ca.po 14.4 KB
Newer Older
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-01 21:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-05 19:52+0000\n"
"Last-Translator: Jaume Jorba <jaume.jorba@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/softcatala/gnome-documentation-catalan/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ca\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Jaume Jorba <jaume.jorba@gmail.com>, 2018"

#. (itstool) path: credit/name
#: C/introduction.page:11 C/index.page:11 C/play-music.page:11
#: C/playlist-create-albums.page:11 C/playlist-create-songs.page:11
#: C/playlist-create-artists.page:11 C/playlist-delete.page:11
#: C/playlist-remove-songs.page:11 C/playlist-repeat.page:11
#: C/playlist-shuffle.page:11 C/search.page:11
msgid "Shobha Tyagi"
msgstr "Shobha Tyagi"

#. (itstool) path: credit/years
#: C/introduction.page:13 C/index.page:13 C/play-music.page:13
#: C/playlist-create-albums.page:13 C/playlist-create-songs.page:13
#: C/playlist-create-artists.page:13 C/playlist-delete.page:13
#: C/playlist-remove-songs.page:13 C/playlist-repeat.page:13
#: C/playlist-shuffle.page:13 C/search.page:13
msgid "2014"
msgstr "2014"

#. (itstool) path: info/desc
#. (itstool) path: page/p
#: C/introduction.page:18 C/introduction.page:23
msgid ""
"A simple and elegant replacement for using files to show the music "
"directory."
msgstr "Un senzill i elegant reemplaçament per utilitzar fitxer per mostrar el directori de música."

#. (itstool) path: page/title
#: C/introduction.page:22
msgid "Introduction to Music"
msgstr "Introducció a la Música"

#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:6
msgctxt "link"
msgid "Music"
msgstr "Música"

#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:7
msgctxt "text"
msgid "Music"
msgstr "Música"

#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:18
msgid "<_:media-1/> Music"
msgstr "<_:media-1/> Música"

#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:25
msgid "Create playlist"
msgstr "Crear una llista de reproducció"

#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:28
msgid "Play a song"
msgstr "Reproduir una cançó"

#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:31
msgid "Remove songs and playlist"
msgstr "Suprimir cançons i llista de reproducció"

#. (itstool) path: info/desc
#: C/play-music.page:18
msgid "Play your favorite songs."
msgstr "Reproduir les cançons favorites."

#. (itstool) path: page/title
#: C/play-music.page:22
msgid "Play music"
msgstr "Reproduir música"

#. (itstool) path: page/p
#: C/play-music.page:24
msgid ""
"You can play your favorite music by creating a playlist or by simply "
"clicking on the song of your choice from any view."
msgstr "Podeu reproduir la teva música preferida creant una llista de reproducció o simplement fent clic sobre la cançó escollida des de qualsevol vista"

#. (itstool) path: steps/title
#: C/play-music.page:28 C/playlist-delete.page:27
#: C/playlist-remove-songs.page:27
msgid "While in <em>Playlists</em>:"
msgstr "Mentre s'estigui a la <em>llista de reproducció</em>:"

#. (itstool) path: item/p
#: C/play-music.page:30
msgid "Select a playlist."
msgstr "Seleccionar una llista de reproducció."

#. (itstool) path: item/p
#: C/play-music.page:33 C/playlist-delete.page:32
msgid "Click on the gear button on the right hand side."
msgstr "Feu clic al botó de configuració del costat dret."

#. (itstool) path: item/p
#: C/play-music.page:36
msgid "Click on <gui>Play</gui>."
msgstr "Feu clic per <gui>Reprodueix</gui>."

#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-create-albums.page:18
msgid "Add songs to playlists using albums."
msgstr "Afegir cançons a la llista de reproducció utilitzant àlbums."

#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-create-albums.page:21
msgid "Create a playlist using albums"
msgstr "Crear una llista de reproducció utilitzant àlbums."

#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-albums.page:23
msgid ""
"You can view all your albums by clicking on the <gui "
"style=\"button\">Albums</gui> button."
msgstr "Es poden veure tots els àlbums propis fent clic al botó <gui style=\"button\">Àlbums</gui> ."

#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-albums.page:27
msgid "To add all the songs in an album:"
msgstr "Per afegir totes les cançons a un àlbum:"

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:29 C/playlist-create-songs.page:29
#: C/playlist-create-artists.page:30
msgid "Click on the check button in the top-right of the window."
msgstr "Feu clic al botó de selecció a la part superior dreta de la finestra."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:32
msgid "Select albums."
msgstr "Seleccionar àlbums."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:35 C/playlist-create-albums.page:60
#: C/playlist-create-songs.page:35 C/playlist-create-artists.page:37
msgid "Click on the <gui style=\"button\">Add to Playlist</gui> button."
msgstr "Feu clic sobre el botó <gui style=\"button\">Afegir a la llista de reproducció</gui>."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:38 C/playlist-create-albums.page:63
#: C/playlist-create-artists.page:40
msgid "Click on <gui>New Playlist</gui> and type a name for your playlist."
msgstr "Feu clic sobre <gui>Llista nova de reproducció</gui> i escriviu un nom per a la llista."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:42 C/playlist-create-albums.page:67
#: C/playlist-create-songs.page:42
msgid "Click on <gui style=\"button\">Select</gui>."
msgstr "Fer clic sobre <gui style=\"button\">Selecciona</gui>."

#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-albums.page:46
msgid "You can also create a playlist from specific songs."
msgstr "Es pot crear una llista de reproducció a partir de cançons específiques."

#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-albums.page:49
msgid "To add selected songs from an album:"
msgstr "Per afegir les cançons seleccionades d'un àlbum:"

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:51
msgid "Click on an album."
msgstr "Feu clic a un àlbum."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:54
msgid "Click on the check button."
msgstr "Feu clic a la casella de selecció"

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-albums.page:57
msgid "Select songs."
msgstr "Seleccioneu cançons."

#. (itstool) path: note/p
#: C/playlist-create-albums.page:72 C/playlist-create-songs.page:47
#: C/playlist-create-artists.page:49
msgid ""
"To select all the songs click <guiseq><gui>Click on items to select "
"them</gui><gui>Select All</gui></guiseq> in the toolbar or press "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>."
msgstr "Per seleccionar totes les cançons fer clic a <guiseq><gui>Feu clic als elements per seleccionar-los</gui><gui>Selecciona-ho tot</gui></guiseq> a la barra d'eines o premeu <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>."

#. (itstool) path: note/p
#: C/playlist-create-albums.page:76 C/playlist-create-songs.page:51
#: C/playlist-create-artists.page:53
msgid ""
"To clear the selection click <guiseq><gui>Click on items to select "
"them</gui><gui>Select None</gui></guiseq> in the toolbar."
msgstr "Per netejar la selecció actual feu clic a <guiseq><gui>Feu clic als elements per seleccionar-los</gui><gui>No en seleccionis cap</gui></guiseq>a la barra d'eines."

#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-create-songs.page:18
msgid "Create playlist by selecting your favorite songs."
msgstr "Crear una llista de reproducció seleccionant les cançons preferides."

#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-create-songs.page:21
msgid "Create playlists using songs"
msgstr "Crear una llista de reproducció utilitzant cançons."

#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-songs.page:23
msgid ""
"You can view all the songs by clicking on the <gui "
"style=\"button\">Songs</gui> button."
msgstr "Es poden veure totes les cançons fent clic al botó  <gui style=\"button\">Cançons</gui>."

#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-songs.page:27
msgid "To create a new playlist while in <em>Songs</em> view:"
msgstr "Per crear una nova llista de reproducció a la vista <em>Cançons</em>:"

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-songs.page:32
msgid "Select all the songs you want to add to the playlist."
msgstr "Seleccioneu totes les cançons que es vulguin afegir a la llista de reproducció."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-songs.page:38
msgid ""
"Click on <gui style=\"button\">New Playlist</gui> and type a name for your "
"playlist."
msgstr "Feu clic a <gui style=\"button\">Nova llista de reproducció</gui> i escriure el nom de la llista."

#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-create-artists.page:18
msgid "Create playlist by selecting your favorite artists."
msgstr "Crear una llista de reproducció seleccionant els artistes preferits."

#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-create-artists.page:22
msgid "Create playlists using artists"
msgstr "Crear una llista de reproducció utilitzant artistes"

#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-artists.page:24
msgid ""
"You can view all the artists and their songs by clicking on the <gui "
"style=\"button\">Artists</gui> button."
msgstr "Es poden veure tots els artistes i les seves cançons fent clic al botó <gui style=\"button\">Artistes</gui>."

#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-artists.page:28
msgid "To create a new playlist while in <em>Artists</em> view:"
msgstr "Per crear una nova llista de reproducció mentre s'està a la vista <em>Artistes</em>:"

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-artists.page:33
msgid "Select all the artists whose songs you want to add to the playlist."
msgstr "Seleccioneu tots els artistes les cançons dels quals vulgueu afegir a la llista de reproducció."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-artists.page:44
msgid "Click on <gui>Select</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui>Selecciona</gui>."

#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-delete.page:18
msgid "Remove an unwanted playlist."
msgstr "Suprimir una llista de reproducció no desitjada."

#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-delete.page:22
msgid "Delete a playlist"
msgstr "Suprimir una llista de reproducció"

#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-delete.page:24
msgid "You can remove an old and unwanted playlist."
msgstr "Es pot eliminar una llista de reproducció antiga i no desitjada."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-delete.page:29
msgid "Select the playlist which you want to delete."
msgstr "Seleccioneu la llista de reproducció que es vulgui esborrar."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-delete.page:35
msgid "Click on <gui>Delete</gui>."
msgstr "Feu clic a sobre per <gui>Esborrar</gui>."

#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-remove-songs.page:18
msgid "Delete songs from the playlist."
msgstr "Esborrar cançons de la llista de reproducció."

#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-remove-songs.page:22
msgid "Remove songs"
msgstr "Eliminar cançons"

#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-remove-songs.page:24
msgid "You can remove any unwanted songs from a playlist."
msgstr "Es poden eliminar totes les cançons no desitjades d'una llista de reproducció."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:29
msgid "Select the playlist from which you want to remove songs."
msgstr "Seleccioneu la llista de reproducció de la que es volen eliminar cançons."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:32
msgid "Click on the check button on the toolbar."
msgstr "Feu clic sobre la casella de verificació a la barra d'eines."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:35
msgid "Select all the songs which you want to remove."
msgstr "Seleccioneu totes les cançons que es vulguin eliminar."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:38
msgid "Click on <gui style=\"button\">Remove from Playlist</gui>."
337
msgstr "Feu clic a <gui style=\"button\">Suprimeix de la llista de reproducció</gui>."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407

#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-repeat.page:18
msgid "Repeat all songs in the playlist or only the current song."
msgstr "Repetir totes les cançons de la llista de reproducció o només la cançó actual."

#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-repeat.page:22
msgid "How do I play songs on repeat?"
msgstr "Com es poden reproduir cançons en repetició?"

#. (itstool) path: list/title
#: C/playlist-repeat.page:25
msgid "In the taskbar, click on the button on the right side:"
msgstr "A la barra de tasques, fer clic al botó del costat dret:"

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-repeat.page:27
msgid "Select <gui>Repeat Song</gui> to repeat a single song."
msgstr "Seleccionar <gui>Repeteix la cançó</gui> per repetir una única cançó."

#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-repeat.page:30
msgid "Select <gui>Repeat All</gui> to repeat all the song in the playlist."
msgstr "Seleccionar <gui>Repeteix-ho tot</gui> per repetir totes les cançons de la llista de reproducció."

#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-shuffle.page:18
msgid "Shuffle songs in the playlist."
msgstr "Barrejar les cançons a la llista de reproducció."

#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-shuffle.page:22
msgid "How do I shuffle my songs?"
msgstr "Com mesclar les cançons?"

#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-shuffle.page:24
msgid ""
"In the taskbar, click on the button on right hand side and select "
"<gui>Shuffle</gui>."
msgstr "A la barra de tasques, fer clic al botó de la banda dreta i seleccionar  <gui>Barrejar</gui>."

#. (itstool) path: info/desc
#: C/search.page:18
msgid "Search through your music collection."
msgstr "Cercar a través de la col·lecció de música."

#. (itstool) path: page/title
#: C/search.page:22
msgid "Find music"
msgstr "Trobar música"

#. (itstool) path: page/p
#: C/search.page:24
msgid ""
"You can search your albums, artists, songs and playlists. Select what you "
"want to search through then click the <gui>Search</gui> button and start "
"searching."
msgstr "Es poden cercar àlbums, artistes, cançons i llistes de reproducció. Seleccionar el que es vol cercar i aleshores fer clic al botó <gui>Cercar</gui> i començar la cerca."

#. (itstool) path: p/link
#: C/legal.xml:5
msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
msgstr "Llicència Reconeixement-CompartirIgual 3.0 No adaptada"

#. (itstool) path: license/p
#: C/legal.xml:4
msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
msgstr "Aquesta obra està llicenciada sota una <_:link-1/>."