Commit 10a1c4e8 authored by Joe Hansen's avatar Joe Hansen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 08919083
# Danish translation for gnome-music.
# Copyright (C) 2013-2015 gnome-music's COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2013-2017 gnome-music's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-music package.
#
# Kris Thomsen <lakristho@gmail.com>, 2013-2014.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2015, 2016.
# scootergrisen, 2015.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: "
"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-31 12:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-08 02:57+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-16 13:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-21 02:57+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -55,13 +56,13 @@ msgstr "Afspil i gentagelsestilstand"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:9
msgid ""
"Value identifies whether to repeat or randomize playback through the "
"collection. Allowed values are: “none” (repeat and shuffle are off), “song” "
"(repeat current song), “all” (repeat playlist, no shuffle), “shuffle” "
"(shuffle playlist, presumes repeat all)."
"collection. Allowed values are: “none” (repeat and shuffle are off), "
"“song” (repeat current song), “all” (repeat playlist, no shuffle), "
"“shuffle” (shuffle playlist, presumes repeat all)."
msgstr ""
"Værdien afgør om afspilning af samlingen skal gentages eller blandes. "
"Tilladte værdier er: \"none\" (gentagelse og blanding er slået fra), "
"\"song\" (nuværende sang gentages), \"all\" (gentag afspilningslisten, bland "
"Tilladte værdier er: \"none\" (gentagelse og blanding er slået fra), \"song"
"\" (nuværende sang gentages), \"all\" (gentag afspilningslisten, bland "
"ikke), \"shuffle\" (bland afspilningslisten, og alle gentages)."
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:10
......@@ -96,8 +97,8 @@ msgstr "Den oprindelige tilstand har været vist"
msgid "Set to true when initial state has been displayed"
msgstr "Sæt til true når den oprindelige tilstand har været vist"
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:1 ../gnomemusic/application.py:55
#: ../gnomemusic/application.py:107 ../gnomemusic/toolbar.py:90
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:1 ../gnomemusic/application.py:53
#: ../gnomemusic/application.py:101 ../gnomemusic/toolbar.py:90
#: ../gnomemusic/window.py:68 ../data/AboutDialog.ui.in.h:1
msgid "Music"
msgstr "Musik"
......@@ -126,11 +127,11 @@ msgstr "Musik er det nye musikafspilningsprogram til GNOME."
msgid "Previous"
msgstr "Forrige"
#: ../gnomemusic/notification.py:58 ../gnomemusic/player.py:558
#: ../gnomemusic/notification.py:58 ../gnomemusic/player.py:559
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
#: ../gnomemusic/notification.py:61 ../gnomemusic/player.py:561
#: ../gnomemusic/notification.py:61 ../gnomemusic/player.py:562
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:7
msgid "Play"
msgstr "Afspil"
......@@ -139,29 +140,29 @@ msgstr "Afspil"
msgid "Next"
msgstr "Næste"
#: ../gnomemusic/player.py:1129
#: ../gnomemusic/player.py:1132
msgid "Unable to play the file"
msgstr "Kan ikke afspille filen"
#. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer.
#. %s will be replaced with the software installer's name, e.g.
#. 'Software' in case of gnome-software.
#: ../gnomemusic/player.py:1134
#: ../gnomemusic/player.py:1137
#, python-format
msgid "_Find in %s"
msgstr "_Find i %s"
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: ../gnomemusic/player.py:1144
#: ../gnomemusic/player.py:1147
msgid " and "
msgstr " og "
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: ../gnomemusic/player.py:1147
#: ../gnomemusic/player.py:1150
msgid ", "
msgstr ", "
#: ../gnomemusic/player.py:1148
#: ../gnomemusic/player.py:1151
#, python-format
msgid "%s is required to play the file, but is not installed."
msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed."
......@@ -193,6 +194,7 @@ msgstr "Tilføjet for nylig"
msgid "Favorite Songs"
msgstr "Yndlingssange"
# vel ikke rigtig nogen danske vi ser bort fra?
#. TRANSLATORS: The following translatable string should be a
#. vertical bar-separated list of all-lowercase articles that
#. should be ignored when alphabetizing artists/albums. This
......@@ -202,7 +204,7 @@ msgstr "Yndlingssange"
#. common one should appear first, the least common one last.
#: ../gnomemusic/query.py:90
msgid "the|a|an"
msgstr ""
msgstr "the|a|an"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:63 ../gnomemusic/searchbar.py:111
msgid "All"
......@@ -218,7 +220,7 @@ msgstr "Album"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:66 ../data/AlbumWidget.ui.h:3
msgid "Composer"
msgstr ""
msgstr "Komponist"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:67
msgid "Track Title"
......@@ -270,7 +272,7 @@ msgstr "Klik på elementerne for at vælge dem"
msgid "Music folder"
msgstr "Musikmappe"
#: ../gnomemusic/views/emptysearchview.py:49
#: ../gnomemusic/views/emptysearchview.py:50
msgid "Try a different search"
msgstr "Prøv en anden søgning"
......@@ -301,7 +303,7 @@ msgstr "%d min"
#: ../gnomemusic/widgets/disclistboxwidget.py:192
msgid "Disc {}"
msgstr ""
msgstr "Disk {}"
#: ../gnomemusic/window.py:128
msgid "Loading"
......@@ -317,16 +319,12 @@ msgid "Empty"
msgstr "Tom"
#: ../gnomemusic/window.py:419
#, fuzzy
#| msgid "Playlist %s removed"
msgid "Playlist {} removed"
msgstr "Afspilningslisten %s fjernet"
msgstr "Afspilningslisten {} fjernet"
#: ../data/AboutDialog.ui.in.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Copyright © 2013 GNOME Music Developers"
msgid "Copyright © 2016 GNOME Music Developers"
msgstr "Ophavsret © 2013 GNOME Musik-udviklerne"
msgstr "Ophavsret © 2016 GNOME Musik-udviklerne"
#: ../data/AboutDialog.ui.in.h:3
msgid "A music player and management application for GNOME."
......@@ -377,13 +375,13 @@ msgstr ""
"Musik. Hvis ikke, så skriv til Free software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
"\n"
"Forfatterne af GNOME Musik giver hermed tilladelse til at "
"ikke-GPL-kompatible GStreamer-udvidelsesmoduler kan bruges og distribueres "
"sammen med GStreamer og GNOME Musik. Denne tilladelse er overstyrer "
"tilladelserne givet af GPL-licensen, som GNOME Musik er dækket af. Hvis du "
"ændrer denne kode, kan du udvide denne undtagelse til din version af koden, "
"men du har ikke forpligtet til at gøre det. Hvis du ikke ønsker at gøre "
"dette, sletter du blot denne erklæring om undtagelse fra din version.\n"
"Forfatterne af GNOME Musik giver hermed tilladelse til at ikke-GPL-"
"kompatible GStreamer-udvidelsesmoduler kan bruges og distribueres sammen med "
"GStreamer og GNOME Musik. Denne tilladelse er overstyrer tilladelserne givet "
"af GPL-licensen, som GNOME Musik er dækket af. Hvis du ændrer denne kode, "
"kan du udvide denne undtagelse til din version af koden, men du har ikke "
"forpligtet til at gøre det. Hvis du ikke ønsker at gøre dette, sletter du "
"blot denne erklæring om undtagelse fra din version.\n"
"\n"
"\"Magic of the vinyl\" af Sami Pyylampi, billede er licenseret af CC-BY-SA "
"2.0 https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403\n"
......@@ -428,11 +426,9 @@ msgstr "Søg"
msgid "Select"
msgstr "Vælg"
#: ../data/headerbar.ui.h:6 ../data/PlaylistDialog.ui.h:1
#, fuzzy
#| msgid "Cancel"
#: ../data/headerbar.ui.h:6 ../data/PlaylistDialog.ui.h:5
msgid "_Cancel"
msgstr "Annullér"
msgstr "_Annullér"
#: ../data/headerbar.ui.h:7
msgid "Back"
......@@ -563,55 +559,31 @@ msgstr "_Slet"
msgid "Playlist Name"
msgstr "Navn på afspilningsliste"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:1
msgid "Enter a name for your first playlist"
msgstr "Indtast et navn for din første afspilningsliste"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:2
msgid "_Add"
msgstr ""
msgid "C_reate"
msgstr "_Opret"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:3
msgid "New Playlist"
msgstr "Ny afspilningsliste"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:4
msgid "Add"
msgstr "Tilføj"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:6
msgid "_Add"
msgstr "_Tilføj"
#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:1
#, fuzzy
#| msgid "Add to Playlist"
msgid "_Add to Playlist"
msgstr "Føj til afspilningsliste"
msgstr "_Tilføj til afspilningsliste"
#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Remove from Playlist"
msgid "_Remove from Playlist"
msgstr "Fjern fra afspilningsliste"
#~ msgid "Max chars to display in track name on Artist view"
#~ msgstr "Maksimalt antal tegn som skal vises i spornavn for kunstnervisningen"
#~ msgid ""
#~ "This setting modifies the amount of chars for track title on Artist view "
#~ "before its been ellipsized. Set this to -1 to disable"
#~ msgstr ""
#~ "Denne indstilling angiver antallet af tegn til sportitlen ved "
#~ "kunstnervisningen, før titlen forkortes med ellipse. Sæt til -1 for at slå "
#~ "fra"
#~ msgid "Unknown Album"
#~ msgstr "Ukendt album"
#~ msgid "the a an"
#~ msgstr "en et the"
#~ msgid "All Artists"
#~ msgstr "Alle kunstnere"
#~ msgid "Add"
#~ msgstr "Tilføj"
#~ msgid "Select Playlist"
#~ msgstr "Vælg afspilningsliste"
#~ msgid "Not playing"
#~ msgstr "Afspiller ikke"
#~ msgid "by %s, from %s"
#~ msgstr "af %s, fra %s"
msgstr "_Fjern fra afspilningsliste"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment