Commit d2d54d54 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 939d468a
......@@ -10,9 +10,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-02 21:26+0000\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: "
"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-31 18:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-05 02:57+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -24,6 +24,33 @@ msgstr ""
"X-Language: da_DK\n"
"X-Source-Language: C\n"
#: ../data/org.gnome.Music.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Music"
msgstr "GNOME Musik"
#: ../data/org.gnome.Music.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Music.desktop.in.h:3
msgid "Play and organize your music collection"
msgstr "Afspil og organisér din musiksamling"
#: ../data/org.gnome.Music.appdata.xml.in.h:3
msgid "Music is the new GNOME music playing application."
msgstr "Musik er det nye musikafspilningsprogram til GNOME."
#: ../data/org.gnome.Music.desktop.in.h:1 ../gnomemusic/application.py:53
#: ../gnomemusic/application.py:101 ../gnomemusic/toolbar.py:90
#: ../gnomemusic/window.py:68 ../data/AboutDialog.ui.in.h:1
msgid "Music"
msgstr "Musik"
#: ../data/org.gnome.Music.desktop.in.h:2
msgid "Music Player"
msgstr "Musikafspiller"
#: ../data/org.gnome.Music.desktop.in.h:4
msgid "Music;Player;"
msgstr "Musik;Afspiller;"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Vinduesstørrelse"
......@@ -56,14 +83,14 @@ msgstr "Afspil i gentagelsestilstand"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:9
msgid ""
"Value identifies whether to repeat or randomize playback through the "
"collection. Allowed values are: “none” (repeat and shuffle are off), "
"“song” (repeat current song), “all” (repeat playlist, no shuffle), "
"“shuffle” (shuffle playlist, presumes repeat all)."
"collection. Allowed values are: “none” (repeat and shuffle are off), “song” "
"(repeat current song), “all” (repeat playlist, no shuffle), “shuffle” "
"(shuffle playlist, presumes repeat all)."
msgstr ""
"Værdien afgør om afspilning af samlingen skal gentages eller blandes. "
"Tilladte værdier er: \"none\" (gentagelse og blanding er slået fra), \"song"
"\" (nuværende sang gentages), \"all\" (gentag afspilningslisten, bland "
"ikke), \"shuffle\" (bland afspilningslisten, og alle gentages)."
"Tilladte værdier er: “none” (gentagelse og blanding er slået fra), “song” "
"(nuværende sang gentages), “all” (gentag afspilningslisten, bland ikke), "
"“shuffle” (bland afspilningslisten, og alle gentages)."
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:10
msgid "Search mode"
......@@ -97,41 +124,15 @@ msgstr "Den oprindelige tilstand har været vist"
msgid "Set to true when initial state has been displayed"
msgstr "Sæt til true når den oprindelige tilstand har været vist"
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:1 ../gnomemusic/application.py:53
#: ../gnomemusic/application.py:101 ../gnomemusic/toolbar.py:90
#: ../gnomemusic/window.py:68 ../data/AboutDialog.ui.in.h:1
msgid "Music"
msgstr "Musik"
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:2
msgid "Music Player"
msgstr "Musikafspiller"
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:3 ../data/gnome-music.appdata.xml.in.h:2
msgid "Play and organize your music collection"
msgstr "Afspil og organisér din musiksamling"
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:4
msgid "Music;Player;"
msgstr "Musik;Afspiller;"
#: ../data/gnome-music.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Music"
msgstr "GNOME Musik"
#: ../data/gnome-music.appdata.xml.in.h:3
msgid "Music is the new GNOME music playing application."
msgstr "Musik er det nye musikafspilningsprogram til GNOME."
#: ../gnomemusic/notification.py:55 ../data/PlayerToolbar.ui.h:6
msgid "Previous"
msgstr "Forrige"
#: ../gnomemusic/notification.py:58 ../gnomemusic/player.py:559
#: ../gnomemusic/notification.py:58 ../gnomemusic/player.py:558
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
#: ../gnomemusic/notification.py:61 ../gnomemusic/player.py:562
#: ../gnomemusic/notification.py:61 ../gnomemusic/player.py:561
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:7
msgid "Play"
msgstr "Afspil"
......@@ -140,29 +141,29 @@ msgstr "Afspil"
msgid "Next"
msgstr "Næste"
#: ../gnomemusic/player.py:1132
#: ../gnomemusic/player.py:1167
msgid "Unable to play the file"
msgstr "Kan ikke afspille filen"
#. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer.
#. %s will be replaced with the software installer's name, e.g.
#. 'Software' in case of gnome-software.
#: ../gnomemusic/player.py:1137
#: ../gnomemusic/player.py:1172
#, python-format
msgid "_Find in %s"
msgstr "_Find i %s"
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: ../gnomemusic/player.py:1147
#: ../gnomemusic/player.py:1182
msgid " and "
msgstr " og "
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: ../gnomemusic/player.py:1150
#: ../gnomemusic/player.py:1185
msgid ", "
msgstr ", "
#: ../gnomemusic/player.py:1151
#: ../gnomemusic/player.py:1186
#, python-format
msgid "%s is required to play the file, but is not installed."
msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed."
......@@ -282,7 +283,7 @@ msgstr "Hey DJ"
msgid "Playlists"
msgstr "Afspilningslister"
#: ../gnomemusic/views/playlistview.py:421
#: ../gnomemusic/views/playlistview.py:420
#, python-format
msgid "%d Song"
msgid_plural "%d Songs"
......@@ -311,20 +312,20 @@ msgstr "%d min"
msgid "Disc {}"
msgstr "Disk {}"
#: ../gnomemusic/window.py:128
#: ../gnomemusic/window.py:125
msgid "Loading"
msgstr "Indlæser"
#. Undo button
#: ../gnomemusic/window.py:183
#: ../gnomemusic/window.py:162
msgid "_Undo"
msgstr "_Fortryd"
#: ../gnomemusic/window.py:342
#: ../gnomemusic/window.py:314
msgid "Empty"
msgstr "Tom"
#: ../gnomemusic/window.py:419
#: ../gnomemusic/window.py:390
msgid "Playlist {} removed"
msgstr "Afspilningslisten {} fjernet"
......@@ -381,16 +382,16 @@ msgstr ""
"Musik. Hvis ikke, så skriv til Free software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
"\n"
"Forfatterne af GNOME Musik giver hermed tilladelse til at ikke-GPL-"
"kompatible GStreamer-udvidelsesmoduler kan bruges og distribueres sammen med "
"GStreamer og GNOME Musik. Denne tilladelse er overstyrer tilladelserne givet "
"af GPL-licensen, som GNOME Musik er dækket af. Hvis du ændrer denne kode, "
"kan du udvide denne undtagelse til din version af koden, men du har ikke "
"forpligtet til at gøre det. Hvis du ikke ønsker at gøre dette, sletter du "
"blot denne erklæring om undtagelse fra din version.\n"
"Forfatterne af GNOME Musik giver hermed tilladelse til at "
"ikke-GPL-kompatible GStreamer-udvidelsesmoduler kan bruges og distribueres "
"sammen med GStreamer og GNOME Musik. Denne tilladelse er overstyrer "
"tilladelserne givet af GPL-licensen, som GNOME Musik er dækket af. Hvis du "
"ændrer denne kode, kan du udvide denne undtagelse til din version af koden, "
"men du har ikke forpligtet til at gøre det. Hvis du ikke ønsker at gøre "
"dette, sletter du blot denne erklæring om undtagelse fra din version.\n"
"\n"
"\"Magic of the vinyl\" af Sami Pyylampi, billede er licenseret af CC-BY-SA "
"2.0 https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403\n"
"“Magic of the vinyl” af Sami Pyylampi, billede er licenseret af CC-BY-SA 2.0 "
"https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403\n"
#: ../data/AlbumWidget.ui.h:1
msgid "Released"
......@@ -432,7 +433,7 @@ msgstr "Søg"
msgid "Select"
msgstr "Vælg"
#: ../data/headerbar.ui.h:6 ../data/PlaylistDialog.ui.h:5
#: ../data/headerbar.ui.h:6 ../data/PlaylistDialog.ui.h:6
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
......@@ -581,7 +582,13 @@ msgstr "Ny afspilningsliste"
msgid "Add"
msgstr "Tilføj"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:6
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:5
#, fuzzy
#| msgid "New Playlist"
msgid "Select Playlist"
msgstr "Ny afspilningsliste"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:7
msgid "_Add"
msgstr "_Tilføj"
......@@ -592,3 +599,5 @@ msgstr "_Tilføj til afspilningsliste"
#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:2
msgid "_Remove from Playlist"
msgstr "_Fjern fra afspilningsliste"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment