Commit 0b990c42 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Add Polish help translation

parent fbcc8aa8
......@@ -19,4 +19,4 @@ HELP_FILES = \
HELP_MEDIA = \
figures/gnome-music-3.12.png
HELP_LINGUAS = cs da de el es fr gl hu ko pt_BR ro sv
HELP_LINGUAS = cs da de el es fr gl hu ko pl pt_BR ro sv
# Polish translation for gnome-music help.
# Copyright © 2017 the gnome-music authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-music package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music-help\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-05 12:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-31 01:05+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/introduction.page:11 C/index.page:11 C/play-music.page:11
#: C/playlist-create-albums.page:11 C/playlist-create-songs.page:11
#: C/playlist-create-artists.page:11 C/playlist-delete.page:11
#: C/playlist-remove-songs.page:11 C/playlist-repeat.page:11
#: C/playlist-shuffle.page:11 C/search.page:11
msgid "Shobha Tyagi"
msgstr "Shobha Tyagi"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/introduction.page:13 C/index.page:13 C/play-music.page:13
#: C/playlist-create-albums.page:13 C/playlist-create-songs.page:13
#: C/playlist-create-artists.page:13 C/playlist-delete.page:13
#: C/playlist-remove-songs.page:13 C/playlist-repeat.page:13
#: C/playlist-shuffle.page:13 C/search.page:13
msgid "2014"
msgstr "2014"
#. (itstool) path: info/desc
#. (itstool) path: page/p
#: C/introduction.page:18 C/introduction.page:23
msgid ""
"A simple and elegant replacement for using <app>Files</app> to show the "
"music directory."
msgstr ""
"Prosty i elegancki zamiennik używania <app>Menedżera plików</app> do "
"wyświetlania katalogu z muzyką."
#. (itstool) path: page/title
#: C/introduction.page:22
msgid "Introduction to Music"
msgstr "Wprowadzenie do odtwarzacza muzyki"
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:6
msgctxt "link"
msgid "Music"
msgstr "Muzyka"
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:7
msgctxt "text"
msgid "Music"
msgstr "Muzyka"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:18
msgid "<_:media-1/> Music"
msgstr "<_:media-1/> Muzyka"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:25
msgid "Create playlist"
msgstr "Tworzenie listy odtwarzania"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:28
msgid "Play a song"
msgstr "Odtwarzanie utworu"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:31
msgid "Remove songs and playlist"
msgstr "Usuwanie utworów i list odtwarzania"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/play-music.page:18
msgid "Play your favorite songs."
msgstr "Odtwarzanie ulubionych utworów."
#. (itstool) path: page/title
#: C/play-music.page:22
msgid "Play music"
msgstr "Odtwarzanie muzyki"
#. (itstool) path: page/p
#: C/play-music.page:24
msgid ""
"You can play your favorite music by creating a playlist or by simply "
"clicking on the song of your choice from any view."
msgstr ""
"Można odtwarzać ulubioną muzykę tworząc listę odtwarzania lub po prostu "
"klikając wybrany utwór w każdym widoku."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/play-music.page:28 C/playlist-delete.page:27
#: C/playlist-remove-songs.page:27
msgid "While in <em>Playlists</em>:"
msgstr "W widoku <em>Listy odtwarzania</em>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/play-music.page:30
msgid "Select a playlist."
msgstr "Wybierz listę odtwarzania."
#. (itstool) path: item/p
#: C/play-music.page:33 C/playlist-delete.page:32
msgid "Click on the gear button on the right hand side."
msgstr "Kliknij przycisk z kołem zębatym po prawej stronie."
#. (itstool) path: item/p
#: C/play-music.page:36
msgid "Click on <gui>Play</gui>."
msgstr "Kliknij <gui>Odtwórz</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-create-albums.page:18
msgid "Add songs to playlists using albums."
msgstr "Dodawanie utworów do list odtwarzania za pomocą albumów."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-create-albums.page:21
msgid "Create a playlist using albums"
msgstr "Tworzenie listy odtwarzania za pomocą albumów"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-albums.page:23
msgid ""
"You can view all your albums by clicking on the <gui style=\"button"
"\">Albums</gui> button."
msgstr ""
"Można wyświetlić wszystkie albumy klikając przycisk <gui style=\"button"
"\">Albumy</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-albums.page:27
msgid "To add all the songs in an album:"
msgstr "Aby dodać wszystkie utwory w albumie:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:29 C/playlist-create-songs.page:29
#: C/playlist-create-artists.page:30
msgid "Click on the check button in the top-right of the window."
msgstr "Kliknij przycisk z haczykiem w górnym prawym rogu okna."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:32
msgid "Select albums."
msgstr "Zaznacz albumy."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:35 C/playlist-create-albums.page:60
#: C/playlist-create-songs.page:35 C/playlist-create-artists.page:37
msgid "Click on the <gui style=\"button\">Add to Playlist</gui> button."
msgstr ""
"Kliknij przycisk <gui style=\"button\">Dodaj do listy odtwarzania</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:38 C/playlist-create-albums.page:63
#: C/playlist-create-artists.page:40
msgid "Click on <gui>New Playlist</gui> and type a name for your playlist."
msgstr "Kliknij <gui>Nowa lista odtwarzania</gui> i wpisz nazwę listy."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:42 C/playlist-create-albums.page:67
#: C/playlist-create-songs.page:42
msgid "Click on <gui style=\"button\">Select</gui>."
msgstr "Kliknij <gui style=\"button\">Wybierz</gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-albums.page:46
msgid "You can also create a playlist from specific songs."
msgstr "Można także utworzyć listę odtwarzania z konkretnych utworów."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-albums.page:49
msgid "To add selected songs from an album:"
msgstr "Aby dodać wybrane utwory z albumu:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:51
msgid "Click on an album."
msgstr "Kliknij album."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:54
msgid "Click on the check button."
msgstr "Kliknij przycisk z haczykiem."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:57
msgid "Select songs."
msgstr "Zaznacz utwory."
#. (itstool) path: note/p
#: C/playlist-create-albums.page:72 C/playlist-create-songs.page:47
#: C/playlist-create-artists.page:49
msgid ""
"To select all the songs click <guiseq><gui>Click on items to select them</"
"gui><gui>Select All</gui></guiseq> in the toolbar or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>."
msgstr ""
"Aby zaznaczyć wszystkie utwory, kliknij <guiseq><gui>Kliknięcie elementu "
"zaznacza go</gui><gui>Zaznacz wszystko</gui></guiseq> na pasku narzędziowym "
"lub naciśnij klawisze <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/playlist-create-albums.page:76 C/playlist-create-songs.page:51
#: C/playlist-create-artists.page:53
msgid ""
"To clear the selection click <guiseq><gui>Click on items to select them</"
"gui><gui>Select None</gui></guiseq> in the toolbar."
msgstr ""
"Aby anulować zaznaczenie, kliknij <guiseq><gui>Kliknięcie elementu zaznacza "
"go</gui><gui>Odznacz wszystko</gui></guiseq> na pasku narzędziowym."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-create-songs.page:18
msgid "Create playlist by selecting your favorite songs."
msgstr "Tworzenie listy odtwarzania wybierając ulubione utwory."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-create-songs.page:21
msgid "Create playlists using songs"
msgstr "Tworzenie list odtwarzania za pomocą utworów"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-songs.page:23
msgid ""
"You can view all the songs by clicking on the <gui style=\"button\">Songs</"
"gui> button."
msgstr ""
"Można wyświetlić wszystkie utwory klikając przycisk <gui style=\"button"
"\">Utwory</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-songs.page:27
msgid "To create a new playlist while in <em>Songs</em> view:"
msgstr "Aby utworzyć nową listę odtwarzania w widoku <em>Utwory</em>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-songs.page:32
msgid "Select all the songs you want to add to the playlist."
msgstr "Zaznacz wszystkie utwory do dodania do listy odtwarzania."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-songs.page:38
msgid ""
"Click on <gui style=\"button\">New Playlist</gui> and type a name for your "
"playlist."
msgstr ""
"Kliknij przycisk <gui style=\"button\">Nowa lista odtwarzania</gui> i wpisz "
"nazwę listy."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-create-artists.page:18
msgid "Create playlist by selecting your favorite artists."
msgstr "Tworzenie listy odtwarzania wybierając ulubionych wykonawców."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-create-artists.page:22
msgid "Create playlists using artists"
msgstr "Tworzenie list odtwarzania za pomocą wykonawców"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-artists.page:24
msgid ""
"You can view all the artists and their songs by clicking on the <gui style="
"\"button\">Artists</gui> button."
msgstr ""
"Można wyświetlić wszystkich wykonawców i ich utwory klikając przycisk <gui "
"style=\"button\">Wykonawcy</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-artists.page:28
msgid "To create a new playlist while in <em>Artists</em> view:"
msgstr "Aby utworzyć nową listę odtwarzania w widoku <em>Wykonawcy</em>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-artists.page:33
msgid "Select all the artists whose songs you want to add to the playlist."
msgstr ""
"Zaznacz wszystkich wykonawców, których utwory mają zostać dodane do listy "
"odtwarzania."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-artists.page:44
msgid "Click on <gui>Select</gui>."
msgstr "Kliknij <gui>Wybierz</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-delete.page:18
msgid "Remove an unwanted playlist."
msgstr "Usuwanie niechcianej listy odtwarzania."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-delete.page:22
msgid "Delete a playlist"
msgstr "Usuwanie listy odtwarzania"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-delete.page:24
msgid "You can remove an old and unwanted playlist."
msgstr "Można usunąć stare i niechciane listy odtwarzania."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-delete.page:29
msgid "Select the playlist which you want to delete."
msgstr "Zaznacz listę odtwarzania do usunięcia."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-delete.page:35
msgid "Click on <gui>Delete</gui>."
msgstr "Kliknij <gui>Usuń</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-remove-songs.page:18
msgid "Delete songs from the playlist."
msgstr "Usuwanie utworów z listy odtwarzania."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-remove-songs.page:22
msgid "Remove songs"
msgstr "Usuwanie utworów"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-remove-songs.page:24
msgid "You can remove any unwanted songs from a playlist."
msgstr "Można usunąć wszystkie niechciane utwory z listy odtwarzania."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:29
msgid "Select the playlist from which you want to remove songs."
msgstr "Zaznacz listę odtwarzania, z której mają zostać usunięte utwory."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:32
msgid "Click on the check button on the toolbar."
msgstr "Kliknij przycisk z haczykiem na pasku narzędziowym."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:35
msgid "Select all the songs which you want to remove."
msgstr "Zaznacz wszystkie utwory do usunięcia."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:38
msgid "Click on <gui style=\"button\">Remove from Playlist</gui>."
msgstr "Kliknij <gui style=\"button\">Usuń z listy odtwarzania</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-repeat.page:18
msgid "Repeat all songs in the playlist or only the current song."
msgstr ""
"Powtarzanie wszystkich utworów na liście odtwarzania lub tylko obecnego "
"utworu."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-repeat.page:22
msgid "How do I play songs on repeat?"
msgstr "Jak ustawić powtarzanie utworów?"
#. (itstool) path: list/title
#: C/playlist-repeat.page:25
msgid "In the taskbar, click on the button on the right side:"
msgstr "Kliknij przycisk po prawej stronie paska zadań:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-repeat.page:27
msgid "Select <gui>Repeat Song</gui> to repeat a single song."
msgstr "Wybierz <gui>Powtarzanie utworu</gui>, aby powtarzać jeden utwór."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-repeat.page:30
msgid "Select <gui>Repeat All</gui> to repeat all the song in the playlist."
msgstr ""
"Wybierz <gui>Powtarzanie wszystkich</gui>, aby powtarzać wszystkie utwory "
"listy odtwarzania."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-shuffle.page:18
msgid "Shuffle songs in the playlist."
msgstr "Losowa kolejność utworów na liście odtwarzania."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-shuffle.page:22
msgid "How do I shuffle my songs?"
msgstr "Jak ustawić losową kolejność utworów?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-shuffle.page:24
msgid ""
"In the taskbar, click on the button on right hand side and select "
"<gui>Shuffle</gui>."
msgstr ""
"Kliknij przycisk po prawej stronie paska zadań i wybierz <gui>Odtwarzanie "
"losowe</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/search.page:18
msgid "Search through your music collection."
msgstr "Przeszukiwanie kolekcji muzycznej."
#. (itstool) path: page/title
#: C/search.page:22
msgid "Find music"
msgstr "Wyszukiwanie muzyki"
#. (itstool) path: page/p
#: C/search.page:24
msgid ""
"You can search your albums, artists, songs and playlists. Select what you "
"want to search through then click the <gui>Search</gui> button and start "
"searching."
msgstr ""
"Można przeszukiwać albumy, wykonawców, utwory i listy odtwarzania. Wybierz, "
"co chcesz przeszukać, a następnie kliknij przycisk <gui>Wyszukaj</gui> "
"i zacznij wyszukiwanie."
#. (itstool) path: p/link
#: C/legal.xml:5
msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
msgstr "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported"
#. (itstool) path: license/p
#: C/legal.xml:4
msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
msgstr "Na warunkach licencji <_:link-1/>."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment