Commit 1c2ab4ee authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 8f9d7c69
...@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr "" ...@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n" "Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"music&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-23 07:01+0000\n" "POT-Creation-Date: 2014-09-21 18:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-23 17:54+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-22 08:10+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n" "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n" "Language: cs\n"
...@@ -98,17 +98,17 @@ msgid "Untitled" ...@@ -98,17 +98,17 @@ msgid "Untitled"
msgstr "Bez názvu" msgstr "Bez názvu"
#: ../gnomemusic/mpris.py:133 ../gnomemusic/notification.py:100 #: ../gnomemusic/mpris.py:133 ../gnomemusic/notification.py:100
#: ../gnomemusic/player.py:400 ../gnomemusic/view.py:577 #: ../gnomemusic/player.py:400 ../gnomemusic/view.py:574
#: ../gnomemusic/view.py:964 ../gnomemusic/view.py:1293 #: ../gnomemusic/view.py:961 ../gnomemusic/view.py:1290
msgid "Unknown Album" msgid "Unknown Album"
msgstr "Neznámé album" msgstr "Neznámé album"
#: ../gnomemusic/mpris.py:149 ../gnomemusic/notification.py:98 #: ../gnomemusic/mpris.py:149 ../gnomemusic/notification.py:98
#: ../gnomemusic/player.py:391 ../gnomemusic/view.py:286 #: ../gnomemusic/player.py:391 ../gnomemusic/view.py:283
#: ../gnomemusic/view.py:486 ../gnomemusic/view.py:720 #: ../gnomemusic/view.py:483 ../gnomemusic/view.py:717
#: ../gnomemusic/view.py:1068 ../gnomemusic/view.py:1291 #: ../gnomemusic/view.py:1065 ../gnomemusic/view.py:1288
#: ../gnomemusic/view.py:1322 ../gnomemusic/widgets.py:184 #: ../gnomemusic/view.py:1319 ../gnomemusic/widgets.py:181
#: ../gnomemusic/widgets.py:563 #: ../gnomemusic/widgets.py:560
msgid "Unknown Artist" msgid "Unknown Artist"
msgstr "Neznámý umělec" msgstr "Neznámý umělec"
...@@ -122,20 +122,20 @@ msgstr "Nepřehrává se" ...@@ -122,20 +122,20 @@ msgstr "Nepřehrává se"
msgid "by %s, from %s" msgid "by %s, from %s"
msgstr "od %s, z alba %s" msgstr "od %s, z alba %s"
#: ../gnomemusic/notification.py:130 ../data/PlayerToolbar.ui.h:5 #: ../gnomemusic/notification.py:125 ../data/PlayerToolbar.ui.h:5
msgid "Previous" msgid "Previous"
msgstr "Předchozí" msgstr "Předchozí"
#: ../gnomemusic/notification.py:133 ../gnomemusic/player.py:348 #: ../gnomemusic/notification.py:128 ../gnomemusic/player.py:348
msgid "Pause" msgid "Pause"
msgstr "Pozastavit" msgstr "Pozastavit"
#: ../gnomemusic/notification.py:136 ../gnomemusic/player.py:351 #: ../gnomemusic/notification.py:131 ../gnomemusic/player.py:351
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:6 #: ../data/PlayerToolbar.ui.h:6
msgid "Play" msgid "Play"
msgstr "Přehrát" msgstr "Přehrát"
#: ../gnomemusic/notification.py:138 ../data/PlayerToolbar.ui.h:7 #: ../gnomemusic/notification.py:133 ../data/PlayerToolbar.ui.h:7
msgid "Next" msgid "Next"
msgstr "Následující" msgstr "Následující"
...@@ -144,12 +144,10 @@ msgid "All" ...@@ -144,12 +144,10 @@ msgid "All"
msgstr "Vše" msgstr "Vše"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:31 #: ../gnomemusic/searchbar.py:31
#| msgid "Artists"
msgid "Artist" msgid "Artist"
msgstr "Umělce" msgstr "Umělce"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:32 #: ../gnomemusic/searchbar.py:32
#| msgid "Albums"
msgid "Album" msgid "Album"
msgstr "Album" msgstr "Album"
...@@ -169,8 +167,8 @@ msgstr "Zdroje" ...@@ -169,8 +167,8 @@ msgstr "Zdroje"
msgid "Match" msgid "Match"
msgstr "Porovnávat" msgstr "Porovnávat"
#: ../gnomemusic/view.py:201 ../gnomemusic/widgets.py:225 #: ../gnomemusic/view.py:198 ../gnomemusic/widgets.py:222
#: ../gnomemusic/widgets.py:442 ../gnomemusic/window.py:278 #: ../gnomemusic/widgets.py:439 ../gnomemusic/window.py:278
#, python-format #, python-format
msgid "Selected %d item" msgid "Selected %d item"
msgid_plural "Selected %d items" msgid_plural "Selected %d items"
...@@ -178,13 +176,13 @@ msgstr[0] "Vybrána %d položka" ...@@ -178,13 +176,13 @@ msgstr[0] "Vybrána %d položka"
msgstr[1] "Vybrány %d položky" msgstr[1] "Vybrány %d položky"
msgstr[2] "Vybráno %d položek" msgstr[2] "Vybráno %d položek"
#: ../gnomemusic/view.py:203 ../gnomemusic/widgets.py:227 #: ../gnomemusic/view.py:200 ../gnomemusic/widgets.py:224
#: ../gnomemusic/widgets.py:444 ../gnomemusic/window.py:282 #: ../gnomemusic/widgets.py:441 ../gnomemusic/window.py:282
#: ../gnomemusic/window.py:294 ../data/headerbar.ui.h:3 #: ../gnomemusic/window.py:294 ../data/headerbar.ui.h:3
msgid "Click on items to select them" msgid "Click on items to select them"
msgstr "Klikáním vyberte položky" msgstr "Klikáním vyberte položky"
#: ../gnomemusic/view.py:340 #: ../gnomemusic/view.py:337
#, python-format #, python-format
msgid "" msgid ""
"No Music found!\n" "No Music found!\n"
...@@ -193,28 +191,28 @@ msgstr "" ...@@ -193,28 +191,28 @@ msgstr ""
"Žádná hudba nenalezana!\n" "Žádná hudba nenalezana!\n"
"Uložte nějakou do složky %s" "Uložte nějakou do složky %s"
#: ../gnomemusic/view.py:348 ../gnomemusic/view.py:1537 #: ../gnomemusic/view.py:345 ../gnomemusic/view.py:1534
msgid "Albums" msgid "Albums"
msgstr "Alba" msgstr "Alba"
#: ../gnomemusic/view.py:430 ../gnomemusic/view.py:1539 #: ../gnomemusic/view.py:427 ../gnomemusic/view.py:1536
msgid "Songs" msgid "Songs"
msgstr "Skladby" msgstr "Skladby"
#: ../gnomemusic/view.py:594 ../gnomemusic/view.py:1538 #: ../gnomemusic/view.py:591 ../gnomemusic/view.py:1535
msgid "Artists" msgid "Artists"
msgstr "Umělci" msgstr "Umělci"
#: ../gnomemusic/view.py:639 ../gnomemusic/view.py:641 #: ../gnomemusic/view.py:636 ../gnomemusic/view.py:638
#: ../gnomemusic/widgets.py:451 #: ../gnomemusic/widgets.py:448
msgid "All Artists" msgid "All Artists"
msgstr "Všichni umělci" msgstr "Všichni umělci"
#: ../gnomemusic/view.py:800 ../gnomemusic/view.py:1540 #: ../gnomemusic/view.py:797 ../gnomemusic/view.py:1537
msgid "Playlists" msgid "Playlists"
msgstr "Seznamy k přehrání" msgstr "Seznamy k přehrání"
#: ../gnomemusic/view.py:1080 #: ../gnomemusic/view.py:1077
#, python-format #, python-format
msgid "%d Song" msgid "%d Song"
msgid_plural "%d Songs" msgid_plural "%d Songs"
...@@ -222,12 +220,12 @@ msgstr[0] "%d skladba" ...@@ -222,12 +220,12 @@ msgstr[0] "%d skladba"
msgstr[1] "%d skladby" msgstr[1] "%d skladby"
msgstr[2] "%d skladeb" msgstr[2] "%d skladeb"
#: ../gnomemusic/widgets.py:273 ../gnomemusic/widgets.py:311 #: ../gnomemusic/widgets.py:270 ../gnomemusic/widgets.py:308
#, python-format #, python-format
msgid "%d min" msgid "%d min"
msgstr "%d min" msgstr "%d min"
#: ../gnomemusic/widgets.py:677 #: ../gnomemusic/widgets.py:674
msgid "New Playlist" msgid "New Playlist"
msgstr "Nový seznam k přehrání" msgstr "Nový seznam k přehrání"
...@@ -346,7 +344,6 @@ msgid "Select None" ...@@ -346,7 +344,6 @@ msgid "Select None"
msgstr "Zrušit výběr" msgstr "Zrušit výběr"
#: ../data/headerbar.ui.h:4 #: ../data/headerbar.ui.h:4
#| msgid "Search mode"
msgid "Search" msgid "Search"
msgstr "Hledat" msgstr "Hledat"
...@@ -378,15 +375,10 @@ msgstr "_Přehrát" ...@@ -378,15 +375,10 @@ msgstr "_Přehrát"
msgid "_Delete" msgid "_Delete"
msgstr "_Smazat" msgstr "_Smazat"
#: ../data/PlaylistControls.ui.h:3
msgid "Playlist Name"
msgstr "Název seznamu k přehrání"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:1 #: ../data/PlaylistDialog.ui.h:1
msgid "Select Playlist" msgid "Select Playlist"
msgstr "Vybrat seznam k přehrání" msgstr "Vybrat seznam k přehrání"
#~ msgid "Load More"
#~ msgstr "Načíst další"
#~ msgid "Loading..."
#~ msgstr "Načítá se…"
#~ msgid "Now _Playing"
#~ msgstr "_Právě se přehrává"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment