ../gnome-panel/menu.c:958
#: ../gnome-panel/menu.c:964
msgid "_Entire menu"
msgstr "_Kogu menüü"
#: ../gnome-panel/menu.c:968
#: ../gnome-panel/menu.c:974
msgid "Add this as _drawer to panel"
msgstr "Lisa see _sahtel paneelile"
#: ../gnome-panel/menu.c:980
#: ../gnome-panel/menu.c:986
msgid "Add this as _menu to panel"
msgstr "Lisa see _menüü paneelile"
......@@ -1516,47 +1524,47 @@ msgstr "_Sirvi..."
msgid "Co_mment:"
msgstr "_Kommentaar:"
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1020
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1021
msgid "Choose an application..."
msgstr "Vali rakendus..."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1024
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1025
msgid "Choose a file..."
msgstr "Vali fail..."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1149
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1150
msgid "Comm_and:"
msgstr "Kä_sk:"
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1158
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1159
msgid "_Command:"
msgstr "_Käsk:"
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1167
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1168
msgid "_Location:"
msgstr "_Asukoht:"
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1347
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1348
msgid "The name of the launcher is not set."
msgstr "Käivitaja nimi on määramata."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1351
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1352
msgid "Could not save directory properties"
msgstr "Kataloogi omadusi pole võimalik salvestada"
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1352
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1353
msgid "The name of the directory is not set."
msgstr "Kataloogi nimi on määramata."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1368
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1369
msgid "The command of the launcher is not set."
msgstr "Käivitaja käsk on määramata."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1371
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1372
msgid "The location of the launcher is not set."
msgstr "Käivitaja asukoht on määramata."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1452 ../gnome-panel/panel-util.c:186
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1453 ../gnome-panel/panel-util.c:186
msgid "Could not display help document"
msgstr "Abidokumenti pole võimalik kuvada"
......@@ -1874,21 +1882,21 @@ msgstr "_Redigeeri menüüsid"
msgid "Could not open location '%s'"
msgstr "Asukohta '%s' pole võimalik avada"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:396
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:404
msgid "Bookmarks"
msgstr "Järjehoidjad"
#. Translators: %s is a URI
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:415
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:423
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Ava '%s'"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:507
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:515
msgid "Network Places"
msgstr "Võrgukohad"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:510
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:518
msgid "Removable Media"
msgstr "Eemaldatav meedia"
......@@ -1896,19 +1904,19 @@ msgstr "Eemaldatav meedia"
#. * "Desktop Folder" (this is not the Desktop
#. * environment). Do not keep "Desktop Folder|"
#. * in the translation
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:586
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:589
msgid "Desktop Folder|Desktop"
msgstr "Töölaud"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:587
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:590
msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
msgstr "Töölaua avamine kaustana"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:897
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:898
msgid "Places"
msgstr "Asukohad"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:927
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:928
msgid "System"
msgstr "Süsteem"
......@@ -1916,7 +1924,7 @@ msgstr "Süsteem"
#. * but "1" if "Log Out %s" doesn't make any sense in your
#. * language (where %s is a username).
#.
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1005
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1006
msgid "panel:showusername|1"
msgstr "1"
......@@ -1924,21 +1932,21 @@ msgstr "1"
#. * panel-action-button.c
#. Translators: this string is used ONLY if you translated
#. * "panel:showusername|1" to "1"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1017
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1018
#, c-format
msgid "Log Out %s..."
msgstr "Logi %s välja..."
#. Translators: this string is used ONLY if you translated
#. * "panel:showusername|1" to "1"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1021
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1022
#, c-format
msgid "Log out %s of this session to log in as a different user"
msgstr ""
"Kasutaja %s väljalogimine sellest seansist, et oleks võimalik teise kasutaja "
"alt sisse logida"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1062
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1063
msgid "Could not launch menu item"
msgstr "Menüükirjet pole võimalik käivitada"
......@@ -2426,8 +2434,8 @@ msgid ""
"d) and will exit.\n"
"It may be automatically restarted."
msgstr ""
"Paneeli pole võimalik bonobo-activation serveris registreerida (vea kood: "
"%d) ja see suletakse.\n"
"Paneeli pole võimalik bonobo-activation serveris registreerida (vea kood: %"
"d) ja see suletakse.\n"
"Seda võidakse automaatselt taaskäivitada."
#: ../gnome-panel/panel-shell.c:74
......@@ -2953,46 +2961,46 @@ msgstr "Bonobo testrakend"
msgid "Test Bonobo Applet Factory"
msgstr "Test Bonobo Applet Factory"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1055
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1052
#, c-format
msgid "Incomplete '%s' background type received"
msgstr "Vastu võeti poolik '%s' tausta tüüp"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1069
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1066
#, c-format
msgid "Incomplete '%s' background type received: %s"
msgstr "Vastu võeti poolik '%s' tausta tüüp: %s"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1078
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1075
#, c-format
msgid "Failed to get pixmap %s"
msgstr "Tõrge pikselrastri %s hankimisel"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1085
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1082
msgid "Unknown background type received"
msgstr "Vastu võeti tundmatu tausta tüüp"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1309
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1306
msgid "The Applet's containing Panel's orientation"
msgstr "Rakendit omava paneeli suund"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1317
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1314
msgid "The Applet's containing Panel's size in pixels"
msgstr "Rakendit omava paneeli suurus pikslites"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1325
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1322
msgid "The Applet's containing Panel's background color or pixmap"
msgstr "Rakendit omava paneeli taustavärv või -pilt"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1333
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1330
msgid "The Applet's flags"
msgstr "Rakendi sätted"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1341
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1338
msgid "Ranges that hint what sizes are acceptable for the applet"
msgstr "Vahemikud, mis näitavad, millised suurused on rakendile vastuvõetavad"
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1349
#: ../libpanel-applet/panel-applet.c:1346
msgid "The Applet's containing Panel is locked down"
msgstr "Rakendeid sisaldav paneel on lukus"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment