Commit dbada638 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation of docs by scootergrisen

parent db01ed9a
......@@ -19,4 +19,4 @@ HELP_FILES = \
HELP_MEDIA = \
figures/gnome-music-3.12.png
HELP_LINGUAS = cs de el es fr gl hu ko pt_BR ro sv
HELP_LINGUAS = cs da de el es fr gl hu ko pt_BR ro sv
# Danish translation for gnome-music-help.
# Copyright (C) 2015 gnome-music's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-music package.
# scootergrisen, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music-help gnome-3-18\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-18 09:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-29 13:41+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"scootergrisen, 2015\n"
"\n"
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/introduction.page:11 C/index.page:11 C/play-music.page:11
#: C/playlist-create-albums.page:11 C/playlist-create-songs.page:11
#: C/playlist-create-artists.page:11 C/playlist-delete.page:11
#: C/playlist-remove-songs.page:11 C/playlist-repeat.page:11
#: C/playlist-shuffle.page:11 C/search.page:11
msgid "Shobha Tyagi"
msgstr "Shobha Tyagi"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/introduction.page:13 C/index.page:13 C/play-music.page:13
#: C/playlist-create-albums.page:13 C/playlist-create-songs.page:13
#: C/playlist-create-artists.page:13 C/playlist-delete.page:13
#: C/playlist-remove-songs.page:13 C/playlist-repeat.page:13
#: C/playlist-shuffle.page:13 C/search.page:13
msgid "2014"
msgstr "2014"
#. (itstool) path: info/desc
#. (itstool) path: page/p
#: C/introduction.page:18 C/introduction.page:23
msgid ""
"A simple and elegant replacement for using files to show the music directory."
msgstr "En enkel og elegant erstatning for filer til at vise musikmappen."
#. (itstool) path: page/title
#: C/introduction.page:22
msgid "Introduction to Music"
msgstr "Introduktion til Musik"
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:6
msgctxt "link"
msgid "Music"
msgstr "Musik"
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:7
msgctxt "text"
msgid "Music"
msgstr "Musik"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:18
msgid "<_:media-1/> Music"
msgstr "<_:media-1/> Musik"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:25
msgid "Create playlist"
msgstr "Opret afspilningsliste"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:28
msgid "Play a song"
msgstr "Afspil en sang"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:31
msgid "Remove songs and playlist"
msgstr "Fjern sange og afspilningsliste"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/play-music.page:18
msgid "Play your favorite songs."
msgstr "Afspil dine favoritsange."
#. (itstool) path: page/title
#: C/play-music.page:22
msgid "Play music"
msgstr "Afspil musik"
#. (itstool) path: page/p
#: C/play-music.page:24
msgid ""
"You can play your favorite music by creating a playlist or by simply "
"clicking on the song of your choice from any view."
msgstr "Du kan afspille din favoritmusik ved at oprette en afspilningsliste eller blot ved at klikke på en sang efter eget valg i enhver visning."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/play-music.page:28 C/playlist-delete.page:27
#: C/playlist-remove-songs.page:27
msgid "While in <em>Playlists</em>:"
msgstr "I <em>Afspilningslister</em>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/play-music.page:30
msgid "Select a playlist."
msgstr "Vælg en afspilningsliste."
#. (itstool) path: item/p
#: C/play-music.page:33 C/playlist-delete.page:32
msgid "Click on the gear button on the right hand side."
msgstr "Klik på tandshjulsknappen i højre side."
#. (itstool) path: item/p
#: C/play-music.page:36
msgid "Click on <gui>Play</gui>."
msgstr "Klik på <gui>Afspil</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-create-albums.page:18
msgid "Add songs to playlists using albums."
msgstr "Tilføj sange til afspilningslister ved brug af album."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-create-albums.page:21
msgid "Create a playlist using albums"
msgstr "Opret en afspilningsliste ved brug af album"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-albums.page:23
msgid ""
"You can view all your albums by clicking on the <gui style=\"button"
"\">Albums</gui> button."
msgstr ""
"Du kan vise alle dine album ved at klikke på knappen <gui style=\"button"
"\">Album</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-albums.page:27
msgid "To add all the songs in an album:"
msgstr "Sådan tilføjes alle sangene i et album:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:29 C/playlist-create-songs.page:29
#: C/playlist-create-artists.page:30
msgid "Click on the check button in the top-right of the window."
msgstr "Klik på afkrydsningsknappen i øverste højre hjørne af vinduet."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:32
msgid "Select albums."
msgstr "Vælg album."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:35 C/playlist-create-albums.page:60
#: C/playlist-create-songs.page:35 C/playlist-create-artists.page:37
msgid "Click on the <gui style=\"button\">Add to Playlist</gui> button."
msgstr "Klik på knappen <gui style=\"button\">Føj til afspilningsliste</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:38 C/playlist-create-albums.page:63
#: C/playlist-create-artists.page:40
msgid "Click on <gui>New Playlist</gui> and type a name for your playlist."
msgstr ""
"Klik på <gui>Ny afspilningsliste</gui> og skriv et navn til din "
"afspilningsliste."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:42 C/playlist-create-albums.page:67
#: C/playlist-create-songs.page:42
msgid "Click on <gui style=\"button\">Select</gui>."
msgstr "Klik på <gui style=\"button\">Vælg</gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-albums.page:46
msgid "You can also create a playlist from specific songs."
msgstr "Du kan også oprette en afspilningsliste ud fra bestemte sange."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-albums.page:49
msgid "To add selected songs from an album:"
msgstr "Sådan tilføjes valgte sange fra et album:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:51
msgid "Click on an album."
msgstr "Klik på et album."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:54
msgid "Click on the check button."
msgstr "Klik på afkrydsningsknappen."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:57
msgid "Select songs."
msgstr "Vælg sange."
#. (itstool) path: note/p
#: C/playlist-create-albums.page:72 C/playlist-create-songs.page:47
#: C/playlist-create-artists.page:49
msgid ""
"To select all the songs click <guiseq><gui>Click on items to select them</"
"gui><gui>Select All</gui></guiseq> in the toolbar or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>."
msgstr "For at vælge alle sange klikkes <guiseq><gui>Klik på elementerne for at vælge dem</gui><gui>Vælg alle</gui></guiseq> i værktøjslinjen, eller med tastaturet <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/playlist-create-albums.page:76 C/playlist-create-songs.page:51
#: C/playlist-create-artists.page:53
msgid ""
"To clear the selection click <guiseq><gui>Click on items to select them</"
"gui><gui>Select None</gui></guiseq> in the toolbar."
msgstr ""
"For at rydde valget klikkes på <guiseq><gui>Klik på elementerne for at vælge "
"dem</gui><gui>Vælg ingen</gui></guiseq> i værktøjslinjen."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-create-songs.page:18
msgid "Create playlist by selecting your favorite songs."
msgstr "Opret afspilningsliste ved at vælge dine favoritsange."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-create-songs.page:21
msgid "Create playlists using songs"
msgstr "Opret afspilningslister ved brug af sange"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-songs.page:23
msgid ""
"You can view all the songs by clicking on the <gui style=\"button\">Songs</"
"gui> button."
msgstr ""
"Du kan vise alle dine sange ved at klikke på knappen <gui style=\"button"
"\">Sange</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-songs.page:27
msgid "To create a new playlist while in <em>Songs</em> view:"
msgstr ""
"Sådan oprettes en ny afspilningsliste mens du er i visningen <em>Sange</em>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-songs.page:32
msgid "Select all the songs you want to add to the playlist."
msgstr "Vælg alle de sange, du vil tilføje til afspilningslisten."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-songs.page:38
msgid ""
"Click on <gui style=\"button\">New Playlist</gui> and type a name for your "
"playlist."
msgstr ""
"Klik på <gui style=\"button\">Ny afspilningsliste</gui> og skriv et navn til "
"din afspilningsliste."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-create-artists.page:18
msgid "Create playlist by selecting your favorite artists."
msgstr "Opret afspilningsliste ved at vælge dine favoritkunstnere."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-create-artists.page:22
msgid "Create playlists using artists"
msgstr "Opret afspilningslister ved brug af kunstnere"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-artists.page:24
msgid ""
"You can view all the artists and their songs by clicking on the <gui style="
"\"button\">Artists</gui> button."
msgstr ""
"Du kan vise alle dine kunstnere og deres sange, ved at klikke på knappen "
"<gui style=\"button\">Kunstnere</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-artists.page:28
msgid "To create a new playlist while in <em>Artists</em> view:"
msgstr ""
"Sådan oprettes en ny afspilningsliste mens du er i visningen <em>Kunstnere</"
"em>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-artists.page:33
msgid "Select all the artists whose songs you want to add to the playlist."
msgstr "Vælg alle de kunstnere, hvis sange du vil tilføje til afspilningslisten."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-artists.page:44
msgid "Click on <gui>Select</gui>."
msgstr "Klik på <gui>Vælg</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-delete.page:18
msgid "Remove an unwanted playlist."
msgstr "Fjern en uønsket afspilningsliste."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-delete.page:22
msgid "Delete a playlist"
msgstr "Slet en afspilningsliste"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-delete.page:24
msgid "You can remove an old and unwanted playlist."
msgstr "Du kan fjerne en gammel eller uønsket afspilningsliste."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-delete.page:29
msgid "Select the playlist which you want to delete."
msgstr "Vælg den afspilningsliste du vil slette."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-delete.page:35
msgid "Click on <gui>Delete</gui>."
msgstr "Klik på <gui>Slet</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-remove-songs.page:18
msgid "Delete songs from the playlist."
msgstr "Slet sange fra afspilningslisten."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-remove-songs.page:22
msgid "Remove songs"
msgstr "Fjern sange"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-remove-songs.page:24
msgid "You can remove any unwanted songs from a playlist."
msgstr "Du kan fjerne uønskede sange fra en afspilningsliste."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:29
msgid "Select the playlist from which you want to remove songs."
msgstr "Vælg den afspilningsliste, hvorfra du vil fjerne sange."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:32
msgid "Click on the check button on the toolbar."
msgstr "Klik på afkrydsningsknappen på værktøjslinjen."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:35
msgid "Select all the songs which you want to remove."
msgstr "Vælg alle de sange du vil fjerne."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:38
msgid "Click on <gui style=\"button\">Remove from Playlist</gui>."
msgstr "Klik på <gui style=\"button\">Fjern fra afspilningsliste</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-repeat.page:18
msgid "Repeat all songs in the playlist or only the current song."
msgstr "Gentag alle sange i afspilningslisten eller kun den aktuelle sang."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-repeat.page:22
msgid "How do I play songs on repeat?"
msgstr "Hvordan gentager jeg sange?"
#. (itstool) path: list/title
#: C/playlist-repeat.page:25
msgid "In the taskbar, click on the button on the right side:"
msgstr "Klik på knappen i højre side af opgavelinjen."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-repeat.page:27
msgid "Select <gui>Repeat Song</gui> to repeat a single song."
msgstr "Vælg <gui>Gentag sang</gui> for at gentage en enkelt sang."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-repeat.page:30
msgid "Select <gui>Repeat All</gui> to repeat all the song in the playlist."
msgstr ""
"Vælg <gui>Gentag alle</gui> for at gentage alle sange i afspilningslisten."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-shuffle.page:18
msgid "Shuffle songs in the playlist."
msgstr "Bland sange i afspilningslisten."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-shuffle.page:22
msgid "How do I shuffle my songs?"
msgstr "Hvordan blander jeg mine sange?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-shuffle.page:24
msgid ""
"In the taskbar, click on the button on right hand side and select "
"<gui>Shuffle</gui>."
msgstr "Klik på knappen i højre side af opgavelinjen og vælg <gui>Bland</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/search.page:18
msgid "Search through your music collection."
msgstr "Søg i din musiksamling."
#. (itstool) path: page/title
#: C/search.page:22
msgid "Find music"
msgstr "Find musik"
#. (itstool) path: page/p
#: C/search.page:24
msgid ""
"You can search your albums, artists, songs and playlists. Select what you "
"want to search through then click the <gui>Search</gui> button and start "
"searching."
msgstr ""
"Du kan søge i dine album, kunstnere, sange og afspilningslister. Vælg hvad "
"du vil søge i og klik så på knappen <gui>Søg</gui> og start søgningen."
#. (itstool) path: p/link
#: C/legal.xml:5
msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
msgstr "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
#. (itstool) path: license/p
#: C/legal.xml:4
msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
msgstr "Dette værk er licenseret under <_:link-1/>."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment