Commit 69417b91 authored by Daniel Șerbănescu's avatar Daniel Șerbănescu Committed by Administrator

Update Romanian translation

parent 968013c2
......@@ -2,12 +2,12 @@
# Copyright (C) 2014 gnome-music's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-music package.
# Bogdan Mințoi <mintoi.bogdan@gmail.com>, 2014.
# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2014.
# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2014, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-29 09:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-29 21:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-04 22:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-06 19:02+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
"Language-Team: Gnome Romanian Translation Team\n"
"Language: ro\n"
......@@ -46,15 +46,16 @@ msgstr "2014"
#. (itstool) path: page/p
#: C/introduction.page:18 C/introduction.page:23
msgid ""
"A simple and elegant replacement for using files to show the music directory."
"A simple and elegant replacement for using <app>Files</app> to show the "
"music directory."
msgstr ""
"Un mijloc simplu și elegant de a utiliza fișierele pentru a vizualiza "
"dosarul ce conține muzică."
"Un înlocuitor simplu și elegant de a utiliza <app>Fișiere</app> pentru a "
"vizualiza dosarul ce conține muzică."
#. (itstool) path: page/title
#: C/introduction.page:22
msgid "Introduction to Music"
msgstr "Introducere în Muzică"
msgstr "Introducere la Muzică"
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:6
......@@ -105,7 +106,7 @@ msgid ""
"clicking on the song of your choice from any view."
msgstr ""
"Puteți reda muzica preferată prin crearea unei liste de redare sau printr-un "
"simplu clic pe piesa dorită."
"simplu clic pe piesa dorită din orice vizualizare."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/play-music.page:28 C/playlist-delete.page:27
......@@ -144,8 +145,8 @@ msgid ""
"You can view all your albums by clicking on the <gui style=\"button"
"\">Albums</gui> button."
msgstr ""
"Puteți vizualiza toate albumele printr-un clic pe butonul <gui "
"style=\"button\">Albume</gui>."
"Puteți vizualiza toate albumele printr-un clic pe butonul <gui style=\""
"button\">Albume</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-albums.page:27
......@@ -247,8 +248,8 @@ msgid ""
"You can view all the songs by clicking on the <gui style=\"button\">Songs</"
"gui> button."
msgstr ""
"Puteți vizualiza toate piesele printr-un clic pe butonul <gui "
"style=\"button\">Melodii</gui>."
"Puteți vizualiza toate piesele printr-un clic pe butonul <gui style=\""
"button\">Melodii</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/playlist-create-songs.page:27
......@@ -283,7 +284,7 @@ msgstr "Crearea de liste de redare folosind numele artiștilor"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-create-artists.page:24
msgid ""
"You can view all the artists and their songs by clicking on the <gui syle="
"You can view all the artists and their songs by clicking on the <gui style="
"\"button\">Artists</gui> button."
msgstr ""
"Puteți vizualiza toți artiștii și piesele compuse de aceștia printr-un clic "
......@@ -293,8 +294,8 @@ msgstr ""
#: C/playlist-create-artists.page:28
msgid "To create a new playlist while in <em>Artists</em> view:"
msgstr ""
"Pentru a creea o listă de redare nouă, când vă aflați în câmpul <em>Artiști</"
"em>:"
"Pentru a creea o listă de redare nouă, când vă aflați în câmpul "
"<em>Artiști</em>:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-create-artists.page:33
......@@ -316,7 +317,7 @@ msgstr "Elimină o listă de redare nedorită."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-delete.page:22
msgid "Delete a playlist"
msgstr "Ștergea unei liste de redare"
msgstr "Ștergerea unei liste de redare"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-delete.page:24
......@@ -369,12 +370,13 @@ msgstr "Alegeți toate piesele pe care doriți să le eliminați."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-remove-songs.page:38
msgid "Click on <gui style=\"button\">Remove from Playlist</gui>."
msgstr "Clic pe butonul <gui style=\"button\">Elimină din lista de redare</gui>."
msgstr ""
"Clic pe butonul <gui style=\"button\">Elimină din lista de redare</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/playlist-repeat.page:18
msgid "Repeat all songs in the playlist or only the current song."
msgstr "Repetă toate piesele din lista de redare sau doar melodia curentă."
msgstr "Repetă toate piesele din lista de redare sau doar piesa curentă."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-repeat.page:22
......@@ -389,7 +391,7 @@ msgstr "În bara de activități, clic pe butonul din partea dreaptă:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-repeat.page:27
msgid "Select <gui>Repeat Song</gui> to repeat a single song."
msgstr "Selectați <gui>Repetă piesă</gui> pentru a repeta doar o melodie."
msgstr "Selectați <gui>Repetă piesă</gui> pentru a repeta doar o piesă."
#. (itstool) path: item/p
#: C/playlist-repeat.page:30
......@@ -406,7 +408,7 @@ msgstr "Amestecă piesele din lista de redare."
#. (itstool) path: page/title
#: C/playlist-shuffle.page:22
msgid "How do I shuffle my songs?"
msgstr "Cum se amestecă melodiile?"
msgstr "Cum se amestecă piesele?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/playlist-shuffle.page:24
......@@ -414,8 +416,8 @@ msgid ""
"In the taskbar, click on the button on right hand side and select "
"<gui>Shuffle</gui>."
msgstr ""
"În bara de activități, dați clic pe butonul din partea dreaptă și selectați "
"<gui>Amestecă</gui>."
"În bara de activități, apăsați clic pe butonul din partea dreaptă și "
"selectați <gui>Amestecă</gui>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/search.page:18
......@@ -442,7 +444,8 @@ msgstr ""
#: C/legal.xml:5
msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
msgstr ""
"Licența Creative Commons Atribuire - Distribuire-în-condiții-identice 3.0"
"Licența ne-adaptată Creative Commons Atribuire - Distribuire-în-condiții-"
"identice 3.0"
#. (itstool) path: license/p
#: C/legal.xml:4
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment