Commit 4f773336 authored by Administrator's avatar Administrator

Update Scottish Gaelic translation

parent e2adc597
# Scottish Gaelic translation for gnome-music.
# Copyright (C) 2016 gnome-music's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-music package.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2016.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2016, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music gnome-3-20\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-05 08:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-13 11:28+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-01 12:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-07 09:47+0000\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foranagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
"(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:1
......@@ -57,11 +57,11 @@ msgid ""
"\" (shuffle playlist, presumes repeat all)."
msgstr ""
"Innsidh an luach am bu chòir ath-chluich no nithean sa chruinneachadh a "
"chluich air thuaiream. Seo na luachan ceadaichte: \"none\" (tha ath-chluich is "
"cluich air thuaiream dheth), \"song\" (ath-chluich an t-òran làithreach), "
"\"all\" (ath-chluich an liosta-chluich gun a bhith 'ga cluich air thuaiream), "
"\"shuffle\" (cluich na h-òrain air an liosta-chluich air thuaiream, an dùil "
"gun dèid na h-uile òran ath-chluich)."
"chluich air thuaiream. Seo na luachan ceadaichte: \"none\" (tha ath-chluich "
"is cluich air thuaiream dheth), \"song\" (ath-chluich an t-òran làithreach), "
"\"all\" (ath-chluich an liosta-chluich gun a bhith 'ga cluich air "
"thuaiream), \"shuffle\" (cluich na h-òrain air an liosta-chluich air "
"thuaiream, an dùil gun dèid na h-uile òran ath-chluich)."
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:10
msgid "Search mode"
......@@ -101,8 +101,7 @@ msgstr "Cuir meudachadh fuaime an comas"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:17
msgid "Enables or disables ReplayGain for albums"
msgstr ""
"Cuiridh seo meudachadh air àirde na fuaime airson albaman an comas no à "
"comas"
"Cuiridh seo meudachadh air àirde na fuaime airson albaman an comas no à comas"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:18
msgid "Inital state has been displayed"
......@@ -138,64 +137,56 @@ msgstr "Ceòl GNOME"
msgid "Music is the new GNOME music playing application."
msgstr "'S e aplacaid ùr GNOME gus ceòl a chluich a th' ann an Ceòl."
#: ../gnomemusic/albumArtCache.py:106 ../gnomemusic/albumArtCache.py:114
#: ../gnomemusic/albumartcache.py:171 ../gnomemusic/albumartcache.py:179
msgid "Untitled"
msgstr "Gun tiotal"
#: ../gnomemusic/mpris.py:151 ../gnomemusic/player.py:607
#: ../gnomemusic/view.py:577 ../gnomemusic/view.py:991
#: ../gnomemusic/view.py:1460
#: ../gnomemusic/mpris.py:315 ../gnomemusic/player.py:604
#: ../gnomemusic/view.py:758 ../gnomemusic/view.py:1170
#: ../gnomemusic/view.py:1643
msgid "Unknown Album"
msgstr "Albam nach aithne dhuinn"
#: ../gnomemusic/mpris.py:167 ../gnomemusic/player.py:597
#: ../gnomemusic/view.py:219 ../gnomemusic/view.py:479
#: ../gnomemusic/view.py:733 ../gnomemusic/view.py:1166
#: ../gnomemusic/view.py:1458 ../gnomemusic/view.py:1510
#: ../gnomemusic/widgets.py:249 ../gnomemusic/widgets.py:661
msgid "Unknown Artist"
msgstr "Neach-ciùil nach aithne dhuinn"
#: ../gnomemusic/notification.py:65 ../data/PlayerToolbar.ui.h:6
#: ../gnomemusic/notification.py:55 ../data/PlayerToolbar.ui.h:6
msgid "Previous"
msgstr "Air ais"
#: ../gnomemusic/notification.py:68 ../gnomemusic/player.py:554
#: ../gnomemusic/notification.py:58 ../gnomemusic/player.py:557
msgid "Pause"
msgstr "Cuir 'na stad"
#: ../gnomemusic/notification.py:71 ../gnomemusic/player.py:557
#: ../gnomemusic/notification.py:61 ../gnomemusic/player.py:560
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:7
msgid "Play"
msgstr "Cluich"
#: ../gnomemusic/notification.py:73 ../data/PlayerToolbar.ui.h:8
#: ../gnomemusic/notification.py:63 ../data/PlayerToolbar.ui.h:8
msgid "Next"
msgstr "Air adhart"
#: ../gnomemusic/player.py:1090
#: ../gnomemusic/player.py:1087
msgid "Unable to play the file"
msgstr "Chan urrainn dhuinn am faidhle a chluich"
#. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer.
#. %s will be replaced with the software installer's name, e.g.
#. 'Software' in case of gnome-software.
#: ../gnomemusic/player.py:1095
#: ../gnomemusic/player.py:1092
#, python-format
msgid "_Find in %s"
msgstr "_Lorg an-seo: %s"
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: ../gnomemusic/player.py:1105
#: ../gnomemusic/player.py:1102
msgid " and "
msgstr " 's "
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: ../gnomemusic/player.py:1108
#: ../gnomemusic/player.py:1105
msgid ", "
msgstr ", "
#: ../gnomemusic/player.py:1109
#: ../gnomemusic/player.py:1106
#, python-format
msgid "%s is required to play the file, but is not installed."
msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed."
......@@ -229,11 +220,14 @@ msgstr "Air a chur ris"
msgid "Favorite Songs"
msgstr "Na h-òrain as annsa"
#. TRANSLATORS: _("the") should be a space-separated list of all-lowercase articles
#. (such as 'the') that should be ignored when alphabetizing artists/albums. This
#. list should include 'the' regardless of language. If some articles occur more
#. frequently than others, most common should appear first, least common last.
#: ../gnomemusic/query.py:76
#. TRANSLATORS: The following translatable string should be a
#. space-separated list of all-lowercase articles that should be
#. ignored when alphabetizing artists/albums. This list should
#. include the basic english translatable strings regardless of
#. language because it is so universal.
#. If some articles occur more frequently than others, the most
#. common one should appear first, the least common one last.
#: ../gnomemusic/query.py:93
msgid "the a an"
msgstr "a' an am na the a"
......@@ -265,8 +259,12 @@ msgstr "Tùsan"
msgid "Match"
msgstr "Maids"
#: ../gnomemusic/view.py:189 ../gnomemusic/widgets.py:281
#: ../gnomemusic/widgets.py:532 ../gnomemusic/window.py:305
#: ../gnomemusic/utils.py:44 ../gnomemusic/view.py:1348
msgid "Unknown Artist"
msgstr "Neach-ciùil nach aithne dhuinn"
#: ../gnomemusic/view.py:215 ../gnomemusic/widgets.py:325
#: ../gnomemusic/widgets.py:590
#, python-format
msgid "Selected %d item"
msgid_plural "Selected %d items"
......@@ -275,37 +273,37 @@ msgstr[1] "Chaidh %d nì a thaghadh"
msgstr[2] "Chaidh %d nithean a thaghadh"
msgstr[3] "Chaidh %d nì a thaghadh"
#: ../gnomemusic/view.py:191 ../gnomemusic/widgets.py:283
#: ../gnomemusic/widgets.py:534 ../gnomemusic/window.py:309
#: ../gnomemusic/window.py:321 ../data/headerbar.ui.h:3
#: ../gnomemusic/view.py:217 ../gnomemusic/view.py:311
#: ../gnomemusic/widgets.py:329 ../gnomemusic/widgets.py:592
#: ../data/headerbar.ui.h:3
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Briog air nithean gus an taghadh"
#: ../gnomemusic/view.py:276
#: ../gnomemusic/view.py:333
msgid "Music folder"
msgstr "Pasgan a' chiùil"
#: ../gnomemusic/view.py:299
#: ../gnomemusic/view.py:356
msgid "Hey DJ"
msgstr "Hey DJ"
#: ../gnomemusic/view.py:311 ../gnomemusic/view.py:1737
#: ../gnomemusic/view.py:368 ../gnomemusic/view.py:1918
msgid "Albums"
msgstr "Albaman"
#: ../gnomemusic/view.py:412 ../gnomemusic/view.py:1739
#: ../gnomemusic/view.py:595 ../gnomemusic/view.py:1920
msgid "Songs"
msgstr "Òrain"
#: ../gnomemusic/view.py:613 ../gnomemusic/view.py:1738
#: ../gnomemusic/view.py:794 ../gnomemusic/view.py:1919
msgid "Artists"
msgstr "Luchd-ciùil"
#: ../gnomemusic/view.py:817 ../gnomemusic/view.py:1740
#: ../gnomemusic/view.py:996 ../gnomemusic/view.py:1921
msgid "Playlists"
msgstr "Liostaichean-cluich"
#: ../gnomemusic/view.py:1176
#: ../gnomemusic/view.py:1358
#, python-format
msgid "%d Song"
msgid_plural "%d Songs"
......@@ -314,36 +312,32 @@ msgstr[1] "%d òran"
msgstr[2] "%d òrain"
msgstr[3] "%d òran"
#: ../gnomemusic/view.py:1319
#: ../gnomemusic/view.py:1501
msgid "Try a different search"
msgstr "Feuch lorg eile"
#: ../gnomemusic/widgets.py:322 ../gnomemusic/widgets.py:356
#: ../gnomemusic/widgets.py:381 ../gnomemusic/widgets.py:429
#, python-format
msgid "%d min"
msgstr "%d mion"
#: ../gnomemusic/widgets.py:544
#: ../gnomemusic/widgets.py:602
msgid "All Artists"
msgstr "A h-uile luchd-ciùil"
#: ../gnomemusic/widgets.py:790
msgid "New Playlist"
msgstr "Liosta-chluich ùr"
#: ../gnomemusic/window.py:251
#: ../gnomemusic/window.py:256
msgid "Empty"
msgstr "Falamh"
#: ../gnomemusic/window.py:338
#: ../gnomemusic/window.py:320
msgid "Loading"
msgstr "'Ga luchdadh"
#: ../gnomemusic/window.py:361
#: ../gnomemusic/window.py:343
msgid "_Undo"
msgstr "_Neo-dhèan"
#: ../gnomemusic/window.py:362
#: ../gnomemusic/window.py:344
#, python-format
msgid "Playlist %s removed"
msgstr "Chaidh an liosta-chluich %s a thoirt air falbh"
......@@ -387,6 +381,31 @@ msgid ""
"\"Magic of the vinyl\" by Sami Pyylampi image is licensed by CC-BY-SA 2.0 "
"https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403\n"
msgstr ""
"'S e bathar-bog saor a th' ann an Ceòl GNOME; faodaidh tu a sgaoileadh is/no "
"atharrachadh fo cheadachas GNU General Public License mar a chaidh "
"fhoillseachadh le Free Software Foundation; tionndadh 2 dhen cheadachas no "
"(ma thogras tu) tionndadh sam bith nas àirde.\n"
"\n"
"Tha sinn a' sgaoileadh Ceòl GNOME an dòchas gum bi e feumail ach GUN "
"BHARANTAS SAM BITH; chan toir sinn eadhon barantas GUN GABH A REIC no gu "
"bheil e FREAGARRACH AIRSON AMAIS SHÒNRAICHTE. Thoir sùil air GNU General "
"Public License airson barrachd fiosrachaidh.\n"
"\n"
"Bu chòir do lethbhreac dhe GNU General Public License a bhith an cois Ceòl "
"GNOME; mur eil, sgrìobh gun Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA\n"
"\n"
"Le seo, tha ùghdaran Ceòl GNOME a’ toirt cead seachad gus na plugain "
"GStreamer nach eil fo bhuaidh a’ GPL a chleachdadh ’s a sgaoileadh còmhla ri "
"GStreamer agus Ceòl GNOME. Tha an cead seo thar nan ceadan a bheir "
"ceadachas GPL seachad agus Ceòl GNOME fo a chòmhdachadh. Ma "
"dh’atharraicheas tu an còd seo, faodaidh tu an eisgeachd seo a shìneadh air "
"adhart dhan tionndadh agadsa dhen chòd ach cha leig thu leas. Mur eil thu "
"airson seo a dèanamh, sguab às aithris na h-eisgeachd seo on tionndadh "
"agadsa.\n"
"\n"
"Tha an dealbh \"Magic of the vinyl\" le Sami Pyylampi fo cheadachas CC-BY-SA "
"2.0 https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403\n"
#: ../data/AlbumWidget.ui.h:1
msgid "Released"
......@@ -397,44 +416,21 @@ msgid "Running Length"
msgstr "Faide"
#: ../data/app-menu.ui.h:1
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Ath-ghoiridean a' _mheur-chlàir"
#: ../data/app-menu.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "Cob_hair"
#: ../data/app-menu.ui.h:2
#: ../data/app-menu.ui.h:3
msgid "_About"
msgstr "_Mu dhèidhinn"
#: ../data/app-menu.ui.h:3
#: ../data/app-menu.ui.h:4
msgid "_Quit"
msgstr "_Fàg an-seo"
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:1
msgid "Shuffle"
msgstr "Air thuaiream"
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:2
msgid "Repeat All"
msgstr "Ath-chluich na h-uile"
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:3
msgid "Repeat Song"
msgstr "Ath-chluich an t-òran"
#. Causes tracks to play in random order
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:5
msgid "Shuffle/Repeat Off"
msgstr "Air thuaiream/ath-chluich dheth"
#: ../data/NoMusic.ui.h:1
msgid "No music found"
msgstr "Cha deach ceòl a lorg"
#. Translators: %s will be replaced with a link with text
#: ../data/NoMusic.ui.h:4
#, no-c-format
msgid "The contents of your %s will appear here."
msgstr "Nochdaidh an t-susbaint a tha ann am %s agad an-seo."
#: ../data/headerbar.ui.h:1
msgid "Select All"
msgstr "Tagh na h-uile"
......@@ -447,11 +443,11 @@ msgstr "Dì-thagh na h-uile"
msgid "Search"
msgstr "Lorg"
#: ../data/headerbar.ui.h:5 ../data/PlaylistDialog.ui.h:3
#: ../data/headerbar.ui.h:5
msgid "Select"
msgstr "Tagh"
#: ../data/headerbar.ui.h:6 ../data/PlaylistDialog.ui.h:2
#: ../data/headerbar.ui.h:6 ../data/PlaylistDialog.ui.h:1
msgid "Cancel"
msgstr "Sguir dheth"
......@@ -459,13 +455,127 @@ msgstr "Sguir dheth"
msgid "Back"
msgstr "Air ais"
#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:1
msgid "Add to Playlist"
msgstr "Cuir ris an liosta-chluich"
#: ../data/help-overlay.ui.h:1
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Coitcheann"
#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:2
msgid "Remove from Playlist"
msgstr "Thoir air falbh on liosta-chluich"
#: ../data/help-overlay.ui.h:2
msgctxt "shortcut window"
msgid "Close window"
msgstr "Dùin an uinneag"
#: ../data/help-overlay.ui.h:3
#| msgid "Search"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Lorg"
#: ../data/help-overlay.ui.h:4
#| msgid "_Help"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Help"
msgstr "Cobhair"
#: ../data/help-overlay.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "Shortcuts"
msgstr "Ath-ghoiridean"
#: ../data/help-overlay.ui.h:6
#| msgid "Play"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Playback"
msgstr "Cluich"
#: ../data/help-overlay.ui.h:7
#| msgid "Pause"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Play/Pause"
msgstr "Cluich/Cuir 'na stad"
#: ../data/help-overlay.ui.h:8
#| msgid "Next"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next song"
msgstr "An t-ath òran"
#: ../data/help-overlay.ui.h:9
#| msgid "Previous"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous song"
msgstr "An òran roimhe"
#: ../data/help-overlay.ui.h:10
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle repeat"
msgstr "Toglaich an t-ath-chluiche"
#: ../data/help-overlay.ui.h:11
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle shuffle"
msgstr "Toglaich a' chluich air thuaiream"
#: ../data/help-overlay.ui.h:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Seòladaireachd"
#: ../data/help-overlay.ui.h:13
#| msgid "Albums"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to Albums"
msgstr "Rach dha na h-albaman"
#: ../data/help-overlay.ui.h:14
#| msgid "Artists"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to Artists"
msgstr "Rach dhan luchd-ciùil"
#: ../data/help-overlay.ui.h:15
#| msgid "Favorite Songs"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to Songs"
msgstr "Rach dha na h-òrain"
#: ../data/help-overlay.ui.h:16
#| msgid "Add to Playlist"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to Playlists"
msgstr "Rach dha na liostaichean-cluich"
#: ../data/help-overlay.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Air ais"
#: ../data/NoMusic.ui.h:1
msgid "No music found"
msgstr "Cha deach ceòl a lorg"
#. Translators: %s will be replaced with a link with text
#: ../data/NoMusic.ui.h:4
#, no-c-format
msgid "The contents of your %s will appear here."
msgstr "Nochdaidh an t-susbaint a tha ann am %s agad an-seo."
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:1
msgid "Shuffle"
msgstr "Air thuaiream"
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:2
msgid "Repeat All"
msgstr "Ath-chluich na h-uile"
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:3
msgid "Repeat Song"
msgstr "Ath-chluich an t-òran"
#. Causes tracks to play in random order
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:5
msgid "Shuffle/Repeat Off"
msgstr "Air thuaiream/ath-chluich dheth"
#: ../data/PlaylistControls.ui.h:1
msgid "_Play"
......@@ -479,6 +589,21 @@ msgstr "_Sguab às"
msgid "Playlist Name"
msgstr "Dealbh na liosta-cluich"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:1
msgid "Select Playlist"
msgstr "Tagh liosta-chluich"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:2
msgid "Add"
msgstr "Cuir ris"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:3
msgid "New Playlist"
msgstr "Liosta-chluich ùr"
#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:1
msgid "Add to Playlist"
msgstr "Cuir ris an liosta-chluich"
#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:2
msgid "Remove from Playlist"
msgstr "Thoir air falbh on liosta-chluich"
#~ msgid "Select Playlist"
#~ msgstr "Tagh liosta-chluich"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment