Commit da8f4906 authored by Sebastian Rasmussen's avatar Sebastian Rasmussen Committed by Anders Jonsson

Add Swedish help translation

parent c27bb28f
......@@ -19,4 +19,4 @@ HELP_FILES = \
HELP_MEDIA = \
figures/gnome-music-3.12.png
HELP_LINGUAS = cs de el es fr gl hu ko pt_BR ro
HELP_LINGUAS = cs de el es fr gl hu ko pt_BR ro sv
# Swedish translation for gnome-music.
# Copyright © 2016 gnome-music's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-music package.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"music&keywords=I18N+L10N&component=user%20docs\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-11 21:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-04 10:58+0200\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2016"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/introduction.page:11 C/index.page:11 C/play-music.page:11
#: C/playlist-create-albums.page:11 C/playlist-create-songs.page:11
#: C/playlist-create-artists.page:11 C/playlist-delete.page:11
#: C/playlist-remove-songs.page:11 C/playlist-repeat.page:11
#: C/playlist-shuffle.page:11 C/search.page:11
msgid "Shobha Tyagi"
msgstr "Shobha Tyagi"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/introduction.page:13 C/index.page:13 C/play-music.page:13
#: C/playlist-create-albums.page:13 C/playlist-create-songs.page:13
#: C/playlist-create-artists.page:13 C/playlist-delete.page:13
#: C/playlist-remove-songs.page:13 C/playlist-repeat.page:13
#: C/playlist-shuffle.page:13 C/search.page:13
msgid "2014"
msgstr "2014"
# sebras: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=761885
#. (itstool) path: info/desc
#. (itstool) path: page/p
#: C/introduction.page:18 C/introduction.page:23
msgid ""
"A simple and elegant replacement for using files to show the music directory."
msgstr ""
"En enkel och elegant ersättning för att använda <app>Filer</app> för att "
"visa musikkatalogen."
#. (itstool) path: page/title
#: C/introduction.page:22
msgid "Introduction to Music"
msgstr "Introduktion till Musik"
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:6
msgctxt "link"
msgid "Music"
msgstr "Musik"
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:7
msgctxt "text"
msgid "Music"
msgstr "Musik"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:18
msgid "<_:media-1/> Music"
msgstr "<_:media-1/> Musik"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:25
msgid "Create playlist"
msgstr "Skapa en spellista"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:28
msgid "Play a song"
msgstr "Spela en låt"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:31
msgid "Remove songs and playlist"
msgstr "Ta bort låtar och spellistor"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/play-music.page:18
msgid "Play your favorite songs."
msgstr "Spela dina favoritlåtar."
#. (itstool) path: page/title
#: C/play-music.page:22
msgid "Play music"
msgstr "Spela musik"
#. (itstool) path: page/p
#: C/play-music.page:24
msgid ""
"You can play your favorite music by creating a playlist or by simply "
"clicking on the song of your choice from any view."
msgstr ""
"Du kan spela din favoritmusik genom att skapa en spellista eller genom att "
"helt enkelt klicka på vilken låt du vill från vilken vy som helst."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/play-music.page:28 C/playlist-delete.page:27
#: C/playlist-remove-songs.page:27
msgid "While in <em>Playlists</em>:"
msgstr "Medan du är i <em>Spellistor</em>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/play-music.page:30
msgid "Select a playlist."
msgstr "Välj en spellista."
#. (itstool) path: item/p
#: C/play-music.page:33 C/playlist-delete.page:32
msgid "Click on the gear button on the right hand side."
msgstr "Klicka på kugghjulsknappen på högersidan."
#. (itstool) path: item/p
#: C/play-music.page:36
msgid "Click on <gui>Play</gui>."
msgstr "Klicka på <gui>Spela</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-create-albums.page:18
msgid "Add songs to playlists using albums."
msgstr "Lägg till låtar till spellistor via album."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-create-albums.page:21
msgid "Create a playlist using albums"
msgstr "Skapa en spellista via album"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-albums.page:23
msgid ""
"You can view all your albums by clicking on the <gui style=\"button"
"\">Albums</gui> button."
msgstr ""
"Du kan visa alla dina album genom att klicka på knappen <gui style=\"button"
"\">Album</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-albums.page:27
msgid "To add all the songs in an album:"
msgstr "För att lägga till alla låtarna i ett album:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:29 C/playlist-create-songs.page:29
#: C/playlist-create-artists.page:30
msgid "Click on the check button in the top-right of the window."
msgstr "Klicka på kryssrutan längst upp till höger i fönstret."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:32
msgid "Select albums."
msgstr "Välj album."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:35 C/playlist-create-albums.page:60
#: C/playlist-create-songs.page:35 C/playlist-create-artists.page:37
msgid "Click on the <gui style=\"button\">Add to Playlist</gui> button."
msgstr "Klicka på knappen <gui style=\"button\">Lägg till i spellista</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:38 C/playlist-create-albums.page:63
#: C/playlist-create-artists.page:40
msgid "Click on <gui>New Playlist</gui> and type a name for your playlist."
msgstr ""
"Klicka på <gui>Ny spellista</gui> och skriv in ett namn på din spellista."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:42 C/playlist-create-albums.page:67
#: C/playlist-create-songs.page:42
msgid "Click on <gui style=\"button\">Select</gui>."
msgstr "Klicka på <gui style=\"button\">Välj</gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-albums.page:46
msgid "You can also create a playlist from specific songs."
msgstr "Du kan också skapa en spellista från specifika låtar."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-albums.page:49
msgid "To add selected songs from an album:"
msgstr "För att lägga till utvalda låtar från ett album:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:51
msgid "Click on an album."
msgstr "Klicka på ett album."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:54
msgid "Click on the check button."
msgstr "Klicka på kryssrutan."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:57
msgid "Select songs."
msgstr "Välj låtar."
#. (itstool) path: note/p
#: C/playlist-create-albums.page:72 C/playlist-create-songs.page:47
#: C/playlist-create-artists.page:49
msgid ""
"To select all the songs click <guiseq><gui>Click on items to select them</"
"gui><gui>Select All</gui></guiseq> in the toolbar or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>."
msgstr ""
"För att välja alla låtar klicka på <guiseq><gui>Klicka på objekt för att "
"välja dem</gui><gui>Markera alla</gui></guiseq> i verktygsfältet eller tryck "
"på <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/playlist-create-albums.page:76 C/playlist-create-songs.page:51
#: C/playlist-create-artists.page:53
msgid ""
"To clear the selection click <guiseq><gui>Click on items to select them</"
"gui><gui>Select None</gui></guiseq> in the toolbar."
msgstr ""
"För att rensa markeringen klicka på <guiseq><gui>Klicka på objekt för att "
"välja dem</gui><gui>Avmarkera alla</gui></guiseq> i verktygsfältet."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-create-songs.page:18
msgid "Create playlist by selecting your favorite songs."
msgstr "Skapa spellista genom att välja dina favoritlåtar."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-create-songs.page:21
msgid "Create playlists using songs"
msgstr "Skapa spellistor via låtar"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-songs.page:23
msgid ""
"You can view all the songs by clicking on the <gui style=\"button\">Songs</"
"gui> button."
msgstr ""
"Du kan visa alla låtar genom att klicka på knappen <gui style=\"button"
"\">Låtar</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-songs.page:27
msgid "To create a new playlist while in <em>Songs</em> view:"
msgstr "För att skapa en ny spellista medan du är i vyn <em>Låtar</em>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-songs.page:32
msgid "Select all the songs you want to add to the playlist."
msgstr "Markera alla låtar du vill lägga till i spellistan."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-songs.page:38
msgid ""
"Click on <gui style=\"button\">New Playlist</gui> and type a name for your "
"playlist."
msgstr ""
"Klicka på <gui style=\"button\">Ny spellista</gui> och skriv in ett namn på "
"din spellista."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-create-artists.page:18
msgid "Create playlist by selecting your favorite artists."
msgstr "Skapa spellista genom att välja dina favoritartister."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-create-artists.page:22
msgid "Create playlists using artists"
msgstr "Skapa spellistor via artister"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-artists.page:24
msgid ""
"You can view all the artists and their songs by clicking on the <gui style="
"\"button\">Artists</gui> button."
msgstr ""
"Du kan visa alla artisterna och deras låtar genom att klicka på knappen <gui "
"style=\"button\">Artister</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-artists.page:28
msgid "To create a new playlist while in <em>Artists</em> view:"
msgstr "För att skapa en ny spellista medan du är i vyn <em>Artister</em>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-artists.page:33
msgid "Select all the artists whose songs you want to add to the playlist."
msgstr "Markera alla artister vars låtar du vill lägga till i spellistan."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-artists.page:44
msgid "Click on <gui>Select</gui>."
msgstr "Klicka på <gui>Välj</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-delete.page:18
msgid "Remove an unwanted playlist."
msgstr "Ta bort en oönskad spellista."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-delete.page:22
msgid "Delete a playlist"
msgstr "Ta bort en spellista"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-delete.page:24
msgid "You can remove an old and unwanted playlist."
msgstr "Du kan ta bort en gammal och oönskad spellista."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-delete.page:29
msgid "Select the playlist which you want to delete."
msgstr "Markera spellistan som du vill ta bort."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-delete.page:35
msgid "Click on <gui>Delete</gui>."
msgstr "Klicka på <gui>Ta bort</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-remove-songs.page:18
msgid "Delete songs from the playlist."
msgstr "Ta bort låtar från spellistan."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-remove-songs.page:22
msgid "Remove songs"
msgstr "Ta bort låtar"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-remove-songs.page:24
msgid "You can remove any unwanted songs from a playlist."
msgstr "Du kan ta bort oönskade låtar från en spellista."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:29
msgid "Select the playlist from which you want to remove songs."
msgstr "Välj spellistan från vilken du vill ta bort låtar."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:32
msgid "Click on the check button on the toolbar."
msgstr "Klicka på kryssrutan i verktygsfältet."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:35
msgid "Select all the songs which you want to remove."
msgstr "Markera alla låtar du vill ta bort."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:38
msgid "Click on <gui style=\"button\">Remove from Playlist</gui>."
msgstr "Klicka på <gui style=\"button\">Ta bort från spellista</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-repeat.page:18
msgid "Repeat all songs in the playlist or only the current song."
msgstr "Repetera alla låtar i spellistan eller endast den aktuella låten."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-repeat.page:22
msgid "How do I play songs on repeat?"
msgstr "Hur spelar jag låtar upprepade gånger?"
#. (itstool) path: list/title
#: C/playlist-repeat.page:25
msgid "In the taskbar, click on the button on the right side:"
msgstr "I verktygsraden, klicka på knappen på höger sida:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-repeat.page:27
msgid "Select <gui>Repeat Song</gui> to repeat a single song."
msgstr "Välj <gui>Upprepa låt</gui> för att upprepa en enstaka låt."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-repeat.page:30
msgid "Select <gui>Repeat All</gui> to repeat all the song in the playlist."
msgstr "Välj <gui>Upprepa alla</gui> för att upprepa alla låtar i spellistan."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-shuffle.page:18
msgid "Shuffle songs in the playlist."
msgstr "Spela låtar i spellistan i slumpmässig ordning."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-shuffle.page:22
msgid "How do I shuffle my songs?"
msgstr "Hur spelar jag mina låtar i slumpmässig ordning?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-shuffle.page:24
msgid ""
"In the taskbar, click on the button on right hand side and select "
"<gui>Shuffle</gui>."
msgstr ""
"I verktygsfältet, klicka på knappen på höger sida och välj <gui>Spela i "
"slumpmässig ordning</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/search.page:18
msgid "Search through your music collection."
msgstr "Sök genom din musiksamling."
#. (itstool) path: page/title
#: C/search.page:22
msgid "Find music"
msgstr "Sök musik"
#. (itstool) path: page/p
#: C/search.page:24
msgid ""
"You can search your albums, artists, songs and playlists. Select what you "
"want to search through then click the <gui>Search</gui> button and start "
"searching."
msgstr ""
"Du kan genomsöka dina album, artister, låtar och spellistor. Välj vad du "
"vill genomsöka och klicka sedan på knappen <gui>Sök</gui> och börja söka."
#. (itstool) path: p/link
#: C/legal.xml:5
msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
msgstr "licensen Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported"
#. (itstool) path: license/p
#: C/legal.xml:4
msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
msgstr "Detta verk är licensierat under <_:link-1/>."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment