Commit 496a8e34 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 704ab681
...@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr "" ...@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n" "Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"music&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-03 07:25+0000\n" "POT-Creation-Date: 2016-11-10 13:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-08 12:30+0100\n" "PO-Revision-Date: 2016-11-12 11:34+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n" "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n" "Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
"Language: cs\n" "Language: cs\n"
...@@ -54,9 +54,9 @@ msgstr "Režim opakovaného přehrávání" ...@@ -54,9 +54,9 @@ msgstr "Režim opakovaného přehrávání"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:9 #: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:9
msgid "" msgid ""
"Value identifies whether to repeat or randomize playback through the " "Value identifies whether to repeat or randomize playback through the "
"collection. Allowed values are: \"none\" (repeat and shuffle are off), \"song" "collection. Allowed values are: “none” (repeat and shuffle are off), "
"\" (repeat current song), \"all\" (repeat playlist, no shuffle), \"shuffle" "“song” (repeat current song), “all” (repeat playlist, no shuffle), "
"\" (shuffle playlist, presumes repeat all)." "“shuffle” (shuffle playlist, presumes repeat all)."
msgstr "" msgstr ""
"Hodnota určuje, jestli opakovaně nebo náhodně přehrávat z celé sbírku. " "Hodnota určuje, jestli opakovaně nebo náhodně přehrávat z celé sbírku. "
"Platné hodnoty jsou: „none“ (opakování a náhodný výběr vypnuty), " "Platné hodnoty jsou: „none“ (opakování a náhodný výběr vypnuty), "
...@@ -139,29 +139,29 @@ msgstr "Přehrát" ...@@ -139,29 +139,29 @@ msgstr "Přehrát"
msgid "Next" msgid "Next"
msgstr "Následující" msgstr "Následující"
#: ../gnomemusic/player.py:1080 #: ../gnomemusic/player.py:1074
msgid "Unable to play the file" msgid "Unable to play the file"
msgstr "Soubor nelze přehrát" msgstr "Soubor nelze přehrát"
#. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer. #. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer.
#. %s will be replaced with the software installer's name, e.g. #. %s will be replaced with the software installer's name, e.g.
#. 'Software' in case of gnome-software. #. 'Software' in case of gnome-software.
#: ../gnomemusic/player.py:1085 #: ../gnomemusic/player.py:1079
#, python-format #, python-format
msgid "_Find in %s" msgid "_Find in %s"
msgstr "_Hledat v %s" msgstr "_Hledat v %s"
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs #. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: ../gnomemusic/player.py:1095 #: ../gnomemusic/player.py:1089
msgid " and " msgid " and "
msgstr " a " msgstr " a "
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs #. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: ../gnomemusic/player.py:1098 #: ../gnomemusic/player.py:1092
msgid ", " msgid ", "
msgstr ", " msgstr ", "
#: ../gnomemusic/player.py:1099 #: ../gnomemusic/player.py:1093
#, python-format #, python-format
msgid "%s is required to play the file, but is not installed." msgid "%s is required to play the file, but is not installed."
msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed." msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed."
...@@ -249,7 +249,7 @@ msgstr "Bez názvu" ...@@ -249,7 +249,7 @@ msgstr "Bez názvu"
msgid "Albums" msgid "Albums"
msgstr "Alba" msgstr "Alba"
#: ../gnomemusic/views/artistsview.py:42 ../gnomemusic/views/searchview.py:454 #: ../gnomemusic/views/artistsview.py:52 ../gnomemusic/views/searchview.py:454
msgid "Artists" msgid "Artists"
msgstr "Umělci" msgstr "Umělci"
...@@ -262,7 +262,7 @@ msgstr[0] "Vybrána %d položka" ...@@ -262,7 +262,7 @@ msgstr[0] "Vybrána %d položka"
msgstr[1] "Vybrány %d položky" msgstr[1] "Vybrány %d položky"
msgstr[2] "Vybráno %d položek" msgstr[2] "Vybráno %d položek"
#: ../gnomemusic/views/baseview.py:193 ../gnomemusic/views/baseview.py:301 #: ../gnomemusic/views/baseview.py:193 ../gnomemusic/views/baseview.py:298
#: ../gnomemusic/widgets/albumwidget.py:201 #: ../gnomemusic/widgets/albumwidget.py:201
#: ../gnomemusic/widgets/artistalbumswidget.py:210 ../data/headerbar.ui.h:3 #: ../gnomemusic/widgets/artistalbumswidget.py:210 ../data/headerbar.ui.h:3
msgid "Click on items to select them" msgid "Click on items to select them"
...@@ -284,7 +284,7 @@ msgstr "Hej, DJ" ...@@ -284,7 +284,7 @@ msgstr "Hej, DJ"
msgid "Playlists" msgid "Playlists"
msgstr "Seznamy k přehrání" msgstr "Seznamy k přehrání"
#: ../gnomemusic/views/playlistview.py:412 #: ../gnomemusic/views/playlistview.py:409
#, python-format #, python-format
msgid "%d Song" msgid "%d Song"
msgid_plural "%d Songs" msgid_plural "%d Songs"
...@@ -359,7 +359,7 @@ msgid "" ...@@ -359,7 +359,7 @@ msgid ""
"obligated to do so. If you do not wish to do so, delete this exception " "obligated to do so. If you do not wish to do so, delete this exception "
"statement from your version.\n" "statement from your version.\n"
"\n" "\n"
"\"Magic of the vinyl\" by Sami Pyylampi image is licensed by CC-BY-SA 2.0 " "“Magic of the vinyl” by Sami Pyylampi image is licensed by CC-BY-SA 2.0 "
"https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403\n" "https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403\n"
msgstr "" msgstr ""
"Hudba GNOME (v originálním znění GNOME Music) je svobodný software: Můžete " "Hudba GNOME (v originálním znění GNOME Music) je svobodný software: Můžete "
...@@ -575,18 +575,3 @@ msgstr "Přid_at do seznamu k přehrání" ...@@ -575,18 +575,3 @@ msgstr "Přid_at do seznamu k přehrání"
msgid "_Remove from Playlist" msgid "_Remove from Playlist"
msgstr "Odeb_rat ze seznamu k přehrání" msgstr "Odeb_rat ze seznamu k přehrání"
#~ msgid "Unknown Album"
#~ msgstr "Neznámé album"
#~ msgid "Max chars to display in track name on Artist view"
#~ msgstr ""
#~ "Maximální počet znaků, který se může zobrazit v názvu skladby v zobrazení "
#~ "Umělci"
#~ msgid ""
#~ "This setting modifies the amount of chars for track title on Artist view "
#~ "before its been ellipsized. Set this to -1 to disable"
#~ msgstr ""
#~ "Toto nastavení upravuje množství znaků pro název skladby v zobrazení "
#~ "Umělci. Znaky nad tento počet jsou nahrazeny výpustkem. Pro vypnutí této "
#~ "funkce nastavte na -1."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment