cs.po 16.5 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Czech translation for gnome-music.
# Copyright (C) 2013 gnome-music's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-music package.
#
# Adam Matoušek <adamatousek@gmail.com>, 2013.
6
# Vojtěch Cajtler <vcajtler@seznam.cz>, 2015
7
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015, 2016.
8 9 10 11 12 13
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
14 15
"POT-Creation-Date: 2016-11-10 13:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-12 11:34+0100\n"
16
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
17
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>>\n"
18 19 20 21 22
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
23
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
24

25
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:1
26 27 28
msgid "Window size"
msgstr "Velikost okna"

29
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:2
30 31 32
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Velikost okna (šířka a výška)."

33
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:3
34 35 36
msgid "Window position"
msgstr "Poloha okna"

37
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:4
38 39 40
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Poloha okna (x a y)."

41
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:5
42 43 44
msgid "Window maximized"
msgstr "Maximalizované okno"

45
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:6
46 47
msgid "Window maximized state."
msgstr "Stav maximalizace okna."
48

49
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:7
50 51
msgid "Playback repeat mode"
msgstr "Režim opakovaného přehrávání"
52

53 54
#. Translators: Don't translate allowed values, just the description in the brackets
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:9
55 56
msgid ""
"Value identifies whether to repeat or randomize playback through the "
57 58 59
"collection. Allowed values are: “none” (repeat and shuffle are off), "
"“song” (repeat current song), “all” (repeat playlist, no shuffle), "
"“shuffle” (shuffle playlist, presumes repeat all)."
60
msgstr ""
61 62 63 64 65
"Hodnota určuje, jestli opakovaně nebo náhodně přehrávat z celé sbírku. "
"Platné hodnoty jsou: „none“ (opakování a náhodný výběr vypnuty), "
"„song“ (opakovat aktuální skladbu), „all“ (opakovat vše ze seznamu k "
"přehrání, ne náhodně), „shuffle“ (náhodně přehrávat ze seznamu k přehrání, "
"předpokládá se opakování všeho)."
66

67
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:10
68 69 70
msgid "Search mode"
msgstr "Vyhledávací režim"

71
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:11
72 73
msgid "If true, the search bar is shown."
msgstr "Je-li zapnuto, je zobrazena vyhledávací lišta."
74

75 76 77 78 79 80 81 82 83
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:12
msgid "Notifications mode"
msgstr "Režim oznamování"

#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:13
msgid "Enables or disables playback notifications"
msgstr "Povolí nebo zakáže oznámení o přehrávání"

#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:14
84 85 86
msgid "Enable ReplayGain"
msgstr "Povolit ReplayGain"

87
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:15
88 89 90
msgid "Enables or disables ReplayGain for albums"
msgstr "Povolí nebo zakáže vyrovnání hlasitosti u alb pomocí ReplayGain"

91
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:16
92 93 94
msgid "Inital state has been displayed"
msgstr "Počáteční stav byl zobrazen"

95
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:17
96 97 98
msgid "Set to true when initial state has been displayed"
msgstr "Nastavit na zapnuto, když byl již zobrazen počáteční stav"

99 100
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:1 ../gnomemusic/application.py:55
#: ../gnomemusic/application.py:107 ../gnomemusic/toolbar.py:90
101
#: ../gnomemusic/window.py:70 ../data/AboutDialog.ui.in.h:1
102 103 104 105 106 107 108
msgid "Music"
msgstr "Hudba"

#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:2
msgid "Music Player"
msgstr "Hudební přehrávač"

109
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:3 ../data/gnome-music.appdata.xml.in.h:2
110 111 112
msgid "Play and organize your music collection"
msgstr "Přehrávat a organizovat svou hudební sbírku"

113 114 115 116
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:4
msgid "Music;Player;"
msgstr "hudba;muzika;přehrávač;"

117 118 119 120 121 122 123 124
#: ../data/gnome-music.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Music"
msgstr "Hudba GNOME"

#: ../data/gnome-music.appdata.xml.in.h:3
msgid "Music is the new GNOME music playing application."
msgstr "Hudba je nová aplikace GNOME sloužící k přehrávání hudby."

125
#: ../gnomemusic/notification.py:55 ../data/PlayerToolbar.ui.h:6
126 127 128
msgid "Previous"
msgstr "Předchozí"

129
#: ../gnomemusic/notification.py:58 ../gnomemusic/player.py:556
130 131 132
msgid "Pause"
msgstr "Pozastavit"

133
#: ../gnomemusic/notification.py:61 ../gnomemusic/player.py:559
134
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:7
135 136 137
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"

138
#: ../gnomemusic/notification.py:63 ../data/PlayerToolbar.ui.h:8
139 140 141
msgid "Next"
msgstr "Následující"

142
#: ../gnomemusic/player.py:1074
143 144 145 146 147 148
msgid "Unable to play the file"
msgstr "Soubor nelze přehrát"

#. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer.
#. %s will be replaced with the software installer's name, e.g.
#. 'Software' in case of gnome-software.
149
#: ../gnomemusic/player.py:1079
150 151 152 153 154
#, python-format
msgid "_Find in %s"
msgstr "_Hledat v %s"

#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
155
#: ../gnomemusic/player.py:1089
156 157 158 159
msgid " and "
msgstr " a "

#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
160
#: ../gnomemusic/player.py:1092
161 162 163
msgid ", "
msgstr ", "

164
#: ../gnomemusic/player.py:1093
165 166 167 168 169 170 171
#, python-format
msgid "%s is required to play the file, but is not installed."
msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed."
msgstr[0] "%s je potřebný k přehrání souboru, ale není nainstalován."
msgstr[1] "%s jsou potřebné k přehrání souboru, ale nejsou nainstalovány."
msgstr[2] "%s jsou potřebné k přehrání souboru, ale nejsou nainstalovány."

172
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
173
#: ../gnomemusic/playlists.py:59
174 175 176 177
msgid "Most Played"
msgstr "Nejčastěji přehráváno"

#. TRANSLATORS: this is a playlist name
178
#: ../gnomemusic/playlists.py:64
179 180 181 182
msgid "Never Played"
msgstr "Nikdy nepřehráno"

#. TRANSLATORS: this is a playlist name
183
#: ../gnomemusic/playlists.py:69
184 185 186
msgid "Recently Played"
msgstr "Nedávno přehráno"

187
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
188
#: ../gnomemusic/playlists.py:74
189 190 191
msgid "Recently Added"
msgstr "Nedávno přidáno"

192
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
193
#: ../gnomemusic/playlists.py:79
194 195 196
msgid "Favorite Songs"
msgstr "Oblíbené skladby"

197
#. TRANSLATORS: The following translatable string should be a
198 199 200 201
#. vertical bar-separated list of all-lowercase articles that
#. should be ignored when alphabetizing artists/albums. This
#. list should include the basic english translatable strings
#. regardless of language because they are so universal.
202 203 204
#. If some articles occur more frequently than others, the most
#. common one should appear first, the least common one last.
#: ../gnomemusic/query.py:93
205 206
msgid "the|a|an"
msgstr "-"
207

208
#: ../gnomemusic/searchbar.py:62 ../gnomemusic/searchbar.py:110
209 210 211
msgid "All"
msgstr "Vše"

212
#: ../gnomemusic/searchbar.py:63
213 214 215
msgid "Artist"
msgstr "Umělce"

216
#: ../gnomemusic/searchbar.py:64
217 218 219
msgid "Album"
msgstr "Album"

220 221 222 223 224
#: ../gnomemusic/searchbar.py:65 ../data/AlbumWidget.ui.h:3
msgid "Composer"
msgstr "Skladatel"

#: ../gnomemusic/searchbar.py:66
225 226 227
msgid "Track Title"
msgstr "Název stopy"

228
#: ../gnomemusic/searchbar.py:111
229 230 231
msgid "Local"
msgstr "Místní"

232
#: ../gnomemusic/searchbar.py:223
233 234 235
msgid "Sources"
msgstr "Zdroje"

236
#: ../gnomemusic/searchbar.py:230
237 238 239
msgid "Match"
msgstr "Porovnávat"

240
#: ../gnomemusic/utils.py:63
241 242 243
msgid "Unknown Artist"
msgstr "Neznámý umělec"

244
#: ../gnomemusic/utils.py:75
245 246 247
msgid "Untitled"
msgstr "Bez názvu"

248
#: ../gnomemusic/views/albumsview.py:44 ../gnomemusic/views/searchview.py:453
249 250 251
msgid "Albums"
msgstr "Alba"

252
#: ../gnomemusic/views/artistsview.py:52 ../gnomemusic/views/searchview.py:454
253 254 255
msgid "Artists"
msgstr "Umělci"

256
#: ../gnomemusic/views/baseview.py:191 ../gnomemusic/widgets/albumwidget.py:197
257
#: ../gnomemusic/widgets/artistalbumswidget.py:208
258 259
#, python-format
msgid "Selected %d item"
260 261 262 263
msgid_plural "Selected %d items"
msgstr[0] "Vybrána %d položka"
msgstr[1] "Vybrány %d položky"
msgstr[2] "Vybráno %d položek"
264

265
#: ../gnomemusic/views/baseview.py:193 ../gnomemusic/views/baseview.py:298
266
#: ../gnomemusic/widgets/albumwidget.py:201
267
#: ../gnomemusic/widgets/artistalbumswidget.py:210 ../data/headerbar.ui.h:3
268 269 270
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Klikáním vyberte položky"

271
#: ../gnomemusic/views/emptyview.py:51
272 273 274
msgid "Music folder"
msgstr "Složka s hudbou"

275 276 277 278 279
#: ../gnomemusic/views/emptysearchview.py:49
msgid "Try a different search"
msgstr "Zkuste hledat nějak jinak"

#: ../gnomemusic/views/initialstateview.py:50
280 281 282
msgid "Hey DJ"
msgstr "Hej, DJ"

283
#: ../gnomemusic/views/playlistview.py:51 ../gnomemusic/views/searchview.py:456
284 285 286
msgid "Playlists"
msgstr "Seznamy k přehrání"

287
#: ../gnomemusic/views/playlistview.py:409
288
#, python-format
289
msgid "%d Song"
290 291 292 293
msgid_plural "%d Songs"
msgstr[0] "%d skladba"
msgstr[1] "%d skladby"
msgstr[2] "%d skladeb"
294

295
#: ../gnomemusic/views/searchview.py:455 ../gnomemusic/views/songsview.py:43
296 297
msgid "Songs"
msgstr "Skladby"
298

299 300
#: ../gnomemusic/widgets/albumwidget.py:294
#: ../gnomemusic/widgets/albumwidget.py:348
301 302 303
#, python-format
msgid "%d min"
msgstr "%d min"
304

305
#: ../gnomemusic/widgets/disclistboxwidget.py:193
306 307 308
msgid "Disc {}"
msgstr "Disk {}"

309
#: ../gnomemusic/window.py:264
310 311 312
msgid "Empty"
msgstr "Prázdné"

313
#: ../gnomemusic/window.py:328
314 315 316
msgid "Loading"
msgstr "Načítá se"

317
#: ../gnomemusic/window.py:351
318 319 320
msgid "_Undo"
msgstr "_Zpět"

321
#: ../gnomemusic/window.py:352
322 323 324 325
#, python-format
msgid "Playlist %s removed"
msgstr "Seznam k přehrání %s byl odstraněn"

326
#: ../data/AboutDialog.ui.in.h:2
327 328
msgid "Copyright © 2016 GNOME Music Developers"
msgstr "Copyright © 2016 Vývojáři Hudby GNOME"
329

330
#: ../data/AboutDialog.ui.in.h:3
331 332 333
msgid "A music player and management application for GNOME."
msgstr "Aplikace pro prostředí GNOME sloužící k přehrávání a správě hudby."

334
#: ../data/AboutDialog.ui.in.h:4
335 336 337
msgid "Visit GNOME Music website"
msgstr "Navštívit webové stránky Hudby GNOME"

338
#: ../data/AboutDialog.ui.in.h:5
339
msgid ""
340 341 342 343
"GNOME Music is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
"any later version.\n"
344
"\n"
345 346 347 348
"GNOME Music is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
"more details.\n"
349
"\n"
350 351 352
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"GNOME Music; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.\n"
353
"\n"
354 355 356 357 358 359
"The GNOME Music authors hereby grant permission for non-GPL compatible "
"GStreamer plugins to be used and distributed together with GStreamer and "
"GNOME Music.  This permission is above and beyond the permissions granted by "
"the GPL license by which GNOME Music is covered.  If you modify this code, "
"you may extend this exception to your version of the code, but you are not "
"obligated to do so.  If you do not wish to do so, delete this exception "
360 361
"statement from your version.\n"
"\n"
362
"“Magic of the vinyl” by Sami Pyylampi image is licensed by CC-BY-SA 2.0 "
363
"https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403\n"
364
msgstr ""
365
"Hudba GNOME (v originálním znění GNOME Music) je svobodný software: Můžete "
366 367 368
"jej dále šířit a/nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public "
"License v podobě, v jaké ji vydala Free Software Foundation, a to buď ve "
"verzi 2 této licence nebo (dle vaší volby) v libovolné novější verzi.\n"
369
"\n"
370 371 372 373
"Aplikace Hudba GNOME je šířena ve víře, že bude užitečná, ale BEZ "
"JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, a to i bez předpokládané záruky na PRODEJNOST nebo "
"VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Více podrobností najdete přímo v licenci GNU "
"General Public License.\n"
374
"\n"
375 376 377
"Spolu s aplikací Hudba byste měli obdržet kopii GNU General Public License. "
"Pokud se tak nestalo, napište na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.\n"
378
"\n"
379 380 381 382
"Autoři Hudby GNOME tímto udělují svolení, aby zásuvné moduly GStreamer, "
"které nejsou kompatibilní s GPL, byly používány a šířeny spolu s programy "
"GStreamer a Hudba GNOME. Toto oprávnění je nad rámec oprávnění poskytovaných "
"licencí GPL, která pokrývá Hudbu GNOME. Pokud provedete změny v jejím "
Marek Černocký's avatar
Marek Černocký committed
383
"zdrojovém kódu, můžete tuto výjimku vztáhnout i na svoji verzi kódu, ale "
384
"nejste povinni tak učinit. Pokud si tak učinit nepřejete, odstraňte tento "
385
"odstavec s výjimkou ze svojí verze.\n"
386
"\n"
387 388
"Obrázek „Magic of the vinyl“ od autora Sami Pyylampi je licencován pod CC-BY-"
"SA 2.0 https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403\n"
389

390 391 392 393 394 395 396 397 398
#: ../data/AlbumWidget.ui.h:1
msgid "Released"
msgstr "Vydáno"

#: ../data/AlbumWidget.ui.h:2
msgid "Running Length"
msgstr "Délka"

#: ../data/app-menu.ui.h:1
399 400 401 402
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Klávesové zkratky"

#: ../data/app-menu.ui.h:2
403 404
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
405

406
#: ../data/app-menu.ui.h:3
407 408
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
409

410
#: ../data/app-menu.ui.h:4
411 412 413
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"

414
#: ../data/headerbar.ui.h:1
415 416 417
msgid "Select All"
msgstr "Vybrat vše"

418
#: ../data/headerbar.ui.h:2
419 420 421
msgid "Select None"
msgstr "Zrušit výběr"

422 423 424 425
#: ../data/headerbar.ui.h:4
msgid "Search"
msgstr "Hledat"

426
#: ../data/headerbar.ui.h:5
427 428 429
msgid "Select"
msgstr "Vybrat"

430
#: ../data/headerbar.ui.h:6 ../data/PlaylistDialog.ui.h:1
431 432
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
433

434 435 436 437
#: ../data/headerbar.ui.h:7
msgid "Back"
msgstr "Zpět"

438 439 440 441
#: ../data/help-overlay.ui.h:1
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Obecné"
442

443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548
#: ../data/help-overlay.ui.h:2
msgctxt "shortcut window"
msgid "Close window"
msgstr "Zavřít okno"

#: ../data/help-overlay.ui.h:3
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Hledat"

#: ../data/help-overlay.ui.h:4
msgctxt "shortcut window"
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"

#: ../data/help-overlay.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"

#: ../data/help-overlay.ui.h:6
msgctxt "shortcut window"
msgid "Playback"
msgstr "Přehrát"

#: ../data/help-overlay.ui.h:7
msgctxt "shortcut window"
msgid "Play/Pause"
msgstr "Přehrát/pozastavit"

#: ../data/help-overlay.ui.h:8
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next song"
msgstr "Následující skladba"

#: ../data/help-overlay.ui.h:9
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous song"
msgstr "Předchozí skladba"

#: ../data/help-overlay.ui.h:10
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle repeat"
msgstr "Přepnout opakování"

#: ../data/help-overlay.ui.h:11
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle shuffle"
msgstr "Přepnout náhodný výběr"

#: ../data/help-overlay.ui.h:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Navigace"

#: ../data/help-overlay.ui.h:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to Albums"
msgstr "Přejít na alba"

#: ../data/help-overlay.ui.h:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to Artists"
msgstr "Přejít na umělce"

#: ../data/help-overlay.ui.h:15
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to Songs"
msgstr "Přejít na skladby"

#: ../data/help-overlay.ui.h:16
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to Playlists"
msgstr "Přejít na seznamy k přehrání"

#: ../data/help-overlay.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Přejít zpět"

#: ../data/NoMusic.ui.h:1
msgid "No music found"
msgstr "Nenalezena žádná hudba"

#. Translators: %s will be replaced with a link with text
#: ../data/NoMusic.ui.h:4
#, no-c-format
msgid "The contents of your %s will appear here."
msgstr "Zde se objeví, co obsahuje vaše %s."

#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:1
msgid "Shuffle"
msgstr "Náhodně zamíchat"

#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:2
msgid "Repeat All"
msgstr "Opakovat vše"

#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:3
msgid "Repeat Song"
msgstr "Opakovat skladbu"

#. Causes tracks to play in random order
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:5
msgid "Shuffle/Repeat Off"
msgstr "Náhodně/opakování vypnuto"
549 550 551 552 553 554 555 556 557

#: ../data/PlaylistControls.ui.h:1
msgid "_Play"
msgstr "_Přehrát"

#: ../data/PlaylistControls.ui.h:2
msgid "_Delete"
msgstr "_Smazat"

558 559 560 561
#: ../data/PlaylistControls.ui.h:3
msgid "Playlist Name"
msgstr "Název seznamu k přehrání"

562
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:2
563 564
msgid "_Add"
msgstr "Přid_at"
565 566 567 568

#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:3
msgid "New Playlist"
msgstr "Nový seznam k přehrání"
569 570

#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:1
571 572
msgid "_Add to Playlist"
msgstr "Přid_at do seznamu k přehrání"
573 574

#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:2
575 576
msgid "_Remove from Playlist"
msgstr "Odeb_rat ze seznamu k přehrání"
577